Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:


1. Verder na verlies van uw partner (geef deze informatie door!!) (12-18)

2. Anticiperen en domotica (11-18)

3. Levensloopbestendig bouwen: aan de bak! (12-18)

4. Spam & Phishing (Bron:Seniorweb) (12-18)  

5. Financiële uitbuiting (10-18)

6. Gebruikersvriendelijkheid medicatie moet beter! (10-18)

7. Digitaal nalaten (12-18)

8. 65-plussers maken de helft van alle zorgkosten (12-18)

9. Medicijngebruik (12-18)

-------------------------------------


1. Verder na verlies van uw partner (geef deze informatie door!!) (12-18)

Het overlijden van uw partner is een van de meest aan-grijpende gebeurtenissen in uw leven en brengt verwarring, meestal veel verdriet en rouw. Juist dan heeft u veel behoefte aan steun.

Van familie en/of mensen uit uw naaste omgeving komt vaak die steun. Na verloop van tijd kan deze aandacht afnemen. Mensen in uw omgeving gaan er soms vanuit dat men het zelf verder redt. Toch blijft vaak de behoefte bestaan om te praten over dit grote verlies. Misschien heeft u het idee dat de omgeving de situatie niet goed aanvoelt, of vindt u het moeilijk met hen te praten over wat u doormaakt.

Praten met mensen die uit eigen ervaring weten wat het betekent een partner te verliezen, kan dan een belangrijke aanvulling zijn.

Wat kan Carrefour je bieden?

Een vrijwilliger ondersteunt u in uw rouwproces. De vrijwilliger is zelf langer dan twee jaar weduwe of weduwnaar en heeft aanvullend een cursus gevolgd. Hij of zij komt in onderling overleg een à twee keer per maand bij u thuis, maximaal voor een jaar. Samen praat u over uw verlies.

Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met Berry van Dam – Bleijenberg. Na dit gesprek besluit u zelf of de ondersteuning iets voor u is. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Info: 06 – 83 52 84 87 of (0527) 63 00 00.

Mail: berry.van.dam@carrefour.nu.

-------------------------------------

2. Anticiperen en domotica (11-18)

(info van Wethouder Mw. Uitdewilligen (gemeente Noordoostpolder)

Verkorte weergave

Ook in de Noordoostpolder krijgen we te maken met een toenemende vergrijzing. Ouderen willen graag blijven wonen in de dorpen en de wijken. Wat hebben de ouderen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Zorg kun je overal krijgen, maar het zijn juist de gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid die het zwaar maken om op oudere leeftijd alleen te blijven. Mantelzorg en vrijwilligerswerk staan in de Noordoostpolder op een hoog peil en daarmee valt veel te ondervangen, maar hoe regel je dat niveau voor de toekomst? Gelukkig ontstaan er in de dorpen en in de wijken initiatieven waarbij dat gezamenlijk wordt gecoördineerd.

Toch is er nog een voorziening waarmee zelfstandig wonen kan worden bevorderd: domotica (thuistechnologie).

Hoe fijn is het wanneer je als oudere met behulp van de techniek zelf de regie in handen kan houden? Bijvoorbeeld door een deur open te doen vanaf de iPad.

Nog veel belangrijker is alarmering. Veel ouderen willen in hun eigen huis blijven wonen. Als ook de mantelzorger dan weet “ik krijg een signaal als er iets gebeurt”, dan voelt de mantelzorger zich ook veiliger.

Eenzaamheid los je niet op met een apparaat, maar via een tablet is face-to-face contact wel mogelijk.

Wat we dus nodig hebben zijn slimme woonconcepten met slimme woonzorgtechnologie.

Ieder bouwplan moet dus voorzien zijn van deze technische mogelijkheden. Ook installatiebedrijven en ZZP’ers moeten deze producten aanbieden en voorlichting geven.

De gemeenteraad heeft een zorginnovatiefonds ingesteld van 25.000 euro. Wat Marian Uitdewilligen betreft mag dit besteed worden aan bovenstaande technologieën. 

