Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

I.v.m. de overheidsmaatregelen, in het kader van de Coronacrisis, zijn vrijwel alle activiteiten geannuleerd.

Door de onzekere situatie kunnen wij ook voor 2021 nog geen activiteiten vastleggen.


Website StABS – NOP

Ook via onze website houden wij onze digitale leden op de hoogte van allerlei zaken die voor u van belang zijn.

Naam website: www.seniorennop.nl


December 2020

Dit is een veel bewogen jaar vanwege het om zich heen grijpende COVID19-virus. Want letterlijk veel ‘bewegen’ was niet meer mogelijk. Thuis blijven was veelal het credo. Busreizen, gezellige middagen… we konden het u niet meer bieden.

Wat wel bleef was uw persoonlijke belangenbehartiging!

De Belastingservice, Advies & Hulp, de rijbewijskeuringen, vervoer naar arts of ziekenhuis… deze gingen onder strikte hygiëneregels gewoon door.

Ook de meer algemene belangenbehartiging bleef.

We bleven u op de hoogte houden van ontwikkelingen en zaken expliciet voor senioren door maandelijks ons bulletin uit te geven.

Bepaalde kosten liepen daarom door. Door het inleveren van bonnen bij Greidanus; door revenuen van de rijbewijskeuring en recent ook door de bijdrage van de RaboClubSupport-actie kunnen we financieel ons hoofd boven water houden.

Hierbij onze dank aan de Rabobank-leden onder u die op ons hebben gestemd. Het leverde dit jaar een mooi bedrag van

€ 419,- op.

We hebben verder veel te danken aan onze vrijwilligers!

Hardwerkend, verbindend, onze ogen en oren in de polder. Een pluim op de hoed! In deze soms verwarrende tijden is juist nu een sterke senioren-organisatie van belang. U bent lid - en hopelijk blijft u lid - en weet u anderen ook op het spoor van ANBO te zetten. Dank daarvoor.

We verwachten ook in 2021 uw belangen te behartigen en hopen dat ook de gezellige activiteiten weer mogelijk zijn.

 

Prettige feestdagen in goede gezondheid

en een goede start in het nieuwe jaar! 


November 2020 

Corona

Door het coronavirus konden veel grootouders hun kinderen en kleinkinderen niet bezoeken. Erg vervelend en de opluchting was groot toen men het later weer aandurfde om elkaar weer te ontmoetten.

Uiteraard werden veel familieverjaardagen niet gevierd. Vaak ging men dan videobellen, maar dat is niet te vergelijken met elkaar in het echt zien en knuffelen.

Helaas is er een tweede coronagolf ontstaan en moeten wij weer een pas op de plaats maken en extra veiligheidsmaatregelen nemen.

Coronalijn ANBO weer open

Om oudere mensen in de tweede coronagolf te steunen en een hart onder de riem te steken, heeft ANBO haar speciale telefoonlijn heropend.

Hebt u een vraag, hebt u behoefte om uw hart te luchten of om even gezellig te praten, dan kunt u bellen van maandag t/m vrijdag op telefoon 0348 – 46 66 66.

Activiteiten

Voor StABS-NOP betekent de huidige crisis dat wij vrijwel al onze geplande activiteiten moesten schrappen. Ook het traditionele Nieuwjaarsconcert in januari kan helaas niet doorgaan. In de huidige omstandigheden is dit niet te organiseren. Hoe het verder zal gaan? Zeg met maar!

Wonen en zorg

Het thema ‘wonen en zorg’ is erg belangrijk voor de huidige en toekomstige senioren (zie tabblad NIEUWS / OVERIG)

Ons advies is om goed na te denken over uw huidige situatie en niet te lang te wachten met het nemen van maatregelen. 

-------------------------------------


Op de bres voor een ander (09-20)

Het coronavirus zet eenzaamheid volledig op de kaart. De huidige crisis speelt daarin een grote rol. We missen het nabij zijn of gewoon iemand een hand schudden. Dat kun je toch echt niet vervangen door online contact.

