Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Toezeggingen politieke partijen

Eigen bijdrage-beleid gemeenten

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Seniorenwoningen

Wordt lid van de ‘veiligebuurt-app’ (06-18)

Wat kan ik doen tegen zogeheten ‘babbeltrucs’? (06-18)

Tips voor veilig pinnen !

Krachtig TEGEN armoede (06-18)

Een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd is geen luxe (06-18)

Krachtig TEGEN armoede (05-18)

ANBO tot Tweede Kamer: "doe iets aan AOW-leeftijd" (05-18)

Steek loftrompet op de vergrijzing (05-18) arts Lodewijk Crijns in het ND

Banken en geldautomatennetwerk

Houdt uw huishoudboekje uit de rode cijfers!

Lening ouderen om langer zelfstandig te wonen

Van onze belastingservice

De Waarheid, Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen bij ANBO

ANBO: kijk genuanceerder naar de rekenrente

2 miljoen mensen missen berichten overheid

Sombere ouderen

Rustiger aan met AOW-leeftijd

Koopkracht en belastingen: niet optimistisch!

ANBO wil meer ruimte voor initiatieven in woningmarkt

Phishing 

Hoe voorkom ik dat er wordt ingebroken?

-------------------------------------


Toezeggingen politieke partijen

Wat beloofden de 11 politieke partijen als eerste aan te pakken op de politieke middag van 7 maart j.l.?

Een greep uit de toezeggingen:

Betere informatievoorziening. Eén loket. Luisteren naar de inwoners. Minder regels en protocollen. Bereikbaarheid en informatie over de teams DOEN verbeteren. Zorg dichtbij. Meer aandacht en zorg. Meer preventie. Ontlasten mantelzorg. Meer plaatsen voor tijdelijke zorgopvang. Bereikbare dagbesteding. Aandacht voor eenzaamheid. Ondersteuning buurt-/dorpsactiviteiten. Meer geld voor buurthuizen. Gericht armoedebeleid; creatief omgaan met bijstandsnorm. Ruimte geven aan eigen initiatieven.

Een lange lijst met goede voornemens!

Wij zullen de voortgang de komende 4 jaar op de voet volgen.

Komt u misstanden tegen? Hebt u voorbeelden en/of vragen? meld het ons dan!

Plezierig wonen in een leefbare Noordoostpolder is in ons aller belang.

------------------------


Eigen bijdrage-beleid gemeenten

Gemeenten die genoeg hebben van alle gedoe rond de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de WMO en deze willen afschaffen, krijgen de steun van staatssecretaris Van Rijn. Dit naar aanleiding van het beleid van de gemeente Leerdam, waar de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de WMO begin dit jaar is afgeschaft. ANBO is blij met dit signaal.

Ook om administratieve rompslomp te voorkomen stopten, behalve Leerdam, meer gemeenten met het heffen van de eigen bijdrage.

Echter, de staatssecretaris gaat niet over dit eigen bijdrage-beleid, daarvoor zijn gemeenten zelf verantwoordelijk.

Liane den Haan, bestuurder van ANBO, roept burgers op hun invloed te doen gelden. Burgers hebben macht: het is mogelijk om via de gemeenteraad druk uit te oefenen om een mild(er) eigen bijdragebeleid te voeren of om de eigen bijdrage hele-maal af te schaffen. Met het oog op de komende gemeente-raadsverkiezingen ontstaat er zelfs meer ruimte.

------------------------------------

Hoe werkt de eigen bijdrage?

Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze een eigen bijdrage hebben voor maatwerk- en algemene voorzieningen. Het Rijk gaat daar niet over. Wanneer gemeenten een eigen bijdrage heffen, dan kunnen ze aan verschillende knoppen draaien, zoals het optrekken van de inkomensgrens, verlaging van de maximale periodebijdrage en/of het marginale tarief verlagen.

In de meeste gevallen laten gemeenten het eigen bijdrage-beleid door het CAK vaststellen en innen, op grond van het Uitvoeringsbesluit WMO. Er zijn ook gemeenten die een eigen bijdrage bepalen of zelfs heel bewust geen eigen bijdrage voor maatwerkvoorzieningen vragen. Ten slotte zijn er gemeenten die een maatwerkvoorziening omzetten in een algemene voorziening: de eigen bijdrage wordt dan geïnd door de thuiszorgaanbieder.

N.B. De gemeente Noordoostpolder past wel de inkomensafhankelijke eigen bijdrage toe!

-------------------------------------

Seniorenwoningen

Het tekort aan geschikte seniorenwoningen is inmiddels opgelopen tot 80.000 én er is een gebrek aan huurwoningen met een huurprijs van rond de 700 euro. Reken daar ook nog eens bij de strikte regelgeving voor het verkrijgen van hypotheken voor oudere huiseigenaren die willen verhuizen naar een appartement of een kleinere woning en het zal duidelijk zijn dat er een groot woningprobleem is voor de steeds groter wordende groep senioren.

