Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Koopkrachtvoorspellingen (04-19)

Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

Koopkrachtontwikkeling (04-19)

Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (02-19)

“Het gaat goed – maar niet met uw pensioen” (12-18) 

Het gaat goed – maar niet met uw pensioen (12-18) (Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO)

-------------------------------------


Alleenstaande-ouderenkorting (04-19)

 Als uw partner langdurig wordt opgenomen in een verpleeghuis, kunt u een AOW-uitkering voor alleenstaanden aanvragen. Het woord ‘kunt’ is essentieel. Of u daadwerkelijk alleenstaanden-AOW heeft aangevraagd, is voor de inkomstenbelasting niet relevant. Zolang u de mogelijkheid heeft te kiezen voor de alleenstaanden-AOW heeft u recht op de alleenstaande-ouderenkorting! Zelfs als u nog steeds de lage AOW voor partners ontvangt.

Deze regel geldt zowel voor degene die in het verpleeghuis is opgenomen als voor de achtergebleven partner.

Heeft u de alleenstaande-ouderenkorting ten onrechte niet gekregen maar wel belasting betaald? Vraag er alsnog om met onze brief alleenstaande-ouderenkorting. Dat kan tot maximaal vijf belastingjaren terug, dus nu nog t/m 2013.

Meer weten? Neem contact op met onze belastingservice

------------------------------------- 

 

Koopkrachtvoorspellingen (04-19)

ANBO stelt voor om de koopkrachtvoorspellingen op een andere manier te doen. Het Centraal Planbureau (CPB) dat de koopkracht voorspelt, gaat uit van gemiddelden.

Echter de gemiddelde burger bestaat niet!

Het CBP zou dus rekening moeten houden met individuele situaties. In de koopkrachtplaatjes wordt iemand met alleen een AOW-pensioen in een huurhuis hetzelfde behandeld als iemand met alleen AOW in een eigen huis zonder hypotheek. Dat kan echt niet meer; de feitelijke koopkracht is in deze situatie niet met elkaar te vergelijken.

Dus roept ANBO de overheid op: “Maak de koopkracht-voorspellingen meer realistisch en houd rekening met de verschillen in de samenleving.”

------------------------------------- 


Koopkrachtontwikkeling (04-19)

ANBO maakt zich grote zorgen over de koopkrachtontwikkeling. De consumentenprijzen stijgen maand op maand, en hoewel de cao-lonen nog altijd iets harder stijgen dan de prijzen, zijn er twee grote pijnpunten:

- Gepensioneerden profiteren niet van loonstijgingen, en hebben dus te maken met een koopkrachtdaling.

- Daarnaast zullen de prijzen, mede door de verhoging van het lage Btw-tarief en de verhoging van de energiebelasting, ook komend jaar stijgen.

Het is inmiddels zonneklaar dat de door het kabinet voorspelde stijging van de koopkracht in rook is opgegaan. Gepensioneerden hebben de afgelopen jaren niet kunnen profiteren van de economische groei, waardoor de kloof tussen werkenden en niet-werkenden groeit. Daar is tot op heden nauwelijks oog voor geweest.

 Wat is het probleem voor gepensioneerden?

Gepensioneerden krijgen hun inkomen uit een aantal pijlers, waarvan de eerste de AOW is. De AOW is gekoppeld aan de ontwikkeling van het netto minimumloon; het inkomen stijgt dus enigszins mee met de prijsontwikkeling.

Het probleem zit in de tweede pijler: het uitgesteld loon ofwel pensioen. Door de economische crisis en een rigide manier van het berekenen van de toekomstige verplichtingen hebben de pensioenfondsen flink te lijden gehad, en dat uit zich erin dat de pensioenen de afgelopen 10 jaar niet zijn gecorrigeerd voor inflatie, en soms zelfs gedaald zijn.

Alle gepensioneerden zijn sinds 2008 gemiddeld zeven procent – velen zelfs boven de tien procent - gedaald in koopkracht.

Inkomen tot ongeveer € 13.800

Mensen met een inkomen tot ongeveer € 13.800 betalen geen inkomstenbelasting. Het totaal van de heffingskortingen is voor hen namelijk meer dan de verschuldigde inkomstenbelasting. Belastingmaatregelen bieden voor hen dus geen verbetering van het inkomen. Deze huishoudens zullen dus minder te besteden krijgen.

