Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

De energierekening wordt hoger! Wat kan ik doen? (11-21)

Koopkracht ouderen blijft achter! Onaanvaardbaar!! (11-21)

Schenk- en erfbelasting niet erg populair (07-21)

Verkeerde keuze AOW kan nu toch worden teruggedraaid! (07-21)

De zekerheid van een tombola (06-21)

Hypotheekinformatie (03-21)

Armoedebeleid Noordoostpolder (02-21)

Inkomensgrens niet verlaagd van huurwoningen voor alleenstaanden! (02-21)

-------------------------------------


De energierekening wordt hoger! Wat kan ik doen? (11-21)

Stroom en gas worden razendsnel duurder. De tarieven stijgen zo hard dat gas en licht in 2022 onbetaalbaar dreigen te worden voor grote groepen Nederlanders. De energiebedrijven bevestigen dit en zij verwachten dat de stijgingen voorlopig aan zullen houden.

Toch zijn er ook mogelijkheden om energie te besparen. Kleine aanpassingen kunnen dan zijn om andere lampen aan te brengen die aanzienlijk minder stroom gebruiken. Ook zou u andere zuinigere apparaten kunnen aanschaffen. Ook een tijdige onderhoudsbeurt van uw Cv-installatie kan veel gasverbruik besparen.

Als u in een wat ouder koophuis woont dan is natuurlijk een goede isolatie een prima instrument om veel energie te besparen. Zonnepanelen is zeker de moeite waard om te laten onderzoeken of dat in uw situatie geschikt is.

Wilt u nog een stap verder gaan, dan kunt u ook denken aan een warmtepomp, zodat u helemaal geen gas meer nodig heeft.

Steun overheid

Gelukkig trekt het demissionaire kabinet de portemonnee om een deel van de stijgende energierekening te compenseren. Gemiddeld zal dat 400 euro zijn voor de duur van één jaar.

ANBO Energieservice

Onderhandelen met uw huidige energieleverancier of jaarlijks overstappen naar een andere leverancier kan geld opleveren, maar waarschijnlijk doet u het niet.

Maak dan gebruik van de Energieservice van ANBO. Schrijf u eenmalig in bij de ANBO Energieservice. Hoeveel u kunt besparen is afhankelijk van uw huidig energiecontract.

Ga naar de site: www.anbo.nl en tik in bij zoeken ‘ANBO Energieservice”.

-------------------------------------


Koopkracht ouderen blijft achter! Onaanvaardbaar!! (11-21)

Over de koopkrachtplaatjes in de begroting voor volgend jaar kan ANBO kort zijn. Een minimale verbetering wordt er nu voorspeld. Nog steeds bungelen gepensioneerden onderaan de koopkrachtlijstjes. Al jaren leveren ze aan koopkracht in en dus ook volgend jaar zit er geen verbetering in.

Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een economische groei van 3,5%, maar gepensioneerden met alleen AOW of met een klein pensioen hebben waarschijnlijk geen cent méér te besteden.

De groep met een groter aanvullend pensioen zal zelfs aan koopkracht inleveren, omdat er opnieuw niet wordt geïndexeerd. Aan de uitgavenkant staan stijgende lasten, onder meer voor zorg, energie en lokale belastingen.

De tendens over langere tijd is duidelijk: er is een groot verschil in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en niet-werkenden. Sinds 2012 zijn werkenden er ruim 20% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden staan ruim 1% in de min.

Deze verschillen vinden de seniorenorganisaties onaanvaardbaar en niet uit te leggen. Het demissionaire kabinet en een nieuwe regering moeten er nu echt voor zorgen dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen gelijke tred houdt.

Daarnaast moet er snel werk worden gemaakt van het indexeren van de pensioenen.

Door het overheidsbeleid komt er een scherpe deling tussen werkenden en andere groepen uit de samenleving. Waar gepensioneerden het in het afgelopen jaar met 1% moesten doen, is de koopkracht van werknemers met 4,3% gestegen.

Een onaanvaardbaar verschil !!

Gezondheidszorg

De vraag naar zorg, onder druk van de vergrijzing en technologische mogelijkheden,  zal sterk blijven toenemen. Verwacht kan worden dat de groei van de beroepsbevolking en het aantal mantelzorgers geen gelijke tred houdt met deze groeiende zorgvraag.

Om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg te borgen is het nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. Nieuwe zorgtechnologie krijgt veel aandacht.

Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om het verplicht eigen risico in 2022 te bevriezen op 385 euro per jaar.

Wonen

Veel mensen vinden moeilijk een betaalbare woonruimte. Voor sociale huurwoningen zijn in 2021 de huurverhogingen bevroren.

Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Hierdoor hoopt het kabinet een snellere bouw van woningen te stimuleren.

Ook voor verduurzaming van koophuizen is tot 2025 160 miljoen beschikbaar. Te denken valt aan investeringen voor warmtepompen en zonnepanelen.

Belasting en toeslagen

Zoals verwacht is er op belasting- en toeslagengebied weinig nieuws te melden. Terwijl veranderingen nodig zijn om bijvoorbeeld de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren.

-------------------------------------


Schenk- en erfbelasting niet erg populair (07-21)

Wie iets schenkt of nalaat krijgt te maken met schenk- en erfbelasting. Veel senioren willen graag iets schenken aan de volgende generaties of aan goede doelen. Echter veel senioren vinden het niet terecht dat er zoveel schenk- en erfbelasting moet worden betaald. Over de erfenis of schenking is immers meestal al eerder belasting betaald. Denk aan inkomstenbelasting, vermogensbelasting en onroerendezaakbelasting.

Herziening van dit fiscale stelsel is daarom noodzakelijk en daarom staat dit punt hoog op de agenda bij veel politieke partijen en bij de ouderenorganisaties.

De materie van de schenk- en erfbelasting is dermate ingewikkeld, dat het is aan te raden om bij een fiscalist of bij een notaris informatie in te winnen. 

-------------------------------------


Verkeerde keuze AOW kan nu toch worden teruggedraaid! (07-21)

Als uw partner in een verpleeghuis komt en u hebt per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt over uw AOW, dan kan dat nu toch worden teruggedraaid. ANBO heeft hiervoor gestreden en is blij met dit succes voor alle gepensioneerde echtparen.

Het is al langer een doorn in het oog van ANBO: de keuze die echtparen voor hun AOW kunnen maken als één van beiden in een zorginstelling moet worden opgenomen, zoals een verpleeghuis. Mensen kunnen er dan voor kiezen om voortaan AOW voor een alleenstaande te ontvangen, in plaats van AOW voor een gehuwde, omdat ze niet meer één huishouden vormen. Dat klinkt in eerste instantie aantrekkelijk, want het inkomen stijgt dan fors. Maar op andere terreinen zijn gepensioneerden ineens veel duurder uit, omdat ze bijvoorbeeld een veel hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de zorg in de instelling. Ook kan de keuze gevolgen hebben voor onder meer de zorgtoeslag of inkomstenbelasting.

Voor onze leden heeft ANBO een leidraad gemaakt. Die helpt bij het maken van de juiste keuze. De leidraad kunt u vinden op de website bij: www.anbo.nl/gescheiden-leven.

Voor advies kunt u ook bellen naar 0348 – 46 66 88. 

-------------------------------------


De zekerheid van een tombola (06-21)

(Willem Reijn, ANBO-beleidsadviseur pensioenen)

De dekkingsgraden schoten in het eerste kwartaal omhoog. Moeten we nu staan te juichen? Nee, helaas niet!

Het grootste fonds van Nederland (het ABP) zag zijn dekkingsgraad in een jaar stijgen van 83,2 procent naar 100,5 procent. Wat hebben ze opeens zo goed gedaan? Dat valt wel mee. Natuurlijk waren de beleggingen succesvol, maar het gaat vooral om de verplichtingen voor de toekomst.

En dan komt de rekenrente weer om de hoek kijken.

Zoals u weet moeten wij van De Nederlandsche Bank en van minister Koolmees rekenen met de marktrente. Het gaat natuurlijk nergens over, want een rente van 0,5% is nog steeds een negatieve rente als we de inflatie ervan aftrekken. Echter die hogere rekenrente is wel een flinke boost voor de dekkingsgraad. De verplichtingen namen bij het ABP liefst met 33 miljard euro af! In drie maanden steeg de dekkingsgraad door die gestegen markrente met zeven procent.

Pensioenfondsen kunnen zich indekken tegen rentedalingen, maar dat wreekt zich bij een stijgende rente. Dus is voorzichtigheid de moeder van de porseleinkast.

DNB en Koolmees zien de rekenrente als de basis voor de zekerheid van pensioenen. Op zich te begrijpen, maar vergeet daarbij niet dat de pensioenfondsen beleggen met een breed gespreide portefeuille en dat zij de afgelopen tien jaar tussen de 6 en 10 procent rendement hebben behaald.

De rekenrente gaat er straks uit – maar de komende zes jaar nog niet. Onbegrijpelijk en het is bijna doelbewuste benadeling van deelnemers te noemen.

Wat de cijfers van de grote fondsen nog eens goed laten zien is dat de marktrente een totale labiliteit van het pensioenstelsel veroorzaakt.

