Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Digitalisering een lust of een last? (02-19)

Sensoor De Landelijke Luisterlijn (02-19)

SeniorWeb (02-19)

Veranderingen in de WMO (02-19)

Contant betalen bij gemeenten (03-19)

Zorgproblemen? (03-19)

Gebruikers  van internet vaker 75-plussers (04-19)

Babbeltrucks (04-19)

Verhuiswens senioren (04-19)

Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

Spam en phishing (05-19)


Digitalisering een lust of een last? (02-19)

“Kijkt u maar even op onze website . . .”, of  “vult u het formulier op de website maar even in”. Hoe vaak horen of lezen wij dat niet? Soms voor simpele dingen, maar bijvoorbeeld ook als u belangrijke informatie zoekt, u wilt aanmelden, een klacht wilt indienen of diefstal wilt aangeven.

Bedrijven en (overheids) organisaties kunnen niet meer zonder. Er wordt van uitgegaan dat iedereen zich digitaal kan redden. Roept u dan ook wel eens vertwijfeld: “En nu wil ik een echt mens aan de telefoon die mij kan helpen?”

Er zijn nog steeds mensen die niet in staat zijn met alle moderne apparatuur zoals computers en smartphones om te gaan. Die het hebben geprobeerd maar het lukt niet. Soms door een (lichamelijke) beperking. Ook leeftijd kan een rol spelen. En

---------------------------------- 

Sensoor De Landelijke Luisterlijn (02-19) 

SENSOOR is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die een luisterend oor op afstand biedt. Vanuit 26 locaties door het hele land voeren zo’n 1200 vrijwilligers dag en nacht bijna 300.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail.

Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. SENSOOR wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Behoefte aan een luisterend oor?

Bel naar 0900 – 0767  of mail via ehulp@deluisterlijn.nl.

---------------------------------- 

SeniorWeb (02-19)

Senioren die tegen hindernissen oplopen met hun computer, laptop of tablet, kunnen sinds 2003 terecht voor computercursussen bij SeniorWeb Noordoostpolder. Ook zaken als WhatsApps en Skypen komen veel aan de orde.

Bij de open inloop van SeniorWeb zitten elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur en op donderdagavond van 20 tot 22 uur mannen en vrouwen achter tien beeldschermen om te leren om te gaan met hun problemen. De vrijwilligers van SeniorWeb helpen hen daarbij.

Locatie: Basisschool De Planthof, De Fjord 44, Emmeloord.

Inlichtingen op tel. (0527) 61 38 33 of 06-53 31 92 75.

----------------------------------

Veranderingen in de WMO (02-19)

Tot op heden betaalde u een inkomensafhankelijke bijdrage voor de voorzieningen uit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

Echter gemeenten mogen per 1 januari van dit jaar beslissen om een vaste eigen bijdrage van € 17,50 per 4 weken of € 19,- per maand in rekening te brengen. Dit betreft de maatwerkvoorzieningen of pgb’s. Vanaf 1 januari 2020 kan ook een deel van de algemene voorzieningen onder het abonnementstarief worden gebracht. In de Memorie van Toelichting (de toelichting op de nieuwe wet) worden huishoudelijke hulp en begeleiding als voorbeeld gegeven van voorzieningen die, ook als zij door de gemeente als algemene voorziening worden bestempeld, onder dit abonnement komen te vallen.

Omdat het wetsvoorstel gemeenten (binnen grenzen) de ruimte geeft om zelf aan te vullen welke extra voorzieningen er onder het abonnementstarief kunnen worden geplaatst, kan de inhoud van het abonnement per gemeente verschillen.

Wij verwachten dat onze gemeente Noordoostpolder inmiddels of binnenkort met informatie zal komen.

------------------------------------

Contant betalen bij gemeenten (03-19)

In veel gemeenten kunnen burgers alleen met een pinpas terecht voor een nieuw paspoort of rijbewijs.

ANBO zei destijds dat, los van de wettelijke regels hierover, het voor alle overheden niet meer dan normaal zou moeten zijn dat burgers een keuze hebben om contant of met de pinpas te betalen.

“De overheid, en bij uitstek gemeenten, zouden het goede voorbeeld moeten geven en alle burgers in de gelegenheid moeten stellen om zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen”, zei Liane den Haan, directeur bestuurder van ANBO. “ Het kan niet zo zijn dat een deel van de burgers niet geholpen kan worden omdat de gemeente keuzes maakt die niet passen bij de verantwoordelijkheid die zij zou moeten nemen.”

Een onbekend aantal gemeenten heeft inmiddels het pin-only-beleid teruggedraaid. In Zoetermeer moest de gemeentelijke ombudsman eraan te pas komen.

---------------------------------- 

Zorgproblemen? (03-19)

Sluiting van ziekenhuizen; overnemen van taken door andere zorgaanbieders; nieuwe poliklinieken; wachtlijsten . . . .

Soms wordt het er niet duidelijker op. Iedereen wil ook graag snel en dichtbij huis worden geholpen, want onzekerheid of wachten geeft meestal geen genezing. De huisartsenpraktijk kan informatie verschaffen, maar vaak ook wordt u verwezen naar een website!

De meeste zorgverzekeraars kunnen u echter óók informatie verschaffen. Bijvoorbeeld over zorgverleners die door hen zijn gecontracteerd en/of bij wie u (snel) terecht kunt.

TIP: bij vragen altijd uw zorgverzekeraar bellen.

Nog een TIP: veranderingen van zorglocaties in de polder worden meestal ook gepubliceerd in het wekelijkse huis-aan-huisblad ‘De Noordoostpolder’.

 

Ervaart u in de Noordoostpolder problemen op dit gebied met organisaties/instellingen? Meld het ons!

