Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Check uw recht op huurtoeslag! (05-20)

Pensioenen dit jaar gegarandeerd (05-20)

Contant geld blijft nodig: (03-20)

Leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen !! (03-20)

Hoe medicijnen juist te gebruiken? (06-20)

Abonnementstarief Wmo (05-20)

Tekort aan seniorenwoningen (05-20)

Keurmerk ‘Wonen’ voor Reemzorg (04-20)

Inschrijven bij Mercatus (04-2020)

Blijvers lening gemeente Noordoostpolder (03-20)

Langer Zelfstandig Thuis Pakket voor huurders Mercatus woningen (03-20)

Nepmails over achterstallige belasting (06-20)

Ouderen moeten nog beduchter zijn op fraude!!! (05-20)

Kijk uit voor corona-phishing!!! (04-20)

ANBO Veiligheidscheck  (04-20)

Voorkom financieel misbruik! (04-20)

Plofkraken: kunnen we straks nog wel pinnen? (02-20)

-------------------------------------


Check uw recht op huurtoeslag! (05-20)

De voorwaarden voor huurtoeslag zijn per 1 januari 2020 verruimd. De inkomensgrens is wat flexibeler geworden. Tot 2020 was het zo dat u geen recht op huurtoeslag had als uw inkomen ook maar 1 euro de grens overging. Dat is vanaf 1 januari anders. Dat kan betekenen dat u voor huurtoeslag in aanmerking komt, terwijl dat voorheen niet zo was!

Wilt u weten of u sinds 1 januari 2020 recht heeft op huurtoeslag? Maak zelf een berekening via de website www.toeslagen.nl of neem contact op met de ANBO Raad & Daad Advieslijn. 

Krijgt u hulp van de belastingservice van StABS – NOP? Ook zij helpen u graag (zie tabblad OVER ONS / COMMISSIES)!

-------------------------------------

Pensioenen dit jaar gegarandeerd (05-20)

Het coronavirus heeft grote impact op onze samenleving en wellicht ook op onze pensioenen. Of pensioenkortingen voor de deur staan, weten we pas op 31 december van dit jaar. Je weet niet in hoeverre de economie zich dan heeft hersteld.

Dat er ongerustheid bestaat begrijpt Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO. Het is goed dat het kabinet alles uit de kast haalt om de economie overeind te houden. De inkomens van gepensioneerden zijn nu gegarandeerd, terwijl vele werkenden nu met angst en beven naar hun baan kijken.

Laten we dus niet voortijdig paniek zaaien over pensioenen. Tot volgend jaar zal er niet worden gekort, ook niet tussen-tijds in de huidige crisissituatie. Eind vorig jaar heeft minister Koolmees zich soepel getoond om ‘onnodige kortingen’ te voorkomen. ANBO wil graag ook nu weer met hem meedenken als de nood aan de man komt, want natuurlijk moeten gepensioneerden niet nog verder achterop komen.

-------------------------------------

Contant geld blijft nodig: (03-20)

één op de tien ouderen kan niet internetbankieren

Meer dan 10 procent van de ouderen in Nederland geeft aan dat ze niet internetbankieren, terwijl ze wel over een computer beschikken en online actief zijn.

Bijna de helft doet dit omdat men internetbankieren niet veilig vindt. 54 procent wil zelfs met aangeboden hulp niet overstappen naar internetbankieren. Voor de Nederlandse oudere is contant geld dan ook van cruciaal belang.

Dat blijkt uit een onderzoek van ANBO onder bijna 10.000 ouderen.

De resultaten van het onderzoek zijn van belang voor het besluit om geldautomaten weg te halen in verband met de veiligheid door plofkraken en het verdwijnen van servicepunten van banken. De huidige beschikbaarheid van contant geld moet blijven, omdat het aan de behoefte van veel ouderen voldoet.

