Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

Wat is en doet ANBO?

Al meer dan honderd jaar oud en eigentijds.

ANBO is een grote invloedrijke seniorenorganisatie in Nederland.

Landelijk en regionaal beïnvloedt ANBO de beleids- en opinievorming rond senioren.


ANBO lidmaatschap loont!


Bij het onderdeel VOORDEEL staan de bedrijven in de Noordoostpolder die aan ANBO-leden kortingen verlenen.

Overige voordelen zijn bijvoorbeeld: de voordelige rijbewijskeuring (zie tabblad Bel.Beh.), de belastinginvulservice, de filmdagen voor ouderen (zie tabblad ACTIVITEITEN / SOC. ACTIVITEITEN),  de betaalbare busreizen, de activiteitenmiddagen enz.


Ook landelijk zijn er vele voordelen te behalen.

Bijvoorbeeld de kortingen op de zorgverzekering en de besparing op de energierekening,

Ga daarvoor naar de website: www.anbo.nl.


HET LIDMAATSCHAP IS ZO TERUGVERDIEND!

-------------------------------------


ONDERWERPEN:

Vijfjaarlijkse rijbewijskeuring (05-19)

Samenwerking ANBO en Powerpeers (05-19)

Problemen bij rijbewijskeuring (03-19)

ANBO Hulpfonds

----------------------------------------


Vijfjaarlijkse rijbewijskeuring (05-19)

Vijfjaarlijkse keuring vanaf 75 jaar

Ruwweg 20 procent van de 75-plussers met BE-rijbewijs melden zich jaarlijks bij het CBR; elke vijf jaar wordt hun rijvaardigheid gekeurd. Dat zijn er dus ongeveer 144.000 per jaar. Een keuring bestaat uit een gezondheidsverklaring en een check door een daartoe bevoegde keuringsarts.

Als het rijbewijs niet op tijd verlengd wordt, verloopt het rijbewijs en mag men geen auto meer rijden. Dat is natuurlijk heel zuur als dit veroorzaakt wordt door de organisatie die goedkeuring aan die verlenging moet geven.

In elk geval is het belangrijk om lang van te voren al de aanvraag in te dienen. De procedure gaat over vele stappen en alle stappen kosten tijd.

Veel gedoe bij het CBR

Onlangs organiseerde de Tweede Kamer een rondetafel-gesprek over de lengte van de procedures en de tijd die herkeuring nu in beslag neemt. Duidelijk werd dat een vastlopend administratief systeem bij het CBR voor een veel te lange procedure zorgt.

ANBO raadt haar leden dan ook aan om zeker een half jaar voor het verlopen van het rijbewijs te starten met de aanvraag voor herkeuring. “Het is onbegrijpelijk dat dit probleem niet opgelost wordt”, aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan.

ANBO is lid van de Gebruikersraad van het CBR en heeft de ervaren problemen diverse malen aangekaart. Verder heeft ANBO de Tweede Kamer een zwartboek aangeleverd, met daarin een bloemlezing van ervaringen van hun leden.

Minister wil coulance na chaos CBR

Minister Van Nieuwenhuizen gaat onderzoeken of het mogelijk is 75-plussers toch te laten rijden met een verlopen rijbewijs en met een geldige gezondheidsverklaring. De bestuurder moet dan wel een bewijs bij zich hebben dat bij het CBR een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd.

----------------------------------------


Samenwerking ANBO en Powerpeers (05-19)

Powerpeers is een nieuw energiebedrijf dat helemaal past in de huidige tijd. U kunt via Powerpeers zelf bepalen van wie u energie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld van uw familie, vrienden of buren met zonnepanelen. Heeft u zelf zonnepanelen? Dan kunnen andere klanten van Powerpeers kiezen om stroom van u af te nemen.

Schijnt de zon niet en/of is het windstil? Geen probleem! Powerpeers garandeert dat uw koelkast, wasmachine en verwarming het altijd blijven doen. Onder meer door middel van windmolenparken op zee.

Liane den Haan, directeur-bestuurder van ANBO: “Nu de kosten van energie blijven stijgen kunnen we met Powerpeers echt het verschil maken. Leden besparen direct, waardoor hun bestedingsruimte toeneemt. Voor veel mensen geen luxe. Los daarvan is het fantastisch om écht groene energie te delen, en ik hoop dat we ook op het gebied van duurzaamheid samen nieuwe stappen kunnen zetten”.

----------------------------------------


Problemen bij rijbewijskeuring (03-19)

ANBO krijgt veel meldingen van de lange doorlooptijden bij de medische beoordelingen en herkeuringen door het CBR. Dit is niet nieuw, maar wel zeer vervelend voor u.

ANBO wil graag in kaart brengen hoe groot het probleem is. Heeft u lange tijd moeten wachten op herkeuring door het CBR? Lukt het niet om op tijd uw rijbewijs te laten verlengen? Laat het ANBO weten!

ANBO zit in de gebruikersraad van het CBR en zij willen zoveel mogelijk informatie delen.

Uw melding blijft vanzelfsprekend anoniem.

Uw ervaring delen? Mail naar: communicatie@anbo.nl.

----------------------------------------


ANBO Hulpfonds

Met het ANBO Hulpfonds worden mensen ondersteund om een woningaanpassing toch voor elkaar te krijgen. Als men er met de gemeente niet uitkomt, gaat ANBO in overleg zoeken naar een passende oplossing.

Om voor een bijdrage uit het fonds in aanmerking te komen is een aantal voorwaarden van toepassing. Die vindt u op de website hulpfonds@anbo.nl.

Aanvragen moeten digitaal worden ingediend. Ook kunt u een brief schrijven t.a.v. ANBO Hulpfonds of via onze secretaresse hulp vragen aan "onze" commissie Advies & Hulp.