Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

In memoriam

Op 20 september jl. bereikte ons het droevige bericht dat onze penningmeester en collega-bestuurslid Remment Balk is overleden. Remment was al een jaar of vijf onder behandeling voor een ernstige ziekte. Heel langzaam werd zijn gezondheid minder en na een kort ziekbed is hij overleden. Hij is slechts 75 jaar geworden.

Remment werd in 2008 gekozen om in het Algemeen Bestuur van de afdeling ANBO Noordoostpolder plaats te nemen in de functie van penningmeester, tevens lid van het Dagelijks Bestuur van de afdeling. De afdeling ANBO-NOP groeide en bloeide in die jaren en dat bracht veel financieel werk met zich mee. Denk bijvoorbeeld aan een ‘dagreisje’ waarvoor dan zo’n 200 betalingen binnenkomen!

Vanwege de landelijke problemen binnen ANBO rond 2015 had hij veel werk aan begrotingen, betalingen, declaraties, etc.

De afdeling ANBO-NOP werd opgeheven en wij gingen eind 2016 door als StABS – NOP. Ook daar deed Remment als penningmeester, tot zijn overlijden, de financiële administratie voor. Altijd tiptop in orde!

Daarnaast werkte hij maandelijks mee aan de productie van dit bulletin, was hij één van onze bezorgers en was intensief betrokken met alle werkzaamheden binnen het bestuur.

Ondanks zijn ziekte, waar hij liever zo min mogelijk over sprak en – nog liever – zo min mogelijk over liet blijken, is hij zijn vrijwilligerswerk blijven uitvoeren.

Een aimabele man; ondersteunend maar op de achtergrond blijvend. Iemand die je kunt vertrouwen; een man van weinig woorden echter altijd meedenkend en meedoend. Een fijne vriend en een zeer, zeer goede collega! Wij zullen Remment heel erg missen.

Wij wensen zijn vrouw Kitty en de familie veel sterkte met dit verlies.Samenstelling bestuur Algemene Stichting voor Activiteiten en Belangenbehartiging van Senioren in de Noordoostpolder

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.

Zowel Dagelijks Bestuur als Algemeen Bestuur vergaderen 11x per jaar.


Naam      Telefoon     Email                                     Voorzitter: Hr. C. (Clemens) Briët,

Overige taakvelden: waarnemend penningmeester, Redactie digitale nieuwsbrief, Webmaster en Rijbewijskeuringen

Tel: 06 38 89 95 14

webmaster@seniorennop.nl

rijbewijskeuring@seniorennop.nlSecretaris: Mw. E. (Els) Esseveld

Overige taakvelden: Advies & Hulp en diverse werkgroepen

Tel: 0527-27 10 81 

info@seniorennop.nl


Penningmeester (waarnemend): Hr. C. (Clemens) Briët,

Overige taakvelden: 

Tel: 06 38 89 95 14 

penningmeester@seniorennop.nl


Bestuurslid: Hr. A. (Aalt) van der Weg 

Overige taakvelden: Redacteur informatiebulletin, Advertentie acquisitie en Organisatie nieuwjaarsconcert

Tel: 0527-61 39 75 

redactie@seniorennop.nl


Bestuurslid: Mevr. H. (Hennie) Westerveen – Luchtmeijer

Overige taakvelden: Ledencontact

Voor wijzigingen in uw gegevens en aanmelding als ANBO-lid verzoeken wij u beleefd om deze door te geven aan Mevrouw Westerveen, Faddegonstraat 78, 8302 GJ Emmeloord.

Tel: 0527- 69 90 44

Zij zal de mutaties ook doorgeven aan het ANBO-bureau in Woerden.

 
Hr. A. (Adolf) Bessembinders

Overige taakvelden: Activiteiten en Rijbewijskeuringen 

Tel: 06 51 79 74 45 Voorlopig afscheid van bestuurslid


Vanwege gezondheidsredenen heeft Jinse Andringa besloten zijn functie als algemeen bestuurslid voorlopig neer te leggen. Jinse trad in 2007 toe tot het bestuur toen wij nog de afdeling ANBO Noordoostpolder waren. Vooral in die jaren verrichtte hij ook veel werkzaamheden voor het ANBO-bestuur van Gewest Flevoland, met name het penningmeesterschap. Die schakel tussen onze afdeling en het gewest was belangrijk. Bij StABS-NOP (vanaf eind 2016) bouwde hij de website op, verrichtte hij diverse taken en in de laatste periode voornamelijk voor het onderdeel Advies & Hulp. Leden adviseren, helemaal in de materie duiken, belangenbehartiging, was hem op het lijf geschreven.

 Mogelijk keert hij ooit nog terug binnen ons bestuur maar vooralsnog wensen wij hem een voorspoedig herstel toe.


Arend en Jennie Mintjes

De familie Mintjes heeft te kennen gegeven het vrijwilligerswerk te beëindigen. Hun gezondheid en genezingsproces heeft nu voorrang. Arend maakte sinds 2001 deel uit van ons bestuur (ANBO en StABS). Jennie nam deel in de commissie ‘activiteiten en reizen’ en verzorgde vooral de telefonische en schriftelijke contacten. Arend en Jennie organiseerden – samen met Rens en Roelie Dijk en later ook met Ineke Bogers – de gezellige middagen en de dag- en meerdaagse reizen. En dat waren er veel in die 20 jaar!

Wie kent hen niet? Hun aanwezigheid was duidelijk een feit.

Wij hebben veel aan hen te danken en zullen, wanneer dat weer mogelijk is, op gepaste wijze afscheid nemen.

Arend en Jennie bedanken iedereen die blijk hebben gegeven van belangstelling tijdens hun ziekte en in de periode daarna.

--------------------------------------