Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Belangenbehartiging is één van de speerpunten van onze doelstelling.


Advies en Hulp van StABS-NOP

De landelijke ANBO heeft een Raad en Daad Advieslijn in Woerden. 0348-46 66 88

U kunt ook naar ons bellen. Uw informatie wordt vertrouwelijk behandeld; hulp en advies (ook bij u thuis) is kosteloos.

U kunt bellen naar Els Esseveld (0527-27 10 81)


StABS-NOP op de markt

Belangenbehartiging houdt niet op achter een bureau of tijdens een vergadering. Senioren kunnen bij ons altijd terecht voor informatie. Wat is StABS? Wat is het belang om lid te zijn van een ouderenbond? Wat doen we nog niet maar zou u graag willen? Gewoon een praatje met één van de bestuursleden?

Voor dit soort dingen staan we al jaren in weer en wind op de markt!

Op sommige donderdagochtenden kunt u ons vinden tijdens de weekmarkt in Emmeloord op de hoek van het Kettingplein onder de luifel van de JUMBO. Daar staan onze mensen paraat voor vragen van (jonge) senioren en het geven van informatie over ouderenbelangen, U bent van harte welkom!

-------------------------------------


Carrefour past tijden van opening aan

Carrefour is de komende tijd 3 dagen in plaats van 5 dagen geopend.

De maatregel is genomen vanwege de oplopende coronacijfers in de polder.

Er gaan meer mensen thuiswerken, zodat het kantoor nog 3 dagen open kan en wel op maandag, dinsdag en donderdag van 8:30-16.00 uur.

Op deze dagen is Carrefour ook telefonisch bereikbaar: 0527 63 00 00 of info@carrefour.nl

-------------------------------------


Verslag gesprek met wethouder mevrouw Uitdewilligen op 30 september 2020

In het gesprek tussen mevrouw Uitdewilligen en de lokale ouderenbonden werden dit keer een veelheid aan onder-werpen besproken. Binnen het zogenoemde Sociaal Domein worden besluiten o.m. gebaseerd op de gemeentelijke ‘Zorg-visie’ en ook de ‘Woonvisie’.

Zorgplein

Het Zorgplein is volop in ontwikkeling. De wijze van aanpak is doordacht, geeft ruimte in behandeling, opvang en zorg binnen de NOP. Naast het Antoniusziekenhuis participeert ook Zorggroep ONL in deze ontwikkeling.

Bouwlocaties

Momenteel zijn er veel bouwlocaties gericht op senioren. Zowel Mercatus alsook projectontwikkelaars hebben plannen en/of zijn al gestart. Dit betreft sociale woningbouw maar ook vrije sector en koop.

Er is veel aandacht voor de combinatie wonen en zorg (verzorgingshuis nieuwe stijl).

Dit onderwerp heeft onze volle aandacht en blijft een belangrijk gespreksonderwerp.

Sociaal Loket

Sinds kort is de gemeente voor al uw vragen over zorg, financiën, hulp en begeleiding bereikbaar via het Sociaal Loket. Er wordt sneller en breder gekeken naar uw vragen en de eventueel onderliggende problemen. Schroom niet en maak er gebruik van! 

De 3 bonden hebben het vertrouwen dat uw belangen op de juiste wijze worden behartigd.

Wij horen graag van u als u hiermee andere ervaringen hebt.

Armoedebeleid

De zaken tan aanzien van het Armoedebeleid zijn wat stil komen te liggen.

Meedoenbon

Duidelijkheid over de Meedoenbon voor ouderen blijkt nodig, is onze ervaring. In de krant lazen wij onlangs dat dit weer is opgepakt.

Huisbezoeken

De huisbezoeken in het kader 75+ lagen stil, maar worden nu weer gepland. De gemeente zal zich buigen over de resultaten om van daaruit beleid te maken.

Eenzaamheid

Het door de gemeente bereiken van mensen in het kader van eenzaamheid is en blijft moeilijk. Buurtactiviteiten, inzet van vrijwilligers zijn nog steeds het meest effectief. Nog effectiever is het als elke burger zich om zijn of haar naasten bekommert!

