Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

Lachend Tachtig (nieuwe visie op ouderenzorg) (07-18)

Niet de ziekte van ouderen moet centraal staan, maar de kwaliteit van hun dagelijkse leven. Het dagelijks leven van thuiswonende ouderen centraal stellen betekent intensieve samenwerking tussen Zorg-, Woon- en Welzijnsvoorzieningen, en tussen gemeenten, zorgverzekeraars en coöperaties. Vanuit deze visie presenteerde GroenLinks onlangs een nieuwe visie op ouderenzorg: lachend tachtig.

ANBO is één van de experts die voor deze beleidsnota geraadpleegd is, en heel blij met dit uitgangspunt. Net als GroenLinks nu gaat ANBO al een aantal jaren uit van een integrale visie op ouder worden. Een goede woning, in een passende woonomgeving, veel aandacht voor welzijn, preventie en zelfstandigheid, kwalitatief goede zorg in de thuisomgeving en goede samenwerking tussen zorgprofessionals, staan centraal in de visie van ANBO op een ouder wordende samenleving.

ANBO wil de beeldvorming rond ouder worden positief kantelen en, gezien de stijgende levensverwachting, praten over de nieuwe werkelijkheid van een ouder wordende samenleving met betrekking tot werken, wonen, welzijn en zorg.

“Slechts 117.000 mensen wonen in een verpleeghuis. De meeste mensen worden thuis oud, eventueel met wat hulp en zorg. We moeten dus inzetten op een aantrekkelijke leefomgeving, met gezelschap en voorzieningen. We moeten ook inzetten op het versterken van het netwerk, zodat mensen zelfstandig kunnen blijven. We moeten mantelzorgers ondersteunen en samenwerking met het sociale wijkteam en de zorg en hulp aan huis verbeteren. We moeten investeren in respijtzorg. De meest fantastische voorbeelden zijn er al. Investeer in zelfstandigheid en zet voort wat werkt”, aldus ANBO-bestuurder Liane den Haan. 

-----------------------------------

Van Huis Naar Thuis (07-18)

Op de website van ANBO (www.anbo.nl) kunt u 10 korte filmpjes bekijken van tien bezoeken aan verpleeghuizen. Centraal staat de vraag: hoe maken we van een (verpleeg) huis een thuis?

In alle filmpjes zie je prachtige initiatieven om de identiteit van mensen centraal te stellen.

Medewerkers van verpleeghuizen worden gestimuleerd om te discussiëren op een besloten platform en te vertellen hoe het er in de praktijk aan toegaat. 

-----------------------------------

Visie op betalen: contant moet mogelijk blijven (07-18)

Het Nederlandse betalingsverkeer is veilig, efficiënt en betrouwbaar, aldus De Nederlandsche Bank in haar visie op het betalingsverkeer in de komende jaren. Naast de specifieke aandacht voor de voortgaande ontwikkeling van elektronisch betalingsverkeer ziet men ook het grote belang om contant te kunnen betalen. DNB benoemt de waarde van contant geld expliciet: als wettig betaalmiddel, als betaalmiddel dat privacy waarborgt, als terugvaloptie wanneer elektronisch betalingsverkeer uitvalt, als betaalmiddel specifiek voor kwetsbare groepen en als middel voor budgetbeheer.

ANBO is blij met de kanttekening dat contant geld van grote waarde is. Dat betekent dus ook dat gemeenten moeten zorgen voor de mogelijkheid om officiële papieren contant te blijven afrekenen. 

-----------------------------------

Mail over update ING-app is vals (07-18)

Een e-mail over de vernieuwde app van ING is vals. Updates worden nooit via de mail verspreid.

De mail ziet er professioneel uit en gebruikt de typische oranje kleur van ING. In het bericht staat dat de app van de bank een update heeft gekregen. Deze zou veiliger zijn en meer functies bieden. Via een link in de mail kunnen mensen de update zogenaamd binnenhalen.

Het bericht komt niet van ING maar van internetcriminelen. Wie op de link klikt of tikt, wordt naar een besmette site geleid. Trap er niet in en verwijder het bericht meteen

-----------------------------------

Naamcontrole bij bankoverboekingen (07-18)

Na Rabobank komt ook ING met een IBAN-naamcheck. Bij overschrijvingen kijkt de bank of het rekeningnummer en de opgegeven naam bij elkaar horen.

Rabobank voerde deze controles al een tijd geleden in. De schade door verkeerde overboekingen daalde met zeventig procent. Vooral factuurfraude kwam minder vaak voor. Daarbij stuurt een oplichter een rekening waarop hij zijn eigen banknummer zet, maar een andere naam. Door de check kunnen de banken dan zien dat naam en nummer niet kloppen met elkaar.

