Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Kascontrole

Volgens de statuten behoeft onze stichting geen kascontrole te laten uitvoeren. Vaste inkomsten hebben wij niet. Wij proberen om via onze activiteiten een klein basiskapitaal op te bouwen. Hiermee kunnen wij extra kosten of tegenvallers financieren.

Toch hebben wij besloten om 2 ANBO-leden van StABS de financiële stukken van 2019 te laten controleren. “Het was weer prima in orde”, aldus de beide controleurs.

Een woord van dank aan onze penningmeester Remment Balk is daarom op zijn plaats.