Algemeen

Verder werd er gesproken over de moeilijkheid om voor meer langdurige taken vrijwilligers te vinden en over een in Flevo-land gestart onderzoek naar wat gemeenten kunnen bijdragen in het kader van regie op eigen leven. 


Verdere ONDERWERPEN:

SeniorWeb

Bibliotheek

Ervaar het openbaar vervoer

Alzheimer Trefpunt Emmeloord

Mantelzorg (Carrefour)

Rijbewijskeuring

Gezondheidsverklaring rijbewijs

Na 1 juni ook de grens over met verlopen rijbewijs (07-20)

Verlopen rijbewijs langer geldig (10-20)

Belangrijke telefoonnummers

Gemeente bereikbaar via WhatsApp


-------------------------------------


SeniorWeb Noordoostpolder

Senioren die tegen hindernissen oplopen met hun computer, laptop of tablet, kunnen sinds 2003 terecht voor computercursussen bij SeniorWeb Noordoostpolder. Ook zaken als WhatsApps en Skypen komen veel aan de orde.

Bij de open inloop van SeniorWeb zitten m.i.v. september op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur mannen en vrouwen achter tien beeldschermen om te leren om te gaan met hun problemen. De vrijwilligers van SeniorWeb helpen hen daarbij.

Locatie: Basisschool De Planthof, De Fjord 44, Emmeloord.

Inlichtingen bij mevr. J. Gootjes, tel. 0527 – 62 33 69.

------------------------------------


Powerbanks (09-20)

Onze mobiele apparaten nemen veel energie. Veel mensen gaan deze apparaten steeds intensiever gebruiken. Als je op reis bent, op vakantie of ergens anders zonder stopcontact in de buurt, dan biedt een powerbank uitkomst.

SeniorWeb heeft een goede powerbank in de aanbieding; geleverd in een stevig SeniorWeb-zakje.

Met de powerbank hebt u altijd een oplader bij de hand als uw telefoon of tablet leeg dreigt te reken.

Op de website seniorweb.nl ziet u de verdere gegevens.

Wilt u meer weten over SeniorWeb in de Noordoostpolder?

Ga dan naar de website: seniorwebnop.nl 

------------------------------------


Bibliotheek Emmeloord

Vanaf 15 juni jl. is de bibliotheek weer op normale tijden open. Een computer mag maximaal 30 minuten worden gebruikt en je moet je daarvoor vooraf melden aan de balie. Er kan geen (munt)geld gewisseld worden. De leestafel is nog niet beschikbaar. Ook de toiletten blijven nog gesloten.

Men moet verplicht gebruik maken van een mandje. 

------------------------------------


Inloopspreekuur Openbaar Vervoer vervallen

Vanwege de coronamaatregelen zijn de maandelijkse inloopspreekuren voorlopig weer geannuleerd.

Hiervoor in de plaats is er nu een telefonisch spreekuur.

Van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 – 12.00 uur kunt u bellen met het nummer 038 – 303 70 10 en geven OV-ambassadeurs u graag advies en informatie. 

------------------------------------


Theehuis begraafplaats Emmeloord

Mocht u bij bezoek aan de begraafplaats behoefte hebben aan een moment van rust of overdenking, weet dan dat u van harte welkom bent in het Theehuis in Emmeloord.

Rust, een kop koffie of thee en als u wilt een luisterend oor van de vrijwilligers kan u wellicht goed doen.

Bezoekadres: Espelerlaan 69A, Emmeloord.

 ------------------------------------


Alzheimer Trefpunt Emmeloord

Elke 2e dinsdag van de maand is er een bijeenkomst van 19.30 tot 22.00 uur voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden.

Tot nader bericht GEEN bijeenkomsten!!!

Alzheimer Trefpunt vindt u in de Talmahof, Genemuidenstraat 4, Emmeloord. 

------------------------


Mantelzorg

Stichting Carrefour aan het Harmen Visserplein 6 in Emmeloord is zeer actief als het om mantelzorg gaat. Zij organiseren bijeenkomsten waar u welkom bent met al uw vragen.

Op 1 oktober o.a. gaat de maandelijkse mantelzorgontmoeting weer van start in buurthuis Espelervaart te Emmeloord.

