Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

De bewindvoerder over budgetbeheer (10-21)

Bewindvoering, Wat is dat nu precies? (02-21)

De bewindvoerder Wat doet hij nu precies? (03-21)

De bewindvoerder over minimaregelingen (04-21)

De bewindvoerder over mobiele telefonie (05-21)

De bewindvoerder over schulden (06-21)

De bewindvoerder over energiecontracten (07-21)

De bewindvoerder over uitvaartverzekeringen (09-21)

----------------------------------


De bewindvoerder over budgetbeheer (10-21)

Naast beschermingsbewind bieden de meeste bewindvoerders ook budgetbeheer, ook wel genoemd inkomensbeheer, aan.

Verschil bewindvoering en budgetbeheer

Evenals bij bewindvoering beheert de budgetbeheerder de financiën van iemand. Een groot verschil is dat er geen rechtbank aan te pas komt. Het is het op vrijwillige basis uit handen geven van het beheer over de financiën. Er is dus ook geen rechtbank die controleert of de budgetbeheerder goed zijn werk doet. Het is dus belangrijk dat iemand zelf nog wel mee kan en wil kijken bij het beheer van zijn eigen financiën.

Voor wie?

Budgetbeheer kunt u aanvragen als u het prettig vindt de financiële zaken uit handen te geven. U gaat dan een overeenkomst aan met de budgetbeheerder tegen een vaste vergoeding per maand. Het is vooral voor mensen die het misschien nog wel zelf zouden kunnen, maar voor wie het wellicht teveel energie vraagt of die misschien de angst hebben zaken niet goed te doen en daardoor in de problemen te komen. Of wellicht vindt u het gewoon prettig en voelt het als een luxe om alle financiën en bijbehorende administratie aan een professional over te laten.

Maatwerk

De meeste bewindvoerders bieden meerdere vormen van budgetbeheer. Dit varieert van het betalen van de vaste lasten tot het volledig ontvangen en verwerken van alle post, doen van alle betalingen en het regelen van bijvoorbeeld alle belastingzaken. Voor budgetbeheer maakt het niet uit of u rijk of arm bent. Het is ontzorging voor iedereen die dat wenst.

Budgetbeheer, voor financiële ontzorging !

----------------------------------


Bewindvoering, Wat is dat nu precies? (02-21)

Er bestaat veel verwarring over het begrip bewindvoering. Veel mensen hebben er wel eens van gehoord, maar weinig mensen weten echter precies wat er mee bedoeld wordt. Daar komt ook nog eens bij dat de beschermingsbewind-voerder vaak verward wordt met de WSNP-bewindvoerder.

Even een uitleg. De WSNP-bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank als iemand in de schuldsanering (de WSNP) komt. Deze bewindvoerder ziet erop toe dat iemand de verplichtingen van de schuldsanering nakomt en hij verdeelt het afgedragen geld over de schuldeisers.

De beschermingsbewindvoerder is een persoon die voor iemand het totale beheer over de financiën en bijhorende administratie overneemt. Dit gaat ook via de rechtbank en wordt ingesteld omdat iemand tijdelijk of langdurig niet meer in staat is om zijn eigen financiële belangen te behartigen.

De oorzaken kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking, problematische schulden, maar ook wel het wegvallen van de partner, waarna de overgebleven partner geen idee heeft hoe hij of zij alles moet regelen.

Het woord ‘bescherming’ is erg belangrijk. Het beschermt iemand bijvoorbeeld tegen financieel misbruik door hulpverleners, kennissen of familie. Dat is iets wat helaas maar al te vaak voorkomt.

De rechtbank ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed doet en het geld van de onderbewindgestelde persoon goed beheert.

----------------------------------


De bewindvoerder Wat doet hij nu precies? (03-21)

Hieronder leggen we uit wat een beschermingsbewindvoerder nu eigenlijk doet.

De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank om het vermogen van de onderbewindgestelde te beheren en te beschermen. Hij doet dit voor mensen die dit zelf, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen. Naast het beheren van het vermogen doet hij ook alle financiële administratie. Hieronder een korte opsomming van een deel van de taken van de bewindvoerder:
• Het doen van alle betalingen;
• Het reserveren voor noodzakelijke uitgaven;
• Het ontvangen van alle financiële post en het nemen van alle acties die hieruit voorkomen;
• Het aanvragen, bewaken en aanpassen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag;
• Het doen van de belastingaangifte;
• Communicatie met instanties als het SVB, UWV, CAK, gemeente, banken en verzekeringsmaatschappijen;
• Het defensief beheren of beleggen van vermogen;
• Het aanvragen of aanpassen van verzekeringen;
• Adviseren over of aanpassen van abonnementen van bijvoorbeeld (mobiele) telefonie, internet, e.d.;
• Het aanvragen van kwijtscheldingen of tegemoetkomingen.


