Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

De nieuwe donorwet (09-19)

Overlijden partner (06-19)

Levenstestament (06-19)

Gebruikers van internet vaker 75-plussers (04-19)

Contant betalen bij gemeenten (03-19)

Digitalisering een lust of een last? (02-19)

Sensoor De Landelijke Luisterlijn (02-19)

---------------------------------- 


De nieuwe donorwet (09-19)

Op 1 juli 2020 wordt de nieuwe donorwet van kracht. Dat is een goede zaak, want met het doneren van organen en weefsels helpt u mensen die heel ziek zijn. Deze mensen moeten vaak heel lang wachten op bijvoorbeeld een nieuwe nier, nieuwe longen of nieuwe huid.

Voor 1 juli 2020 krijgt iedereen in Nederland van de overheid informatie over de nieuwe wet en daarbij de vraag of u uw keuze wilt invullen.

Als u na de eerste brief niets invult in het donorregister krijgt u na zes weken een tweede brief. Als u dan opnieuw niets invult, komt bij uw naam te staan “geen bezwaar tegen orgaandonatie”.

Dat betekent dat uw organen na uw overlijden naar een patiënt gaan. De arts in het ziekenhuis bespreekt dit met uw familie. Als uw familie heel zeker weet en kan uitleggen aan de arts dat u echt geen donor wilde zijn, dan wordt u geen donor. Het is wel belangrijk dat uw partner en familie weten wat uw keuze is.

---------------------------------- 


Overlijden partner (06-19)

Als uw naaste overlijdt, is dat een pijnlijk moment in uw leven. Er moet veel geregeld worden, terwijl uw hoofd daar niet naar staat. Het overlijden van een partner kan naast groot verdriet ook grote financiële gevolgen hebben.

Nu de overheid zich langzaam, en niet altijd zichtbaar, terugtrekt uit ons privéleven zijn wij meer en meer afhankelijk van onze eigen voorzieningen. Men moet dus zelf de touwtjes in handen nemen.

Na het overlijden van de partner kan het inkomen bestaan uit:

- inkomsten van de achterblijvende partner (AOW-uitkering wordt dan een alleenstaande AOW-uitkering);

- bijstandsuitkering indien de achterblijvende partner nog niet AOW-gerechtigd is en geen betaalde baan heeft;

- nabestaandenpensioen (voor achterblijvende partner en/of minderjarige kinderen);

- uitkeringen als gevolg van de Algemene Nabestaandenwet;

- vrijvallend lijfrentekapitaal.

Hypotheek

Na het overlijden loopt de hypotheek gewoon door. De erfgenamen van de overledene erven de hoofdschuld met de daarbij behorende rente. In veel gevallen is er een overlijdensrisicoverzekering aan de hypotheek gekoppeld. Deze zorgt er dan voor dat de hypotheek gedeeltelijk of in zijn geheel wordt afgelost.

Bankzaken

Als u een gezamenlijke rekening met de overledene heeft, kunt u uw gezamenlijke rekening en bankpas gewoon blijven gebruiken. Alleen de betaalpassen en creditcards, die op naam van de overledene staan, worden geblokkeerd.

Notaris

Mogelijk is er ook sprake van een testament of zijn er andere zaken waarbij de hulp van een notaris gewenst is. Denk bijvoorbeeld aan schulden, legaten (speciale spullen die zijn nagelaten), codicillen (emotionele spullen), e.d.

StABS-NOP maakt gebruik van de diensten van notaris mevrouw Hartsuiker. 

Haar gegevens staan op (tabblad OVER ONS / COMMISSIES)

StABS – NOP

Ook bij onze mensen van Advies & Hulp kunt u terecht met uw vragen.

Gegevens staan op (tabblad OVER ONS / COMMISSIES)

 ----------------------------------


Levenstestament (06-19)

Een testament maak je om vast te leggen wat er moet gebeuren met een nalatenschap na overlijden.

Echter in een levenstestament worden juist zaken vastgelegd die van belang zijn tijdens uw leven. U legt dan wensen vast voor een toekomst waarin u zelf niet meer kunt handelen. Bijvoorbeeld als u door ziekte of ongeval zelf niet meer in staat bent om uw zaken te regelen. Dat kan tijdelijk zijn, maar ook permanent door bijvoorbeeld dementie. U kunt met een levenstestament iemand aanwijzen (volmacht geven) die u vertrouwt om (bepaalde) zaken voor u te behartigen. Zo voorkomt u dat er beslissingen genomen worden die niet overeenkomen met uw wensen en belangen.

Een levenstestament is nuttig als u zaken heeft waarvan u zeker wilt stellen dat ze goed geregeld worden, wanneer u zelf niet meer kunt beslissen. Dat kunnen financiële zaken zijn, bijvoorbeeld als u beschikt over een woning of vermogen, of gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget. Maar het kunnen ook persoonlijke zaken zijn, zoals de zorg voor een huisdier. En u wilt wellicht uw medische wensen vastleggen als het gaat om het levenseinde.

Het is slim om een levenstestament te maken als u nog gezond bent. Een levenstestament is dus niet per se iets voor ouderen. Ook op jonge leeftijd kunnen er situaties ontstaan waarin iemand niet meer zelfstandig kan handelen. U bepaalt zelf wat u in een levenstestament vastlegt. Meestal bestaat het uit twee volmachten: een financiële volmacht en een persoonlijke en medische volmacht.

