Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Over ons

Door veranderingen in de organisatie van de landelijke seniorenbond ANBO (te Woerden) zijn de plaatselijke afdelingen formeel afgeschaft. Zo ook ANBO Noordoostpolder.

De bestuursleden van ANBO Noordoostpolder hebben ervoor gekozen om, op het gebied van lokale activiteiten, reizen en belangenbehartiging voor de ANBO-leden, de werkzaamheden te continueren. Administratief en financieel liep dat tot eind 2016 via de landelijke Vereniging.

In goed overleg en met medewerking van het landelijk Verenigingsbureau, is eind 2016 besloten om de lokale activiteiten los te koppelen van de Vereniging. Vanaf dat moment worden de werkzaamheden nu administratief/financieel ondergebracht bij een nieuwe stichting.

Op 14 december 2016 is opgericht: de Algemene Stichting Activiteiten en Belangenbehartiging Senioren in de Noordoostpolder. Afgekort: StABS-NOP.

StABS-NOP (dus voorheen ANBO-afdeling Noordoostpolder) blijft dezelfde werkzaamheden als voorheen verrichten voor ANBO-leden en overige senioren in de NOP.

Het bestuur van ANBO-afdeling Noordoostpolder is nu benoemd als bestuur van StABS-NOP.

Voor de ANBO-leden in de Noordoostpolder verandert er in feite vrijwel niets. 

Het maandelijkse StABS-NOP Informatiebulletin (gele boekje) wordt door de bezorgers rondgebracht. Daarnaast kunnen de ANBO-leden het boekje toegestuurd krijgen mits zij hun adres aan StABS-NOP bekend maken.

StABS-NOP blijft samenwerken met Vereniging ANBO in Woerden.

StABS-NOP is gebouwd op de bijna 50-jarige fundamenten van ANBO-afdeling Noordoostpolder.