Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Website StABS – NOP

Ook via onze website houden wij onze digitale leden op de hoogte van allerlei zaken die voor u van belang zijn.

Naam website: www.seniorennop.nl


November 2021

Bestuurstafel is bestuurstafeltje geworden

Gezien de vele vacatures kun je inderdaad spreken van ‘bestuurstafeltje’. 

Onze voorzitter, Clemens Briët, zal, in verband met het recente overlijden van Remment Balk, de functie van penningmeester gaan vervullen. Wij zoeken dus een nieuwe voorzitter. 

Ook voor de organisatie van activiteiten en reizen zoeken wij vrijwilligers die (mee)denken, (mee)organiseren en (mee)werken.

Om StABS – en dus ook ANBO – zichtbaar te houden en de belangen van (toekomstige) senioren te behartigen, is deelname aan werkgroepen en diverse overleggen binnen de polder van groot belang. Ook dit is vrijwilligerswerk!

Interesse of vragen?

Neem contact op met de heer Briët of mevrouw Esseveld (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR)

-------------------------------------


September 2021

Na een korte zomerstop ligt alweer het nieuwe informatiebulletin voor u. Zomermaanden met veel sport en veel regen plus wateroverlast. Maar ook een zomer waarin wordt getracht heel, heel langzaam de draad weer op te pakken met de nodige restricties om niet alsnog ernstig ziek te worden. Hoe COVID-19 zich de komende maanden zal ontwikkelen - of juist niet – blijft een vraag.

Vragen die wij als bestuur ook hebben ten aanzien van het aanbieden van activiteiten.

Mondjesmaat worden er weer dagjes uit aangeboden. In minder volle bussen, met mondkapjes op en met minder mogelijkheden voor gezellige dingen onderweg. Willen we dat? Durven wij dat aan? Durft u dat aan?

Activiteiten in een zaal zijn beperkt te houden. Op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen er bijvoorbeeld 40 gasten deelnemen (i.p.v. max. 150). Om voor zo’n kleine groep iets van een optreden te organiseren moet óf de toegangsprijs omhoog óf er moet geld bij. Willen wij dat?

We zijn er als bestuur nog niet goed uit; wachten ook nog de landelijke regels af. Maar uiteraard heeft het wel onze volle aandacht!

Wilt u met ons meedenken? Van harte welkom. Versterking van onze bestuursgroep zou fijn zijn.

 -------------------------------------


Juli / Augustus 2021

 Maak ANBO sterker!

Je zou het misschien niet denken, maar ook in Nederland neemt de ongelijkheid toe. Vooral senioren ervaren dat keer op keer.

Om armoede bij senioren te voorkomen is de eerste voorwaarde dat de AOW welvaartsvast en inkomensonafhankelijk blijft. Ook moeten wij zorgen dat compensaties, zoals o.a. huur- en zorgtoeslag voldoende worden geïndexeerd. Bij deze zaken speelt ook de vraag of het huidige stelsel niet moet worden omgezet naar een premiestelsel met een eerlijker berekening naar draagkracht. Het rondpompen van honderden miljoenen euro’s is dan voorbij, evenals de grote achterstallige betalingen.

Voor de senioren met een klein aanvullend pensioen zijn hogere zorg- en woonlasten funest. Hierdoor ontstaat vaak nieuwe armoede. De verhalen die wij hierover horen zijn stuk voor stuk schrijnend.

Het niet indexeren van het aanvullend pensioen heeft ervoor gezorgd dat de koopkracht van ouderen al jaren achterblijft bij die van de werkenden. In hoeverre het nieuwe pensioenstelsel daar straks verbetering in brengt moet nog worden afgewacht.

ANBO is een sterke ouderenorganisatie die alle bovenvermelde zaken voortdurend onder de aandacht brengt bij beleidsmakers en politici. Maar hoe kunnen we ervoor zorgen dat ANBO gehoord wordt en een nog steviger vuist kan maken?

Daar hebben we uw hulp voor nodig!

Vraag familie, buren of kennissen om ook lid te worden of kies bijvoorbeeld voor een gratis proeflidmaatschap van 3 maanden voor ons informatieblad. 

Informatie bij mevr. Hennie Westerveen - Luchtmeijer, Tel: 0527- 69 90 44

Zoals gebruikelijk krijgt u zomers een dubbelnummer, ‘juli en augustus 2021’. Dit vanwege de vakantieperiode.

