Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Terugblik naar 2018

Stichting

Als stichting hebben wij geen leden maar een kleine 1100 ANBO-leden staan bij ons in het bestand en ontvangen dit ‘gele boekje’. Wij zijn financieel gezond. De jaarrekening 2018 is recent door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Zij waren tevreden. Met dank aan hen en aan onze penningmeester.

Wij trachten met weinig middelen veel te bereiken. Betaalbaarheid voor iedereen om ‘mee te doen’ is een uitgangspunt.

Activiteiten

Die waren er volop! Als start het Nieuwjaarsconcert en vervolgens nog vele middagen met toneel, cabaret, muziek, bingo en StABS- informatie. Er waren 3 busreizen naar Scheveningen/Den Haag en 2 naar het Lauwersmeer plus 1 dagtocht met pannenkoeken+bingo naar Overijssel. Een 5d vakantie naar het Sauerland en een 8d vakantie naar Oostenrijk. Een dagje fietsen richting Giethoorn en de start van het wekelijks rollatorwandelen in Emmeloord. Er is een uit-eten-club en een bridgeclub actief.

Belangenbehartiging

Samen met KBO/PCOB een themamiddag met de politiek en een middag over duurzaamheid. Zo’n ??? aangiftes IB werden verzorgd door de belastingservice. Maandelijks worden meerdere aanvragen voor Advies & Hulp bij de mensen thuis opgelost. Er kan een beroep worden gedaan op PC-hulp. Meer dan 200 mensen kwamen voor de rijbewijskeuring voor 75-plussers. Kortingen bij zo’n 30 winkeliers.

Senioren

Dat is onze doelgroep maar dat zijn ook onze vrijwilligers. Zij regelen vervoer, zetten dit bulletin in elkaar en bezorgen het bij u. Ook ‘lief en leed’ hoort tot de taken en uiteraard het bestuurswerk.

NOP

Noordoostpolder, ons werkgebied. Wij overleggen met gemeente, instanties, bedrijven, collega-bonden, etc. Nemen actief deel in werkgroepen. Staan op de markt. Al meer dan 50 jaar zijn wij betrokken bij deze mooie polder en . . . . . bij u !!