Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

ANBO fel tegen leeftijdsgrens in nieuwe Coronawet (07-20)

REGIOTAXI Flevoland (07-20)

Hoe medicijnen juist te gebruiken? (06-20)

Abonnementstarief Wmo (05-20)

------------------------------------


ANBO fel tegen leeftijdsgrens in nieuwe Coronawet (07-20)

 In een brief aan minister De Jonge maakt ANBO bezwaar tegen de leeftijdsgrens van 70 jaar in de concepttekst van de nieuwe Coronawet. ANBO vindt dat de inschatting van risico’s en de richtlijnen voor het coronavirus moet plaatsvinden op medische gronden en de mate van kwetsbaarheid van iemand. En niet op leeftijd alleen!

ANBO realiseert zich dat er oudere mensen zijn met gezondheidsrisico’s. En die mensen moeten uiteraard voorzichtig zijn. Maar 80 procent van de 70-plussers is vitaal en gezond. Laten we daarom vooral kijken naar de medische gezondheid van iemand en niet alleen naar zijn of haar leeftijd.

ANBO vindt dan ook dat de tekst over risicogroepen op de site van het RIVM moet worden aangepast. Met het in acht nemen van de RIVM-maatregelen moeten ook gezonde 70-plussers hun sociale leven weer zo goed mogelijk op kunnen pakken. Zo niet, dan worden meer dan 2 miljoen mensen buiten of aan de rand van de samenleving geplaatst.

Ongetwijfeld heeft u bemerkt dat Liane den Haan de ANBO-standpunten veelvuldig in de media heeft uitgedragen. 

------------------------------------


REGIOTAXI Flevoland (07-20)

Door de versoepeling van de coronamaatregelen rijdt Regiotaxi Flevoland weer meer ritten. Om reizigers op een verantwoorde manier te kunnen vervoeren, zijn er maatregelen genomen. Zo bent u verplicht om een mondkapje te dragen wanneer u met de regiotaxi gaat. Op noordoost-polder.nl/regiotaxi leest u alle voorwaarden.

De regiotaxi is ook bedoeld voor inwoners van Flevoland die vanwege gezondheidsproblemen niet in staat zijn om een auto te rijden en/of gebruik te maken van het openbaar vervoer. Met een taxipas kunnen zij met korting reizen met de Regio-taxi. Telefonisch reserveren op 0900 – 222 88 77. 

------------------------------------


Hoe medicijnen juist te gebruiken? (06-20)

Wanneer u uw medicijnen op een zorgvuldige manier gebruikt, is de kans op een goede werking en minder bijwerkingen het grootst.

Verkeerd gebruik kan ernstige gevolgen hebben.

Op het etiket en de bijsluiter kunt u lezen hoe u uw medicijn moet gebruiken. U kunt bijvoorbeeld lezen hoe vaak u het medicijn moet innemen, wat u moet weten als u een pil vergeten bent en hoe u het medicijn moet bewaren.

Wanneer u meer wilt weten over een medicijn of als u iets niet begrijpt, kunt u altijd informatie vragen aan uw arts of apotheker. De arts kan uitleggen waarom u een bepaald medicijn krijgt, wat u moet doen als u last van bijwerkingen heeft en wat de risico’s zijn wanneer u met het medicijn stopt. Vertel het uw arts ook wanneer u uw medicijn niet meer wilt gebruiken. U kunt er goede redenen voor hebben. Samen met uw arts kunt u zoeken naar alternatieven.

Zeker wanneer u veel verschillende medicijnen gebruikt, is het moeilijk om alle medicijnen op precies de juiste wijze te gebruiken. Dat is geen schande. Belangrijk is dat u weet dat u uw apotheker raad kunt vragen wanneer u het moeilijk vindt om de adviezen op te volgen.

Vaak is het mogelijk om voor een medicijn te kiezen dat u maar één keer per dag hoeft te gebruiken. Ook een verdeeldoos voor medicijnen kan erg handig zijn.

Er zijn ook speciale verpakkingen om uw medicijnen mee te nemen op vakantie (helaas dit jaar wellicht niet te plannen??)

------------------------------------


Abonnementstarief (05-20)

Het abonnementstarief bedraagt momenteel € 19,- p/maand. Er zijn een aantal maatwerkvoorzieningen die voortaan vallen onder dat abonnementstarief. In de praktijk gaat het hier meestal om huishoudelijke hulp.

Omdat de gemeenten zelf de vrijheid hebben om ook andere voorzieningen onder het abonnementstarief te plaatsen, kunnen er verschillen per gemeente zijn.

Meer informatie per telefoon op (0527) – 63 39 11 of op de site www.noordoostpolder.nl/voorzieningen-voor-iedereen.

------------------------------------