Mocht u ook op vakantie gaan, dan wensen wij u een heel gezellige tijd. Blijf vooral gezond. Wij melden ons t.z.t. weer met het boekje ‘september 2021’. Het ga u allen goed!

 -------------------------------------


Juni 2021

Versoepelingen corona

Stap voor stap krijgen wij weer wat ruimte. Echter het ‘oude leven’ keert voorlopig nog niet terug. Ook StABS-NOP hoopt nog dit jaar een enkele activiteit voor onze leden vast te leggen.

Afwachten maar en geduld uitoefenen.

Woninginbraken

Helaas veroorzaakt versoepeling van de maatregelen ook een flinke toename van het aantal woninginbraken. Mensen gaan meer van huis om naar familie, terrassen of winkels te gaan.

De afgelopen drie maanden werd er 40% minder ingebroken dan in dezelfde periode van vorig jaar. Helaas komt aan die daling een eind.

Vooral in de Randstad, Gelderland, Overijssel en Limburg kan het aantal inbraken snel toenemen.

Die voorspelling is gebaseerd op basis van data van de politie en andere cijfers over buurten en de bewoners.

Hoger pensioen

Een hoger pensioen raakt verder uit beeld nu er uitstel komt voor de invoer van het nieuwe stelsel. Miljoenen gepensioneerden dreigen daardoor financieel nog meer te moeten inleveren, zo waarschuwt o.a. ouderenorganisatie ANBO. De ingangsdatum zou worden verschoven van 1 januari 2026 naar 1 januari 2027 met als argument dat zorgvuldigheid gaat voor snelheid.

Dat er nu  betere cijfers zijn gescoord is fijn om te vernemen, maar daar staat tegenover dat er nagenoeg geen uitzicht is op verhoging van de pensioenen.

De aanvullende pensioenen van de meeste ouderen staan al 12 jaar stil, waardoor deze pensioenen dik 20 procent minder waard zijn geworden.

Uiteraard zal ANBO de minister aanspreken en op het hart drukken om de overgangsregeling beter te regelen!!! 

 -------------------------------------


Mei 2021

Nog steeds geen activiteiten

Opnieuw een bulletin zonder een aantal bladzijden waarop de maandelijkse activiteiten en de busreizen staan vermeld. Natuurlijk horen wij van onze leden dat zij deze zaken erg missen. Erg begrijpelijk want onze activiteiten- en reiscommissie slaagde er altijd in om gezellige middagen te organiseren en mooie reizen vast te leggen bij onze vaste touroperators.

Over enkele maanden zullen vrijwel alle senioren die dat willen de vaccinatie achter de rug hebben. Maar ook dan is het nog maar de vraag hoe wij het e.e.a. weer kunnen oppakken.

De redacteur van het bulletin is een enthousiaste muzikant in het seniorenorkest Echo der Golven. Ook hij mist de wekelijkse repetities en de optredens bij evenementen. Zo gauw de situatie het toelaat zal hij ongetwijfeld weer plannen maken om een mooie muzikale middag voor de ouderen te organiseren.

Uiteraard gaat het behartigen van uw belangen door StABS gewoon door.

ANBO en behartiging van ouderenbelangen

Uiteraard zijn de meesten van u niet alleen lid voor de leuke activiteiten en de busreizen. Deze uitjes zijn fijn, maar goede belangenbehartiging voor ouderen is zeker zo belangrijk.

Bij de huidige politieke lobby wordt veel aandacht geschonken aan uw belangen t.a.v. inkomen, gezondheid (denk ook aan COVID-19 afspraken), zorg en wonen.

Hoe groter de organisatie en hoe meer leden, des te meer kan ANBO invloed uitoefenen. Daar kunt u ons bij helpen!!!

Dus een vriendelijk verzoek aan de huidige leden!

Kent u senioren in uw familie, buren of kennissen die ouderen-belangen ook belangrijk vinden? Geef ze dan op voor een proefperiode van 3 maanden. Ze ontvangen dan 3 maanden gratis het mooie boekje en kunnen dan zelf beslissen om wel of niet lid te worden van ANBO. (zie tabblad CONTACT)

Bij voorbaat dank voor uw medewerking! 

 -------------------------------------


April 2021

Verkiezingen

De verkiezingen zijn weer achter de rug. Nu maar hopen dat de formatie voorspoedig verloopt zodat een nieuw kabinet voort-varend aan het werk kan.