Bij internetbankieren zal de Rabo en ING u laten weten als de ingetypte naam niet overeen komt met het banknummer en ziet u een suggestie. Als de ingetypte naam helemaal niet lijkt op de naam die de bank weet, dan moet u goed opletten. De bank adviseert dan om contact op te nemen met de rekeninghouder om de gegevens te controleren.

Soms is controle niet mogelijk. Dan krijgt u daar een melding van.

!!! Hopelijk volgen ook de andere banken snel met dit controlesysteem. Het kan een hoop narigheid voorkomen.

---------------------------------------

70-plussers en openbaar vervoer (07-18)

Maar liefst 32 procent van de 70-plussers heeft moeite om te reizen met het openbaar vervoer (OV). Dat blijkt uit onder-zoek dat in opdracht van ProRail is verricht. Ruim 6 op de 10 ondervraagde senioren reizen regelmatig met het OV, terwijl 32 procent van deze groep zegt dat zij hier tegenop zien, omdat zij het OV te druk, chaotisch of ingewikkeld vinden.

ANBO is blij met inzicht in het probleem. “We worden erover gebeld, maar het was onduidelijk hoeveel mensen zich onzeker of onveilig voelen. Terwijl een goed toegankelijk openbaar vervoer essentieel is voor een langere zelfstandigheid”, zo zegt ANBO-bestuurder Liane den Haan.

 Volgens ProRail vinden er relatief veen incidenten met ouderen plaats op stations en bij spoorwegovergangen. Dat kan variëren van een val op de (rol)trap tot mensen die schrikken als de alarmbellen gaan rinkelen bij een spoorweg-overgang. Hierbij komen zij niet zelden ten val.

Een ander risico is dat mensen al op de overweg zijn als de bomen omlaag gaan en niet snel genoeg kunnen oversteken. Bijna een derde van alle Nederlanders tussen de 70 en 85 jaar ondervindt hindernissen bij het reizen met het openbaar vervoer en 6 procent van deze Nederlanders mijdt het reizen met het openbaar vervoer helemaal.

Den Haan: “Toegankelijk openbaar vervoer is belangrijk voor iedereen, niet alleen voor ouderen. Beperkingen zoals visuele handicaps of rolstoelgebruik zijn van alle leeftijden, en ProRail moet ervoor zorgen dat de stations voor iedereen toegankelijk zijn. Maar er is nog een aspect aan toegankelijkheid, en dat is dat je wilt dat mensen zich veilig en vertrouwd voelen. Het is ongelofelijk zonde als mensen op latere leeftijd reizen gaan mijden omdat ze het spannend, angstig of ingewikkeld vinden. Zelfstandig kunnen reizen draagt bij tot een grotere zelfstandigheid in het algemeen.

En dat is een belangrijke voorwaarde voor een leuk leven.” 

---------------------------------------

Mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg van Carrefour vindt het belangrijk om mantelzorgers in de Noordoostpolder goed te ondersteunen. Om dat nu en in de toekomst nog te kunnen verbeteren doen zij een groot onderzoek onder de bewoners. (Een informatie-kaart hierover zat recent bij de wekelijkse reclamekrantjes).

Bent u mantelzorger? Doe dan mee aan het onderzoek en vul de vragenlijst in. Zie verder de website:

www.carrefour.nu/vragenlijst-mantelzorgondersteuning

---------------------------------------

Mantelzorgwaardering

Wanneer u zorgvrager of mantelzorger bent, kunt u elk jaar zelf de mantelzorgwaardering aanvragen.

De voorwaarden:

1. U verleent meer dan acht uur per week en langer dan drie maanden zorg aan een naaste.

2. De zorgvrager woont in de gemeente Noordoostpolder.

3. Een zorgvrager mag aan meerdere mantelzorgers een waardering geven.

4. Een mantelzorger kan slechts 1 waardering per jaar ontvangen.

5. Woont de zorgvrager in een andere gemeente, dan kunt U de mantelzorgwaardering daar aanvragen.

Als u zich vóór 1 oktober aanmeldt, ontvangt u de mantelzorgwaardering rond eind oktober/begin november.

Bij aanmelding na 1 oktober ontvangt u de mantelzorgwaardering eind december 2018.

Heeft u hulp nodig bij het invullen, bel dan naar Steunpunt Mantelzorg, Carrefour (0527) – 63 00 00.

Aanvragen kan tot 1 december 2018

-------------------------------------