De bewindvoerder heeft veel kennis van de bovenstaande zaken. Ook moet hij jaarlijks verantwoording afleggen aan de onderbewindgestelde en/of de rechtbank.
Kijk voor meer informatie op de websites van de bewindvoerders of neem contact op 

----------------------------------


De bewindvoerder over minimaregelingen (04-21)

Veel mensen weten niet dat de gemeente Noordoostpolder diverse regelingen heeft om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Hieronder een korte toelichting op hetgeen de gemeente u bijvoorbeeld kan bieden:

• Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten: Heeft u weinig inkomen (tot max. 110% bijstandsnorm) en maakt u extra kosten vanwege een ziekte of handicap dan kunt u misschien voor deze vergoeding van maximaal € 250,- per jaar in aanmerking komen. Met alleen een AOW voldoet u vaak ook aan de genoemde inkomensnorm.
• Bijzondere bijstand: een vergoeding voor bijzondere eenmalige of steeds terugkerende kosten. Denk hierbij aan kosten voor een maaltijdvoorziening, extra was kosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, eigen bijdrage personenalarmering, rechtshulp, etc. Ook hier geldt dat er sprake moet zijn van een laag inkomen en vermogen. Hiervoor is de norm echter ruimer dan de eerdergenoemde 110%. Zit u hier iets boven dan kunt u vaak ook nog een deel van de kosten vergoed krijgen.

Daarnaast zijn er nog speciale regelingen voor kinderen tot 18 jaar (het Meedoen pakket) en volwassenen die nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben (de Individuele inkomenstoeslag). Op de website van de gemeente vindt u de uitgebreide informatie. Ga hiervoor naar:
www.noordoostpolder.nl/inkomen-werk-en-bijstand 
----------------------------------


De bewindvoerder over mobiele telefonie (05-21)

Als bewindvoerder vragen wij regelmatig voor onze cliënten abonnementen aan voor mobiele telefonie. Helaas krijgen wij ook heel veel cliënten die, bij aanmelding bij ons, al flinke schulden hebben gemaakt, waaronder heel vaak bij mobiele telefoonproviders. Daarom een aantal praktische tips.

Abonnement of prepaid?
Als je regelmatig belt, goed bereikbaar wilt zijn en nooit zonder beltegoed wilt zitten is het een logische keus om voor een abonnement te kiezen. 

Sim-only of met toestel?

Wil je niet vast zitten aan hoge kosten en wil je zelf bepalen wanneer je een nieuwe telefoon wilt? Dan is het aan te raden voor een sim-only abonnement te gaan. Dat wil zeggen: een abonnement waarbij je alleen betaalt voor het bellen en de eventuele data en zelf zorgt voor een toestel. Bij een abonnement met een toestel betaal je vaak het toestel in 24 maanden af en is er dus sprake van een lening. Boven een waarde van € 250,- wordt het toestelkrediet zelfs geregistreerd bij het BKR. Denk hier dus goed over na.

Waar aanschaffen?

Wil je alle servicehulp bij het installeren ga dan naar een plaatselijke telefoonwinkel. Ben je zelf een beetje handig of heb je hier hulp bij, dan kan het lonen om voor een goedkoop sim-only-abonnement te gaan. Voor heel voordelige abonnementen kan je o.a. terecht bij Simpel, Youfone, Lebara of Ben. Hier heb je al abonnementen voor € 2,50 per maand.
Voor een vergelijking kun je bijv. kijken op
www.bellen.com

 Bespaar veel geld door goed te vergelijken! 

----------------------------------


De bewindvoerder over schulden (06-21)

Heeft u schulden en lukt het u niet meer de maandelijkse verplichtingen hiervan na te komen? Wacht niet af. Er zijn verschillende manieren om hier hulp bij te krijgen.

Via de gemeente:
Lukt het u nog redelijk uw eigen financiële zaken te regelen, maar zijn het de schulden waardoor u vastloopt? Neem dan contact op met de gemeente Noordoostpolder via
 sociaalloket@noordoostpolder.nl of 0527 - 63 39 11. Zij kunnen kijken welke hulp er voor uw schulden en zo nodig ook voor uzelf ingeschakeld kan worden. 

