Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Belangenbehartiging is één van de speerpunten van onze doelstelling.

Advies en Hulp van StABS-NOP

De landelijke ANBO heeft een Raad en Daad Advieslijn in Woerden. 0348-46 66 88

U kunt ook naar enkele bestuursleden van StABS in de Noordoostpolder bellen. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld; hulp en advies (ook bij u thuis) is kosteloos.

U kunt bellen naar Piet van der Lucht (0527-65 17 53), Jinse Andringa (0527-61 79 02) of Els Esseveld (0527-27 10 81)


StABS-NOP op de markt

Belangenbehartiging houdt niet op achter een bureau of tijdens een vergadering. Senioren kunnen bij ons altijd terecht voor informatie. Wat is StABS? Wat is het belang om lid te zijn van een ouderenbond? Wat doen we nog niet maar zou u graag willen? Gewoon een praatje met één van de bestuursleden?

Voor dit soort dingen staan we al jaren in weer en wind op de markt!

Om uw vragen te beantwoorden! Om met u kennis te maken!

Op sommige donderdagochtenden kunt u ons vinden tijdens de weekmarkt in Emmeloord op de hoek van het Kettingplein onder de luifel van de JUMBO. (data in 2019 volgen nog)

-------------------------------------


1% actie COOP

Al vele jaren hebben wij extra inkomsten door de 1% actie van Coop. Een dankwoord aan de heer Greijdanus is zeker op z’n plaats. Wij zijn hier erg blij mee.

Ook bedanken wij natuurlijk onze leden die met regelmaat de kassabonnetjes bij ons inleveren. Ga zo door en vraag ook aan anderen om aan deze actie mee te werken.

De extra inkomsten komen ten goede aan belangenbehartiging en/of activiteiten. 

-------------------------------------


Verdere ONDERWERPEN:

Van onze belastingservice (03-19)

SeniorWeb

Inloopspreekuur openbaar vervoer

Verder na verlies van uw partner (geef deze informatie door!!) (12-18)

Alzheimer Trefpunt Emmeloord

Anticiperen en domotica (10-18)

Rijbewijskeuring

Belangrijke telefoonnummers

-------------------------------------


Wilt u naar een activiteit van StABS en heeft u geen vervoer?

Bel dan naar Patty Zwier (0527) 69 77 24 of 06 – 57 45 00 07

-------------------------------------


Hebt u geen vervoer voor bijvoorbeeld dokters-, specialisten- en/of ziekenhuisbezoek?

Bel dan naar onze vrijwilliger Ruud Barendregt, telefoon (0527) 264141

------------------------------------


Van onze belastingservice

Ook onze stichting helpt ANBO-leden met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting en met het aanvragen of veranderen van zorg- en huurtoeslag.

Als u vorig jaar gebruik heeft gemaakt van onze hulp dan krijgt u de machtigingscode automatisch thuisgestuurd en kunt u deze aan de invuller overhandigen.

I.v.m. de nieuwe Europese privacyregels moeten wij zeer zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. U moet daarom zelf contact opnemen met uw ‘vaste’ vrijwilliger. Is het de eerste keer bel dan de coördinator. Zie de gegevens op bladzijde 3.

Deze dienstverlening kost voor ANBO-leden 12 euro, indien het om een eenvoudige aangifte gaat. Is uw fiscale partner geen ANBO-lid dan betaalt deze nog 5 euro extra.

Benodigde stukken:

Ÿ geldige ANBO-pas, BSN-nr. en machtigingscode.

Ÿ jaaropgaven SVB, pensioenfondsen en overige inkomsten.

Ÿ jaaroverzichten bank-, spaar- en beleggingsrekeningen.

Ÿ jaaropgaven hypotheken; bij huurwoning recente huur.

Ÿ beschikkingen huur- en zorgtoeslag 2019.

Ÿ WOZ-waarde per 1 januari 2017.

Ÿ specifieke zorgkosten, zelfbetaalde geneesmiddelen, reis-

  kosten bezoek specialisten, e.a.

Ÿ giften aan Algemeen Nut Beogende Instellingen.

Ÿ voorlopige aanslagen IB 2018 en ZVW 2018 (indien van

  toepassing).

Let op! In het afgelopen jaar heeft de Belastingdienst een aantal malen de fout gemaakt bij het niet toekennen van de ‘alleenstaande ouderenkorting’. Bijvoorbeeld nadat de partner in een verpleeghuis was opgenomen. Let op zulke zaken en overleg met de invuller. Men kan nog over de laatste vijf jaar bezwaar aantekenen en alsnog teruggave krijgen.