-------------------------------------

Wordt lid van de ‘veiligebuurt-app’ (06-18)

Misschien heeft u al eens gehoord van buurtpreventie of digitale buurtpreventie. Dit zijn betrokken bewoners die met elkaar alert zijn op verdacht gedrag in de buurt. Als er iets urgentst gebeurt, delen ze informatie met de politie en met andere buurtbewoners. Zo staan deze bewoners voor elkaar klaar.

Deze initiatieven schrikken inbrekers af en vergroten de kans dat daders gepakt worden. In heel Nederland organiseren steeds meer bewoners zich in deze ‘veiligebuurt’-groepen.

Het aantal inbraken daalt vaak wel tot 50%.

Door samen alert te blijven en contact te hebben kan men ervoor zorgen dat uw buurt veilig blijft!

 

Voor meer informatie: https://veiligebuurt.nl/

-------------------------------------

Wat kan ik doen tegen zogeheten ‘babbeltrucs’? (06-18)

Het aantal woningovervallen waarbij vooral senioren het slachtoffer zijn, is in de afgelopen periode gestegen. Vaak gaat aan dergelijke overvallen een zogeheten ‘babbeltruc’ vooraf.

De politie is een landelijke campagne gestart vanuit het project “Senioren & Veiligheid”. 

Vanuit deze campagne met de naam ‘Laat niemand binnen wat ze ook verzinnen’ zijn ook tips opgesteld.

 1. Kijk voor u opendoet eerst wie heeft aangebeld.
 2. Open de voordeur bij woongebouwen met een centrale toegang alleen voor uw eigen bezoek. 
 3. Zorg dat u de deur op een kier kunt zetten met bijvoorbeeld een deurketting of kierstandhouder.
 4. Babbeltrucs en overvallen vinden niet alleen ’s avonds plaats.
 5. Laat nooit onbekenden uw huis binnen, hoe betrouwbaar of onschuldig ze er ook uitzien.
 6. Wilt u iets pakken, bijvoorbeeld uw telefoon of geld? Laat mensen dan buiten wachten en doe uw deur dicht.
 7. Neem nooit uw portemonnee mee naar de deur.
 8. Komen onbekenden met de vraag of ze het alarmnummer mogen bellen? Laat ze niet binnen. Bel zelf met 112.
 9. Laat vreemden geen gebruik maken van uw toilet, verwijs naar een openbaar toilet (in supermarkt e.d.).
 10. Loop nooit met iemand mee naar buiten, dieven komen vaak met z’n tweeën.
 11. Doe uw achterdeur op slot als u alleen thuis bent. Soms komt iemand via de achterdeur uw huis binnen, terwijl u aan de voordeur staat te praten.
 12. Geef nooit uw pinpas en/of pincode af.
 13. Bewaar uw pincode en pinpas apart.
 14. Betaal geen portokosten voor niet door uzelf bestelde pakjes.

Wilt u weten of uw huis veilig is? 

Bel met de ANBO Raad & Daad Advieslijn (0348) 46 66 88 voor advies of als u wilt dat een ANBO Woonconsulent bij u thuis komt. 

------------------------------------

Tips voor veilig pinnen !

 1. Accepteer geen hulp bij het pinnen.
 2. Kijk om u heen of er niemand te dicht bij u staat.
 3. Vraag anders om afstand/privacy.
 4. Pin uw geld indien mogelijk binnen het bankgebouw.
 5.  Let ook daar op dat niemand met u mee kan kijken.
 6.  Ga dicht op de pinautomaat staan.
 7.  Scherm bij het invoeren van uw pincode met uw hand of portemonnee de pincode af.
 8.  Laat u niet afleiden en stop uw pinpas en geld eerst weg voordat u wegloopt.
 9. Berg uw portemonnee en pinpas goed op, bij voorkeur niet bij elkaar.
 10. Bewaar geen grote geldbedragen in huis.
 11. Regel een dagopname limiet bij uw bank van bijv. € 200,- per dag. Standaard staat deze limiet op circa € 1.250,-.
 12. Beperk het bedrag dat u rood mag staan.
 13. Laat niet te veel geld op uw betaalrekening staan. Stort het op een spaarrekening.
 14. Geef NOOIT aan iemand uw pinpas en/of pincode.
 15. Kunt u zelf niet meer pinnen, vraag dan uw bank naar andere mogelijkheden

-------------------------------------

Krachtig TEGEN armoede (06-18)

Binnen de Ontwikkelagenda armoedebeleid van de gemeente is één van de 10 onderwerpen waaraan aandacht wordt gegeven ‘Ouderen in armoede’.