Via een bewindvoerder:
Loopt u helemaal vast door uw schulden en lukt het u ook niet meer uw administratie op orde te houden en uw rekeningen te betalen? Dan kan het verstandig zijn contact op te nemen met een beschermingsbewindvoerder. Indien nodig nemen zij uw complete financiële beheer en administratie over. Daarnaast gaan zij op zoek naar de beste oplossing voor uw schulden. Dit kan zijn door het treffen van enkele betalingsregelingen, maar ook door aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook na aanmelding bij de gemeente blijft de bewindvoerder uw financiën en administratie beheren.

Schuldhulp tegen betaling?
Dit is bij wet verboden. Ga dus nooit in zee met iemand die geld vraagt voor het regelen van uw schulden. Alleen een vergoeding voor het beheren van uw budget is toegestaan.

Schulden? Wacht niet tot uw helemaal vastloopt!

----------------------------------


De bewindvoerder over energiecontracten (07-21)

U kent het vast wel: de verkoper aan de deur of het telefoontje onder het eten waarbij u het allergoedkoopste energiecontract wordt aangeboden. Bewindvoerders zien helaas dat veel mensen deze onwaarschijnlijke kortingen en cadeaus niet kunnen weerstaan.

Verkoop aan de deur of telefonisch?

Het advies is om niet zomaar op een aanbod in te gaan zonder dat u precies weet wat de werkelijke kosten zijn. Vaak wordt er u verteld dat u veel voordeliger uit bent met het contract wat u aangeboden wordt. Soms klopt dit, maar vaak helaas ook niet. Staar u niet blind op het maandbedrag. Lijkt het aanbod aantrekkelijk, vraag dan altijd om een voorstel per mail of post welke u rustig kunt vergelijken met uw huidige contract. Teken nog niets! Wil de verkoper hier niet aan meewerken omdat u dan een fantastische korting misloopt, dan is dit een signaal om het juist niet te doen.

Aanbieders vergelijken

Er zijn diverse websites waarop u verschillende energieleveranciers op basis van uw actuele situatie kunt vergelijken. 
Ook ANBO heeft een energieservice! Schrijf u in en zij regelen gratis voor de leden de beste leverancier; maatwerk dus.
Ga naar: www.anbo.nl/ledenvoordeel/dienstverlening/anbo-energieservice. 

Flexibel of vaste looptijd?
Dit blijft altijd een gok. Wilt u zekerheid? Kies dan voor bijvoorbeeld 3 jaar ‘vast’. Bij een flexibel contract weet u zeker dat u de actuele prijs betaalt en na een jaar (zonder boete) weer kunt overstappen.
Jaarlijks overstappen kan heel gunstig zijn.

  Steek wat energie in het regelen van uw energie! 

----------------------------------


De bewindvoerder over uitvaartverzekeringen (09-21)

Heeft u een goede regeling voor de kosten voor uw uitvaart? Heel veel mensen hebben dit goed geregeld, maar toch blijken er ook veel mensen te zijn die hier toch nog eens goed naar moeten kijken. Bewindvoerders maken vaak mee dat mensen dit niet (goed) geregeld hebben.

Is een uitvaartverzekering nodig?

Heeft u voldoende geld op uw bankrekening waar zeker, ook als het zover is, de kosten van uw uitvaart van betaald kunnen worden, dan is een uitvaartverzekering wellicht niet nodig.  In alle andere gevallen is het zeer verstandig hiervoor toch iets te regelen.

Soorten verzekeringen

Het is ook goed om uw huidige polis nog eens goed te (laten) beoordelen. Is het verzekerde bedrag wel geïndexeerd? U kunt namelijk lang geleden voor een mooi bedrag verzekerd zijn, maar dekt dat bedrag nu en in de toekomst nog wel de kosten van de uitvaart? Heeft u een dienstenverzekering bekijk dan goed of alles wat u wenst wel meeverzekerd is. Zo was er bijvoorbeeld de laatste tijd veel te doen om de dienstenverzekeringen bij Yarden. Door overname door DELA lijken de problemen voorlopig opgelost, maar hoe zit dat in de toekomst?

Bent u op leeftijd en heeft u nog geen verzekering afgesloten?  Een koopsompolis kan dan een oplossing zijn. U stort dan nu eenmalig een bedrag, waardoor u zeker weet dat het geld hiervoor gereserveerd staat.

Een uitvaartverzekering is een complex financieel product. Daarom is het belangrijk dat u zich goed laat voorlichten door een verzekeraar of tussenpersoon.

Bescherm uw nabestaanden, regel het nu.
-