De rentetermijnstructuur is één grote tombola!!!

(Het voorbeeld van ABP geldt ook voor vele andere pensioenfondsen) 

------------------------------------


Hypotheekinformatie (03-21)

Aflossingsvrije hypotheek

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) stelt vast dat een behoorlijk aantal huishoudens in de problemen komt aan het einde van de looptijd van de aflossingsvrije hypotheken. De meeste hypotheken met deze vorm lopen rond 2035 af.

Als er ooit een verkeerde naam is gekozen, is dat wel de aflossingsvrije hypotheek. Want er zijn nog steeds mensen die denken dat je inderdaad nooit hoeft af te lossen. Voor een deel van de mensen geldt dat zij dan een nieuwe hypotheek kunnen afsluiten. Maar voor een deel ook niet, bijvoorbeeld omdat het pensioeninkomen niet voldoende is.

Het bericht van de AFM is een goede herinnering voor mensen om nog eens goed naar hun aflossingsvrije hypotheek te kijken. Als maatregelen nodig zijn, ben je nu nog niet te laat!

Bekijk eens uw situatie en bespreek dit met een hypotheek-adviseur.

Seniorenhypotheek

Hypotheekverstrekkers zijn bij senioren vaak een stuk terughoudender als het om het afsluiten van een nieuwe hypotheek gaat. Ook al is er geen maximumleeftijd aan een hypotheek verbonden, er gelden bijvoorbeeld wel strengere inkomenseisen. Daarnaast is het verplicht om in combinatie met uw hypotheek een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. Hoe ouder u bent, hoe duurder en moeilijker het is om deze verzekering af te sluiten.

 Overwaarde verzilveren?

Veel senioren hebben een huis zonder of met een lage hypotheek. Soms willen zij meer geld ter beschikking hebben en de overwaarde van het huis voor andere doelen benutten. Men moet zich dan goed realiseren dat de hypotheekrente alleen aftrekbaar is als u uw huis verbouwt en de hypotheek tijdens de looptijd aflost. Voorts zal de bank een inkomenstoets hanteren. 

------------------------------------


Armoedebeleid Noordoostpolder (02-21)

Onder krachtig Noordoostpolder valt ook armoedebeleid. De gemeentelijke bijeenkomsten waar ook StABS aan deelneemt zijn al geruime tijd afgelast vanwege COVID-19.

Deze maand is er echter op digitale wijze weer vorm aan gegeven. Mocht er informatie zijn die betrekking heeft op ‘Armoede bij ouderen’ dan vermelden wij dat in het volgende bulletin en in deze website. 

------------------------------------


Inkomensgrens niet verlaagd van huurwoningen voor alleenstaanden! (02-21)

De inkomensgrens voor sociale huurwoningen voor alleenstaanden wordt toch niet verlaagd. Daarmee komt het kabinet tegemoet aan de bezwaren van o.a. Woonzorg Nederland en ANBO. Dat is goed nieuws voor duizenden alleenstaande ouderen. 

Ruim 42.000 mensen in de AOW-leeftijd zijn hier echt mee geholpen, aldus Woonzorg Nederland en ANBO. Zij zouden anders niet meer in aanmerking zijn gekomen voor een sociale huurwoning. Nu de plannen van tafel zijn, blijft betaalbaar wonen bereikbaar voor een groeiende groep alleenstaande senioren.

In 2040 is ruim een kwart van de Nederlandse bevolking 65 jaar of ouder. Omdat goed oud worden begint met goed wonen, is het belangrijk dat er voor de groeiende groep ouderen nieuwe woonvormen komen die het gat dichten tussen ‘thuis’ en het verpleeghuis. Mensen moeten zelfstandig kunnen wonen, met voorzieningen en zorg dichtbij. De verlaging van de inkomensgrens had zo’n woning bijna niet meer bereikbaar gemaakt.

Kan ik huurverlaging aanvragen?

Als u in een sociale huurwoning woont dan kunt u om verschillende redenen uw huur laten verlagen. Bij de huur in een vrijesectorwoning zijn er minder mogelijkheden.

De Rijksoverheid bepaalt elk jaar met hoeveel procent de huur mag stijgen. Ook het inkomen is mede afhankelijk met hoeveel huurverhoging u te maken krijgt. Is later uw inkomen gedaald of heeft uw huurwoning onderhoudsgebreken? Ga dan in actie en meld dit bij de verhuurder. Lost deze het niet op? Stap dan naar de Huurcommissie.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie en daar kunt u ook de huurprijscheck doen.

Aarzel niet om hierbij digitale hulp te vragen aan familieleden, buren of kennissen. 

-------------------------------------