Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Activiteiten

Heeft u een vraag?


Mail met ons: www.activiteiten@seniorennop.nl of www.info@seniorennop.nlMomenteel wordt er nagedacht over de meer grootschalige activiteiten, zoals de toneelmiddag en het Nieuwjaarsconcert.

Wij zijn daarover in gesprek met de beheerders van het zalencentrum van de Nieuw Jeruzalemkerk.

Volgende maand leest u meer hierover.Vraag de Meedoenbon aan

De gemeente Noordoostpolder vindt het belangrijk dat iedereen mee doet. Daarom kunnen inwoners met een inkomen tot 110% van het minimumloon de Meedoenbon aanvragen. Per kalenderjaar ontvangt u een bon ter waarde van 100,00 euro. Deze kunt u bij verschillende verenigingen in de gemeente inleveren voor het betalen van de contributie of andere activiteiten. De gemeente heeft ook een bon voor 65-plussers die een chronische ziekte of beperking hebben. Die bon kent een ruimer bestedingsbedrag.

Ook StABS doet mee. Via onze penningmeester kunt u de bon omzetten in coupures om daarmee diverse activiteiten, een dagreisje, etc. te kunnen bekostigen.

Informatie en de voorwaarden leest u op noordoostpolder.nl/meedoenregeling.

U kunt het formulier ophalen bij het loket Publieksdiensten van het Gemeentehuis.

U kunt het formulier ook digitaal uitprinten via de website van de Gemeente, www.noordoostpolder.nl.


Zorg dat u bij het bezoeken van een activiteit altijd uw ANBO-ledenpas bij u heeft, want er kan om worden gevraagd.