De werkgroep voor dit onderwerp heeft recent een plan ingediend waarin aandacht wordt gevraagd dat de burger de weg naar de gemeentelijke organisatie kent en haar vanzelfsprekend bezoekt bij problemen. Voorbeeld daarvan is dat het wenselijk is dat de gemeente de ouder wordende/zijnde burger gericht op de hoogte stelt van regelingen die er zijn en die mogelijk van toepassing worden. Vooral bij veranderende persoonlijke omstandigheden (zoals pensionering; overlijden partner) kan een financieel probleem ontstaan. Informatie, dan wel een gesprek, met een deskundige kan voorkomen dat iemand financieel in de knoop komt of dat een klein probleem te groot wordt. Armoede kan dan op de loer liggen.

Het ingediende plan behelst ook de Meedoenregeling en het (openbaar) vervoer zonder WMO-indicatie.

 

Een bestuurslid van StABS neemt deel aan deze werkgroep. Mocht er belangrijke informatie zijn dan houden wij u op de hoogte. 

-------------------------------------

Krachtig TEGEN armoede (05-18)

Armoede leidt in veel gevallen tot langdurige stress. Het organiseren en het overzien van de consequenties van handelen staan dan onder druk.

Het is lastig om mensen in armoede te bereiken. Schaamte speelt hierbij een grote rol. Mensen maken zich niet zo snel kenbaar. Denk daarbij ook aan de groep inwoners die in ‘stille’ armoede leven. Zij zijn niet in beeld bij de ondersteunende organisaties.

Er gebeurt al veel in de Noordoostpolder op het gebied van armoede. Toch geven inwoners aan dat het ondersteuningsaanbod vaak onoverzichtelijk en/of onbekend is.Het is daarom belangrijk dat problemen al in een vroeg stadium worden voorkomen. Signalen moeten op tijd herkend worden!

Voor ouderen die in armoede leven is extra aandacht nodig.

----------------------------------------

Een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd is geen luxe (06-18) 

Bevredigend

Als ANBO zijn we niet tegen een stijgende AOW-leeftijd. Sinds de invoering van de AOW in de jaren vijftig zijn we immers een stuk langer gaan leven. En we vinden het belangrijk dat de AOW betaalbaar blijft. Echter, de versnelling van de verhoging vinden we overdreven. Temeer omdat de overheid nooit de beloofde maatregelen voor zware beroepen heeft doorgevoerd. Maar die discussie is vastgelopen in een moeras van argumenten en tegenwerpingen: de politiek noch de polder kon bevredigend aangeven wat nu wel of niet een zwaar beroep is.

Verantwoord

Er zijn echter nog meer redenen om iets te doen. Het pensioenfonds Zorg en Welzijn becijfert dat maar liefst negentien procent van de 60-plussers in de zorg langdurig arbeidsongeschikt is. Dat is een op vijf! En het is een sector waarvan je zou mogen vermoeden dat mensen heel goed weten wat gezond en verantwoord is. Het gaat ook niet om laagopgeleiden: de meesten hebben een MBO-4 of HBO-opleiding achter de rug.

Tot nu toe laat Den Haag die mensen in de steek. Men spreekt van ‘duurzame inzetbaarheid’ of lanceert plannetjes dat bouwvakkers maar bij de beveiliging moeten gaan werken. Maar men vergeet dat langetermijnplanning geen oplossing voor de korte termijn vormt.

Levenslang

Dan worden nog allerlei andere oplossingen aangedragen die één ding gemeen hebben: als de mensen versleten zijn, mogen ze die oplossingen zelf betalen. Je kunt je pensioen naar voren trekken en geheel of parttime stoppen met werken. Het betekent wel dat je de rest van je leven een lager pensioen krijgt. De hogere inkomens kunnen zich dat permitteren, die stoppen twee jaar eerder met werken dan de lagere inkomens.

Hetzelfde geldt voor plannen voor een flexibele AOW: een jaar eerder stoppen kost je levenslang 6 procent van je AOW-uitkering. Wat zelden daarbij wordt betrokken is dat met een lager inkomen ook een hoger beroep op huur- of zorgtoeslag mogelijk is. De rekening komt dan alsnog later. 

Twijfelen

Ondertussen komen er wel nieuwe initiatieven. Oud-kamerlid Ed Groot van de PvdA wil de opbouw van pensioen aftoppen op circa € 56.000. Daarboven kunnen pensioenpremies niet meer worden afgetrokken voor de belasting. Daarvan zou de vertraging van de verhoging van de AOW-leeftijd betaald kunnen worden. Wij twijfelen echter of het verstandig is om een deel van de werknemers minder bij de pensioenen te betrekken.

