Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Huurtoeslag verandert (10-19)

Prinsjesdag 2019 (10-19)

Het leven is fors duurder geworden (09-19)

Koopkrachtvoorspellingen (04-19)

Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

Koopkrachtontwikkeling (04-19)

Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (02-19)

-------------------------------------


Huurtoeslag verandert (10-19)

Vanaf 2020 verandert de huurtoeslag. Nu is het nog zo dat een huurder die ook maar één euro boven de geldende inkomensgrens komt, het recht op huurtoeslag helemaal verliest. Dat betekent soms een harde inkomensdaling.

Vanaf volgend jaar wordt de huurtoeslag geleidelijk afgebouwd. Wie dit jaar nog net iets boven de grens komt, kan volgend jaar misschien wel huurtoeslag krijgen.

Verdiende u dit jaar (of eerdere jaren) net iets teveel?

Vraag dan voor volgend jaar toeslag aan. Dat kan vanaf dit jaar via de website van de Belastingdienst. 

Of bel met de Belastingtelefoon 0800 – 0543.

U kunt ook gebruik maken van onze belastingservice.

Hun gegevens vindt u bij: tabblad OVER ONS / COMMISSIES)

-----------------------------------


Prinsjesdag 2019 (10-19) 

Ondanks de mooie cijfers die op Prinsjesdag werden gepresenteerd, is ANBO teleurgesteld als het gaat om de koopkracht van de ouderen. Onlangs publiceerde het CBS de cijfers over 2018. Voor het tweede jaar op rij leden de gepensioneerden een gemiddeld koopkrachtverlies van 0,5%.

Voor 2019 verwacht ANBO zelfs een nog groter verlies.

Regelmatig zegt het kabinet dat de gepensioneerden ook moeten profiteren van onze sterke economie, maar zij ondernemen geen actie om die groep daadwerkelijk te helpen.

Een belangrijke factor is de situatie bij de Pensioenfondsen. Aanvullende pensioenen worden al jaren niet verhoogd. Ook de stijgende zorgpremies en de hogere eigen bijdragen zorgen ervoor dat het inkomen van ouderen onder druk staat.

-------------------------------------


Het leven is fors duurder geworden (09-19)

De consumentenprijzen zijn de afgelopen maanden met liefst 2,7 procent gestegen. Groente werd zelfs 9,4 procent duurder dan een jaar terug. Dat blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op 4 juli jl. bekend maakte.

“Iedereen merkt het als bij de supermarkt moet worden afgerekend”, zegt ANBO-directeur Liane den Haan. “Waar in heel wat CAO’s loonsverhogingen worden afgesproken, zien ouderen dat hun pensioen al jaren stilstaat en, als gevolg van de steeds maar verder zakkende rente en daling van de koersen, wellicht gekort gaat worden.” Belangrijkste producten die duurder werden waren zowel huisvesting, water en energie als voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. “We hebben al eerder geprotesteerd tegen de verhoogde btw op o.a. groenten en fruit”, aldus Den Haan.

“De hoogste prijsstijging voor voeding in meer dan 10 jaar”.

Ondertussen betalen gepensioneerden een dubbele rekening: een hogere inflatie en geen indexatie van de pensioen.

-------------------------------------


Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

 Als uw partner langdurig wordt opgenomen in een verpleeghuis, kunt u een AOW-uitkering voor alleenstaanden aanvragen. Het woord ‘kunt’ is essentieel. Of u daadwerkelijk alleenstaanden-AOW heeft aangevraagd, is voor de inkomstenbelasting niet relevant. Zolang u de mogelijkheid heeft te kiezen voor de alleenstaanden-AOW heeft u recht op de alleenstaande-ouderenkorting! Zelfs als u nog steeds de lage AOW voor partners ontvangt.

Deze regel geldt zowel voor degene die in het verpleeghuis is opgenomen als voor de achtergebleven partner.

Heeft u de alleenstaande-ouderenkorting ten onrechte niet gekregen maar wel belasting betaald? Vraag er alsnog om met onze brief alleenstaande-ouderenkorting. Dat kan tot maximaal vijf belastingjaren terug, dus nu nog t/m 2013.

Meer weten? Neem contact op met onze belastingservice

------------------------------------- 

 

Koopkrachtvoorspellingen (04-19)

ANBO stelt voor om de koopkrachtvoorspellingen op een andere manier te doen. Het Centraal Planbureau (CPB) dat de koopkracht voorspelt, gaat uit van gemiddelden.

Echter de gemiddelde burger bestaat niet!

Het CBP zou dus rekening moeten houden met individuele situaties. In de koopkrachtplaatjes wordt iemand met alleen een AOW-pensioen in een huurhuis hetzelfde behandeld als iemand met alleen AOW in een eigen huis zonder hypotheek. Dat kan echt niet meer; de feitelijke koopkracht is in deze situatie niet met elkaar te vergelijken.

Dus roept ANBO de overheid op: “Maak de koopkracht-voorspellingen meer realistisch en houd rekening met de verschillen in de samenleving.”

------------------------------------- 


Koopkrachtontwikkeling (04-19)

ANBO maakt zich grote zorgen over de koopkrachtontwikkeling. De consumentenprijzen stijgen maand op maand, en hoewel de cao-lonen nog altijd iets harder stijgen dan de prijzen, zijn er twee grote pijnpunten:

- Gepensioneerden profiteren niet van loonstijgingen, en hebben dus te maken met een koopkrachtdaling.

- Daarnaast zullen de prijzen, mede door de verhoging van het lage Btw-tarief en de verhoging van de energiebelasting, ook komend jaar stijgen.

Het is inmiddels zonneklaar dat de door het kabinet voorspelde stijging van de koopkracht in rook is opgegaan. Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren niet kunnen profiteren van de economische groei, waardoor de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groeit. Daar is tot op heden nauwelijks oog voor geweest.

 Wat is het probleem voor gepensioneerden?

Gepensioneerden krijgen hun inkomen uit een aantal pijlers, waarvan de eerste de AOW is. De AOW is gekoppeld aan de ontwikkeling van het netto minimumloon; het inkomen stijgt dus enigszins mee met de prijsontwikkeling.

Het probleem zit in de tweede pijler: het uitgesteld loon ofwel pensioen. Door de economische crisis en een rigide manier van het berekenen van de toekomstige verplichtingen hebben de pensioenfondsen flink te lijden gehad, en dat uit zich erin dat de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn gecorrigeerd voor inflatie, en soms zelfs gedaald zijn.

Alle gepensioneerden zijn sinds 2008 gemiddeld zeven procent – velen zelfs boven de tien procent - gedaald in koopkracht.

Inkomen tot ongeveer € 13.800

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 13.800 betalen geen inkomstenbelasting. Het totaal van de heffingskortingen is voor hen namelijk meer dan de verschuldigde inkomstenbelasting. Belastingmaatregelen bieden voor hen dus geen verbetering van het inkomen. Deze huishoudens zullen dus minder te besteden krijgen.

-------------------------------------


Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (02-19)

Heeft u een chronische ziekte of handicap en weinig inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten.

U komt in aanmerking als u:

Ÿ Weinig inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm), en

Ÿ Chronisch ziek of gehandicapt bent.

In de gemeentelijke regelgeving zijn de precieze voorwaarden opgenomen. Ga naar de website www.noordoostpolder.nl/

tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten.

U kunt ook bellen (0527) 63 39 11)

-------------------------------------