Mantelzorgwaardering

Bent u mantelzorger voor een familie- of gezinslid en verleent u al een tijd meer dan 8 uur per week zorg? Dan kunt u de mantelzorgwaardering aanvragen. Ga hiervoor naar de website mantelzorg@carrefour.nu en klik op aanvragen ‘mantelzorg 2020’. Voor vragen bel naar het onderstaande nummer.

Meer informatie

Telefoon 0527 – 63 00 00.

Website mantelzorg@carrefour.nu

------------------------


RIJBEWIJSKEURING voor 75+

Bent u 75 jaar of ouder *) en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de “Gezondheidsverklaring”.

*) Als uw huidige rijbewijs doorloopt tot na uw 75e jaar, dan hoeft u nog geen actie te ondernemen.

Wat moet u doen?

- Ga circa 5 maanden, voordat uw rijbewijs verloopt, naar het Gemeentehuis en haal daar de Gezondheidsverklaring op, vul deze zelf in en stuur deze naar het CBR (verklaring kost momenteel € 37,80).

U kunt óók digitaal de gezondheidsverklaring invullen (onze ervaring is, dat het proces dan sneller verloopt)

- U ontvangt na enige tijd van het CBR een keuringsformulier en mogelijk nog een aantal bijlagen. Daarna neemt u contact op met onze contactpersoon (zie onder) en maakt een afspraak voor de keuring. De keuringsarts stuurt na de keuring bepaalde stukken naar het CBR. U krijgt dan binnen circa 4 weken bericht van het CBR waarin staat of u bent goedgekeurd zonder beperkingen, of met beperkingen (bijvoorbeeld verplicht een bril dragen in de auto), of dat u nog naar een specialist moet. 

- De ouderenbonden in de Noordoostpolder hebben een arts bereid gevonden om deze keuring te verrichten voor:

40,00 euro.

- Na opgave (zie onder) komt u op de afgesproken keuringsdatum naar de keuring met medeneming van een beetje urine, een lijstje met uw medicijngebruik, het keuringsformulier van het CBR en een identiteitsbewijs.

Een goede tip! Laat - voordat u naar de keuring gaat – door een opticien uw ogen controleren. Dit is gratis!

- Na bericht van het CBR kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij het Gemeentehuis onder medeneming van een recente pasfoto.

De eerstvolgende keuring is, bij voldoende deelname en ONDER VOORBEHOUD!!, op woensdag 3 februari 2021 

in buurthuis "De Brulboei" aan de Markenstraat 1 in de wijk "De Zuidert"(bij de winkels).

Bij annulering krijgt u persoonlijk bericht! 

Als service van de bonden kunnen ook niet leden zich opgeven voor deze rijbewijskeuring.

Tip! Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de rijbewijskeuring. Informeer hier neer!

Heeft u vragen over deze keuring of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met de heer Adolf Bessembinders telefoonnummer: 06 51 79 74 45.

of mail naar rijbewijskeuring@seniorennop.nl

Meer info op: www.cbr.nl/rijbewijs

Wacht niet te lang met u aan te melden en onderneem op tijd actie!

De volgende keuring is in principe de eerste woensdag van de maand.

-------------------------------------

 

Gezondheidsverklaring rijbewijs

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan heeft u een Gezondheidsverklaring nodig om uw rijbewijs te verlengen. Online via uw computer of tablet regelt u dit het snelst.

Wij adviseren om dit 5 maanden van tevoren te gaan doen. Door achterstanden bij het CBR krijgen wij vaak adviezen van onze leden dat men op tijd in actie moet komen, vooral als u gezondheidsklachten heeft waarbij u mogelijkerwijs naar een neutrale arts wordt gestuurd voor een nadere verklaring.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Met deze vragenlijst beoordeelt het CBR of iemand veilig de weg op kan. Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75 ste? Dan vult u de Gezondheidsverklaring opnieuw in bij het verlengen van uw rijbewijs.

Een papieren versie van de Gezondheidsverklaring kunt u ophalen bij het Gemeentehuis. Echter online gaat het snelst!