Lodewijk Asscher kwam onlangs met een radicale oplossing: doe net als in Duitsland, waar pas in 2030 de AOW-leeftijd op zeventig jaar komt. Veel elementen zijn best aardig. Wel is het lastig dat Asscher een deel van de dekking haalt bij huiseigenaren met als smoesje dat die toch al beter worden door de stijgende huurprijzen. Daar merk je natuurlijk niets van als je je huis niet verkoopt.

Wrang

In de bouw gaan werknemers en werkgevers arm in arm strijden voor een lagere uittreedleeftijd. Op zich mooi, maar ook een beetje wrang: juist in de bouw zijn er relatief weinig maatregelen getroffen om langer doorwerken mogelijk te maken. Maar als ANBO pleiten we er wel voor dat deze bedrijfstak zelf de lasten draagt en deze niet afwentelt op de samenleving.

Druk op de ketel

Er staat dus druk op de ketel. Minister Wouter Koolmees heeft de polder nodig en een breder draagvlak dan zijn coalitie, omdat de kans groot is dat het kabinet volgend jaar zijn meerderheid in de Eerste Kamer kwijtraakt.

Koolmees zal het zwaar hebben, want in de voorjaarsnota die nu is opgesteld, moet minister van financiën Hoekstra al flinke tegenvallers als de Brexit en het stoppen van gaswinning verwerken.

 Maar wil het kabinet verder met de pensioenen, dan moet er iets gebeuren – en dit keer de mensen niet vergeten.

Door: Willem Reijn, beleidsadviseur pensioen bij ANBO 

----------------------------------------

ANBO tot Tweede Kamer: “doe iets aan AOW-leeftijd”

In een brief aan de vaste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept ANBO de politiek op om de problemen van de stijgende AOW-leeftijd voortvarend aan te pakken. Eerdere politieke debatten leverden voor de oudere werknemers niets op, constateert directeur-bestuurder Liane den Haan in de brief. Grote groepen oudere werknemers hebben moeite om de steeds stijgende AOW-leeftijd te halen. Het gaat daarbij onder meer om zware beroepen in sectoren als zorg, industrie en bouw, maar ook bij politie en in het onderwijs.

Minder snel stijgen

ANBO stelt in de brief concrete maatregelen voor. Zo moet de AOW-leeftijd minder snel stijgen. De versnelling van de verho-ging die drie jaar terug is doorgevoerd moet daarvoor worden teruggedraaid. Als tweede: In het huidige beleid staat dat in de toekomst elk extra levensjaar gelijkstaat aan een extra jaar werken. Niet nodig, zo blijkt uit studies: acht maanden werk per extra levensjaar volstaat.

Oplossingen per sector

Als derde stelt ANBO voor om per sector te kijken welke maatregelen genomen kunnen worden om de zware beroeps-problematiek aan te pakken. De huidige boete op vervroegde uittreding (RVU-regeling) dient daarvoor te vervallen. Op deze manier komt de rekening te liggen in de sector waar de kosten ontstaan. Die rekening is tevens een stimulans om de problemen aan te pakken.

 Het aanvankelijke enthousiasme voor bijvoorbeeld een flexibele AOW is bij ANBO geluwd. Uit onderzoek blijkt dat de hogere inkomens zelf over voldoende financiële draagkracht beschikken om eerder geheel of gedeeltelijk met pensioen te gaan, terwijl juist de lagere inkomens aan een flexibele AOW weinig hebben. 

----------------------------------------

Steek loftrompet op de vergrijzing

Aldus sociaal geriater en arts Lodewijk Crijns in het ND

Oud is niet zielig

Het is natuurlijk niet iedereen gegeven om gezond en gelukkig ouder te worden. Sommige mensen missen een maatje, de gezondheid laat te wensen over of de partner valt weg. Daar moeten we rekening mee houden. Maar net als Lodewijk Crijns pleit ANBO voor een herwaardering van het ouder worden. Ook in de beeldvorming. Want niet alleen stijgt onze levensverwachting; het aantal gezonde jaren neemt toe. We werken langer en uit een eigen peiling (2018) zei maar liefst 60 procent van de 80-minners dat zij vrijwilligerswerk, mantel-zorg, oppaswerkzaamheden of een combinatie van beiden doen. De helft van deze groep besteedt daar tot 12 uur per week aan, en een kwart zelfs tot 20 uur.

Ouder worden betekent dus zeker niet dat het tijd is je werkzaamheden voor de geraniums te ruilen.

Het moet daarom afgelopen zijn met dat frame dat oud gelijk staat als zorg- of hulpbehoevendheid. De meeste ‘ouderen’ herkennen zich daar helemaal niet in! Maar liefst 92 procent van hen woont zelfstandig. Ook op heel hoge leeftijd. Alle goede bedoelingen ten spijt; als je denkt vóór deze groep dan sla je in de meeste gevallen gewoon de plank mis!