-------------------------------------

3. Levensloopbestendig bouwen: aan de bak! (12-18)

Iedereen vindt de ouder wordende bevolking, en wat dat betekent door de woningmarkt, een razend interessant thema. Maar overheid en bedrijfsleven spelen nog amper in op de kansen die de vergrijzing hier biedt. Dat zegt Atie Schipaanboord van ANBO op de site van Bouwend Nederland. Als het gaat om levensbestendig bouwen heeft Schipaanboord daarom ook maar één oproep aan gemeenten en de bouwsector: “Ga aan de bak!” Een regierol ziet ze daarbij voor de centrale overheid. 

Er mist in gemeenten maar al te vaak een visie op ouder worden in eigen woonomgeving. “Wijken zijn functioneel nog te zeer ingericht voor gezinnen, dus om te wonen en om ’s morgens naar je werk te gaan en de kinderen naar school te doen, meer niet. Niet om samen activiteiten te doen. Dat moet anders.”

Niet te idealistisch

“Laten we niet te idealistisch worden”, reageert ze op de vraag hoe het dan moet. “Een kleine groep ouderen ziet wel wat in hele vernieuwende concepten, maar de doorsnee Nederlandse oudere wil het liefst zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen en in zijn eigen wijk. Dat betekent dus dat je vooral heel pragmatisch moet kijken naar hoe je die wijken moet inrichten zodat mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en samen activiteiten doen of een kop koffie drinken. Als je in die richting denkt, vind ik dat je al een hele stap zet, want dat gebeurt nog lang niet genoeg.”

Overheid en lokale actieplannen

Eerder zei ANBO-bestuurder Liane den Haan al: “De minister zal een manier moeten vinden om gemeenten te dwingen om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden.” 

-------------------------------------

4. Spam & Phishing (Bron:Seniorweb) (12-18)                                                      

Hoe blijft u baas in eigen postvak? Herken phishing en spam en ga daarmee e-mail ergenissen te lijf. Maar nepmails blijven lastig te herkennen. SeniorWeb-leden kunnen verdachte mails doorsturen naar de SeniorWeb Phishing checker!

Hieronder een paar voorbeelden om u scherp te houden:

 - Een mailtje over een jaar lang gratis chocola. Als afzender staat er Milka of een ander chocolademerk in de mail. Het enige wat u moet doen, is even de link aanklikken. En dan gaat het mis ……..

Deze mail is nep, net als mails over fietsen of andere gewonnen spullen. De link gaat de ene keer naar een valse website. En de andere keer naar een site waar u uw mobiele nummer moet invullen. Daarna hebt u een duur abonnement waar u lastig vanaf komt.

- Phishers sturen momenteel veel nepmails rond over de provider Vodafone en maken u bang dat er blokkades optreden.

Niet op reageren; weggooien!

 - Porno-oplichters vragen u om 1.000 euro over te maken omdat ze u bespioneerd hebben tijdens het bekijken van seksvideo’s en daarbij verrichte seksuele handelingen.

Ziet er dreigend uit, maar ook hier niet op reageren en direct ‘verwijderen’.

 - Regelmatig ontvangen internetgebruikers een mail van ABN Amro over hun bankpasjes.

Het TV-programma ‘Opgelicht’ besteed hier ook veel aandacht aan. Er is maar één motto: “banken doen deze verzoeken nooit via internet”.

 - Heel veel mails worden er gestuurd over WIN-acties van Albert Heijn, Lidl, Bol.com, zeer scherpe aanbiedingen, etc.., etc.

Dit allemaal met de bedoeling om een virus bij u te installeren die tegen een forse betaling weer (kan?) worden verwijderd.

 ---------------------------------------

5. Financiële uitbuiting (10-18)

Nu de verzorgingshuizen verdwijnen en enkel ouderen die 24-uurs zorg nodig hebben nog bij een verpleeghuis terecht kunnen, is het geen verrassing dat senioren steeds langer thuis blijven wonen. Dat is ook het beleid van de overheid. De overgrote meerderheid van de senioren hecht aan de eigen vrijheid en onafhankelijkheid en wil ook zo lang mogelijk zelfstandig blijven. Echter, ouderen zijn wel kwetsbaar voor ouderenmishandeling en een specifieke vorm daarvan: financiële uitbuiting.