Corona

Op dit moment moeten we nog steeds oppassen voor besmetting met COVID-19 maar we krijgen iets meer armslag. Helaas nog geen reden om onze activiteiten en reizen weer op te starten. Ook de vaccinaties gaan door zodat de kans op ernstig ziek worden wat zal minderen. 

 -------------------------------------


Maart 2021

Corona

Gaat dit jaar ons weer wat meer bewegingsvrijheid geven als er minder besmettingen zijn en meer mensen gevaccineerd?

Wij kijken er naar uit om ook weer de gezellige activiteiten op te starten. En tot die tijd is het: houd u aan de regels en blijf gezond. Hebt u hulp nodig? Wilt u tegen iemand aanpraten? U weet ons te vinden.

Intussen kunt u ook alvast eens bekijken wat ANBO voor Ledenvoordeel aanbiedt via de ticketshop op hun website.

Dagjes en nachtjes weg, theater, dierentuin, wellness, een rondvlucht; voor elk wat wils met veel korting!

Al bladerend op ideeën komen; voorpret hebben. Uw ANBO-lidmaatschap geeft u veel mogelijkheden.

Ouderen zijn geen inferieure wezens ……

Zo begint de open brief van mevr. Anneke Sipkens, de nieuwe directeur-bestuurder van ANBO. Dit naar aanleiding van uitspraken tijdens een interview van psychiater Boudewijn Chabot met NRC. De strenge regels zouden moeten worden opgeheven. Hoe erg is het dat er meer oude mensen overlijden?

Terecht maakt mevrouw Sipkens zich zorgen over deze gedachten. Ieder mens heeft recht op leven, jong en oud. We zouden toch SAMEN de corona er onder krijgen?

En corona houdt geen rekening met leeftijd; wel zijn de gevolgen ernstiger als men ouder is of als men minder gezond is. Kwetsbaar dus. Maar zijn wij ouderen allemaal kwetsbaar? Nee toch. Kwetsbaarheid is van alle leeftijden. Van de 3 miljoen mensen van 65+ is 80% niet kwetsbaar. Zij zijn vitaal en dragen met kennis en ervaring bij aan onze samenleving, aan de volgende generaties. Zij doen vrijwilligerswerk, ontwikkelen zichzelf, volgen cursussen en genieten van wat het leven te bieden heeft.

Alle ouderen als kwetsbaar wegzetten is een vorm van discriminatie. Kwetsbare mensen van alle leeftijden beschermen is wel van belang!!

 -------------------------------------


Februari 2021

Op tabblad (OVER ONS / BESTUUR) spreekt onze voorzitter over het bewogen jaar 2020. 

Helaas starten wij ook in 2021 met veel beperkingen door de COVID19 pandemie. Beperkingen, die zelfs nog wat intensiever zullen zijn om de besmettingen tot stilstaan te dwingen. De vaccinaties zijn gelukkig gestart.

Behalve veel angst, spanning, verdriet en eenzaamheid bracht het afgelopen jaar mogelijk ook uit onverwachte hoek zorg en aandacht. Digitale vaardigheid bleek voor velen een uitkomst.

StABS moest alle activiteiten stilleggen, maar informatievoorziening en belangenbehartiging gingen gewoon door.

Wat belangenbehartiging voor ons senioren kan betekenen leest u bijvoorbeeld op tabblad (NIEUWS / WONEN) over het niet verlagen van de inkomensgrens voor huurwoningen. Een succes voor o.a. ANBO! Een grote ledenorganisatie kan het verschil maken.

Belang in de NOP kan bijvoorbeeld ook zijn wat ons wordt geboden door een welzijnsorganisatie als Carrefour. Op tabblad (BEL. BEH.) leest u daar meer over.

Belangen hebben ook onze adverteerders en kortinggevers. Zoals u kunt zien op tabblad (VOORDEEL)

Als opvolger van directeur-bestuurder ANBO, mevrouw Liane den Haan, is benoemd mevrouw Anneke Sipkens. Haar missie is o.m. dat de groeiende groep ouderen actief blijft. ANBO zal dit proactief blijven oppakken en daar aan bijdragen. Voorts zal mevrouw Sipkens zich sterk inzetten voor de toename van woningen en woonvormen waarin wij kunnen blijven wonen, ook als de mobiliteit afneemt.

Individualiteit, maatwerk, ondersteuning en vooral belangenbehartiging voor ons senioren!

Wij wensen mevrouw Sipkens veel succes in haar werk toe!