Stop het getut

Wat moet er dan gebeuren? Stop de betutteling. Maak het normaal dat iedereen, ongeacht zijn leeftijd, mee kan blijven doen: op de arbeidsmarkt, via onderwijs, in de wijken en als vrijwilliger. Ga aan de slag met bewoners en lokale investeerders om nieuwe woonvormen te bouwen waar ontmoeten en gezelligheid voorop staat.

 Ondersteun de sociale netwerken en bevorder de sociale veiligheid. Niet met een incidenteel kopje koffie, maar door te werken aan duurzame, gelijkwaardige relaties. Geef een handje hulp als dat nodig is. Denk even aan mantelzorgonder-steuning, chauffeursdiensten en alle voorzieningen lekker in de buurt. 

----------------------------------------

Banken en geldautomatennetwerk

Om het aantal geldautomaten in Nederland zo goed mogelijk te spreiden en klanten zo goed mogelijk te bedienen, hebben ABN-AMRO, ING, Rabobank en Geldservice Nederland een overeenkomst getekend.

Zo’n nieuw netwerk zal voor de gebruiker in de toekomst bijvoorbeeld betekenen dat je bij elke geldautomaat onder dezelfde voorwaarden kunt pinnen.

Contant geld ook op lange termijn veilig en bereikbaar te houden is ook één van de doelen van de overeenkomst.

Verdere speerpunten zijn het verbeteren van de dienst-verlening en het gebruiksgemak.

 Liane den Haan, directeur-bestuurder ANBO, vindt het een prima initiatief. “Goed dat de banken elkaar hebben gevonden in deze samenwerking.”  

ANBO blijft betrokken bij het overleg via een speciaal hiervoor opgerichte overleggroep.

Voorlopig verandert er nog even niets aan de dienstverlening van de banken via de geldautomaten.

-----------------------------

Houdt uw huishoudboekje uit de rode cijfers!

 Op zoek naar manieren om te besparen? Wij geven je tips om te besparen en zo meer geld over te houden.

 1. Vraag ontheffing voor gemeentelijke belastingen

Mensen met een laag inkomen kunnen bij de gemeente ontheffing vragen voor de gemeentelijke belastingen en de waterschapsbelasting. Doorgaans zit het benodigde aanvraag-formulier bij de aanslag. Wie voor de ontheffing in aanmerking komt, bespaart een paar 100 euro.

2. Goedkoop boodschappen doen

Doe één keer per week de grote boodschappen bij een goed-kope supermarkt. En laat je niet verleiden tot impulsaankopen. Maak gebruik van de vele aanbiedingen.

3. Verlaag je energiekosten

Koken op gas is veel goedkoper dan koken op elektriciteit, keramische en halogeen kookplaten.

Durf te wisselen van energieleverancier. Je kunt zo tot honderden euro’s op je energierekening besparen.

4. Vraag om toeslagen

Krijg je wel alle toeslagen waar je recht op hebt? Maak een proefberekening op www.toeslagen.nl of vraag hiervoor om hulp.

-------------------------------------

Lening ouderen om langer zelfstandig te wonen

Oudere inwoners van gemeente Noordoostpolder met een eigen woning kunnen vanaf 15 maart bij de gemeente een lening afsluiten voor het aanpassen van hun huis zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.

 Met deze ‘Blijverslening’ kunnen mensen hun huis comfortabel en veilig maken. Het gaat om een proef die twee jaar duurt en er is in totaal € 300.000 beschikbaar.

De lening is bedoeld voor particuliere woningeigenaren die nu hun woning levensloopbestendig willen maken, maar ook voor mensen die voorbereid willen zijn op de toekomst.

Woningeigenaren beschikken niet altijd over voldoende liquide middelen om de gewenste woningaanpassingen te betalen. Het gaat dan om woningeigenaren waarbij hun vermogen bijvoorbeeld “vast zit in de stenen”. Zij kunnen dan van de hypotheekverstrekker geen lening voor woningaanpassing krijgen.

Gemeente Noordoostpolder wil deze mensen helpen om langer zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. Er kan maximaal € 50.000 per woning worden geleend.

Inwoners kunnen een beroep doen op de Wmo als er sprake is van een noodzakelijke woningaanpassing. De Blijverslening verandert dit niet.

De proef met de Blijverslening wordt na 2 jaar geëvalueerd.

-------------------------------------

Van onze belastingservice

Inmiddels is bij velen de blauwe envelop van de Belastingdienst op de mat gevallen of heeft u een bericht gehad in uw berichtenbox van Mijnoverheid.nl

In beide gevallen met het vriendelijke verzoek om aangifte te doen van uw in komsten over 2017.

Onze belastingdienst is gratis voor ANBO-leden. Wel betaalt u aan onze belastinginvuller een kleine onkostenvergoeding van maximaal € 12,- per huishouden.