Mantelzorgers vervullen een cruciale rol in de samenleving om langer zelfstandig leven tot een succes te maken. Maar de toegenomen afhankelijkheid van mantelzorg heeft een keerzijde: de mantelzorg kan ‘ontsporen’ en leiden tot financiële uitbuiting. Te denken valt dan aan misbruik van de pinpas, het ‘lenen’ van sieraden of het onder druk wijzigen van een testament. Niet alleen mantelzorgers plegen uitbuiting, maar ook naaste familie als kinderen en kleinkinderen.

Vanuit de overheid is “Veilig Thuis” opgericht. Opgeleide vrijwilligers die 24 uur per dag gratis bereikbaar zijn. 

Voor Flevoland op het nummer 088 – 22 20 500.

Zie ook www.vooreenveiligthuis.nl

Ook ANBO heeft leden opgeleid als voorlichter tegen financiële uitbuiting. Zij geven presentaties “Mantelzorg, mogelijke valkuilen” door heel het land. Ook zijn er ANBO Consulenten die uitbuiting herkennen tijdens de huisbezoeken die zij op verzoek afleggen.

Bent u in een situatie dat u uw (geld)zaken niet meer zelf kunt regelen en denkt u dat er misbruik wordt gemaakt van uw afhankelijkheid, dan kunt u contact opnemen met de ANBO Raad & Daad Advieslijn. 0348-46 66 88

Het belangrijkste is: praat er over!

-------------------------------------

Gebruiksvriendelijkheid medicatie moet beter! (10-18)

Medicatie kan nog altijd veel gebruiksvriendelijker. Dat concludeert ANBO na eigen onderzoek onder bijna 7700 senioren (leden en niet-leden).

Van hen gebruiken bijna 6400 dagelijks medicatie, waarvan 86 procent zelfs meerdere soorten. Ruim 40 procent van de ondervraagde medicatiegebruikers zegt problemen te ervaren. Zo’n 63 procent van hen ervaart problemen met doordrukstrips, het door midden breken van pillen (34 procent) en het openen van de verpakking (23 procent). Van de ondervraagden gebruikt ruim driekwart dagelijks meerdere medicijnen.

“We zien dat de verpakkingen een grote rol spelen, maar de ondervraagden klagen bijvoorbeeld ook over het gebrekkige onderscheid tussen medicijnen en de medicatieverpakkingen”, aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan. “Als je veel verschil-lende medicijnen gebruikt raak je sneller in de war, wat over- of ondergebruik in de hand werkt. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) kan hierin een belangrijke rol spelen, maar het zou ook goed zijn als farmaceuten zelf meer investeren in goede verpakkingen en slimme hulpjes. Dat vergroot het gebruiksgemak en uiteindelijk de werking.”

Ook de apotheker kan een rol spelen, en doet dat al in veel gevallen. Medicatiebeoordeling wordt op prijs gesteld, maar vindt nog onvoldoende plaats. Het gebruik van medicatie is gebaat bij goed inzicht in de (specifieke) afspraken over het gebruik en de manier van bewaren. Bovendien kunnen bepaalde bijwerkingen – waar een kwart van de gebruikers last van zegt te hebben – wellicht minder worden of zelfs helemaal verdwijnen.

------------------------------------

6. Digitaal nalaten (12-18)

Ons leven is de afgelopen twintig jaar steeds digitaler geworden. Ook zijn wij zelf op tal van vlakken online actief. Daarnaast regelen instanties en overheden hun zaken steeds vaker digitaal. Iedereen zorgt natuurlijk dat al zijn/haar online-gegevens goed zijn beveiligd. Met wachtwoorden die lastig te raden of kraken zijn, en die niemand kent. Maar als iemand komt te overlijden zijn die goed beveiligde accounts voor niemand toegankelijk.

Weinig mensen staan hierbij stil, zo blijkt uit onderzoek van Seniorweb. De dienst Digitaal Nalaten van Seniorweb geeft informatie over de digitale nalatenschap en is gratis voor SeniorWeb-leden.

Meer info op de site: www.seniorenweb.nl/digitaal-nalaten

---------------------------------- 

Meer openbare toiletten in steden en drukke gebieden. (12-18)

In Nederland zijn te weinig openbare toegankelijke toiletten. Dit levert problemen op voor de twee miljoen buik- en de 1,5 miljoen blaaspatiënten. Datzelfde geldt voor ouderen, ouders met kleine kinderen en mensen in een rolstoel.