Veel problemen worden uitvergroot en worden zichtbaar. Professionele hulpverlening is niet altijd direct beschikbaar en

dus moeten anderen bijstand verlenen. Maar hoe organiseer je dat? In heel het land ontstonden de laatste maanden bijzondere en spontane initiatieven en werden nieuwe verbindingen gelegd.

Helaas is er ook nu nog steeds veel onzekerheid en zolang dit duurt moeten wij met z’n allen de hulpbehoevenden en de eenzamen zo goed mogelijk helpen.

Ook StABS – NOP roept iedereen op om solidair te zijn en initiatieven te ontplooien die de zwakkeren om ons heen veel steun kunnen bezorgen. Kijk goed om u heen en leg uw oor te luisteren als u signalen krijgt waar hulp nodig is.

Echter, hoe bereik je mensen die niets van zichzelf laten horen. Zij vragen geen hulp en raken helemaal geïsoleerd. Het gaat in deze coronatijd niet alleen om de zieke mensen maar er zijn ook anderen die dringend hulp nodig hebben.

Wellicht hebben inmiddels veel ANBO-leden bij naasten een helpende hand uitgestoken om bijvoorbeeld de boodschappen te doen of andere praktische dingen te regelen. Hopelijk ontstonden hierdoor ook blijvende contacten.

‘Blijf die ondersteuning bieden’ is onze oproep, zodat wij met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen.

Veel dank aan iedereen die zijn steentje inmiddels heeft bijgedragen en aan allen die na het lezen van dit artikel ook deze weg willen inslaan.

En wat kunnen WIJ nog voor u doen?

                   Bestuur StABS-Noordoostpolder 


-------------------------------------

Juli / Augustus 2020 

Coronavirus

De ontwikkeling van het coronavirus in ons land lijkt nu onder controle, maar laten we niet te vroeg juichen.

De samenleving is veranderd en de vraag is of ons ‘oude’ gedrag weer terugkeert. Op een aantal punten is dit niet zo erg, maar we kunnen ons voorstellen dat u uw dierbaren graag een knuffel wilt geven. Echter ook hierin moeten wij nog een tijdje terughoudend zijn.

De versoepelingen per 1 juli laten toe dat de bezoekersaantallen bij restaurants en theaters zijn uitgebreid van 30 naar 100 personen en dat wij weer beperkt op vakantie kunnen gaan en musea bezoeken. Is dat verantwoord?

Die keuze moet u zelf maken; u kunt nagaan welke protocollen gelden die voor uw veiligheid zorgen. Wat langere tijd een pas op de plaats maken is misschien een betere afweging.

De beste oplossing is natuurlijk als er een deugdelijk vaccin is ontwikkeld en wij als senioren preventief een spuit kunnen gaan halen. 

Blijven opletten dus en de regels in acht nemen


Zomertijd

We nemen even een korte zomerstop. Dat wil niet zeggen dat onze actieve bestuurders niet beschikbaar zijn. Gezien het feit dat vele senioren dit jaar de vakantie overslaan zullen ook onze bestuurders wel bereikbaar zijn voor uw vragen.

Hopelijk kunnen wij aan het einde van het jaar nog wat activiteiten ten uitvoer brengen. 

De filmmiddagen voor senioren zijn wel weer van start gegaan met goede veiligheidsregels. Een aanrader voor een leuke middag.

Rest ons nog om u namens alle bestuursleden nog een mooie en vooral gezonde zomer toe te wensen! 

-------------------------------------


Juni 2020 

Coronavirus

Sinds half maart jl. zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De samenleving werd hier enorm door verstoord. Vele kwetsbare ouderen zijn hierdoor overleden, ook familieleden en bekenden van onze leden. Aan al diegenen die dit is overkomen betuigen wij ons medeleven.

Ondanks dat de maatregelen versoepeld zijn, mag worden verwacht dat de negatieve gevolgen voor de maatschappij nog wel minstens een jaar en mogelijk nog langer zullen duren. Er zijn nog veel onzekerheden om op korte termijn de maatschappij weer te openen zonder dat dit zou kunnen leiden tot een nieuwe verspreiding van het virus.

