Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen !! (03-20)

Informatie over de Regiotaxi (12-19)

Informatie over Valys-vervoer (12-19)

De nieuwe donorwet (09-19)

Overlijden partner (06-19)

Levenstestament (06-19)

----------------------------------

 

Leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen !! (03-20)

In januari jl. besteedde het consumentenprogramma Kassa aandacht aan het feit dat ouderen meer betalen voor hun autoverzekering vanwege hun leeftijd of door verzekeraars zelfs worden geweigerd. Volgens verzekeraars komt dat omdat ouderen een hoger risico vormen. Terwijl dat niet blijkt uit schadecijfers van het Verbond van Verzekeraars.

ANBO vindt leeftijdsdiscriminatie een slechte zaak waar zo snel mogelijk een eind aan moet komen.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Wij horen regelmatig van leden dat ze geweigerd worden als ze een autoverzekering willen afsluiten. Of dat de premie die ze moeten betalen, veel hoger ligt vanwege hun leeftijd. Dat is leeftijdsdiscriminatie en niet goed te praten. Zeker omdat cijfers van het Verbond van Verzekeraars laten zien dat het gemiddelde schadebedrag van iemand van 85 jaar weinig verschilt van het schadebedrag van iemand van 35 jaar oud. Terwijl die 85-jarige wel gemiddeld bijna twee keer zoveel premie voor zijn/haar autoverzekering betaalt dan iemand van 35 jaar. Daarnaast blijkt dat ruim 40 procent van alle verzekeraars een leeftijdsgrens hanteert en oudere mensen dus een autoverzekering weigert.

Bij Kassa wees ANBO erop dat juist ouderen al jaren minder te besteden hebben doordat hun pensioen niet meer is geïndexeerd, terwijl veel kosten wel sterk zijn gestegen.

Zij worden dus ook financieel geraakt door verzekeraars vanwege hun leeftijd, terwijl de auto voor veel ouderen heel belangrijk is. Op die manier kunnen zij nog mobiel blijven.

ANBO blijft er bij de Europese Unie op aandringen om de wetgeving, die is voorbereid om deze vorm van leeftijdsdiscriminatie aan te pakken, door te voeren.

Helaas duurt dit al erg lang doordat verzekeraars een lobby voeren tegen deze nieuwe wetgeving.

DEZE LEEFTIJDSDISCRIMINATIE MOET ECHT VAN DE BAAN!


---------------------------------- 


Informatie over de Regiotaxi (12-19)

In de Noordoostpolder kunnen alle inwoners dagelijks gebruik maken van de Regiotaxi. Als u door gezondheidsproblemen niet in staat bent om auto te rijden en/of gebruik te maken van het openbaar vervoer, komt u mogelijk in aanmerking voor een Wmo-vervoerspas. Met deze pas reist u met korting met de Regiotaxi. Voor reizigers zonder Wmo-vervoerspas wordt bij de reservering gekeken of er een reisalternatief is met het OV. Als dat zo is en u kiest toch voor de Regiotaxi, dan betaalt u het reguliere taxitarief.

Voor een rit met de Regiotaxi betaalt u een instaptarief, aangevuld met een kilometertarief. ’s Avonds en in het weekend geldt een lager tarief, het zogeheten dagtarief.

Met de Regiotaxi mag u enkele reis maximaal 35 kilometer reizen. Voor ritten boven de 35 kilometer betaalt u het commercieel tarief.

Voor de Wmo-taxipas gelden lagere tarieven!

Naar enkele bestemmingen boven de 35 kilometer kunt u wel volledig tegen Wmo-tarief reizen, zoals onder andere ziekenhuis Lelystad, Isala Klinieken Zwolle, ziekenhuis Sneek, ziekenhuis Harderwijk en psychiatrisch ziekenhuis Ermelo.

De Regiotaxi rijdt elke dag van 06.00 uur ’s morgens tot 0.30 uur ’s nachts. Reserveren op tel.nr. 0900 – 222 88 77.

Ouderen boven de 75 jaar hebben veelal geen zorgindicatie nodig!

Verdere informatie over de Wmo-taxipas bij VIA 0527 – 63 39 11 of rechtstreeks bij het Wmo-loket van de gemeente.

---------------------------------- 


Informatie over Valys-vervoer (12-19)

Valys is speciaal vervoer voor mensen die chronisch ziek of gehandicapt zijn. Hier mag u alleen gebruik van maken als u niet met het openbaar vervoer kunt reizen.

U moet een Valyspas hebben om te kunnen reizen met Valys.

Bij het loket Wmo van uw gemeente kunt u een bewijs aanvragen waaruit blijkt dat u recht hebt op vervoer vanuit de Wmo. Dat geldt ook voor een OV-begeleiderskaart.

Het budget in 2019 was 700 kilometer. Voor speciale gevallen zijn er ook mogelijkheden voor een budget van 2.350 km.

Info bij klantenservice: 0900 – 9630. Website: www.valys.nl.

