Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Waar moeten ouderen straks wonen? (09-20)

Tekort aan seniorenwoningen (05-20)

Keurmerk ‘Wonen’ voor Reemzorg (04-20)

Inschrijven bij Mercatus (04-2020)

Blijvers lening gemeente Noordoostpolder (03-20)

Langer Zelfstandig Thuis Pakket voor huurders Mercatus woningen (03-20)

-------------------------------------


Waar moeten ouderen straks wonen? (09-20)

Veel ouderen willen graag verhuizen naar een passende woning, maar die woningen zijn er niet of nauwelijks. Zij zitten vast in een woning die vaak te groot is en niet aansluit bij hun wensen en behoeften. Ze hebben nu een te steile trap, een te grote tuin en veel drempels. Het gevolg is dat mensen in een sociaal isolement komen met alle gevolgen van dien voor hun gezondheid en welbevinden. Ook wordt hierdoor vaak onnodig een beroep op de zorg gedaan.

Dit moet anders. En daarom roepen ActiZ (branchevereniging zorg en ondersteuning aan ouderen (chronisch) zieken en jeugd) en ANBO gemeenten op om in actie te komen.

Binnen veel gemeenten komt de woningbouw voor senioren nog steeds onvoldoende van de grond. Terwijl er op dit moment al 80.000 extra seniorenwoningen nodig zijn. Oorzaak? Gebrek aan visie, te hoge grondprijzen, geen samenwerking tussen partijen en gebrek aan daadkracht.

Daarom lanceerden ANBO en ActiZ een online toolkit met praktische instrumenten waar gemeenteraden, wethouders, maar ook burgers concreet mee aan de slag kunnen.

Veel gemeenten hebben geen inzicht in hoeveel seniorenwoningen er nu en over twintig jaar nodig zijn. Bovendien kijken veel wethouders naar hun eigen portefeuille en te weinig naar het collectieve publieke belang. Er is nog onvoldoende besef van de urgentie en welk aanbod er nodig is, terwijl wij inmiddels wel weten dat investeren in seniorenwoningen ervoor zorgt dat er minder zorg nodig is.

Gemeenteraden!! “Ga aan de slag en gebruik de toolkit!” 

-------------------------------------


Tekort aan seniorenwoningen (05-20)

Er zijn weliswaar in Nederland al goede woonvormen voor ouderen, maar lang niet voldoende. Dat komt doordat de meeste gemeenten onvoldoende zicht hebben op de leeftijdsopbouw van hun inwoners, laat staan dat zij gericht ouderenbeleid voeren.

In de gemeente Noordoostpolder mogen er ook wel wat sneller beslissingen worden genomen. Er zijn wat ontwikkelingen gaande, maar die staan nog in de kinderschoenen.

Vreemd is het dat je op de website van de gemeente vergeefs resultaten zult vinden als je zoekt naar seniorenwoningen, ouderenzaken, ouderenbeleid, etc. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat daar geen aandacht voor is, maar het geeft wel aan dat het kennelijk weinig prioriteit heeft.

Uiteraard zal StABS de beleidsmakers hierop aanspreken.

En vergeet niet!!!

“Help je ouderen aan een passende woning, dan profiteren jongeren ook, omdat de doorstroming op de woningmarkt hier veel baat bij heeft”.

-------------------------------------


Keurmerk ‘Wonen’ voor Reemzorg (04-20)

Zorgboerderij Reemzorg te Marknesse heeft na een strenge toetsing het keurmerk ‘wonen’ behaald. Daarnaast heeft de Zorgboerderij ook al het keurmerk voor dagbesteding en logeren.

Wilt u meer informatie over een woon-, logeer-, of dagbestedingsplek neem dan gerust contact op via het telefoonnummer 0527 – 20 44 95. Website: www.reemzorg.nl.

-------------------------------------


Inschrijven bij Mercatus (04-2020)

Inschrijven als woningzoekende heeft als voordeel dat u wachttijd opbouwt en daarmee na een paar jaar meer kans hebt op dat ene plekje.

Bij Mercatus kunt u zich tot 13 april inschrijven voor € 15,- in plaats van € 25,-.

Website: www.mercatuswoningaanbod.nl/inschrijven

Info: elke werkdag van 8 tot 12 uur op nr. (0527) 63 55 00.

-------------------------------------


Blijvers lening gemeente Noordoostpolder (03-20)

Voor ouderen die in bezit zijn van een eigen woning is door veel gemeenten in Nederland een ‘Blijvers lening’ in het leven geroepen. Ook de gemeente Noordoostpolder biedt deze mogelijkheid.

Blijft u graag in uw eigen huis wonen maar heeft u geen geld voor aanpassing van de woning? Dan kunt u bij de gemeente een lening aanvragen om uw huis levensloopbestendig te maken. Denk daarbij aan aanpassingen op het gebied van sanitair, maar ook begaanbaarheid in huis en de omgeving van uw huis.

Het fonds van de gemeente kent regels en een maximaal leningsbedrag. Neem voor informatie contact op met de gemeente.

-------------------------------------


Langer Zelfstandig Thuis Pakket voor huurders Mercatus woningen (03-20)

Het overheidsbeleid is er op gericht dat wij als ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Verzorgingshuizen zijn (soms helaas) opgeheven en op een verblijf in een verpleeghuis zit niemand te wachten.

In uw eigen huis blijven wonen kan bezwaarlijk zijn als u fysieke beperkingen ondervindt en als verhuizen (nog) geen optie is. De meeste mensen willen ook graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde buurt en omgeving blijven.

In het magazine SAMEN WONEN van Mercatus van december 2019 stond een artikel over de mogelijkheden die Mercatus aan huurders biedt om langer thuis te blijven wonen.

Soms is een extra trapleuning, een 2 de toilet boven, minder drempels of een betere deurbeveiliging al voldoende.

Neem dus contact met Mercatus op als u dit soort ondersteuning kunt gebruiken en nodig heeft.

Dit initiatief van de woningcorporatie juichen wij van harte toe! Wij hopen dat ook andere verhuurders dit soort pakketten aan hun ouder wordende bewoners gaan aanbieden.

-------------------------------------