Op initiatief van de Maag Darm Lever stichting en andere patiëntenorganisatie hebben een aantal partijen, waaronder ook ANBO, een petitie aangeboden in Den Haag om de Tweede Kamer en het kabinet op te roepen om te zorgen dat in drukke winkelcentra en voetgangersgebieden toegankelijke toiletten komen.

Gezien onze grote mobiliteit is het een kwestie van beschaving om te zorgen dat er overal voldoende toegankelijke en schone toiletten zijn. Ouderen beschikken over veel vrije tijd en gaan op stap en vinden het heerlijk om steden te bezoeken. Het is raar dat wij in Nederland zo terughoudend zijn, terwijl het de normaalste zaak van de wereld zou moeten zijn om overal openbare toiletten te hebben.

In veel landen, zoals Japan, Australië, Nieuw-Zeeland, de VS en Canada is er wel een wetgeving die er voor zorgt dat er voldoende toegankelijke toiletten zijn. Ook hebben ze vaak een norm die aangeeft wat ‘voldoende’ toiletten zijn: om de 100-500 meter in drukke voetgangersgebieden of winkel-centra.

 

De petitie pleit dan ook om in (Omgeving)wet als norm op te nemen dat in winkelcentra en drukke voetgangersgebieden om de 500 meter een toilet beschikbaar is, en zo ook in wijkwinkelcentra en parken.

In de wet moet ook worden opgenomen dat nieuwe of gerenoveerde winkelcentra, bioscopen, supermarkten en bus- en treinstations voldoende toegankelijke openbare toiletten moeten hebben die makkelijk herkenbaar en bereikbaar zijn. 

---------------------------------- 

5 tips voor internetdaten (11-18)

Wist u dat ruim 75 procent van de 50-plussers online naar een relatie of een date zoekt? Online daten is een uitstekende manier om een nieuwe vlam te ontmoeten. Maar je moet wel weten hoe je het aanpakt. Daarom: vijf tips om succesvol online te daten.

Tip 1: Kies de juiste datingsite

Omdat internetdaten zo populair is, schieten de datingsites de laatste jaren als paddenstoelen uit de grond. Voor iedereen is er wel een passende website te vinden. De meeste maken onderscheid in opleidingsniveau of leeftijd. Bezoek daarom verschillende websites en kijk eerst rustig rond. U moet zich daarvoor wel registreren of inschrijven, maar dat is altijd gratis. Pas als u contact wilt maken, moet u aan de slag met een persoonlijk profiel.

Een overzicht met leuke datingsites voor ouderen vindt u op startpagina.nl/anbo.

Tip 2: Besteed aandacht aan uw profiel

Om met iemand in contact te komen, moet u een profiel aanmaken. Hierbij is de belangrijkste regel: wees duidelijk.

Dat voorkomt teleurstellingen voor u en de ander. Geef aan of u op zoek bent naar een vaste relatie of af en toe wat gezelschap wilt. Denk goed na over hoe u zichzelf omschrijft. Besteed aandacht aan uw profielfoto en benadruk uw positieve kanten, natuurlijk zonder dat het ongeloofwaardig wordt. Als u er even goed voor gaat zitten, zult u zien dat u veel meer en betere reacties krijgt.

Tip 3: Chatten? Houd het luchtig en positief

Heeft u iemand gevonden die u beter wilt leren kennen, stuur dan een berichtje. Maak bijvoorbeeld een complimentje over zijn of haar profielfoto en schrijf iets over gedeelde interesses of hobby’s. Houd zeker in het begin de conversatie luchtig en positief. Chat bijvoorbeeld over het weer of uw vakantie-plannen. Als u iemand nog niet zo goed kent, gooi dan niet gelijk uw hele levensverhaal op tafel.

Tip 4: Wacht niet te lang met afspreken

Als u online een match heeft, een tijdje hebt gechat en het voelt nog steeds goed, waag dan de sprong en stel voor elkaar te ontmoeten. Te lang doormailen of chatten kan leiden tot een onrealistisch beeld van de ander, dat nog maar moeilijk te veranderen is als u elkaar in het echt ontmoet. De meeste ervaren daters kennen dit probleem en zijn daarom vaak wat doortastender en sneller. Het bespaart onnodige teleurstelling.