ANBO wil een robuust en veilig betalingsverkeer dat toegankelijk is voor iedereen. Gelukkig is Nederland koploper op dit gebied. Wel moeten we er voor zorgen dat iedereen kan participeren, want de ontwikkelingen gaan snel. Vooral bij de technologie. Het gebruik van contant geld neemt onder andere hierdoor snel af. Daarom is het zaak dat er gezorgd wordt dat mensen kunnen blijven meedoen.

Tweederde van alle ouderen (67 procent) betaalt in winkels en de supermarkt afwisselend contant of met de bankpas. Ruim 11 procent rekent altijd contant af. En een heel klein deel, namelijk 1,4 procent, betaalt mobiel.

Bijna alle ouderen (96,5 procent) willen zelf kunnen blijven bepalen hoe ze betalen: contant of anders.

-----------------------------------

Leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen !! (03-20)

In januari jl. besteedde het consumentenprogramma Kassa aandacht aan het feit dat ouderen meer betalen voor hun autoverzekering vanwege hun leeftijd of door verzekeraars zelfs  worden geweigerd. Volgens verzekeraars komt dat omdat ouderen een hoger risico vormen. Terwijl dat niet blijkt uit schadecijfers van het Verbond van Verzekeraars.

ANBO vindt leeftijdsdiscriminatie een slechte zaak waar zo snel mogelijk een eind aan moet komen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij horen regelmatig van leden dat ze geweigerd worden als ze een autoverzekering willen afsluiten. Of dat de premie die ze moeten betalen, veel hoger ligt vanwege hun leeftijd. Dat is leeftijdsdiscriminatie en niet goed te praten. Zeker omdat cijfers van het Verbond van Verzekeraars laten zien dat het gemiddelde schadebedrag van iemand van 85 jaar weinig verschilt van het schadebedrag van iemand van 35 jaar oud. Terwijl die 85-jarige wel gemiddeld bijna twee keer zoveel premie voor zijn/haar autoverzekering betaalt dan iemand van 35 jaar. Daarnaast blijkt dat ruim 40 procent van alle verzekeraars een leeftijdsgrens hanteert en oudere mensen dus een autoverzekering weigert.

Bij Kassa wees ANBO erop dat juist ouderen al jaren minder te besteden hebben doordat hun pensioen niet meer is geïndexeerd, terwijl veel kosten wel sterk zijn gestegen.

Zij worden dus ook financieel geraakt door verzekeraars vanwege hun leeftijd, terwijl de auto voor veel ouderen heel belangrijk is. Op die manier kunnen zij nog mobiel blijven.

ANBO blijft er bij de Europese Unie op aandringen om de wetgeving, die is voorbereid om deze vorm van leeftijdsdiscriminatie aan te pakken, door te voeren.

Helaas duurt dit al erg lang doordat verzekeraars een lobby voeren tegen deze nieuwe wetgeving.

DEZE LEEFTIJDSDISCRIMINATIE MOET ECHT VAN DE BAAN!

-----------------------------------

Hoe medicijnen juist te gebruiken? (06-20)

Wanneer u uw medicijnen op een zorgvuldige manier gebruikt, is de kans op een goede werking en minder bijwerkingen het grootst.

Verkeerd gebruik kan ernstige gevolgen hebben.

Op het etiket en de bijsluiter kunt u lezen hoe u uw medicijn moet gebruiken. U kunt bijvoorbeeld lezen hoe vaak u het medicijn moet innemen, wat u moet weten als u een pil vergeten bent en hoe u het medicijn moet bewaren.

Wanneer u meer wilt weten over een medicijn of als u iets niet begrijpt, kunt u altijd informatie vragen aan uw arts of apotheker. De arts kan uitleggen waarom u een bepaald medicijn krijgt, wat u moet doen als u last van bijwerkingen heeft en wat de risico’s zijn wanneer u met het medicijn stopt. Vertel het uw arts ook wanneer u uw medicijn niet meer wilt gebruiken. U kunt er goede redenen voor hebben. Samen met uw arts kunt u zoeken naar alternatieven.

