Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

In memoriam

Op 10 augustus jl. bereikte ons het droevige bericht dat ons collega-bestuurslid Sander Doeser was overleden. 

Een plotseling optredend hartfalen bleek, ondanks een geslaagde operatie en een redelijk voorspoedig herstel, de oorzaak.

Sander is na zijn pensionering als vrachtwagenchauffeur buitenland/speciale transporten diverse vrijwilligerswerkzaamheden gaan verrichten. Bij ANBO/StABS vanaf 2015 als belasting-invuller voor de leden. In 2019 trad hij ook toe tot ons Algemeen Bestuur. Daarnaast regelde hij de rijbewijskeuringen voor de 75-plussers in de Noordoostpolder. Ook vond hij het leuk om ANBO/StABS op de weekmarkt mede te promoten.

Sander zette zichzelf niet op de voorgrond; hij was een deskundig belastinginvuller; had een goed sociaal invoelend vermogen; was altijd bereid om anderen (ook ongevraagd) terzijde te staan. En bovenal een heel fijne collega!

Wij zullen hem missen en wensen zijn vrouw Liesbeth, kinderen en kleinkinderen veel sterkte met dit verlies. 


Samenstelling bestuur Algemene Stichting voor Activiteiten en Belangenbehartiging van Senioren in de Noordoostpolder


Naam      Telefoon     Email                                     


Functie

Hr. C. (Clemens) Briët 

06 388 99 514

webmaster@seniorennop.nl

rijbewijskeuring@seniorennop.nl

Voorzitter, Redactie digitale nieuwsbrief, Webmaster en contactpersoon voor Rijbewijskeuringen


Mw. E. (Els) Esseveld 

0527-27 10 81 

info@seniorennop.nl

Secretaris, Advies & Hulp en diverse werkgroepen

Hr. R. (Remment) Balk 

0527-23 93 78 

penningmeester@seniorennop.nl

Penningmeester

Hr. A. (Arend) Mintjes 

0527-61 60 43

Organisatie van Activiteiten, reizen en advertentie acquisitie

Hr. A. (Aalt) van der Weg 

0527-61 39 75 

redactie@seniorennop.nl

Redacteur informatiebulletin, Advertentie acquisitie en Organisatie nieuwjaarsconcert

Mevr. H. (Hennie) Westerveen – Luchtmeijer 

0527-69 90 44

faddegon78@gmail.com

 


Ledenadministratie en Ledencontact

Voor wijzigingen in uw gegevens en aanmelding als ANBO-lid verzoeken wij u beleefd om deze door te geven aan Mevrouw Westerveen, Faddegonstraat 78, 8302 GJ Emmeloord.

Zij zal de mutaties ook doorgeven aan het ANBO-bureau in Woerden.