Tip 5: Eerste echte date? Plan een activiteit

Van online chatten naar elkaar in het echt ontmoeten is nog best een stap. Hoe pak je dit eigenlijk aan? Uiteraard staat veiligheid voorop; spreek altijd af op plekken waar meer mensen zijn. En spreek ook af om iets actiefs te doen. Ga bijvoorbeeld wandelen, bezoek een museum of ga samen koken. Een beetje afleiding op zo’n spannende eerste date doet wonderen! Doe inspiratie op voor een leuke date op startpagina.nl/anbo.

Top 3 datingsites voor ouderen

  1. 50Plusmatch.nl

Als beste getest door het TV-programma Kassa.

  1. Ourtime.nl

Datingsite gericht op ‘jonge 50-plussers’.

  1. Parship.nl

Voor hoger opgeleide singles.

---------------------------------- 

Lachend Tachtig (nieuwe visie op ouderenzorg) (07-18)

Niet de ziekte van ouderen moet centraal staan, maar de kwaliteit van hun dagelijkse leven. Het dagelijks leven van thuiswonende ouderen centraal stellen betekent intensieve samenwerking tussen Zorg-, Woon- en Welzijnsvoorzieningen, en tussen gemeenten, zorgverzekeraars en coöperaties. Vanuit deze visie presenteerde GroenLinks onlangs een nieuwe visie op ouderenzorg: lachend tachtig.

ANBO is één van de experts die voor deze beleidsnota geraadpleegd is, en heel blij met dit uitgangspunt. Net als GroenLinks nu gaat ANBO al een aantal jaren uit van een integrale visie op ouder worden. Een goede woning, in een passende woonomgeving, veel aandacht voor welzijn, preventie en zelfstandigheid, kwalitatief goede zorg in de thuisomgeving en goede samenwerking tussen zorgprofessionals, staan centraal in de visie van ANBO op een ouder wordende samenleving.

ANBO wil de beeldvorming rond ouder worden positief kantelen en, gezien de stijgende levensverwachting, praten over de nieuwe werkelijkheid van een ouder wordende samenleving met betrekking tot werken, wonen, welzijn en zorg.

“Slechts 117.000 mensen wonen in een verpleeghuis. De meeste mensen worden thuis oud, eventueel met wat hulp en zorg. We moeten dus inzetten op een aantrekkelijke leefomgeving, met gezelschap en voorzieningen. We moeten ook inzetten op het versterken van het netwerk, zodat mensen zelfstandig kunnen blijven. We moeten mantelzorgers ondersteunen en samenwerking met het sociale wijkteam en de zorg en hulp aan huis verbeteren. We moeten investeren in respijtzorg. De meest fantastische voorbeelden zijn er al. Investeer in zelfstandigheid en zet voort wat werkt”, aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan. 

-----------------------------------

Van Huis Naar Thuis (07-18)

Op de website van ANBO (www.anbo.nl) kunt u 10 korte filmpjes bekijken van tien bezoeken aan verpleeghuizen. Centraal staat de vraag: hoe maken we van een (verpleeg) huis een thuis?

In alle filmpjes zie je prachtige initiatieven om de identiteit van mensen centraal te stellen.

Medewerkers van verpleeghuizen worden gestimuleerd om te discussiëren op een besloten platform en te vertellen hoe het er in de praktijk aan toegaat. 

-----------------------------------

Visie op betalen: contant moet mogelijk blijven (07-18)

Het Nederlandse betalingsverkeer is veilig, efficiënt en betrouwbaar, aldus De Nederlandsche Bank in haar visie op het betalingsverkeer in de komende jaren. Naast de specifieke aandacht voor de voortgaande ontwikkeling van elektronisch betalingsverkeer ziet men ook het grote belang om contant te kunnen betalen. DNB benoemt de waarde van contant geld expliciet: als wettig betaalmiddel, als betaalmiddel dat privacy waarborgt, als terugvaloptie wanneer elektronisch betalingsverkeer uitvalt, als betaalmiddel specifiek voor kwetsbare groepen en als middel voor budgetbeheer.