-------------------------------------


Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten (02-19)

Heeft u een chronische ziekte of handicap en weinig inkomen? Misschien komt u in aanmerking voor de regeling Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten.

U komt in aanmerking als u:

Ÿ Weinig inkomen heeft (maximaal 110% van de bijstandsnorm), en

Ÿ Chronisch ziek of gehandicapt bent.

In de gemeentelijke regelgeving zijn de precieze voorwaarden opgenomen. Ga naar de website www.noordoostpolder.nl/

tegemoetkoming-chronisch-zieken-en-gehandicapten.

U kunt ook bellen (0527) 63 39 11)

-------------------------------------


“Het gaat goed – maar niet met uw pensioen” (12-18) 

is de aanhef van een artikel hieronder, geschreven door Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO.

Maar helaas, ondanks de aantrekkende economie, kunnen onze gepensioneerden niet tevreden zijn.

De Nederlandse economie is op stoom. De werkgelegenheid trekt aan, het inkomen van de werkenden gaat omhoog, hogere consumptiecijfers en meer investeringen zorgen voor een economische groei.

Echter de stijgende arbeidskosten en verhoging van het lage btw-tarief zorgen in 2019 voor een inflatie van 2,3%. Gelukkig zorgen diverse fiscale maatregelen voor een compensatie van 1,6%. Het kabinet Rutte 3 komt met een lastenverlichting waar vooral de werkenden van zullen profiteren. Onvoldoende komt aan het licht dat 12% van de ouderen er in 2019 op achteruit gaat. Maar ….., afgewacht moet worden of veel pensioenfondsen in 2019 verplicht moeten korten, waardoor nog veel meer ouderen er opnieuw verder op achteruit gaan.

Hoewel Nederland tot de rijkste landen van Europa behoort, is er ook meer armoede voor ouderen gekomen. Circa 3.5% van de ouderen leeft onder de armoedegrens. Dat ouderen in Nederland laag scoren als het om armoede gaat, komt door onze AOW en pensioen.

Met alleen een volledige AOW ben je volgens de definities niet arm, wat niet wegneemt dat je maar uiterst moeilijk kunt rondkomen.

ANBO is in Nederland een sterke ouderenorganisatie die op veel terreinen invloed kan uitoefenen. Dat deden ze al 120 jaar en dat zullen ze ook blijven doen in 2019. 

-------------------------------------


Het gaat goed – maar niet met uw pensioen (12-18) (Willem Reijn, beleidsadviseur pensioenen bij ANBO)

Het gaat goed met Nederland. Jammer dat u daar zo weinig van merkt. En voorlopig ook weinig van gaat merken. Want de pensioenen stijgen al tien jaar niet meer en zullen de komende jaren ook niet omhoog gaan.

Dat tijdens de crisis de pensioenen niet konden stijgen of zelfs werden verlaagd, dat begrepen we nog wel. Maar nu wordt dagelijks in de kranten de euforie over de economie beleden, noteren de beurzen historisch hoog (oké, los van dat kleine dipje) en zijn de banen voor het uitkiezen. En daar staat u dan als gepensioneerde: al die vreugde gaat aan uw deur voorbij.

Sterker nog. Het pensioen is vijftien procent minder waard geworden in de afgelopen jaren en daar komt in de komende drie jaar nog eens een procent of vijf bij, want de overheid wil dat wij de potten (1400 miljard) nog verder vullen voor de magere jaren. Er moeten nog grotere buffers komen.

Buffers kunnen een tegenvaller opvangen. De vraag is alleen hoe groot die buffers moeten worden.

Regelmatig luchten leden hun hart over pensioenen. De ontevredenheid over het stilstaan van de pensioenen is de grootste ergernis. Wij geloven niet dat we door harde, extreme standpunten veel bereiken. Maar dat neemt niet weg dat de klachten terecht zijn. Dus blijven wij brieven schrijven, Kamerleden benaderen en publiceren in kranten. Op redelijke toon en op inhoud! En uiteraard samenwerken met andere organisaties. Samen staan we sterker!

-------------------------------------