Zeker wanneer u veel verschillende medicijnen gebruikt, is het moeilijk om alle medicijnen op precies de juiste wijze te gebruiken. Dat is geen schande. Belangrijk is dat u weet dat u uw apotheker raad kunt vragen wanneer u het moeilijk vindt om de adviezen op te volgen.

Vaak is het mogelijk om voor een medicijn te kiezen dat u maar één keer per dag hoeft te gebruiken. Ook een verdeeldoos voor medicijnen kan erg handig zijn.

Er zijn ook speciale verpakkingen om uw medicijnen mee te nemen op vakantie (helaas dit jaar wellicht niet te plannen??)

------------------------------------

Abonnementstarief (05-20)

Het abonnementstarief bedraagt momenteel € 19,- p/maand. Er zijn een aantal maatwerkvoorzieningen die voortaan vallen onder dat abonnementstarief. In de praktijk gaat het hier meestal om huishoudelijke hulp.

Omdat de gemeenten zelf de vrijheid hebben om ook andere voorzieningen onder het abonnementstarief te plaatsen, kunnen er verschillen per gemeente zijn.

Meer informatie per telefoon op (0527) – 63 39 11 of op de site www.noordoostpolder.nl/voorzieningen-voor-iedereen.

------------------------------------

Tekort aan seniorenwoningen (05-20)

Er zijn weliswaar in Nederland al goede woonvormen voor ouderen, maar lang niet voldoende. Dat komt doordat de meeste gemeenten onvoldoende zicht hebben op de leeftijdsopbouw van hun inwoners, laat staan dat zij gericht ouderenbeleid voeren.

In de gemeente Noordoostpolder mogen er ook wel wat sneller beslissingen worden genomen. Er zijn wat ontwikkelingen gaande, maar die staan nog in de kinderschoenen.

Vreemd is het dat je op de website van de gemeente vergeefs resultaten zult vinden als je zoekt naar seniorenwoningen, ouderenzaken, ouderenbeleid, etc. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat daar geen aandacht voor is, maar het geeft wel aan dat het kennelijk weinig prioriteit heeft.

Uiteraard zal StABS de beleidsmakers hierop aanspreken.

En vergeet niet!!!

“Help je ouderen aan een passende woning, dan profiteren jongeren ook, omdat de doorstroming op de woningmarkt hier veel baat bij heeft”.

-------------------------------------

Keurmerk ‘Wonen’ voor Reemzorg (04-20)

Zorgboerderij Reemzorg te Marknesse heeft na een strenge toetsing het keurmerk ‘wonen’ behaald. Daarnaast heeft de Zorgboerderij ook al het keurmerk voor dagbesteding en logeren.

Wilt u meer informatie over een woon-, logeer-, of dagbestedingsplek neem dan gerust contact op via het telefoonnummer 0527 – 20 44 95. Website: www.reemzorg.nl.

-------------------------------------

Inschrijven bij Mercatus (04-2020)

Inschrijven als woningzoekende heeft als voordeel dat u wachttijd opbouwt en daarmee na een paar jaar meer kans hebt op dat ene plekje.

Bij Mercatus kunt u zich tot 13 april inschrijven voor € 15,- in plaats van € 25,-.

Website: www.mercatuswoningaanbod.nl/inschrijven

Info: elke werkdag van 8 tot 12 uur op nr. (0527) 63 55 00.

-------------------------------------

Blijvers lening gemeente Noordoostpolder (03-20)

Voor ouderen die in bezit zijn van een eigen woning is door veel gemeenten in Nederland een ‘Blijvers lening’ in het leven geroepen. Ook de gemeente Noordoostpolder biedt deze mogelijkheid.

Blijft u graag in uw eigen huis wonen maar heeft u geen geld voor aanpassing van de woning? Dan kunt u bij de gemeente een lening aanvragen om uw huis levensloopbestendig te maken. Denk daarbij aan aanpassingen op het gebied van sanitair, maar ook begaanbaarheid in huis en de omgeving van uw huis.