ANBO is blij met de kanttekening dat contant geld van grote waarde is. Dat betekent dus ook dat gemeenten moeten zorgen voor de mogelijkheid om officiële papieren contant te blijven afrekenen. 

-----------------------------------

Mail over update ING-app is vals (07-18)

Een e-mail over de vernieuwde app van ING is vals. Updates worden nooit via de mail verspreid.

De mail ziet er professioneel uit en gebruikt de typische oranje kleur van ING. In het bericht staat dat de app van de bank een update heeft gekregen. Deze zou veiliger zijn en meer functies bieden. Via een link in de mail kunnen mensen de update zogenaamd binnenhalen.

Het bericht komt niet van ING maar van internetcriminelen. Wie op de link klikt of tikt, wordt naar een besmette site geleid. Trap er niet in en verwijder het bericht meteen

-----------------------------------

Naamcontrole bij bankoverboekingen (07-18)

Na Rabobank komt ook ING met een IBAN-naamcheck. Bij overschrijvingen kijkt de bank of het rekeningnummer en de opgegeven naam bij elkaar horen.

Rabobank voerde deze controles al een tijd geleden in. De schade door verkeerde overboekingen daalde met zeventig procent. Vooral factuurfraude kwam minder vaak voor. Daarbij stuurt een oplichter een rekening waarop hij zijn eigen banknummer zet, maar een andere naam. Door de check kunnen de banken dan zien dat naam en nummer niet kloppen met elkaar.

Bij internetbankieren zal de Rabo en ING u laten weten als de ingetypte naam niet overeen komt met het banknummer en ziet u een suggestie. Als de ingetypte naam helemaal niet lijkt op de naam die de bank weet, dan moet u goed opletten. De bank adviseert dan om contact op te nemen met de rekeninghouder om de gegevens te controleren.

Soms is controle niet mogelijk. Dan krijgt u daar een melding van.

!!! Hopelijk volgen ook de andere banken snel met dit controlesysteem. Het kan een hoop narigheid voorkomen.

---------------------------------------

70-plussers en openbaar vervoer (07-18)

Maar liefst 32 procent van de 70-plussers heeft moeite om te reizen met het openbaar vervoer (OV). Dat blijkt uit onder-zoek dat in opdracht van ProRail is verricht. Ruim 6 op de 10 ondervraagde senioren reizen regelmatig met het OV, terwijl 32 procent van deze groep zegt dat zij hier tegenop zien, omdat zij het OV te druk, chaotisch of ingewikkeld vinden.

ANBO is blij met inzicht in het probleem. “We worden erover gebeld, maar het was onduidelijk hoeveel mensen zich onzeker of onveilig voelen. Terwijl een goed toegankelijk openbaar vervoer essentieel is voor een langere zelfstandigheid”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

 Volgens ProRail vinden er relatief veen incidenten met ouderen plaats op stations en bij spoorwegovergangen. Dat kan variëren van een val op de (rol)trap tot mensen die schrikken als de alarmbellen gaan rinkelen bij een spoorweg-overgang. Hierbij komen zij niet zelden ten val.

Een ander risico is dat mensen al op de overweg zijn als de bomen omlaag gaan en niet snel genoeg kunnen oversteken. Bijna een derde van alle Nederlanders tussen de 70 en 85 jaar ondervindt hindernissen bij het reizen met het openbaar vervoer en 6 procent van deze Nederlanders mijdt het reizen met het openbaar vervoer helemaal.

Den Haan: “Toegankelijk openbaar vervoer is belangrijk voor iedereen, niet alleen voor ouderen. Beperkingen zoals visuele handicaps of rolstoelgebruik zijn van alle leeftijden, en ProRail moet ervoor zorgen dat de stations voor iedereen toegankelijk zijn. Maar er is nog een aspect aan toegankelijkheid, en dat is dat je wilt dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Het is ongelofelijk zonde als mensen op latere leeftijd reizen gaan mijden omdat ze het spannend, angstig of ingewikkeld vinden. Zelfstandig kunnen reizen draagt bij tot een grotere zelfstandigheid in het algemeen.

En dat is een belangrijke voorwaarde voor een leuk leven.” 