De activiteiten van StABS blijven dus voorlopig stilliggen. Ook hierbij zal het bestuur de uiterste zorgvuldigheid in acht nemen.

Wij houden u maandelijks op de hoogte.

Blijf vooral gezond is onze grootste wens.

--------------------------------------


Mei 2020 

Coronavirus

Het coronavirus raakt meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt ons allemaal bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die wij met elkaar het hoofd moeten bieden. De verdere gevolgen moeten we afwachten, maar het zal een lange tijd duren voordat wij een streep kunnen zetten door deze vervelende periode.

Helaas moeten wij ook veel van onze geplande activiteiten annuleren. Wij doen ons best om later deze activiteiten opnieuw aan te bieden.

Via Drukkerij Stevens kunnen wij het ‘gele boekje’ blijven uitgeven, ook in belang van onze adverteerders. Het belangrijkste is echter de informatie aan u, soms helaas wat summier.

Hartelijk dank aan iedereen, vooral onze bezorgers en redacteur, die hier verder bij betrokken zijn.

Blijf gezond! Wij hopen u later weer fris en fruitig te ontmoeten bij één van onze activiteiten.

ANBO

Zoals u ongetwijfeld de afgelopen weken hebt gelezen, gehoord of gezien, doet ANBO er vanaf het begin van deze crisis alles aan om contact te houden met de leden en overige senioren. Daarvoor hebben zij een telefoonservice geopend (0348 – 46 66 66). Voor zomaar een praatje; voor het bespreken van problemen waar men nu tegenaan loopt. Van deze telefoonlijn (alle dagen van de week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur) wordt zeer veel gebruik gemaakt.

StABS-NOP heeft aan ANBO hulp aangeboden mochten er praktische vragen uit deze polder en/of naastgelegen plaatsen komen. En uiteraard kunt u ons ook bellen als u tegen praktische problemen aanloopt.

Bij het ter perse gaan van het informatiebulletin was nog niet bekend voor hoelang de overheidsmaatregelen zullen duren. 

Het bestuur van StABS-NOP zal handelen naar de landelijke voorschriften.

--------------------------------------


April 2020 

Coronavirus

Medio maart heeft de overheid mensen en organisaties in heel Nederland opgeroepen om grote bijeenkomsten af te gaan lassen. Dat geldt ook voor publieke locaties. Vooral kwetsbare personen w.o. de ouderen worden aangeraden om grote gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden.

Inmiddels heeft de regering aangegeven dat alle bijeenkomsten verboden zijn tot 1 juni 2020.

Dat betekent dus dat ook StABS alle komende activiteiten (vooralsnog tot 1 juni) heeft laten vervallen. Wij hopen dat bepaalde optredens later in het jaar alsnog kunnen plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte in het bulletin.

Onze vrijwilligers die het (gele)boekje normaliter in elkaar zetten mochten niet als groep bij elkaar komen. Via drukker Feiko Stevens is het toch gelukt om het bulletin te vervaardigen en dankzij onze bezorgers ligt onze informatie toch weer bij u op de mat. Hulde daarvoor!

Sociale contacten erg belangrijk maar met ingang van nu ingeperkt.

Het is verstandig en begrijpelijk dat familie en mantelzorgers, die verkouden of grieperig zijn, op dit moment niet bij kwetsbare ouderen op bezoek gaan. Het is nu zelfs verboden dat te doen. Onze regering wil immers niet dat ouderen besmet worden met het coronavirus. Dat heeft wel grote impact: veel ouderen krijgen daardoor minder bezoek en aandacht.

ANBO heeft daarom een telefoonlijn geopend voor ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus of graag een praatje willen maken.

Veel ouderen zeggen hun vaste sociale activiteiten af omdat zij zich zorgen maken over het coronavirus.

Hebt u een vraag over het coronavirus, maakt u zich zorgen of wilt u gewoon een praatje maken? Dat kan door te bellen naar 0348 – 46 66 66. De ANBO-medewerkers zijn 7 dagen per week bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Wij wensen u en de uwen veel sterkte in deze onzekere tijd.

