Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Alles is gezondheid (12-20)

Mondkapjes verplicht? (12-20)

Corona-app beschikbaar (11-20)

Bevolking 2050 in beeld (09-20)

ANBO fel tegen leeftijdsgrens in nieuwe Coronawet (07-20)

REGIOTAXI Flevoland (07-20)

Hoe medicijnen juist te gebruiken? (06-20)

Abonnementstarief Wmo (05-20)

------------------------------------


Alles is gezondheid (12-20)

Als je mensen vraagt wat voor hen belangrijk is bij het ouder worden, dan wordt al snel gezegd ‘een goede gezondheid!’.

Maar wat is een goede gezondheid? Gezondheid is een breed begrip en kan door iedereen anders worden ingevuld afhankelijk van de persoonlijke situatie. Gezondheid is namelijk meer dan de afwezigheid van ziekte.

Onderzoek laat zien dat een goed sociaal netwerk, het hebben van een zinvolle bezigheid en het, hoe beperkt ook, actief blijven bijdraagt aan welbevinden en een goede gezondheid. Mensen hebben het nodig dat er iets is, waarvoor ze het waard vinden uit hun bed te komen. ANBO wil mensen hierin ondersteunen en doet dit vanuit collectieve belangenbehartiging en vanuit de ANBO-service Raad & Daad.

De visie is de basis voor het werk van ANBO op de verschillende beleidsterreinen: 

« Prettig wonen in een fijne wijk;

« Toegang tot goede zorg, dichtbij huis;

« Inkomen en koopkracht;

« Arbeidsmarkt;

« Slimme technologie. 

------------------------------------


Mondkapjes verplicht? (12-20)

Uit een peiling van ANBO blijkt dat drie op de vier ouderen vinden dat het kabinet het dragen van mondkapjes moet verplichten. Zij zijn van mening dat het dragen van een mondkapje kan helpen om het coronavirus te stoppen.

Helaas worden de oplegde veiligheidsmaatregelen van de overheid vaak door jongere generaties genegeerd of onvoldoende uitgevoerd. Hopelijk komen er goede vaccins en kunnen wij in 2021 stap voor stap ons ‘oude leventje’ weer oppakken.

De activiteitencommissie van StABS – NOP zit te popelen om weer leuke middagen voor u te gaan plannen. 

------------------------------------


Corona-app beschikbaar (11-20)

Vanaf 10 oktober jl. kan iedereen in Nederland de Corona-melder downloaden: een app om de verspreiding van het virus in te dammen, maar of de app werkt, zal in de praktijk moeten blijken.

Niet iedere ouder heeft een smartphone of weet niet hoe je een app download of gebruikt. Heeft u hulp nodig bij het installeren van de app dan kunt u natuurlijk de ANBO bellen op het nummer 0348 – 46 66 66. 

------------------------------------


Bevolking 2050 in beeld (09-20)

De cijfers in het rapport ‘Bevolking 2050 in beeld’ laten zien waar ANBO al jaren aandacht voor vraagt: dat Nederland in rap tempo vergrijst. Dat is mooi, want mensen zijn langer actief en vitaal.

Maar het vraagt ook om maatregelen om goed met de vergrijzing om te gaan. ANBO vindt dat het tijd is om tot een plan van aanpak te komen dat werken, wonen, wijken en welzijn omvat.

Liane den Haan van ANBO: “Twintig jaar geleden was het nog heel bijzonder als iemand honderd werd. Dan kwam de burgemeester op bezoek en stond er een artikel met foto in de plaatselijke krant. Nu is dat allang niet uniek meer. Sterker nog: de groep honderdjarigen is de snelst groeiende leeftijdsgroep in Nederland. We worden ouder en we leven langer. Maar . . . we zijn nog steeds onvoldoende voorbereid op de groeiende groep ouderen. Er is nu al een tekort van 80.000 seniorenwoningen in Nederland. Waar moeten mensen straks op hun oude dag wonen? En wie zorgt er voor hen?

Uit het rapport blijkt dat het aantal 65-plussers de komende dertig jaar toeneemt van 3,4 miljoen nu naar 4,8 miljoen in 2050. De groei bestaat vooral uit 80-plussers. Op dit moment is 5 procent van de bevolking tachtig jaar of ouder. Dit zal toenemen tot rond de tien procent in 2050. Dit heeft grote consequenties voor de beroepsbevolking, voor wonen, en voor de inrichting van de wijken.

Oudere mensen worden vaak gezien als kostenpost, maar zij zijn juist van grote waarde voor onze samenleving door zich in te zetten als vrijwilliger, mantelzorger of oppas voor hun kleinkinderen.