Wij hopen natuurlijk dat er in de loop van dit jaar weer mogelijkheden komen om elkaar te ontmoeten.

Blijf vooral gezond!


-------------------------------------


December 2020

Dit is een veel bewogen jaar vanwege het om zich heen grijpende COVID19-virus. Want letterlijk veel ‘bewegen’ was niet meer mogelijk. Thuis blijven was veelal het credo. Busreizen, gezellige middagen… we konden het u niet meer bieden.

Wat wel bleef was uw persoonlijke belangenbehartiging!

De Belastingservice, Advies & Hulp, de rijbewijskeuringen, vervoer naar arts of ziekenhuis… deze gingen onder strikte hygiëneregels gewoon door.

Ook de meer algemene belangenbehartiging bleef.

We bleven u op de hoogte houden van ontwikkelingen en zaken expliciet voor senioren door maandelijks ons bulletin uit te geven.

Bepaalde kosten liepen daarom door. Door het inleveren van bonnen bij Greidanus; door revenuen van de rijbewijskeuring en recent ook door de bijdrage van de RaboClubSupport-actie kunnen we financieel ons hoofd boven water houden.

Hierbij onze dank aan de Rabobank-leden onder u die op ons hebben gestemd. Het leverde dit jaar een mooi bedrag van

€ 419,- op.

We hebben verder veel te danken aan onze vrijwilligers!

Hardwerkend, verbindend, onze ogen en oren in de polder. Een pluim op de hoed! In deze soms verwarrende tijden is juist nu een sterke senioren-organisatie van belang. U bent lid - en hopelijk blijft u lid - en weet u anderen ook op het spoor van ANBO te zetten. Dank daarvoor.

We verwachten ook in 2021 uw belangen te behartigen en hopen dat ook de gezellige activiteiten weer mogelijk zijn.

 

Prettige feestdagen in goede gezondheid

en een goede start in het nieuwe jaar! 


November 2020 

Corona

Door het coronavirus konden veel grootouders hun kinderen en kleinkinderen niet bezoeken. Erg vervelend en de opluchting was groot toen men het later weer aandurfde om elkaar weer te ontmoetten.

Uiteraard werden veel familieverjaardagen niet gevierd. Vaak ging men dan videobellen, maar dat is niet te vergelijken met elkaar in het echt zien en knuffelen.

Helaas is er een tweede coronagolf ontstaan en moeten wij weer een pas op de plaats maken en extra veiligheidsmaatregelen nemen.

Coronalijn ANBO weer open

Om oudere mensen in de tweede coronagolf te steunen en een hart onder de riem te steken, heeft ANBO haar speciale telefoonlijn heropend.

Hebt u een vraag, hebt u behoefte om uw hart te luchten of om even gezellig te praten, dan kunt u bellen van maandag t/m vrijdag op telefoon 0348 – 46 66 66.

Activiteiten

Voor StABS-NOP betekent de huidige crisis dat wij vrijwel al onze geplande activiteiten moesten schrappen. Ook het traditionele Nieuwjaarsconcert in januari kan helaas niet doorgaan. In de huidige omstandigheden is dit niet te organiseren. Hoe het verder zal gaan? Zeg met maar!

Wonen en zorg

Het thema ‘wonen en zorg’ is erg belangrijk voor de huidige en toekomstige senioren (zie tabblad NIEUWS / OVERIG)

Ons advies is om goed na te denken over uw huidige situatie en niet te lang te wachten met het nemen van maatregelen. 

-------------------------------------


Op de bres voor een ander (09-20)

Het coronavirus zet eenzaamheid volledig op de kaart. De huidige crisis speelt daarin een grote rol. We missen het nabij zijn of gewoon iemand een hand schudden. Dat kun je toch echt niet vervangen door online contact.

Veel problemen worden uitvergroot en worden zichtbaar. Professionele hulpverlening is niet altijd direct beschikbaar en

dus moeten anderen bijstand verlenen. Maar hoe organiseer je dat? In heel het land ontstonden de laatste maanden bijzondere en spontane initiatieven en werden nieuwe verbindingen gelegd.

Helaas is er ook nu nog steeds veel onzekerheid en zolang dit duurt moeten wij met z’n allen de hulpbehoevenden en de eenzamen zo goed mogelijk helpen.

Ook StABS – NOP roept iedereen op om solidair te zijn en initiatieven te ontplooien die de zwakkeren om ons heen veel steun kunnen bezorgen. Kijk goed om u heen en leg uw oor te luisteren als u signalen krijgt waar hulp nodig is.