Veel zaken kunt u zelf regelen. Voor geldzaken kunt u één of meer mensen machtigen. Voor medische zaken kunt u wilsverklaringen uitschrijven en ondertekenen. Met uw handtekening eronder heeft dit ook rechtsgeldigheid. Dus voor eenvoudige afspraken is het prima om zaken zelf te regelen.

Als er meerdere en complexere zaken te regelen zijn is het verstandig een notaris te raadplegen. De notaris kan u voorzien van advies op maat en neemt werk uit handen. Bovendien kan hij of zij ervoor zorgen dat het levenstestament in het Centraal Levenstestament-register wordt opgenomen.

StABS-NOP maakt gebruik van de diensten van notaris mevrouw Hartsuiker. 

Haar gegevens staan op (tabblad OVER ONS / COMMISSIES)

 ----------------------------------


Gebruikers  van internet vaker 75-plussers (04-19)

In 2012 zei 66 procent van de 75-plussers nog nooit internet te hebben gebruikt. Vervolgens daalde dit naar 50 procent in 2015 en 32 procent in dit jaar. In de Noordoostpolder is dit cijfer helaas niet zo snel gedaald!!

Uit verder onderzoek blijkt dat ‘ouderen’ digitaal vaardiger worden. Internet maakt niet alleen het leven makkelijker, maar zorgt ook voor veel informatie.

“Een mens is nooit te oud om te leren”.

SeniorWeb (02-19)

Senioren die tegen hindernissen oplopen met hun computer, laptop of tablet, kunnen sinds 2003 terecht voor computercursussen bij SeniorWeb Noordoostpolder. Ook zaken als WhatsApps en Skypen komen veel aan de orde.

Bij de open inloop van SeniorWeb zitten elke woensdagochtend van 10 tot 12 uur en op donderdagavond van 20 tot 22 uur mannen en vrouwen achter tien beeldschermen om te leren om te gaan met hun problemen. De vrijwilligers van SeniorWeb helpen hen daarbij.

Locatie: Basisschool De Planthof, De Fjord 44, Emmeloord.

Inlichtingen op tel. (0527) 61 38 33 of 06-53 31 92 75.

----------------------------------


Contant betalen bij gemeenten (03-19)

In veel gemeenten kunnen burgers alleen met een pinpas terecht voor een nieuw paspoort of rijbewijs.

ANBO zei destijds dat, los van de wettelijke regels hierover, het voor alle overheden niet meer dan normaal zou moeten zijn dat burgers een keuze hebben om contant of met de pinpas te betalen.

“De overheid, en bij uitstek gemeenten, zouden het goede voorbeeld moeten geven en alle burgers in de gelegenheid moeten stellen om zelfstandig aan de maatschappij te kunnen deelnemen”, zei Liane den Haan, directeur bestuurder van ANBO. “ Het kan niet zo zijn dat een deel van de burgers niet geholpen kan worden omdat de gemeente keuzes maakt die niet passen bij de verantwoordelijkheid die zij zou moeten nemen.”

Een onbekend aantal gemeenten heeft inmiddels het pin-only-beleid teruggedraaid. In Zoetermeer moest de gemeentelijke ombudsman eraan te pas komen.

---------------------------------- 


Digitalisering een lust of een last? (02-19)

“Kijkt u maar even op onze website . . .”, of  “vult u het formulier op de website maar even in”. Hoe vaak horen of lezen wij dat niet? Soms voor simpele dingen, maar bijvoorbeeld ook als u belangrijke informatie zoekt, u wilt aanmelden, een klacht wilt indienen of diefstal wilt aangeven.

Bedrijven en (overheids) organisaties kunnen niet meer zonder. Er wordt van uitgegaan dat iedereen zich digitaal kan redden. Roept u dan ook wel eens vertwijfeld: “En nu wil ik een echt mens aan de telefoon die mij kan helpen?”

Er zijn nog steeds mensen die niet in staat zijn met alle moderne apparatuur zoals computers en smartphones om te gaan. Die het hebben geprobeerd maar het lukt niet. Soms door een (lichamelijke) beperking. Ook leeftijd kan een rol spelen. En als u het zelf niet voor elkaar krijgt dan wordt er van uitgegaan dat iedereen wel een netwerk heeft van familie, vrienden of buren die hulp kunnen bieden.

Maar waar blijft dan de eigen zelfstandigheid? Uw privacy?


Ervaart u in de Noordoostpolder problemen op dit gebied met organisaties/instellingen? Meld  het ons!

Gewoon via de telefoon bij onze secretaris (0527) 27 10 81.

---------------------------------- 


Sensoor De Landelijke Luisterlijn (02-19) 

SENSOOR is al 60 jaar de grootste organisatie in Nederland die een luisterend oor op afstand biedt. Vanuit 26 locaties door het hele land voeren zo’n 1200 vrijwilligers dag en nacht bijna 300.000 anonieme gesprekken per jaar, via telefoon, chat en e-mail.

Deze vrijwilligers worden opgeleid en begeleid door beroepskrachten. SENSOOR wordt gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Behoefte aan een luisterend oor?

Bel naar 0900 – 0767  of mail via ehulp@deluisterlijn.nl.

----------------------------------