Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

RIJBEWIJSKEURING voor 75+

(onder strikte veiligheidsregels ter voorkoming van COVID 19)

Bent u 75 jaar of ouder *) en wilt u uw rijbewijs verlengen? Dan moet u bij iedere rijbewijsverlenging aantonen dat u gezond genoeg bent om te mogen rijden. Het CBR beoordeelt dit met de “Gezondheidsverklaring”.

*) Als uw huidige rijbewijs doorloopt tot na uw 75e jaar, dan hoeft u nog geen actie te ondernemen.

Wat moet u doen?

- Ga circa 3 maanden, voordat uw rijbewijs verloopt, naar het Gemeentehuis en haal daar de Gezondheidsverklaring op, vul deze zelf in en stuur deze naar het CBR (verklaring kost momenteel € 37,85).

U kunt óók digitaal de gezondheidsverklaring invullen (onze ervaring is, dat het proces dan sneller verloopt)

- U ontvangt na enige tijd van het CBR een keuringsformulier en mogelijk nog een aantal bijlagen. Daarna neemt u contact op met onze contactpersoon (zie onder) en maakt een afspraak voor de keuring. De keuringsarts stuurt na de keuring bepaalde stukken naar het CBR. U krijgt dan binnen circa 4 weken bericht van het CBR waarin staat of u bent goedgekeurd zonder beperkingen, of met beperkingen (bijvoorbeeld verplicht een bril dragen in de auto), of dat u nog naar een specialist moet. 

- De ouderenbonden in de Noordoostpolder hebben een arts bereid gevonden om deze keuring te verrichten voor:

40,00 euro.

- Na opgave (zie onder) komt u op de afgesproken keuringsdatum naar de keuring met medeneming van een beetje urine, een lijstje met uw medicijngebruik, het keuringsformulier van het CBR en een identiteitsbewijs.

Een goede tip! Laat - voordat u naar de keuring gaat – door een opticien uw ogen controleren. Dit is gratis!

- Na bericht van het CBR kunt u het nieuwe rijbewijs ophalen bij het Gemeentehuis onder medeneming van een recente pasfoto.

De eerstvolgende keuring is, bij voldoende deelname, op woensdag 8 december 2021 

in buurthuis "De Brulboei" aan de Markenstraat 1 in de wijk "De Zuidert"(bij de winkels) in Emmeloord..

Bij annulering krijgt u persoonlijk bericht! 

Als service van de bonden kunnen ook niet leden zich opgeven voor deze rijbewijskeuring.

Tip! Sommige zorgverzekeraars vergoeden de kosten van de rijbewijskeuring. Informeer hier neer!

Heeft u vragen over deze keuring of wilt u zich opgeven, neem dan contact op met de heer Clemens Briët, 

telefoonnr. 06 38 89 95 14 (graag bellen tussen 10.00 uur en 17.00 uur)

of mail naar rijbewijskeuring@seniorennop.nl

Meer info op: www.cbr.nl/rijbewijs

Wacht niet te lang met u aan te melden en onderneem op tijd actie!

De volgende keuring is, bij voldoende deelname, op 5 januari 2022.

-------------------------------------


Gezondheidsverklaring rijbewijs

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75e verjaardag? Dan heeft u een Gezondheidsverklaring nodig om uw rijbewijs te verlengen. Online via uw computer of tablet regelt u dit het snelst.

Wij adviseren om dit 5 maanden van tevoren te gaan doen. Door achterstanden bij het CBR krijgen wij vaak adviezen van onze leden dat men op tijd in actie moet komen, vooral als u gezondheidsklachten heeft waarbij u mogelijkerwijs naar een neutrale arts wordt gestuurd voor een nadere verklaring.

Wat is een gezondheidsverklaring?

Iedereen die een rijbewijs gaat halen, vult een vragenlijst in over zijn of haar gezondheid: de Gezondheidsverklaring. Met deze vragenlijst beoordeelt het CBR of iemand veilig de weg op kan. Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75 ste? Dan vult u de Gezondheidsverklaring opnieuw in bij het verlengen van uw rijbewijs.

Een papieren versie van de Gezondheidsverklaring kunt u ophalen bij het Gemeentehuis. Echter online gaat het snelst!

Online is het snelst

Als u uw Gezondheidsverklaring online invult via mijn.cbr.nl ontvangt het CBR direct uw informatie. Nadat u een brief heeft terugontvangen van het CBR met daarbij een keuringsverslag en eventueel nog andere aanvullende documenten i.v.m. uw aandoeningen, dan kunt u zich aanmelden bij onze contactpersoon, de heer Clemens Briet. Hij spreekt met u een datum en tijd af voor de keuring.

Onze keuringsarts geeft de resultaten van zijn onderzoek weer digitaal door aan het CBR en vrij kort daarna ontvangt u weer een brief van het CBR met hopelijk de verlenging.

De laatste stap is naar het Gemeentehuis waar u zich aanmeldt en daarbij een recente pasfoto overhandigt.

Na 5 werkdagen ligt daar uw ‘nieuwe’ rijbewijs dan klaar.

-------------------------------------


Medische keuring rijbewijs

Onderdeel van het vernieuwen van uw rijbewijs is een medische keuring. De gezondheidsverklaring kunt u ophalen op het gemeentehuis en thuis invullen. U kunt deze verklaring ook digitaal invullen. Ga hiervoor naar de site www.cbr.nl.

Hiervoor heeft u wel uw DigiD-code nodig.

Als u alle vragen over uw gezondheid met ‘nee’ kunt beantwoorden dan is een termijn van vier maanden voor het verlopen van uw rijbewijs voldoende om in actie te gaan.

Moet u één of meerdere vragen van de verklaring met ‘ja’ beantwoorden? Houdt dan zes maanden aan!

StABS-NOP biedt al vele jaren een rijbewijskeuring aan tegen een gereduceerd tarief. Wij helpen u graag! 


Mogelijk einde verplichte rijbewijskeuring

Er komt misschien een eind aan de verplichte medische keuring voor automobilisten van 75 jaar en ouder die hun rijbewijs willen verlengen. ANBO is daar blij mee, omdat zij altijd tegenstander is geweest dat mensen op basis van hun leeftijd moeten worden gekeurd.

Natuurlijk neemt de kans op medische problemen toe als iemand ouder wordt, maar dat geldt niet voor iedereen. Uit cijfers blijkt dat bij slechts 0,5% van de mensen die gekeurd worden, het rijbewijs wordt ingetrokken.

Alternatieven?

Het ministerie, dat over het verkeer gaat, is het met ANBO eens en wil nu onderzoeken welke alternatieven er zijn. De verplichte keuring voor 75-plussers kan dan verdwijnen.

Uiteraard vindt ANBO net als het ministerie dat het verkeer veilig moet zijn en dat een medische keuring daarbij hoort. Wel kan en moet het volgens ANBO anders worden geregeld. Inmiddels hebben duizenden leden via een vragenlijst hun mening mogen geven. We houden u op de hoogte.