--------------------------------------


Maart 2020 

10x per jaar krijgen de leden van ANBO binnen de Noordoostpolder het bulletin (gele boekje) op de deurmat. Het bulletin waarin wij u op de hoogte houden van onze activiteiten, reizen en we geven u belangrijke informatie. Daarnaast natuurlijk ook niet te vergeten al die zaken waarbij ANBO Woerden op vele terreinen de belangen behartigt van de ouderen in Nederland.

Op tabblad ACTIVITEITEN ziet u een overzicht van de activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Ook voor de rest van het jaar staan er nog leuke uitjes op het programma. Deze worden in de komende bulletins vermeld.

Voor wat betreft informatieve zaken verwijzen wij u naar het tabblad NIEUWS. 

Respectievelijk vindt u hier informatie over Mercatus, de blijvers lening van de gemeente, het ANBO onderzoek over contant geld en de leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen.

Zit u zelf nog met vragen waarover u graag antwoord wilt hebben dan kunt u contact opnemen met onze mensen van Advies & Hulp (zie tabblad OVER ONS / COMMISSIES).

Ook kunt u uiteraard contact opnemen met de ANBO Raads-lijn in Woerden (tel. 0348 – 46 66 88).

Trouwens …… wilt u zelf actief worden voor onze stichting?

Neem dan contact met ons op!

Tenslotte willen wij nog vermelden dat onze redacteur graag informatie van u wilt ontvangen indien dit van belang is om ter kennis te brengen aan onze leden.

Het bestuur wenst u veel leesplezier!

--------------------------------------


2020 Een nieuw jaar!  

StABS Noordoostpolder gaat alweer voor het derde jaar van start. Van deze beslissing heeft het bestuur geen spijt gehad.

Na het verdwijnen van de plaatselijke afdelingen van ANBO hebben wij natuurlijk overwogen “hoe nu verder”. “En hoe houden wij onze afdeling in de Noordoostpolder overeind”.

De oprichting van de Algemene Stichting Activiteiten en Belangenbehartiging Senioren in de Noordoostpolder (kort gezegd StABS-NOP), is een goed besluit geweest.

Aangezien wij geen leden kennen hebben wij gemeend om het ANBO-lidmaatschap te verbinden aan onze stichting.

We zetten ons natuurlijk in voor lokale belangen van onze senioren in de Noordoostpolder, echter wij hebben niet de grote invloed die ANBO Nederland heeft bij de landelijke overheid en vele andere organisaties. De stem van ANBO Nederland wordt vaak gehoord bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de senioren in Nederland.

De samenwerking met het hoofdkantoor in Woerden is uitstekend. We hebben elkaar ook nodig.

Activiteiten en reizen

Wij verwachten velen van u weer te ontmoeten bij onze activiteiten welke dit jaar weer enthousiast worden georganiseerd en aangeboden. 

En ook voor de dagreizen en de meerdaagse reizen: wees er op tijd bij want VOL = VOL!

Ons bulletin

Het kostte weer veel moeite om voldoende adverteerders te vinden die ervoor zorgen dat het bulletin kostendekkend kan worden uitgebracht. Dus dank daarvoor en het advies om met onze adverteerders en kortinggevers in zee te gaan.

Tenslotte nog de wens voor al onze leden en overige lezers:

“Een voorspoedig en gezond nieuw jaar toegewenst”.


--------------------------------------


Oktober 2019

Senioren online

Senioren zijn op internet steeds vaker doelwit van criminelen. Moesten ze vroeger vooral op hun portemonnee letten, nu is de computer, laptop, iPad of iPhone een gewilde buit.

De oorzaak is simpel: ouderen gaan vaker op internet en moeten ook steeds meer zaken online regelen. Hoe dat precies werkt is voor hen niet altijd duidelijk en daardoor ontstaat er een groot risico.

Jongere generaties groeien op met de computer en begrijpen de gebruiksregels van het internet beter.

In het bulletin van oktober schenken wij extra aandacht aan nepmails en andere vormen van criminaliteit.