---------------------------------- 


De nieuwe donorwet (09-19)

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht. Dat is een goede zaak, want met het doneren van organen en weefsels helpt u mensen die heel ziek zijn. Deze mensen moeten vaak heel lang wachten op bijvoorbeeld een nieuwe nier, nieuwe longen of nieuwe huid.

Voor 1 juli 2020 krijgt iedereen in Nederland van de overheid informatie over de nieuwe wet en daarbij de vraag of u uw keuze wilt invullen.

Als u na de eerste brief niets invult in het donorregister krijgt u na zes weken een tweede brief. Als u dan opnieuw niets invult, komt bij uw naam te staan “geen bezwaar tegen orgaandonatie”.

Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde zijn, dan wordt u geen donor. Het is wel belangrijk dat uw partner en familie weten wat uw keuze is.

---------------------------------- 


Overlijden partner (06-19)

Als uw naaste overlijdt, is dat een pijnlijk moment in uw leven. Er moet veel geregeld worden, terwijl uw hoofd daar niet naar staat. Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet ook grote financiële gevolgen hebben.

Nu de overheid zich langzaam, en niet altijd zichtbaar, terugtrekt uit ons privéleven zijn wij meer en meer afhankelijk van onze eigen voorzieningen. Men moet dus zelf de touwtjes in handen nemen.

Na het overlijden van de partner kan het inkomen bestaan uit:

- inkomsten van de achterblijvende partner (AOW-uitkering wordt dan een alleenstaande AOW-uitkering);

- bijstandsuitkering indien de achterblijvende partner nog niet AOW-gerechtigd is en geen betaalde baan heeft;

- nabestaandenpensioen (voor achterblijvende partner en/of minderjarige kinderen);

- uitkeringen als gevolg van de Algemene Nabestaandenwet;

- vrijvallend lijfrentekapitaal.

Hypotheek

Na het overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen van de overledene erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. In veel gevallen is er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Deze zorgt er dan voor dat de hypotheek gedeeltelijk of in zijn geheel wordt afgelost.

Bankzaken

Als u een gezamenlijke rekening met de overledene heeft, kunt u uw gezamenlijke rekening en bankpas gewoon blijven gebruiken. Alleen de betaalpassen en creditcards, die op naam van de overledene staan, worden geblokkeerd.

Notaris

Mogelijk is er ook sprake van een testament of zijn er andere zaken waarbij de hulp van een notaris gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan schulden, legaten (speciale spullen die zijn nagelaten), codicillen (emotionele spullen), e.d.

StABS-NOP maakt gebruik van de diensten van notaris mevrouw Hartsuiker. 

Haar gegevens staan op (tabblad OVER ONS / COMMISSIES)

StABS – NOP

Ook bij onze mensen van Advies & Hulp kunt u terecht met uw vragen.

Gegevens staan op (tabblad OVER ONS / COMMISSIES)

 ----------------------------------


Levenstestament (06-19)

Een testament maak je om vast te leggen wat er moet gebeuren met een nalatenschap na overlijden.

Echter in een levenstestament worden juist zaken vastgelegd die van belang zijn tijdens uw leven. U legt dan wensen vast voor een toekomst waarin u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u door ziekte of ongeval zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook permanent door bijvoorbeeld dementie. U kunt met een levenstestament iemand aanwijzen (volmacht geven) die u vertrouwt om (bepaalde) zaken voor u te behartigen. Zo voorkomt u dat er beslissingen genomen worden die niet overeenkomen met uw wensen en belangen.

Een levenstestament is nuttig als u zaken heeft waarvan u zeker wilt stellen dat ze goed geregeld worden, wanneer u zelf niet meer kunt beslissen. Dat kunnen financiële zaken zijn, bijvoorbeeld als u beschikt over een woning of vermogen, of gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget. Maar het kunnen ook persoonlijke zaken zijn, zoals de zorg voor een huisdier. En u wilt wellicht uw medische wensen vastleggen als het gaat om het levenseinde.

Het is slim om een levenstestament te maken als u nog gezond bent. Een levenstestament is dus niet per se iets voor ouderen. Ook op jonge leeftijd kunnen er situaties ontstaan waarin iemand niet meer zelfstandig kan handelen. U bepaalt zelf wat u in een levenstestament vastlegt. Meestal bestaat het uit twee volmachten: een financiële volmacht en een persoonlijke en medische volmacht.

Veel zaken kunt u zelf regelen. Voor geldzaken kunt u één of meer mensen machtigen. Voor medische zaken kunt u wilsverklaringen uitschrijven en ondertekenen. Met uw handtekening eronder heeft dit ook rechtsgeldigheid. Dus voor eenvoudige afspraken is het prima om zaken zelf te regelen.

Als er meerdere en complexere zaken te regelen zijn is het verstandig een notaris te raadplegen. De notaris kan u voorzien van advies op maat en neemt werk uit handen. Bovendien kan hij of zij ervoor zorgen dat het levenstestament in het Centraal Levenstestament-register wordt opgenomen.

StABS-NOP maakt gebruik van de diensten van notaris mevrouw Hartsuiker. 

Haar gegevens staan op (tabblad OVER ONS / COMMISSIES)

 ----------------------------------