Dus zullen we meer moeten inzetten op preventie en op geschikte seniorenwoningen. Want als mensen goed en passend wonen in een fijne leefomgeving, kunnen ze langer zelfstandig blijven wonen en hebben ze minder zorg nodig. 

------------------------------------


ANBO fel tegen leeftijdsgrens in nieuwe Coronawet (07-20)

 In een brief aan minister De Jonge maakt ANBO bezwaar tegen de leeftijdsgrens van 70 jaar in de concepttekst van de nieuwe Coronawet. ANBO vindt dat de inschatting van risico’s en de richtlijnen voor het coronavirus moet plaatsvinden op medische gronden en de mate van kwetsbaarheid van iemand. En niet op leeftijd alleen!

ANBO realiseert zich dat er oudere mensen zijn met gezondheidsrisico’s. En die mensen moeten uiteraard voorzichtig zijn. Maar 80 procent van de 70-plussers is vitaal en gezond. Laten we daarom vooral kijken naar de medische gezondheid van iemand en niet alleen naar zijn of haar leeftijd.

ANBO vindt dan ook dat de tekst over risicogroepen op de site van het RIVM moet worden aangepast. Met het in acht nemen van de RIVM-maatregelen moeten ook gezonde 70-plussers hun sociale leven weer zo goed mogelijk op kunnen pakken. Zo niet, dan worden meer dan 2 miljoen mensen buiten of aan de rand van de samenleving geplaatst.

Ongetwijfeld heeft u bemerkt dat Liane den Haan de ANBO-standpunten veelvuldig in de media heeft uitgedragen. 

------------------------------------


REGIOTAXI Flevoland (07-20)

Door de versoepeling van de coronamaatregelen rijdt Regiotaxi Flevoland weer meer ritten. Om reizigers op een verantwoorde manier te kunnen vervoeren, zijn er maatregelen genomen. Zo bent u verplicht om een mondkapje te dragen wanneer u met de regiotaxi gaat. Op noordoost-polder.nl/regiotaxi leest u alle voorwaarden.

De regiotaxi is ook bedoeld voor inwoners van Flevoland die vanwege gezondheidsproblemen niet in staat zijn om een auto te rijden en/of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Met een taxipas kunnen zij met korting reizen met de Regio-taxi. Telefonisch reserveren op 0900 – 222 88 77. 

------------------------------------


Hoe medicijnen juist te gebruiken? (06-20)

Wanneer u uw medicijnen op een zorgvuldige manier gebruikt, is de kans op een goede werking en minder bijwerkingen het grootst.

Verkeerd gebruik kan ernstige gevolgen hebben.

Op het etiket en de bijsluiter kunt u lezen hoe u uw medicijn moet gebruiken. U kunt bijvoorbeeld lezen hoe vaak u het medicijn moet innemen, wat u moet weten als u een pil vergeten bent en hoe u het medicijn moet bewaren.

Wanneer u meer wilt weten over een medicijn of als u iets niet begrijpt, kunt u altijd informatie vragen aan uw arts of apotheker. De arts kan uitleggen waarom u een bepaald medicijn krijgt, wat u moet doen als u last van bijwerkingen heeft en wat de risico’s zijn wanneer u met het medicijn stopt. Vertel het uw arts ook wanneer u uw medicijn niet meer wilt gebruiken. U kunt er goede redenen voor hebben. Samen met uw arts kunt u zoeken naar alternatieven.

Zeker wanneer u veel verschillende medicijnen gebruikt, is het moeilijk om alle medicijnen op precies de juiste wijze te gebruiken. Dat is geen schande. Belangrijk is dat u weet dat u uw apotheker raad kunt vragen wanneer u het moeilijk vindt om de adviezen op te volgen.

Vaak is het mogelijk om voor een medicijn te kiezen dat u maar één keer per dag hoeft te gebruiken. Ook een verdeeldoos voor medicijnen kan erg handig zijn.

Er zijn ook speciale verpakkingen om uw medicijnen mee te nemen op vakantie (helaas dit jaar wellicht niet te plannen??)

------------------------------------


Abonnementstarief (05-20)

Het abonnementstarief bedraagt momenteel € 19,- p/maand. Er zijn een aantal maatwerkvoorzieningen die voortaan vallen onder dat abonnementstarief. In de praktijk gaat het hier meestal om huishoudelijke hulp.

Omdat de gemeenten zelf de vrijheid hebben om ook andere voorzieningen onder het abonnementstarief te plaatsen, kunnen er verschillen per gemeente zijn.

Meer informatie per telefoon op (0527) – 63 39 11 of op de site www.noordoostpolder.nl/voorzieningen-voor-iedereen.

------------------------------------