Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Kascontrole

Volgens de statuten behoeft onze stichting geen kascontrole te laten uitvoeren. Vaste inkomsten hebben wij niet. Wij proberen om via onze activiteiten een klein basiskapitaal op te bouwen. Hiermee kunnen wij extra kosten of tegenvallers financieren.

Toch hebben wij besloten om 2 ANBO-leden van StABS de financiële stukken van 2020 te laten controleren. “Het was weer prima in orde”, aldus de beide controleurs.

Een woord van dank aan onze penningmeester Remment Balk is daarom op zijn plaats.


In memoriam

Op 10 augustus jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons collega-bestuurslid Sander Doeser was overleden. 

Een plotseling optredend hartfalen bleek, ondanks een geslaagde operatie en een redelijk voorspoedig herstel, de oorzaak.

Sander is na zijn pensionering als vrachtwagenchauffeur buitenland/speciale transporten diverse vrijwilligerswerkzaamheden gaan verrichten. Bij ANBO/StABS vanaf 2015 als belasting-invuller voor de leden. In 2019 trad hij ook toe tot ons Algemeen Bestuur. Daarnaast regelde hij de rijbewijskeuringen voor de 75-plussers in de Noordoostpolder. Ook vond hij het leuk om ANBO/StABS op de weekmarkt mede te promoten.

Sander zette zichzelf niet op de voorgrond; hij was een deskundig belastinginvuller; had een goed sociaal invoelend vermogen; was altijd bereid om anderen (ook ongevraagd) terzijde te staan. En bovenal een heel fijne collega!

Wij zullen hem missen en wensen zijn vrouw Liesbeth, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies.


 

Verdrietig en geschrokken zijn wij dat ons voormalig bestuurslid

Piet van der Lucht

plotseling is overleden. Zo'n 6,5 jaar was hij een zeer gewaardeerde collega. Als belangenbehartiger betekende hij veel voor de leden. Onze gedachten zijn bij Rini. Wij wensen haar en de kinderen veel sterkte.

Algemeen Bestuur

StABS-NOP / ANBO