U bent wel lid van de ANBO maar uw partner niet en hij/zij wil ook gebruik maken van onze belastingservice? Dat kan, als hij/zij ANBO steunt door lid te worden voor maar € 5,-. Hij/zij kan dan alleen gebruik maken van onze belastingservice en niet van alle andere diensten en activiteiten van StABS (ANBO).

Als uw partner kiest voor het lidmaatschap van de ANBO geldt een instaptarief van slechts € 32,50. 

Gebruik hiervoor het formulier in ons (gele) bulletin en stuur deze naar onze ledenadministratie.

Tenslotte nog dit:

De hoogte van uw inkomen is voor het invullen van het aangifteformulier door onze invullers niet relevant. Wel moet u gepensioneerd zijn.

Ook dit jaar staan onze Belastinginvullers weer voor u klaar om u van dienst te zijn!

 Piet de Witte (coördinator)

-------------------------------------

De Waarheid

Regelmatig bestudeert Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO, de cijfers van de grote pensioen-fondsen. En omdat de Nederlandsche Bank een strenge toezichthouder is, moeten die cijfers wel kloppen.

Op de website van het ABP *), het grootste pensioenfonds van Nederland, kan men lezen dat de actuele dekkingsgraad 103,7 procent is, dat ABP met € 405 miljard weer € 15 miljard meer in kas heeft dan vorig jaar, dat de vermaledijde reken-rente 1,5 procent bedraagt en dat de 65-jarige ambtenaar gemiddeld 87,9 jaar zal worden.

Ook stond er de blijde tijding dat de pensioenen niet verlaagd hoeven te worden – maar ook dat er niet wordt geïndexeerd. En ook nog dat ‘de totale inflatie tot en met 2016 11,9 procent bedroeg’.

En dat laatste gelooft Willem Reijn niet.

Aan de hand van de CBS-cijfers heeft Willem de inflatie nagerekend over dezelfde periode en hij komt uit op 14,08 procent. Tel daarbij op de verwachte inflatie in 2017 van 1,5 procent en de totale inflatie tot en met 2017 komt uit op 15,58 procent!

 De komende jaren zal het niet anders zijn, dus over vier jaren komen we dik boven de 20 procent uit.

Dat is de waarheid waarmee gepensioneerden elke dag te kampen hebben.

 

“Cijfers liegen niet”, aldus Willem Reijn.


ANBO: kijk genuanceerder naar de rekenrente

ANBO doet samen met andere ouderenorganisaties een oproep aan de commissie van Sociale Zaken van de Tweede Kamer om genuanceerder naar de rekenrente te kijken die pensioenfondsen moeten hanteren.

Aanleiding voor de brief is de wijze waarop staatssecretaris Jetta Klijnsma een rapport publiceerde van het CPB wat een rekenrente van zowel twee als vier procent zou betekenen voor verschillende generaties.

Het CPB concludeerde dat het gebruik van twee procent weinig invloed had. Bij vier procent zouden gepensioneerden er flink op vooruit gaan, maar wel ten koste van jongeren.

Klijnsma concludeerde dat het verhogen van de rekenrente deels ten koste gaat van de financiering van het toekomstige pensioen van jongeren en een tekort voor toekomstige deelnemers.“Een merkwaardige conclusie”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. “Het CPB is veel genuanceerder. De conclusie geldt alleen voor die vier procent, en daar is bijna niemand meer voor. Echter bij die twee procent rekenrente is volgens het CBP weinig aan de hand. Dat helpt wel tegen korten, maar zorgt niet voor indexatie.”

ANBO vindt het belangrijk dat de politiek genuanceerder naar de rente kijkt. Pensioenfondsen moeten nu de marktrente van gemiddeld iets meer dan één procent hanteren, die is gemanipuleerd door de ECB.

Den Haan: “Daardoor dreigen voortdurend kortingen. En die zijn volgens ons onnodig, onwenselijk en schadelijk. Wij geven dat in onze oproep duidelijk aan, nota bene op basis van de feiten volgens minister Dijsselbloem.”

De bedoeling is dat er een constructieve gedachtewisseling komt, in plaats van de huidige starre benadering.

“Dat is belangrijk als we naar een nieuw pensioenstelsel gaan. ANBO staat daar positief tegenover, maar niet als we zo star met de rente blijven omgaan. Dan lossen we niets op.”


2 miljoen mensen missen berichten overheid

Tot nu toe hebben 6,6 miljoen mensen hun persoonlijke, digitale postbus van de overheid geactiveerd.

Uit recent onderzoek van de Nationale Ombudsman blijkt dat ruim 2 miljoen mensen hun Berichtenbox niet of nauwelijks controleren. Daar moet de overheid wat aan doen, vindt ANBO. Alleen zo kan worden voorkomen dat mensen onbedoeld en onterecht in financiële problemen komen.