Op tabblad NIEUWS/VEILIGHEID een opsomming van diverse vormen van oplichting. Lees dit goed!!!

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee”.

Onze commissie “Advies & Hulp” krijgt ook wel te maken met vragen van leden die te maken hebben met internetcriminaliteit.  

Daarnaast: bij onze organisatie zijn ook twee vrijwilligers aangesloten die u behulpzaam kunnen zijn met problemen met de hardware en soft-ware en/of u kunnen helpen om programma’s veilig te installeren.

Hun gegevens staan op tabblad OVER ONS/COMMISSIES.

Ook verwijzen wij graag naar SeniorWeb waar u de fijne kneepjes van het veilig computeren kunt leren.September 2019

Eenzaamheid is ons een grote zorg. 

We zijn een vergrijzende samenleving en we moeten er echt over nadenken hoe we oudere generaties kunnen ondersteunen terwijl er minder mensen zijn om voor hen te zorgen. De realiteit laat zien dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. In de oude tehuizen was er overzicht; men zat bij elkaar. Nu niet meer. Dus zal er op een andere manier dat samenkomen moeten worden georganiseerd. Daar zal een toenemende vraag in ontstaan.


Belangenbehartiging in de NOP (06-19)

Zoals gebruikelijk zijn er in het voorjaar een aantal bijeenkomsten binnen de Noordoostpolder waar wij als bestuur aan deelnemen. Het doel is belangenbehartiging ouderen. Veelal is het informatie over en weer.

Wij vinden het belangrijk dat ook andere organisaties – en zeker ook de gemeente – rekening willen houden met de vaak specifieke wensen en mogelijkheden van senioren. In het recente overleg met de wethouder kwam bijvoorbeeld de zorgverlening in de NOP ter sprake en de planning die de gemeente heeft om dat (weer) te optimaliseren.

De nadruk willen wij ook graag leggen op preventie: in kaart brengen waar problemen kunnen ontstaan zodat daar op kan worden ingespeeld. Denk aan huisvesting en zorg. Maar ook deelname aan de maatschappij, vervoer, eenzaamheid en armoede. Onderwerpen die vaak met elkaar zijn verweven, want als het één er niet is valt het ander ook vaak weg. En boven een bepaalde leeftijd kan ‘de rek er wel eens uit zijn’ om tot een snelle oplossing te komen.

Voorkomen is beter ….

Als de maatschappij goed functioneert is er een open oog en oor voor alle burgers. Dan gaat het goed met jong en oud. Maar ‘jong/jonger’ laat soms wat harder van zich horen terwijl ‘oud ’wat beschroomder is om de scores op tafel te leggen.

Trekt u wel eens aan de bel? Krijgt u antwoord en aandacht?

Wat zouden wij namens u kunnen bespreken? LAAT HET WETEN!


Mooie ontwikkelingen (05-19)

Een gebroken heup is voor veel ouderen op hoge leeftijd een dramatische gebeurtenis die hun leven op de kop zet. Mensen worden angstig om opnieuw te vallen en verkrampen daardoor. Dat leidt er weer toe dat men steeds minder actief wordt. En dit belemmert herstel.

In de revalidatie worden nu coachings-en bewegingssensoren ingezet die ouderen helpen om sneller te herstellen van een gebroken heup.

Er komen gelukkig steeds meer slimme technologische toepassingen die zorgen dat mensen met beperkingen beter ondersteund worden.

Meer weten? Bel met het Sociaal Team NOP (zie tabblad BELangen BEHartiging)

 

Mantelzorg en werk (05-19)

Mantelzorgen leidt vaak tot zware belasting. Ook emotioneel, zeker als de naaste voor wie gezorgd wordt een progressieve ziekte heeft zoals dementie. Maar het zorgt ook voor een grote belasting in tijd. Vooral als mantelzorg ook nog gecombineerd moet worden met werk.

In totaal zijn er twee miljoen mensen met mantelzorgtaken en een baan.