Echter, hoe bereik je mensen die niets van zichzelf laten horen. Zij vragen geen hulp en raken helemaal geïsoleerd. Het gaat in deze coronatijd niet alleen om de zieke mensen maar er zijn ook anderen die dringend hulp nodig hebben.

Wellicht hebben inmiddels veel ANBO-leden bij naasten een helpende hand uitgestoken om bijvoorbeeld de boodschappen te doen of andere praktische dingen te regelen. Hopelijk ontstonden hierdoor ook blijvende contacten.

‘Blijf die ondersteuning bieden’ is onze oproep, zodat wij met elkaar deze moeilijke tijd doorkomen.

Veel dank aan iedereen die zijn steentje inmiddels heeft bijgedragen en aan allen die na het lezen van dit artikel ook deze weg willen inslaan.

En wat kunnen WIJ nog voor u doen?

                   Bestuur StABS-Noordoostpolder 


-------------------------------------

Juli / Augustus 2020 

Coronavirus

De ontwikkeling van het coronavirus in ons land lijkt nu onder controle, maar laten we niet te vroeg juichen.

De samenleving is veranderd en de vraag is of ons ‘oude’ gedrag weer terugkeert. Op een aantal punten is dit niet zo erg, maar we kunnen ons voorstellen dat u uw dierbaren graag een knuffel wilt geven. Echter ook hierin moeten wij nog een tijdje terughoudend zijn.

De versoepelingen per 1 juli laten toe dat de bezoekersaantallen bij restaurants en theaters zijn uitgebreid van 30 naar 100 personen en dat wij weer beperkt op vakantie kunnen gaan en musea bezoeken. Is dat verantwoord?

Die keuze moet u zelf maken; u kunt nagaan welke protocollen gelden die voor uw veiligheid zorgen. Wat langere tijd een pas op de plaats maken is misschien een betere afweging.

De beste oplossing is natuurlijk als er een deugdelijk vaccin is ontwikkeld en wij als senioren preventief een spuit kunnen gaan halen. 

Blijven opletten dus en de regels in acht nemen


Zomertijd

We nemen even een korte zomerstop. Dat wil niet zeggen dat onze actieve bestuurders niet beschikbaar zijn. Gezien het feit dat vele senioren dit jaar de vakantie overslaan zullen ook onze bestuurders wel bereikbaar zijn voor uw vragen.

Hopelijk kunnen wij aan het einde van het jaar nog wat activiteiten ten uitvoer brengen. 

De filmmiddagen voor senioren zijn wel weer van start gegaan met goede veiligheidsregels. Een aanrader voor een leuke middag.

Rest ons nog om u namens alle bestuursleden nog een mooie en vooral gezonde zomer toe te wensen! 

-------------------------------------


Juni 2020 

Coronavirus

Sinds half maart jl. zijn ingrijpende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus in Nederland tegen te gaan. De samenleving werd hier enorm door verstoord. Vele kwetsbare ouderen zijn hierdoor overleden, ook familieleden en bekenden van onze leden. Aan al diegenen die dit is overkomen betuigen wij ons medeleven.

Ondanks dat de maatregelen versoepeld zijn, mag worden verwacht dat de negatieve gevolgen voor de maatschappij nog wel minstens een jaar en mogelijk nog langer zullen duren. Er zijn nog veel onzekerheden om op korte termijn de maatschappij weer te openen zonder dat dit zou kunnen leiden tot een nieuwe verspreiding van het virus.

De activiteiten van StABS blijven dus voorlopig stilliggen. Ook hierbij zal het bestuur de uiterste zorgvuldigheid in acht nemen.

Wij houden u maandelijks op de hoogte.

Blijf vooral gezond is onze grootste wens.

--------------------------------------


Mei 2020 

Coronavirus

Het coronavirus raakt meer dan alleen onze gezondheid. Het stelt ons allemaal bloot aan nieuwe uitdagingen en dilemma’s, die wij met elkaar het hoofd moeten bieden. De verdere gevolgen moeten we afwachten, maar het zal een lange tijd duren voordat wij een streep kunnen zetten door deze vervelende periode.

Helaas moeten wij ook veel van onze geplande activiteiten annuleren. Wij doen ons best om later deze activiteiten opnieuw aan te bieden.

Via Drukkerij Stevens kunnen wij het ‘gele boekje’ blijven uitgeven, ook in belang van onze adverteerders. Het belangrijkste is echter de informatie aan u, soms helaas wat summier.

