Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Verhuiswens senioren (04-19)

Levensloopbestendig bouwen: aan de bak! (12-18)

-------------------------------------


Verhuiswens senioren (04-19)

Uit een peiling van ANBO blijkt dat de wens van de 65-plussers om te verhuizen verder is gegroeid.

Het is dus hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. En dit natuurlijk in samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren.

We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden. Echter tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en woningvoorraad in relatie tot de lokale behoeften.

En . . ., die behoeften veranderen.

Hoewel veel mensen in hun huidige huis oud willen worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen.

Bovendien blijkt dat ‘ouderen’ met een verhuisbehoefte in verrassend hoge mate open staan voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen.

Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt ‘nee’ op de vraag of ze dat ooit willen.

De grootste groep zegt ‘ja’ onder voorwaarden van zelfstandigheid, gelijkgestemdheid, privacy en vrijheid.

2/3 van de ondervraagden geeft aan dat de huidige woning voldoet aan de wensen.

Voorzieningen dichtbij, de mogelijkheid om hulp, zorg en gezelligheid zijn de belangrijkste wensen voor een toekomstige verhuizing.

-------------------------------------


Levensloopbestendig bouwen: aan de bak! (12-18)

Iedereen vindt de ouder wordende bevolking, en wat dat betekent door de woningmarkt, een razend interessant thema. Maar overheid en bedrijfsleven spelen nog amper in op de kansen die de vergrijzing hier biedt. Dat zegt Atie Schipaanboord van ANBO op de site van Bouwend Nederland. Als het gaat om levensbestendig bouwen heeft Schipaanboord daarom ook maar één oproep aan gemeenten en de bouwsector: “Ga aan de bak!” Een regierol ziet ze daarbij voor de centrale overheid. 

Er mist in gemeenten maar al te vaak een visie op ouder worden in eigen woonomgeving. “Wijken zijn functioneel nog te zeer ingericht voor gezinnen, dus om te wonen en om ’s morgens naar je werk te gaan en de kinderen naar school te doen, meer niet. Niet om samen activiteiten te doen. Dat moet anders.”

Niet te idealistisch

“Laten we niet te idealistisch worden”, reageert ze op de vraag hoe het dan moet. “Een kleine groep ouderen ziet wel wat in hele vernieuwende concepten, maar de doorsnee Nederlandse oudere wil het liefst zo lang mogelijk in zijn eigen huis blijven wonen en in zijn eigen wijk. Dat betekent dus dat je vooral heel pragmatisch moet kijken naar hoe je die wijken moet inrichten zodat mensen elkaar makkelijker kunnen ontmoeten en samen activiteiten doen of een kop koffie drinken. Als je in die richting denkt, vind ik dat je al een hele stap zet, want dat gebeurt nog lang niet genoeg.”

Overheid en lokale actieplannen

Eerder zei ANBO-bestuurder Liane den Haan al: “De minister zal een manier moeten vinden om gemeenten te dwingen om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. In samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren. We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden.” 

-------------------------------------