Online is het snelst

Als u uw Gezondheidsverklaring online invult via mijn.cbr.nl ontvangt het CBR direct uw informatie. Nadat u een brief heeft terugontvangen van het CBR met daarbij een keuringsverslag en eventueel nog andere aanvullende documenten i.v.m. uw aandoeningen, dan kunt u zich aanmelden bij onze contactpersoon, de heer Clemens Briet. Hij spreekt met u een datum en tijd af voor de keuring.

Onze keuringsarts geeft de resultaten van zijn onderzoek weer digitaal door aan het CBR en vrij kort daarna ontvangt u weer een brief van het CBR met hopelijk de verlenging.

De laatste stap is naar het Gemeentehuis waar u zich aanmeldt en daarbij een recente pasfoto overhandigt.

Na 5 werkdagen ligt daar uw ‘nieuwe’ rijbewijs dan klaar.

-------------------------------------


Na 1 juni ook de grens over met verlopen rijbewijs (07-20)

Vanwege achterstanden bij het CBR kon en kan het rijbewijs van behoorlijk veel mensen van 75 jaar en ouder niet op tijd verlengd worden. Het kabinet maakte daarom een administratieve verlenging mogelijk, waardoor 75-plussers met een verlopen rijbewijs in Nederland konden blijven rijden.

Nu heeft de Europese Commissie besloten dat mensen met een verlopen rijbewijs ook de grens over mogen; zo lang ze binnen de EU blijven. ANBO is blij met deze tijdelijke maatregel.

Het gaat daarbij niet om vakantie, maar om familiebezoek, of om bezoek aan een arts in verband met een medische behandeling.

De geldigheid van alle EU-rijbewijzen die verlopen in de periode vanaf 1 februari tot en met 31 augustus 2020 worden met 7 maanden verlengd. Dus ook voor rijbewijzen die bijvoorbeeld vanwege een medische aandoening maar drie of één jaar geldig zijn.

Wel roept de minister mensen met zo’n rijbewijs op om goed na te denken of het wel verstandig is de weg op te gaan voordat hun medische keuring en de beoordeling van de rijgeschiktheid heeft plaatsgevonden.

Uiteraard blijft ANBO er bij het CBR op aandringen dat de achterstanden bij de keuringen snel moeten worden ingelopen! 

-------------------------------------


Verlopen rijbewijs langer geldig (10-20)

 De verlenging van verlopen rijbewijzen met negen maanden geldt voor de periode tussen 1 februari en 1 december 2020.

ANBO is blij met dit besluit omdat hiermee praktische problemen worden opgelost die in de coronacrisis zijn ontstaan. Helaas is dit een tijdelijke oplossing. ANBO heeft aan het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat duidelijk gemaakt dat er gewerkt moet worden aan een structurele oplossing. 

-------------------------------------


Belangrijke telefoonnummers

Gemeente NOP voor alle vragen over zorg en/of financiële ondersteuning bij het Sociaal Loket

In de Noordoostpolder vindt men het belangrijk dat u niet te lang met uw zorgvraag hoeft rond te lopen. Daarom heeft de gemeente Noordoostpolder sinds september een sociaal loket. Eén centrale locatie met kennis en informatie over het veelzijdige aanbod van zorg, voorzieningen en regelingen in Noordoostpolder.

Met al uw zorgvragen en voor ondersteuning kunt u bellen naar de gemeente via: 

0527 633911 en vraag naar het sociaal loket

Bijvoorbeeld met zorgen over kinderen, een ander familielid of over geldzaken.

Het is ook mogelijk het sociaal loket te vragen om u te bellen, via noordoostpolder.nl/sociaalloket of door een e-mail te sturen naar: sociaalloket@noordoostpolder.nl


Veiligheid                - Politie Flevoland    0900  –  88 44

Bewonersoverlast   - Mercatus             (0527)  63 55 00

Wijkbeheer            - Gemeente NOP     (0527)  63 39 44 

U kunt ook digitaal uw klachten kwijt. Ga dan naar:

Website: www.noordoostpolder.nl en daarna klikken op “melding openbare ruimte”

Via WhatsApp: 06 83 52 79 03 (dus niet bellen of sms-en); beantwoording tijdens kantooruren m.u.v. vrijdagmiddag. 


T