Hartelijk dank aan iedereen, vooral onze bezorgers en redacteur, die hier verder bij betrokken zijn.

Blijf gezond! Wij hopen u later weer fris en fruitig te ontmoeten bij één van onze activiteiten.

ANBO

Zoals u ongetwijfeld de afgelopen weken hebt gelezen, gehoord of gezien, doet ANBO er vanaf het begin van deze crisis alles aan om contact te houden met de leden en overige senioren. Daarvoor hebben zij een telefoonservice geopend (0348 – 46 66 66). Voor zomaar een praatje; voor het bespreken van problemen waar men nu tegenaan loopt. Van deze telefoonlijn (alle dagen van de week bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur) wordt zeer veel gebruik gemaakt.

StABS-NOP heeft aan ANBO hulp aangeboden mochten er praktische vragen uit deze polder en/of naastgelegen plaatsen komen. En uiteraard kunt u ons ook bellen als u tegen praktische problemen aanloopt.

Bij het ter perse gaan van het informatiebulletin was nog niet bekend voor hoelang de overheidsmaatregelen zullen duren. 

Het bestuur van StABS-NOP zal handelen naar de landelijke voorschriften.

--------------------------------------


April 2020 

Coronavirus

Medio maart heeft de overheid mensen en organisaties in heel Nederland opgeroepen om grote bijeenkomsten af te gaan lassen. Dat geldt ook voor publieke locaties. Vooral kwetsbare personen w.o. de ouderen worden aangeraden om grote gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden.

Inmiddels heeft de regering aangegeven dat alle bijeenkomsten verboden zijn tot 1 juni 2020.

Dat betekent dus dat ook StABS alle komende activiteiten (vooralsnog tot 1 juni) heeft laten vervallen. Wij hopen dat bepaalde optredens later in het jaar alsnog kunnen plaatsvinden. Wij houden u op de hoogte in het bulletin.

Onze vrijwilligers die het (gele)boekje normaliter in elkaar zetten mochten niet als groep bij elkaar komen. Via drukker Feiko Stevens is het toch gelukt om het bulletin te vervaardigen en dankzij onze bezorgers ligt onze informatie toch weer bij u op de mat. Hulde daarvoor!

Sociale contacten erg belangrijk maar met ingang van nu ingeperkt.

Het is verstandig en begrijpelijk dat familie en mantelzorgers, die verkouden of grieperig zijn, op dit moment niet bij kwetsbare ouderen op bezoek gaan. Het is nu zelfs verboden dat te doen. Onze regering wil immers niet dat ouderen besmet worden met het coronavirus. Dat heeft wel grote impact: veel ouderen krijgen daardoor minder bezoek en aandacht.

ANBO heeft daarom een telefoonlijn geopend voor ouderen die zich zorgen maken over het coronavirus of graag een praatje willen maken.

Veel ouderen zeggen hun vaste sociale activiteiten af omdat zij zich zorgen maken over het coronavirus.

Hebt u een vraag over het coronavirus, maakt u zich zorgen of wilt u gewoon een praatje maken? Dat kan door te bellen naar 0348 – 46 66 66. De ANBO-medewerkers zijn 7 dagen per week bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Wij wensen u en de uwen veel sterkte in deze onzekere tijd.

--------------------------------------


Maart 2020 

10x per jaar krijgen de leden van ANBO binnen de Noordoostpolder het bulletin (gele boekje) op de deurmat. Het bulletin waarin wij u op de hoogte houden van onze activiteiten, reizen en we geven u belangrijke informatie. Daarnaast natuurlijk ook niet te vergeten al die zaken waarbij ANBO Woerden op vele terreinen de belangen behartigt van de ouderen in Nederland.

Op tabblad ACTIVITEITEN ziet u een overzicht van de activiteiten waaraan u kunt deelnemen. Ook voor de rest van het jaar staan er nog leuke uitjes op het programma. Deze worden in de komende bulletins vermeld.

Voor wat betreft informatieve zaken verwijzen wij u naar het tabblad NIEUWS. 

Respectievelijk vindt u hier informatie over Mercatus, de blijvers lening van de gemeente, het ANBO onderzoek over contant geld en de leeftijdsdiscriminatie bij autoverzekeringen.

Zit u zelf nog met vragen waarover u graag antwoord wilt hebben dan kunt u contact opnemen met onze mensen van Advies & Hulp (zie tabblad OVER ONS / COMMISSIES).