Het fonds van de gemeente kent regels en een maximaal leningsbedrag. Neem voor informatie contact op met de gemeente.

-------------------------------------

Langer Zelfstandig Thuis Pakket voor huurders Mercatus woningen (03-20)

Het overheidsbeleid is er op gericht dat wij als ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Verzorgingshuizen zijn (soms helaas) opgeheven en op een verblijf in een verpleeghuis zit niemand te wachten.

In uw eigen huis blijven wonen kan bezwaarlijk zijn als u fysieke beperkingen ondervindt en als verhuizen (nog) geen optie is. De meeste mensen willen ook graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde buurt en omgeving blijven.

In het magazine SAMEN WONEN van Mercatus van december 2019 stond een artikel over de mogelijkheden die Mercatus aan huurders biedt om langer thuis te blijven wonen.

Soms is een extra trapleuning, een 2 de toilet boven, minder drempels of een betere deurbeveiliging al voldoende.

Neem dus contact met Mercatus op als u dit soort ondersteuning kunt gebruiken en nodig heeft.

Dit initiatief van de woningcorporatie juichen wij van harte toe! Wij hopen dat ook andere verhuurders dit soort pakketten aan hun ouder wordende bewoners gaan aanbieden.

-------------------------------------

Nepmails over achterstallige belasting (06-20)

Regelmatig blijven wij waarschuwen voor phishingmails. Wees hier attent op! Nepmails blijven lastig te herkennen!

Voorbeeld: vanaf een bedrieglijk echt lijkend mailadres worden er mails verstuurd over achterstallige belasting, boete en beslaglegging.

Normaal gesproken herkent u phishing makkelijk aan het rare mailadres. U ziet dan meteen dat er iets niet klopt. Een nieuwe phishingmail pakt het geraffineerder aan, want hij lijkt op het eerste gezicht echt. Er staat in het mailadres ‘ belas-tingsdienst’. Ziet u de fout? Er staat een ‘s’ te veel.

In de mail staat dat u nog steeds niet uw belasting heeft betaald. Die kunt u betalen via een link in de mail.

NIET DOEN!!! De mail is vals.

Trap ook niet in dreigementen en laat u geen angst aanjagen!

----------------------------------------

Ouderen moeten nog beduchter zijn op fraude!!! (05-20)

Door de coronacrisis worden ouderen nog kwetsbaarder gemaakt voor criminelen. Door niet meer de deur uit te gaan hebben de ouderen behoefte aan contact en advies. Persoonlijk advies is nu moeilijk te krijgen, omdat de gang naar het bankkantoor niet mogelijk is.

Aarzel daarom niet om telefonisch contact op te nemen met uw bank!

Ouderen moeten andere mensen nu ook bijvoorbeeld de boodschappen laten doen. Dat betekent de bankpas uitlenen met de bijbehorende code. Dat is onverstandig!

DUS NIET DOEN!

---------------------------------------

Kijk uit voor corona-phishing!!! (04-20)

Veel mensen maken zich zorgen over de uitbraak van het corona-virus. Criminelen weten dat ook, en passen hun phishing daarop aan. Nieuw zijn berichten die komen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO of een andere instantie. In de mails staat bijvoorbeeld dat er nieuwe informatie is over het virus. Die info staat in de bijlage of op een website. De afzenders willen dat de ontvanger de bijlage opent of de link aanklikt in de mail.

De bijlage bevat een virus, en de website is ook besmet met malware. Nepmails blijven lastig te herkennen.

Meer info op de website van SeniorWeb!

----------------------------------------

ANBO Veiligheidscheck (04-20)

Nadat u een afspraak heeft gemaakt met één van de Veiligheidsconsulenten komt hij of zij bij u thuis en wordt er een veiligheidscheck gemaakt. Met die check wordt in kaart gebracht welke risico’s er zijn op inbraak en/of brandgevaar.