---------------------------------------

Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg van Carrefour vindt het belangrijk om mantelzorgers in de Noordoostpolder goed te ondersteunen. Om dat nu en in de toekomst nog te kunnen verbeteren doen zij een groot onderzoek onder de bewoners. (Een informatie-kaart hierover zat recent bij de wekelijkse reclamekrantjes).

Bent u mantelzorger? Doe dan mee aan het onderzoek en vul de vragenlijst in. Zie verder de website:

www.carrefour.nu/vragenlijst-mantelzorgondersteuning

---------------------------------------

Mantelzorgwaardering

Wanneer u zorgvrager of mantelzorger bent, kunt u elk jaar zelf de mantelzorgwaardering aanvragen.

De voorwaarden:

1. U verleent meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorg aan een naaste.

2. De zorgvrager woont in de gemeente Noordoostpolder.

3. Een zorgvrager mag aan meerdere mantelzorgers een waardering geven.

4. Een mantelzorger kan slechts 1 waardering per jaar ontvangen.

5. Woont de zorgvrager in een andere gemeente, dan kunt U de mantelzorgwaardering daar aanvragen.

Als u zich vóór 1 oktober aanmeldt, ontvangt u de mantelzorgwaardering rond eind oktober/begin november.

Bij aanmelding na 1 oktober ontvangt u de mantelzorgwaardering eind december 2018.

Heeft u hulp nodig bij het invullen, bel dan naar Steunpunt Mantelzorg, Carrefour (0527) – 63 00 00.

Aanvragen kan tot 1 december 2018

-------------------------------------

65-plussers maken de helft van alle zorgkosten (12-18)

Nederland wordt ouder en dat is te merken in de uitgaven voor de zorg: de helft van de kosten voor zorg wordt gemaakt door mensen van 65 jaar en ouder. Jaarlijks wordt er zo’n 28 miljard euro besteed aan zorg voor 65-plussers.

Dit schreef onlangs zorgdata-analist VEKTIS. De kosten voor zorg lopen op naarmate de leeftijd vordert: “85-plussers maken vooral kosten in de Wet langdurige zorg (5,6 miljard) en de wijkverpleging (1,3 miljard). De jongste groep 65-74-jarigen, hebben een beduidend betere gezondheid en minder zorg nodig. In deze categorie zijn de kosten van medisch-specialistische (ziekenhuis) zorg de grootste kostenpost (4,3 miljard).

Niet alleen vergrijzing

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Laten we niet de indruk wekken dat de stijging van de zorgkosten enkel komt door de vergrijzing. Ook is onze welvaart enorm toegenomen en er is medisch gezien enorm geïnnoveerd om ziekten te genezen of chronisch te maken. Dat kost veel geld. De stijging van de zorg-kosten is dus een signaal dat het goed gaat met Nederland.

Niet alleen blijven we langer gezond, we blijven daardoor ook langer actief – betaald of onbetaald – en dragen meer bij aan de samenleving.

Maar stijgende zorgkosten slokken wel een enorm deel op van het totale overheidsbudget, dus slimmer omgaan met geld is en blijft nodig. We pleiten ook hier, opnieuw, voor meer investeringen in wonen, wijken en welzijn ( zie ook bladzijde 21).

Deze investeringen zorgen ervoor dat de echt dure zorg zo lang mogelijk buiten de deur kan blijven.

Zorg is ook een van de grootste arbeidsmarkten

In de sector Zorg & Welzijn werken in totaal 2,1 miljoen mensen. 376 duizend van hen zetten zich dagelijks in voor zorg aan ouderen. Door krimp, reorganisatie, bezuinigingen en de hoge werkdruk zijn er rond 2014 ruim 30 duizend werkenden uit de ouderenzorg gestapt. Circa 15% van hen is in 2016 en 2017 als herintreder opnieuw aan de slag gegaan in deze sector, zo schrijft VEKTIS. 


Medicijngebruik (12-18)

Wist u dat

- het vaak mogelijk is om uw medicijn in de vorm van een drankje, oplostablet of zetpil te krijgen?

- het vaak mogelijk is om voor een medicijn te kiezen die u maar één keer per dag hoeft te gebruiken.

- er speciale verpakkingen zijn om uw medicijnen mee te nemen op vakantie.

- een verdeeldoos voor medicijnen handig kan zijn. 

-----------------------------------