Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

ONDERWERPEN:

Tekort aan seniorenwoningen (05-20)

Keurmerk ‘Wonen’ voor Reemzorg (04-20)

Inschrijven bij Mercatus (04-2020)

Blijvers lening gemeente Noordoostpolder (03-20)

Langer Zelfstandig Thuis Pakket voor huurders Mercatus woningen (03-20)

Oproep ANBO voor meer geschikte woningen voor ouderen! (07-19)

-------------------------------------


Tekort aan seniorenwoningen (05-20)

Er zijn weliswaar in Nederland al goede woonvormen voor ouderen, maar lang niet voldoende. Dat komt doordat de meeste gemeenten onvoldoende zicht hebben op de leeftijdsopbouw van hun inwoners, laat staan dat zij gericht ouderenbeleid voeren.

In de gemeente Noordoostpolder mogen er ook wel wat sneller beslissingen worden genomen. Er zijn wat ontwikkelingen gaande, maar die staan nog in de kinderschoenen.

Vreemd is het dat je op de website van de gemeente vergeefs resultaten zult vinden als je zoekt naar seniorenwoningen, ouderenzaken, ouderenbeleid, etc. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat daar geen aandacht voor is, maar het geeft wel aan dat het kennelijk weinig prioriteit heeft.

Uiteraard zal StABS de beleidsmakers hierop aanspreken.

En vergeet niet!!!

“Help je ouderen aan een passende woning, dan profiteren jongeren ook, omdat de doorstroming op de woningmarkt hier veel baat bij heeft”.


-------------------------------------


Keurmerk ‘Wonen’ voor Reemzorg (04-20)

Zorgboerderij Reemzorg te Marknesse heeft na een strenge toetsing het keurmerk ‘wonen’ behaald. Daarnaast heeft de Zorgboerderij ook al het keurmerk voor dagbesteding en logeren.

Wilt u meer informatie over een woon-, logeer-, of dagbestedingsplek neem dan gerust contact op via het telefoonnummer 0527 – 20 44 95. Website: www.reemzorg.nl.


-------------------------------------


Inschrijven bij Mercatus (04-2020)

Inschrijven als woningzoekende heeft als voordeel dat u wachttijd opbouwt en daarmee na een paar jaar meer kans hebt op dat ene plekje.

Bij Mercatus kunt u zich tot 13 april inschrijven voor € 15,- in plaats van € 25,-.

Website: www.mercatuswoningaanbod.nl/inschrijven

Info: elke werkdag van 8 tot 12 uur op nr. (0527) 63 55 00.


-------------------------------------


Blijvers lening gemeente Noordoostpolder (03-20)

Voor ouderen die in bezit zijn van een eigen woning is door veel gemeenten in Nederland een ‘Blijvers lening’ in het leven geroepen. Ook de gemeente Noordoostpolder biedt deze mogelijkheid.

Blijft u graag in uw eigen huis wonen maar heeft u geen geld voor aanpassing van de woning? Dan kunt u bij de gemeente een lening aanvragen om uw huis levensloopbestendig te maken. Denk daarbij aan aanpassingen op het gebied van sanitair, maar ook begaanbaarheid in huis en de omgeving van uw huis.

Het fonds van de gemeente kent regels en een maximaal leningsbedrag. Neem voor informatie contact op met de gemeente.


-------------------------------------


Langer Zelfstandig Thuis Pakket voor huurders Mercatus woningen (03-20)

Het overheidsbeleid is er op gericht dat wij als ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen. Verzorgingshuizen zijn (soms helaas) opgeheven en op een verblijf in een verpleeghuis zit niemand te wachten.

In uw eigen huis blijven wonen kan bezwaarlijk zijn als u fysieke beperkingen ondervindt en als verhuizen (nog) geen optie is. De meeste mensen willen ook graag zo lang mogelijk in hun vertrouwde buurt en omgeving blijven.

In het magazine SAMEN WONEN van Mercatus van december 2019 stond een artikel over de mogelijkheden die Mercatus aan huurders biedt om langer thuis te blijven wonen.

Soms is een extra trapleuning, een 2 de toilet boven, minder drempels of een betere deurbeveiliging al voldoende.

Neem dus contact met Mercatus op als u dit soort ondersteuning kunt gebruiken en nodig heeft.

Dit initiatief van de woningcorporatie juichen wij van harte toe! Wij hopen dat ook andere verhuurders dit soort pakketten aan hun ouder wordende bewoners gaan aanbieden.


-------------------------------------


Oproep ANBO voor meer geschikte woningen voor ouderen! (07-19)

“De overheid en gemeenten weten al jaren dat er te weinig geschikte woningen voor ouderen zijn. Maar ze anticiperen onvoldoende op de demografische ontwikkelingen in het land”, aldus ANBO-directeur Liane den Haan onlangs tegenover Een-Vandaag.

Nu al 80.000 ouderenwoningen nodig

Uit recente cijfers van het Sociaal Planbureau blijkt dat er een tekort is van 80.000 seniorenwoningen. Dat aantal zal stijgen nu de overheid de mensen stimuleert om zo lang mogelijk thuis te (blijven) wonen. Eventueel met zorg en ondersteuning thuis. ANBO vindt het een goede zaak dat mensen – eventueel met zorg en ondersteuning – thuis blijven wonen. Maar er moeten dan wel geschikte woningen zijn, waar mensen zelfstandig, maar met iets meer ‘bescherming’ kunnen wonen. Waar faciliteiten zoals een supermarkt en de huisarts nabij zijn.

Overheid kom in actie

In de uitzending van EenVandaag noemt Den Haan de manier waarop de overheid en gemeenten omgaan met ouderen-huisvesting ‘laks en onvoorstelbaar’. “In het hele land is een groot tekort aan geschikte huizen voor ouderen. Ondanks het feit dat dit al sinds 2005 bekend is, wordt hier te weinig aan gedaan.”

Als het aan ANBO ligt, wordt er snel actie ondernomen. Den Haan: “De Rijksoverheid moet kaders stellen om ervoor te zorgen dat gemeenten nu echt gaan bouwen. Want het is belangrijk dat alle burgers op een goede manier kunnen wonen, ook ouderen!”

Als er niet snel tot actie wordt overgegaan, dan zal de komende jaren het tekort alleen maar verder groeien.

 -------------------------------------