 

P. de Witte (coördinator)

------------------------------------


SeniorWeb (02-19)

Senioren die tegen hindernissen oplopen met hun computer, laptop of tablet, kunnen sinds 2003 terecht voor computercursussen bij SeniorWeb Noordoostpolder. Ook zaken als WhatsApps en Skypen komen veel aan de orde.

Bij de open inloop van SeniorWeb zitten elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur en op donderdagavond van 20 tot 22 uur mannen en vrouwen achter tien beeldschermen om te leren om te gaan met hun problemen. De vrijwilligers van SeniorWeb helpen hen daarbij.

Locatie: Basisschool De Planthof, De Fjord 44, Emmeloord.

Inlichtingen bij mevr. J. Gootjes, tel. 0527 – 62 33 69.

------------------------------------


Inloopspreekuur openbaar vervoer

Maandelijks is er een inloopspreekuur voor senioren met vragen over reizen met het

openbaar vervoer.

Hoe vraag ik de OV-chipkaart aan, hoe werkt de 40% samen-reiskorting, welk abonnement past het beste bij mij?

De OV-ambassadeurs geven graag advies op maat.

Ook kunnen ze stap voor stap op de computer laten zien waar en hoe u uw reis kunt plannen.

Data:  18 april       16 mei         20 juni

Tijd: op donderdag van 14.00 – 15.30 uur

Locatie: Flevomeer Bibliotheek, Harmen Visserplein 5, Emmeloord.

------------------------------------


Verder na verlies van uw partner (geef deze informatie door!!) (12-18)

Het overlijden van uw partner is een van de meest aan-grijpende gebeurtenissen in uw leven en brengt verwarring, meestal veel verdriet en rouw. Juist dan heeft u veel behoefte aan steun.

Van familie en/of mensen uit uw naaste omgeving komt vaak die steun. Na verloop van tijd kan deze aandacht afnemen. Mensen in uw omgeving gaan er soms vanuit dat men het zelf verder redt. Toch blijft vaak de behoefte bestaan om te praten over dit grote verlies. Misschien heeft u het idee dat de omgeving de situatie niet goed aanvoelt, of vindt u het moeilijk met hen te praten over wat u doormaakt.

Praten met mensen die uit eigen ervaring weten wat het betekent een partner te verliezen, kan dan een belangrijke aanvulling zijn.

Wat kan Carrefour je bieden?

Een vrijwilliger ondersteunt u in uw rouwproces. De vrijwilliger is zelf langer dan twee jaar weduwe of weduwnaar en heeft aanvullend een cursus gevolgd. Hij of zij komt in onderling overleg een à twee keer per maand bij u thuis, maximaal voor een jaar. Samen praat u over uw verlies.

Wilt u een afspraak maken voor een kennismakingsgesprek, dan kunt u contact opnemen met Berry van Dam – Bleijenberg. Na dit gesprek besluit u zelf of de ondersteuning iets voor u is. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Info: 06 – 83 52 84 87 of (0527) 63 00 00.

Mail: berry.van.dam@carrefour.nu.

 

Theehuis begraafplaats Emmeloord

Mocht u bij bezoek aan de begraafplaats behoefte hebben aan een moment van rust of overdenking, weet dan dat u van harte welkom bent in het Theehuis in Emmeloord.

Rust, een kop koffie of thee en als u wilt een luisterend oor van de vrijwilligers kan u wellicht goed doen.

Bezoekadres: Espelerlaan 69A, Emmeloord. 

------------------------------------


Alzheimer Trefpunt Emmeloord

Elke 2e dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

De volgende bijeenkomst is: 9 april. 

Dan komt MaxVitaal met een demonstratie van zorghulpmiddelen

Alzheimer Trefpunt vindt u in de Talmahof, Genemuidenstraat 4, Emmeloord. 

------------------------------------


Anticiperen en domotica (11-18)

(info van Wethouder Mw. Uitdewilligen (gemeente Noordoostpolder)

Verkorte weergave

Ook in de Noordoostpolder krijgen we te maken met een toenemende vergrijzing. Ouderen willen graag blijven wonen in de dorpen en de wijken. Wat hebben de ouderen nodig om zelfstandig te kunnen blijven wonen?