Ook kunt u uiteraard contact opnemen met de ANBO Raads-lijn in Woerden (tel. 0348 – 46 66 88).

Trouwens …… wilt u zelf actief worden voor onze stichting?

Neem dan contact met ons op!

Tenslotte willen wij nog vermelden dat onze redacteur graag informatie van u wilt ontvangen indien dit van belang is om ter kennis te brengen aan onze leden.

Het bestuur wenst u veel leesplezier!

--------------------------------------


2020 Een nieuw jaar!  

StABS Noordoostpolder gaat alweer voor het derde jaar van start. Van deze beslissing heeft het bestuur geen spijt gehad.

Na het verdwijnen van de plaatselijke afdelingen van ANBO hebben wij natuurlijk overwogen “hoe nu verder”. “En hoe houden wij onze afdeling in de Noordoostpolder overeind”.

De oprichting van de Algemene Stichting Activiteiten en Belangenbehartiging Senioren in de Noordoostpolder (kort gezegd StABS-NOP), is een goed besluit geweest.

Aangezien wij geen leden kennen hebben wij gemeend om het ANBO-lidmaatschap te verbinden aan onze stichting.

We zetten ons natuurlijk in voor lokale belangen van onze senioren in de Noordoostpolder, echter wij hebben niet de grote invloed die ANBO Nederland heeft bij de landelijke overheid en vele andere organisaties. De stem van ANBO Nederland wordt vaak gehoord bij het nemen van belangrijke beslissingen voor de senioren in Nederland.

De samenwerking met het hoofdkantoor in Woerden is uitstekend. We hebben elkaar ook nodig.

Activiteiten en reizen

Wij verwachten velen van u weer te ontmoeten bij onze activiteiten welke dit jaar weer enthousiast worden georganiseerd en aangeboden. 

En ook voor de dagreizen en de meerdaagse reizen: wees er op tijd bij want VOL = VOL!

Ons bulletin

Het kostte weer veel moeite om voldoende adverteerders te vinden die ervoor zorgen dat het bulletin kostendekkend kan worden uitgebracht. Dus dank daarvoor en het advies om met onze adverteerders en kortinggevers in zee te gaan.

Tenslotte nog de wens voor al onze leden en overige lezers:

“Een voorspoedig en gezond nieuw jaar toegewenst”.


--------------------------------------


Oktober 2019

Senioren online

Senioren zijn op internet steeds vaker doelwit van criminelen. Moesten ze vroeger vooral op hun portemonnee letten, nu is de computer, laptop, iPad of iPhone een gewilde buit.

De oorzaak is simpel: ouderen gaan vaker op internet en moeten ook steeds meer zaken online regelen. Hoe dat precies werkt is voor hen niet altijd duidelijk en daardoor ontstaat er een groot risico.

Jongere generaties groeien op met de computer en begrijpen de gebruiksregels van het internet beter.

In het bulletin van oktober schenken wij extra aandacht aan nepmails en andere vormen van criminaliteit.

Op tabblad NIEUWS/VEILIGHEID een opsomming van diverse vormen van oplichting. Lees dit goed!!!

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee”.

Onze commissie “Advies & Hulp” krijgt ook wel te maken met vragen van leden die te maken hebben met internetcriminaliteit.  

Daarnaast: bij onze organisatie zijn ook twee vrijwilligers aangesloten die u behulpzaam kunnen zijn met problemen met de hardware en soft-ware en/of u kunnen helpen om programma’s veilig te installeren.

Hun gegevens staan op tabblad OVER ONS/COMMISSIES.

Ook verwijzen wij graag naar SeniorWeb waar u de fijne kneepjes van het veilig computeren kunt leren.September 2019

Eenzaamheid is ons een grote zorg. 

We zijn een vergrijzende samenleving en we moeten er echt over nadenken hoe we oudere generaties kunnen ondersteunen terwijl er minder mensen zijn om voor hen te zorgen. De realiteit laat zien dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. In de oude tehuizen was er overzicht; men zat bij elkaar. Nu niet meer. Dus zal er op een andere manier dat samenkomen moeten worden georganiseerd. Daar zal een toenemende vraag in ontstaan.


Belangenbehartiging in de NOP (06-19)

Zoals gebruikelijk zijn er in het voorjaar een aantal bijeenkomsten binnen de Noordoostpolder waar wij als bestuur aan deelnemen. Het doel is belangenbehartiging ouderen. Veelal is het informatie over en weer.