Daar gaat ANBO zich de komende tijd voor inzetten !!l


Sombere ouderen

Elke nieuwe lichting gepensioneerden is veelal ‘rijker’ dan de generatie voor hen. Alle reden om positiever te worden, maar het omgekeerde gebeurde, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

De vertrouwensdip ontstond toen de dekkingsgraden van pensioenfondsen – hun financiële gezondheid – verslechterden. Indexering bleef uit en sommige fondsen moesten zelfs korten op hun uitkeringen. Een klein voordeel was dat de inflatie laag was.

Nu de economie weer verbetert, worden veel producten in prijs verhoogd. Dat knaagt aan de koopkracht.

Pensioenfondsen staan er nu beter voor. Echter de ‘kunst-matige’ verplichting van toepassing van de zgn. rekenrente zorgt ervoor dat de pensioenfondsen niet kunnen indexeren.

Geen wonder dat de ouderen met het vorderen der jaren cynischer worden.


Rustiger aan met AOW-leeftijd

ANBO heeft, samen met andere ouderenorganisatie, een brief over de AOW-leeftijd gestuurd naar de informateur en de onderhandelaars van diverse politieke partijen. ANBO pleit in die brief voor een temporisering van de verhoging van de AOW-leeftijd, die in 2018 op 66 jaar komt.

ANBO heeft er begrip voor dat de AOW-leeftijd omhoog moet, nu we steeds langer leven. Maar de versnelde verhoging van de leeftijd zoals het kabinet Rutte II die heeft doorgevoerd, lijkt overdreven. Studies van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut tonen dat ook aan.

De gezamenlijke ouderenorganisaties doen de onderhande-laars twee suggesties aan de hand: halveer de verhoging van vier naar twee maanden of zorg voor evenwicht tussen de tijd dat men werkt en de tijd dat men AOW geniet.

Ondertussen is Nederland in de Europese Unie koploper met de verhoging van de AOW-leeftijd. Niet onvermeld mag worden dat groepen bovendien gedupeerd zijn door het zogeheten AOW-gat, waarbij het nadeel slechts ten dele is gecompenseerd !


Koopkracht en belastingen: niet optimistisch!

ANBO deelt de optimistische geluiden over het regeerakkoord niet. Het akkoord bevat een aantal adders onder het gepensioneerdengras.

Vooral gepensioneerden met een laag inkomen, bijvoorbeeld met alleen AOW-uitkering, zijn kennelijk aan de aandacht van de nieuwe coalitie ontsnapt. Het belastingstelsel blijft in de basis gelijk aan het huidige stelsel, dus dat blijft inhouden dat iedere belastingverlaging aan de neus van de gepensioneerden voorbij gaat. Hun inkomen is eenvoudigweg te laag om belasting te moeten betalen.

 Daar komt nog bij dat de inkomensondersteuning die iedere AOW-er naast de AOW ontvangt met € 10 daalt. Tel daarbij op de verhoging van het lage BTW-tarief van zes naar negen procent, die voor mensen met een laag inkomen neerkomt op € 10 extra aan boodschappen alleen al. Plus de hogere gasprijs, die  bij  een tweepersoonshuishouden gemiddeld op

€ 40 per jaar meer uitkomt. En dan ook nog de hogere zorgpremie vanwege het bevriezen van het eigen risico.

 Nieuw stelsel

Het vier schijvensysteem wordt in 2019 vervangen door twee schijven; de laagste is 36,93 procent. Voor mensen met AOW komt er nog een derde tariefschijf bij. Op dit moment ziet dat er als volgt uit: bij een inkomen tot ongeveer 34.000 euro is het tarief 19%, bij een inkomen tussen 34.000 en 68.000 is het tarief 36,93% en vanaf een inkomen van 68.000 euro is het tarief 49,5%

 Ook middeninkomens ontsnappen niet aan verlies

Deze groep loopt ook risico van koopkrachtverlies. Zij profiteren enerzijds van de lichte daling van de belastingheffing, maar voor het overige hebben zij ook hogere uitgaven.

 Stop het toeslagencircus

ANBO heeft al geruime tijd geleden een voorstel gedaan om de systematiek van het jaarlijks rondpompen van miljarden euro’s aan te passen. Het bespaart vele miljoenen euro’s.


ANBO wil meer ruimte voor initiatieven in woningmarkt

 De NVB (Vereniging van Ontwikkelaars & Bouwondernemers) en ANBO pleiten voor een minister van bouwen en wonen. Hierdoor kan in de komende kabinetsperiode een belangrijke stap worden gezet als het gaat om daadkracht van de politiek om volgend en ondersteunend te zijn aan de wensen van de mensen.