Zorg kun je overal krijgen, maar het zijn juist de gevoelens van onveiligheid en eenzaamheid die het zwaar maken om op oudere leeftijd alleen te blijven. Mantelzorg en vrijwilligerswerk staan in de Noordoostpolder op een hoog peil en daarmee valt veel te ondervangen, maar hoe regel je dat niveau voor de toekomst? Gelukkig ontstaan er in de dorpen en in de wijken initiatieven waarbij dat gezamenlijk wordt gecoördineerd.

Toch is er nog een voorziening waarmee zelfstandig wonen kan worden bevorderd: domotica (thuistechnologie).

Hoe fijn is het wanneer je als oudere met behulp van de techniek zelf de regie in handen kan houden? Bijvoorbeeld door een deur open te doen vanaf de iPad.

Nog veel belangrijker is alarmering. Veel ouderen willen in hun eigen huis blijven wonen. Als ook de mantelzorger dan weet “ik krijg een signaal als er iets gebeurt”, dan voelt de mantelzorger zich ook veiliger.

Eenzaamheid los je niet op met een apparaat, maar via een tablet is face-to-face contact wel mogelijk.

Wat we dus nodig hebben zijn slimme woonconcepten met slimme woonzorgtechnologie.

Ieder bouwplan moet dus voorzien zijn van deze technische mogelijkheden. Ook installatiebedrijven en ZZP’ers moeten deze producten aanbieden en voorlichting geven.

De gemeenteraad heeft een zorginnovatiefonds ingesteld van 25.000 euro. Wat Marian Uitdewilligen betreft mag dit besteed worden aan bovenstaande technologieën. 

------------------------


RIJBEWIJSKEURING voor 75+

Bent u 75 jaar of ouder *) en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de “Gezondheidsverklaring”.

*) Als uw huidige rijbewijs doorloopt tot na uw 75e jaar, dan hoeft u nog geen actie te ondernemen.

Wat moet u doen?

- Ga circa 4 maanden voordat uw rijbewijs verloopt naar het Gemeentehuis en haal daar de Gezondheidsverklaring op, vul deze zelf in en stuur deze naar het CBR (verklaring kost momenteel € 34,80).

- U ontvangt dan van het CBR een keuringsformulier. De keuringsarts stuurt na de keuring deze stukken naar het CBR. U krijgt dan binnen circa 4 weken bericht van het CBR waarin staat of u bent goedgekeurd zonder beperkingen, of met beperkingen (bijvoorbeeld verplicht een bril dragen in de auto), of dat u nog naar een specialist moet. 

- De ouderenbonden in de Noordoostpolder hebben een arts bereid gevonden om deze keuring te verrichten voor slechts 30,00 euro. (vanaf 1 juni a.s. 35,00 euro).

- Na opgave (zie onder) komt u op de afgesproken keuringsdatum naar de keuring met medeneming van een beetje urine, een lijstje met uw medicijn-gebruik, het keuringsformulier van het CBR en een identiteitsbewijs.

Een goede tip! Laat - voordat u naar de keuring gaat – door een opticien uw ogen controleren. Dit is gratis!

- Na bericht van het CBR kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij het Gemeentehuis onder medeneming van een recente pasfoto.

De eerstvolgende keuring is, bij voldoende deelname, op woensdag 24 april 2019 (bij noodgevallen zijn tussentijdse keuringen mogelijk) in buurthuis "De Brulboei" aan de markenstraat 1 in de wijk "De Zuidert"(bij de winkels). 

Als service van de bonden kunnen ook niet leden zich opgeven voor deze rijbewijskeuring.

Tip! Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de rijbewijskeuring. Informeer hier neer!

Heeft u vragen over deze keuring of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met de heer R. de Jong, De Kaukasus 1, Emmeloord (tel. (0527) 61 80 54.

Meer info op: www.cbr.nl/rijbewijs

Wacht niet te lang met u aan te melden en onderneem op tijd actie!

De volgende keuring is op: 29 mei en 10 juli 2019.


-------------------------------------

 

Belangrijke telefoonnummers

VIA/Carrefour         - voor vragen over veranderingen in de zorg of over (financiële) ondersteuning (0527) 63 00 04

Veiligheid                - Politie Flevoland    0900  –  88 44

Bewonersoverlast   - Mercatus             (0527)  63 55 00

Wmo-loket             - Gemeente NOP     (0527)  63 39 11

DOEN (wijkteam)   - Gemeente NOP     (0527)  63 39 33

Wijkbeheer            - Gemeente NOP     (0527)  63 39 44

U kunt ook digitaal uw klachten kwijt. Ga dan naar:

Website: www.noordoostpolder.nl en daarna klikken op “melding openbare ruimte”. T