Gewoon via de telefoon bij onze secretaris ( 0527- 27 10 81).

------------------------------------

Gebruikers  van internet vaker 75-plussers (04-19)

In 2012 zei 66 procent van de 75-plussers nog nooit internet te hebben gebruikt. Vervolgens daalde dit naar 50 procent in 2015 en 32 procent in dit jaar. In de Noordoostpolder is dit cijfer helaas niet zo snel gedaald!!

Uit verder onderzoek blijkt dat ‘ouderen’ digitaal vaardiger worden. Internet maakt niet alleen het leven makkelijker, maar zorgt ook voor veel informatie.

“Een mens is nooit te oud om te leren”.

---------------------------------- 

Babbeltrucks (04-19)

Een van onze leden vertelde kortgeleden dat ze een paar jaar geleden van de politie uit onze gemeente als dank een bos bloemen had ontvangen. Daarvan was in de krant een foto gepubliceerd met het verhaal van haar kordate optreden tijdens een gesprek aan haar deur met een onbetrouwbaar sujet.

Zij had de man zodanig te woord gestaan, dat hij zonder resultaat de benen nam. Hij had getracht haar te misleiden, maar zij liet zich niet voor de gek houden. Ze had terstond de politie in Emmeloord gebeld, die daarop actie ondernam.

Kortgeleden kreeg zij een brief van de arrondissementsrechtbank met dank voor haar handelwijze en de mededeling dat de crimineel inmiddels was gestraft en de zaak dus was afgehandeld.

Wij onderstrepen het belang om in een dergelijk geval het been stijf te houden en ook niet in discussie te gaan met een onbekende. Breng wel direct de politie op de hoogte!!

Hulde voor ons lid, die zo dapper heeft opgetreden.

Wat doet ANBO?

Evenals vorig jaar organiseert ANBO de Veiligheids10daagse. Zo’n 650 mensen bezochten acht bijeenkomsten.

Dit jaar is er plaats voor 1000 mensen op 10 inspirerende locaties. Het bovenvermelde verhaal is een groeiend probleem.

Met de Veiligheids10daagse wil ANBO ervoor zorgen dat mensen voorbereid zijn en zich weerbaarder kunnen maken.

Geïnteresseerd? Ga naar de website www.anbo.nl

----------------------------------------

Verhuiswens senioren (04-19)

Uit een peiling van ANBO blijkt dat de wens van de 65-plussers om te verhuizen verder is gegroeid.

Het is dus hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. En dit natuurlijk in samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren.

We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden. Echter tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en woningvoorraad in relatie tot de lokale behoeften.

En . . ., die behoeften veranderen.

Hoewel veel mensen in hun huidige huis oud willen worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen.

Bovendien blijkt dat ‘ouderen’ met een verhuisbehoefte in verrassend hoge mate open staan voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen.

Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt ‘nee’ op de vraag of ze dat ooit willen.

De grootste groep zegt ‘ja’ onder voorwaarden van zelfstandigheid, gelijkgestemdheid, privacy en vrijheid.

2/3 van de ondervraagden geeft aan dat de huidige woning voldoet aan de wensen.

Voorzieningen dichtbij, de mogelijkheid om hulp, zorg en gezelligheid zijn de belangrijkste wensen voor een toekomstige verhuizing.

-------------------------------------

Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

 Als uw partner langdurig wordt opgenomen in een verpleeghuis, kunt u een AOW-uitkering voor alleenstaanden aanvragen. Het woord ‘kunt’ is essentieel. Of u daadwerkelijk alleenstaanden-AOW heeft aangevraagd, is voor de inkomstenbelasting niet relevant. Zolang u de mogelijkheid heeft te kiezen voor de alleenstaanden-AOW heeft u recht op de alleenstaande-ouderenkorting! Zelfs als u nog steeds de lage AOW voor partners ontvangt.

Deze regel geldt zowel voor degene die in het verpleeghuis is opgenomen als voor de achtergebleven partner.

Heeft u de alleenstaande-ouderenkorting ten onrechte niet gekregen maar wel belasting betaald? Vraag er alsnog om met onze brief alleenstaande-ouderenkorting. Dat kan tot maximaal vijf belastingjaren terug, dus nu nog t/m 2013.

Meer weten? Neem contact op met onze belastingservice

-------------------------------------

Spam en phishing (05-19)

Nepmails en andere vormen van fraude blijven lastig te herkennen.

Klik dit soort berichten niet aan en verwijder de mails direct!!

Enkele voorbeelden

- De laatste tijd gaan er veel mails rond over de WOZ, de economische waarde van koophuizen. Een link onder in de mail zou leiden naar een gratis WOZ-check. Dat klopt niet, de link gaat naar een besmette site. Dit soort mails is altijd vals!

- Kijk niet gek op als u allerlei mails krijgt die u chocoladeletters en andere lekkernijen beloven. Het zijn nepberichten!

- Het wemelt weer van de nepmails met allerlei enquêtes en zogenaamde onderzoeken die prijzen beloven aan de deelnemers. Gooi de mail direct weg!!

- Wordt uw mailbox overspoeld met berichten over gewonnen prijzen, cadeau kaarten, dagjes uit en aanbiedingen?

Kijk dan even naar het adres van de afzender. Alle mails van het adres NL@opsmbo.com kunnen meteen de prullenbak in.

- Krijgt u persoonlijke mails en foto’s van vrouwen die op zoek zijn naar een man? Klik niets aan, het zijn phishingberichten.

Met namen als Els de Reuver worden momenteel dagelijks mails verstuurd met gevaarlijke bestanden of links naar besmette sites.

De mails zijn een vorm van phishing. Klik dit soort berichten niet verder aan en gooi ze meteen weg.

 ----------------------------------------