Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Oproep ANBO voor meer geschikte woningen voor ouderen! (07-19)

Verhuiswens senioren (04-19)

-------------------------------------


Oproep ANBO voor meer geschikte woningen voor ouderen! (07-19)

“De overheid en gemeenten weten al jaren dat er te weinig geschikte woningen voor ouderen zijn. Maar ze anticiperen onvoldoende op de demografische ontwikkelingen in het land”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan onlangs tegenover Een-Vandaag.

Nu al 80.000 ouderenwoningen nodig

Uit recente cijfers van het Sociaal Planbureau blijkt dat er een tekort is van 80.000 seniorenwoningen. Dat aantal zal stijgen nu de overheid de mensen stimuleert om zo lang mogelijk thuis te (blijven) wonen. Eventueel met zorg en ondersteuning thuis. ANBO vindt het een goede zaak dat mensen – eventueel met zorg en ondersteuning – thuis blijven wonen. Maar er moeten dan wel geschikte woningen zijn, waar mensen zelfstandig, maar met iets meer ‘bescherming’ kunnen wonen. Waar faciliteiten zoals een supermarkt en de huisarts nabij zijn.

Overheid kom in actie

In de uitzending van EenVandaag noemt Den Haan de manier waarop de overheid en gemeenten omgaan met ouderen-huisvesting ‘laks en onvoorstelbaar’. “In het hele land is een groot tekort aan geschikte huizen voor ouderen. Ondanks het feit dat dit al sinds 2005 bekend is, wordt hier te weinig aan gedaan.”

Als het aan ANBO ligt, wordt er snel actie ondernomen. Den Haan: “De Rijksoverheid moet kaders stellen om ervoor te zorgen dat gemeenten nu echt gaan bouwen. Want het is belangrijk dat alle burgers op een goede manier kunnen wonen, ook ouderen!”

Als er niet snel tot actie wordt overgegaan, dan zal de komende jaren het tekort alleen maar verder groeien.

 -------------------------------------


Verhuiswens senioren (04-19)

Uit een peiling van ANBO blijkt dat de wens van de 65-plussers om te verhuizen verder is gegroeid.

Het is dus hoog tijd voor een dwingende opdracht aan gemeenten om aan de slag te gaan met wonen, wijken en welzijn. En dit natuurlijk in samenwerking met lokale woningcorporaties, projectontwikkelaars en particulieren.

We weten al jarenlang dat de demografische ontwikkelingen nopen tot lokale actieplannen om te zorgen dat mensen op een prettige manier oud worden. Echter tot nu toe ontbreekt op lokaal niveau te vaak een visie op woningaanbod en woningvoorraad in relatie tot de lokale behoeften.

En . . ., die behoeften veranderen.

Hoewel veel mensen in hun huidige huis oud willen worden, ontstaat er ook behoefte aan nieuwe woonvormen.

Bovendien blijkt dat ‘ouderen’ met een verhuisbehoefte in verrassend hoge mate open staan voor een vorm van meer gemeenschappelijk wonen.

Slechts 20 procent van de ondervraagden zegt ‘nee’ op de vraag of ze dat ooit willen.

De grootste groep zegt ‘ja’ onder voorwaarden van zelfstandigheid, gelijkgestemdheid, privacy en vrijheid.

2/3 van de ondervraagden geeft aan dat de huidige woning voldoet aan de wensen.

Voorzieningen dichtbij, de mogelijkheid om hulp, zorg en gezelligheid zijn de belangrijkste wensen voor een toekomstige verhuizing.

-------------------------------------