Een goede woning is een voorwaarde voor zo lang mogelijk zelfstandig te blijven, ook als er hulp of zorg nodig is. Daarnaast moeten onnodige belemmeringen worden wegge-nomen vanuit de wet- en regelgeving. Het moet gemakkelijker worden om zelf initiatieven te kunnen nemen om met elkaar een project op te zetten voor gemeenschappelijk wonen. Op die manier worden er keuzes geboden hoe men wil leven, wil wonen en ouder wil worden.

Er is een sterke behoefte aan nieuwe woonvormen, want bij het ouder worden zijn er nu nog te weinig keuzes. Volledig op zichzelf of naar een zorginstelling zijn nu de enige keuzes, terwijl mensen vanaf een bepaald moment ook graag wat beschermder willen wonen, zonder de zelfstandigheid en privacy op te geven.

Jaarlijks moeten er zo’n tachtigduizend woningen worden bijgebouwd, stelt de NVB, maar in 2016 kwam men niet verder dan vijftigduizend. Helaas is de sector simpelweg niet in staat aan de nieuwe woonvraag te voldoen. Hulp van het Rijk (en de minister van bouwen en wonen) kan geen kwaad.

Hoewel er veel behoefte aan vernieuwing is, staan onnodige regels vaak innovatie in de weg. Mensen worden gedemotiveerd, vaak door financieringsregels en gemeentelijke bureaucratie, om zelf oplossingen te verzinnen. Er zijn goede voorbeelden die laten zien dat het wel mogelijk is. Het vereist samenwerking tussen de zorg, de woningmarkt en de gemeenten, maar ook lef om de randen van de regelgeving op te zoeken.


Phishing 

Is het ‘vissen’ naar persoonlijke gegevens door criminelen. Vaak willen de criminelen bankgegevens of codes ontfutselen van de slachtoffers. Zij gebruiken daarbij haast niet van echt te onderscheiden nepmails van bedrijven, organisaties of instanties.

Omdat phishing-mails steeds beter worden en steeds minder goed te onderscheiden zijn van echte mails, is het waarschijnlijk dat er veel phishing-mails niet herkend worden.

Voorbeelden van valse e-mails:

 • Verzoeken om de gegevens van uw bank te wijzigen.Een overboeking, die u niet gedaan heeft, bevestigen.
 • Beveiligingsupdate voor uw betaalpas of creditcard.
 • U moet uw wachtwoord deblokkeren of herstellen.
 • IBAN-gegevens worden gevraagd om door te geven.
 • Nep-facturen of nep-aanmaningen.
 • Er is een technische fout, hier klikken om te herstellen.
 • Nep-boetes.
 • U heeft een prijs gewonnen.
 • Controleer of annuleer uw bestelling (voor u onbekend).
 • Vervanging Digipas, Identifier, Raboscanner, enz.
 • Een alert, zogenaamd van uw bank, om u te waarschuwen dat u eerder een valse mail heeft ontvangen of dat uw rekening geblokkeerd dreigt te worden.
 • Gratis vakantie van KLM.
 • Valse mail NS over het winterweer.

 Gelukkig zijn veel mensen attent op dergelijke mails, maar helaas slagen de criminelen er toch af en toe in om de slachtoffers flinke schade toe te brengen. Het TV-programma ‘opgelicht’ laat dat regelmatig zien.


Hoe voorkom ik dat er wordt ingebroken?

Voorkom dat inbrekers uw deur of raam open wrikken als u niet thuis bent. We trekken al gauw ‘even snel’ de deur achter ons dicht. Maar een inbreker heeft maar heel even tijd nodig om binnen te komen. Gelukkig zijn er een aantal simpele handelingen om een inbraak te voorkomen.

 * Sluit altijd alle ramen en deuren. Draai deuren op slot, ook als u (maar) even weggaat.

* Gebruik buitenverlichting met bijvoorbeeld een schemerschakelaar of bewegingssensor.

* Plaats waardevolle spullen uit het zicht.

* Laat nooit de sleutels aan de binnenkant van het slot zitten.

* Verstop de sleutel nooit onder de deurmat of een bloempot.

* Zet ladders en vuilcontainers weg.

* Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos.

* Plak nooit een briefje op de deur met ‘ben even weg’.

* Laat ’s avonds licht branden als u weg bent. Dit kan met tijd- of schemerschakelaars.

* Markeer of graveer uw eigendommen en registreer ze.

* Maak afspraken met uw buren om op elkaars huis te letten.

* Vraag aan de buren of zij hun auto af en toe op uw oprit parkeren als u op vakantie bent.

* Zet uw fiets/brommer altijd op slot, ook als deze binnen staat.

* Vertel niet op sociale media dat u op vakantie gaat.

* Een schuifpui is extra inbraakgevoelig; breng hier een speciaal slot aan.

* Beveilig ook de bovenverdieping van de woning, zoals balkondeuren, ramen en dakramen.

* Wordt lid van een (digitale) buurtpreventiegroep.

m