Een moderne werkgever moet een mantelzorgvriendelijke werkgever zijn. Een participatiesamenleving is alleen mogelijk als flexibiliteit en maatwerk een integraal onderdeel zijn van de cultuur op de werkvloer.


Terugblik naar 2018 (03-2019)

Stichting

Als stichting hebben wij geen leden maar een kleine 1100 ANBO-leden staan bij ons in het bestand en ontvangen dit ‘gele boekje’. Wij zijn financieel gezond. De jaarrekening 2018 is recent door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Zij waren tevreden. Met dank aan hen en aan onze penningmeester.

Wij trachten met weinig middelen veel te bereiken. Betaalbaarheid voor iedereen om ‘mee te doen’ is een uitgangspunt.

Activiteiten

Die waren er volop! Als start het Nieuwjaarsconcert en vervolgens nog vele middagen met toneel, cabaret, muziek, bingo en StABS- informatie. Er waren 3 busreizen naar Scheveningen/Den Haag en 2 naar het Lauwersmeer plus 1 dagtocht met pannenkoeken+bingo naar Overijssel. Een 5d vakantie naar het Sauerland en een 8d vakantie naar Oostenrijk. Een dagje fietsen richting Giethoorn en de start van het wekelijks rollatorwandelen in Emmeloord. Er is een uit-eten-club en een bridgeclub actief.

Belangenbehartiging

Samen met KBO/PCOB een themamiddag met de politiek en een middag over duurzaamheid. Zo’n ??? aangiftes IB werden verzorgd door de belastingservice. Maandelijks worden meerdere aanvragen voor Advies & Hulp bij de mensen thuis opgelost. Er kan een beroep worden gedaan op PC-hulp. Meer dan 200 mensen kwamen voor de rijbewijskeuring voor 75-plussers. Kortingen bij zo’n 30 winkeliers.

Senioren

Dat is onze doelgroep maar dat zijn ook onze vrijwilligers. Zij regelen vervoer, zetten dit bulletin in elkaar en bezorgen het bij u. Ook ‘lief en leed’ hoort tot de taken en uiteraard het bestuurswerk.

NOP

Noordoostpolder, ons werkgebied. Wij overleggen met gemeente, instanties, bedrijven, collega-bonden, etc. Nemen actief deel in werkgroepen. Staan op de markt. Al meer dan 50 jaar zijn wij betrokken bij deze mooie polder en . . . . . bij u !!Beste lezers, (02-2019)

Informatiebulletin van 2019.

Dat betekent dat we aangekomen zijn in het nieuwe jaar. Velen zeggen: “Wat gaat het toch hard. Het ene moment wordt er vuurwerk afgestoken en enige tijd later denken we weer aan vakantie. Het zou ons niet verbazen als sommigen van u al plannen hebben gemaakt of zelfs al geboekt hebben.

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat wij, min of meer gedwongen, onze afdeling omvormden naar een Stichting.

Tot op de dag van vandaag zijn wij blij dat we die stap genomen hebben. Onze intentie was en is er te zijn voor u.

StABS-NOP probeert iets voor u te betekenen. 

Intussen worden wij elk jaar weer een jaartje ouder. En dat is merkbaar. En helaas ontvallen ons ook leden en zijn er leden die ernstig ziek zijn. Bij deze onze deelneming en sterkte gewenst aan hen die dichtbij hen staan of stonden.

Dat ouder worden zien wij ook binnen ons bestuur. Een aantal is de 80 al gepasseerd. Onze kwetsbaarheid wordt dus groter.

Tot nu toe zijn we allen in staat om door te gaan, maar één schakel eruit en er dient zich een probleem aan. Immers we hebben allemaal onze taken die ervoor zorgen dat organisatorisch alles goed geregeld is.

Om stagnatie te voorkomen zijn wij op zoek naar jonge senioren binnen StABS die bijvoorbeeld ingewerkt willen worden en bepaalde (bestuurs)taken op termijn willen vervullen. Als u ze kent . . . . . ze zijn van harte welkom!

 Rest mij nog u en uw dierbaren een voorspoedig, gezond en actief 2019 te wensen!

 

Clemens Briët (voorzitter)