Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Verdrietig en geschrokken zijn wij dat ons voormalig bestuurslid

Piet van der Lucht

plotseling is overleden. Zo'n 6,5 jaar was hij een zeer gewaardeerde collega. Als belangenbehartiger betekende hij veel voor de leden. Onze gedachten zijn bij Rini. Wij wensen haar en de kinderen veel sterkte.

Algemeen Bestuur

StABS-NOP / ANBOSamenstelling bestuur Algemene Stichting voor Activiteiten en Belangenbehartiging van Senioren in de Noordoostpolder

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.

Zowel Dagelijks Bestuur als Algemeen Bestuur vergaderen 11x per jaar.


Naam      Telefoon     Email                                     Voorzitter: Hr. C. (Clemens) Briët,

Overige taakvelden: Redactie digitale nieuwsbrief en Webmaster

Tel: 06 388 99 514

webmaster@seniorennop.nl

rijbewijskeuring@seniorennop.nlSecretaris: Mw. E. (Els) Esseveld

Overige taakvelden: Advies & Hulp en diverse werkgroepen

Tel: 0527-27 10 81 

info@seniorennop.nl


Penningmeester: Hr. R. (Remment) Balk

Overige taakvelden: Productie Nieuwsblad 

Tel: 0527-23 93 78 

penningmeester@seniorennop.nl


Bestuurslid: Hr. A. (Arend) Mintjes 

Overige taakvelden: Organisatie van Activiteiten, reizen en advertentie acquisitie

Tel: 0527-61 60 43


Bestuurslid: Hr. A. (Aalt) van der Weg 

Overige taakvelden: Redacteur informatiebulletin, Advertentie acquisitie en Organisatie nieuwjaarsconcert

Tel: 0527-61 39 75 

redactie@seniorennop.nl


Bestuurslid: Mevr. H. (Hennie) Westerveen – Luchtmeijer

Overige taakvelden: Ledencontact

Voor wijzigingen in uw gegevens en aanmelding als ANBO-lid verzoeken wij u beleefd om deze door te geven aan Mevrouw Westerveen, Faddegonstraat 78, 8302 GJ Emmeloord.

Tel: 0527- 69 90 44

Zij zal de mutaties ook doorgeven aan het ANBO-bureau in Woerden.

 

Voorlopig afscheid van bestuurslid


Vanwege gezondheidsredenen heeft Jinse Andringa besloten zijn functie als algemeen bestuurslid voorlopig neer te leggen. Jinse trad in 2007 toe tot het bestuur toen wij nog de afdeling ANBO Noordoostpolder waren. Vooral in die jaren verrichtte hij ook veel werkzaamheden voor het ANBO-bestuur van Gewest Flevoland, met name het penningmeesterschap. Die schakel tussen onze afdeling en het gewest was belangrijk. Bij StABS-NOP (vanaf eind 2016) bouwde hij de website op, verrichtte hij diverse taken en in de laatste periode voornamelijk voor het onderdeel Advies & Hulp. Leden adviseren, helemaal in de materie duiken, belangenbehartiging, was hem op het lijf geschreven.

 Mogelijk keert hij ooit nog terug binnen ons bestuur maar vooralsnog wensen wij hem een voorspoedig herstel toe.