De Veiligheidsconsulent geeft u vervolgens advies. Bijvoorbeeld wat u kunt doen om uw deuren en ramen te beveiligen. Of hoe u voorkomt dat u slachtoffer wordt van een babbel-truc. Als u actief bent op internet, dan heeft de Veiligheids-consulent ook tips over hoe u uw online veiligheid kunt vergroten.

In het gesprek is er voldoende tijd om uw persoonlijke situatie door te spreken en vragen te stellen. Het bezoek van de ANBO Veiligheidsconsulent biedt u dan ook de mogelijkheid om op een prettige wijze een persoonlijk advies te krijgen over uw veiligheid in en om uw woning.

Bent u geïnteresseerd?

Neem dan contact op met de ANBO Raad & Daad Advieslijn, telefoon 0348 – 46 66 88. De medewerkers staan u op werkdagen van 10.00 tot 15.00 uur graag te woord en brengen u in contact met een ANBO Veiligheidsconsulent in de buurt.

----------------------------------------

Voorkom financieel misbruik! (04-20)

Jaarlijks zijn ruim 600.000 ouderen slachtoffer van financieel misbruik. In 75 procent van de gevallen door een familielid. Wanneer is er sprake van financieel misbruik en wat is er tegen te doen?

Financieel misbruik komt niet zo snel aan het licht, want de slachtoffers lopen er niet mee te koop. Ze schamen zich dat het hen overkomt. Bovendien zijn ze vaak afhankelijk van degene die hen misbruikt. Bijvoorbeeld een buurvrouw of kind die elke week de boodschappen doet en met de pinpas ook de eigen aankopen betaalt.

Wat het ook lastig maakt, is dat de pleger zelf vaak vindt dat er helemaal geen sprake is van misbruik.

Het misbruik gaat vaak geleidelijk. Het begint met 10 euro en het wordt steeds meer. Of ze krijgen een volle portemonnee mee om boodschappen te doen en halen er voor zichzelf wat geld uit.

Diefstal van waardevolle spullen komt ook vaak voor, evenals misbruik bij machtigingen.

Als je financieel misbruik zelf niet kunt stoppen en men niet meer in staat is om beslissingen te nemen, is er eigenlijk maar één oplossing. Dan kan men bewind aanvragen bij de rechtbank. Daarbij wordt een bewindvoerder aangesteld, bijvoorbeeld één van de kinderen. Alle broers en zussen moeten het formulier ondertekenen en aangeven dat zij het eens zijn met de voorgestelde bewindvoerder. De aangestelde bewindvoerder moet elk jaar verantwoording afleggen aan de rechter.

De beste manier om financieel misbruik te voorkomen is zo lang mogelijk je eigen financiën beheren. En als dat niet meer lukt? Neem dan van tevoren maatregelen door bijvoorbeeld bij een notaris een levenstestament te laten opstellen. In dat testament wordt dan vastgelegd dat elk jaar bij een accountant of notaris inzichtelijk wordt gemaakt waar het geld aan is uitgegeven.

----------------------------------------

Plofkraken: kunnen we straks nog pinnen? (02-20)

Het toenemende aantal plofkraken heeft er voor gezorgd dat tientallen geldautomaten zijn gesloten. Gevolg: steeds minder plekken om contant geld te kunnen pinnen.

Het aantal transacties met contant geld neemt al een aantal jaren flink af. Maar in absolute zin is het gebruik van contant geld nog groot. In 2018 was hiermee een bedrag gemoeid van 34 miljard euro. Via de pin werd dat jaar 108 miljard euro afgerekend.

Nederland heeft circa 3 miljoen mensen die niet kunnen internetbankieren en daarom sterk afhankelijk zijn van contante betalingen.

ANBO vindt dat de overheid en de banken meer maatregelen moeten nemen om plofkraken te voorkomen.

----------------------------------------