Wij vinden het belangrijk dat ook andere organisaties – en zeker ook de gemeente – rekening willen houden met de vaak specifieke wensen en mogelijkheden van senioren. In het recente overleg met de wethouder kwam bijvoorbeeld de zorgverlening in de NOP ter sprake en de planning die de gemeente heeft om dat (weer) te optimaliseren.

De nadruk willen wij ook graag leggen op preventie: in kaart brengen waar problemen kunnen ontstaan zodat daar op kan worden ingespeeld. Denk aan huisvesting en zorg. Maar ook deelname aan de maatschappij, vervoer, eenzaamheid en armoede. Onderwerpen die vaak met elkaar zijn verweven, want als het één er niet is valt het ander ook vaak weg. En boven een bepaalde leeftijd kan ‘de rek er wel eens uit zijn’ om tot een snelle oplossing te komen.

Voorkomen is beter ….

Als de maatschappij goed functioneert is er een open oog en oor voor alle burgers. Dan gaat het goed met jong en oud. Maar ‘jong/jonger’ laat soms wat harder van zich horen terwijl ‘oud ’wat beschroomder is om de scores op tafel te leggen.

Trekt u wel eens aan de bel? Krijgt u antwoord en aandacht?

Wat zouden wij namens u kunnen bespreken? LAAT HET WETEN!


Mooie ontwikkelingen (05-19)

Een gebroken heup is voor veel ouderen op hoge leeftijd een dramatische gebeurtenis die hun leven op de kop zet. Mensen worden angstig om opnieuw te vallen en verkrampen daardoor. Dat leidt er weer toe dat men steeds minder actief wordt. En dit belemmert herstel.

In de revalidatie worden nu coachings-en bewegingssensoren ingezet die ouderen helpen om sneller te herstellen van een gebroken heup.

Er komen gelukkig steeds meer slimme technologische toepassingen die zorgen dat mensen met beperkingen beter ondersteund worden.

Meer weten? Bel met het Sociaal Team NOP (zie tabblad BELangen BEHartiging)

 

Mantelzorg en werk (05-19)

Mantelzorgen leidt vaak tot zware belasting. Ook emotioneel, zeker als de naaste voor wie gezorgd wordt een progressieve ziekte heeft zoals dementie. Maar het zorgt ook voor een grote belasting in tijd. Vooral als mantelzorg ook nog gecombineerd moet worden met werk.

In totaal zijn er twee miljoen mensen met mantelzorgtaken en een baan.

Een moderne werkgever moet een mantelzorgvriendelijke werkgever zijn. Een participatiesamenleving is alleen mogelijk als flexibiliteit en maatwerk een integraal onderdeel zijn van de cultuur op de werkvloer.


Terugblik naar 2018 (03-2019)

Stichting

Als stichting hebben wij geen leden maar een kleine 1100 ANBO-leden staan bij ons in het bestand en ontvangen dit ‘gele boekje’. Wij zijn financieel gezond. De jaarrekening 2018 is recent door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Zij waren tevreden. Met dank aan hen en aan onze penningmeester.

Wij trachten met weinig middelen veel te bereiken. Betaalbaarheid voor iedereen om ‘mee te doen’ is een uitgangspunt.

Activiteiten

Die waren er volop! Als start het Nieuwjaarsconcert en vervolgens nog vele middagen met toneel, cabaret, muziek, bingo en StABS- informatie. Er waren 3 busreizen naar Scheveningen/Den Haag en 2 naar het Lauwersmeer plus 1 dagtocht met pannenkoeken+bingo naar Overijssel. Een 5d vakantie naar het Sauerland en een 8d vakantie naar Oostenrijk. Een dagje fietsen richting Giethoorn en de start van het wekelijks rollatorwandelen in Emmeloord. Er is een uit-eten-club en een bridgeclub actief.

Belangenbehartiging

Samen met KBO/PCOB een themamiddag met de politiek en een middag over duurzaamheid. Zo’n ??? aangiftes IB werden verzorgd door de belastingservice. Maandelijks worden meerdere aanvragen voor Advies & Hulp bij de mensen thuis opgelost. Er kan een beroep worden gedaan op PC-hulp. Meer dan 200 mensen kwamen voor de rijbewijskeuring voor 75-plussers. Kortingen bij zo’n 30 winkeliers.

Senioren

Dat is onze doelgroep maar dat zijn ook onze vrijwilligers. Zij regelen vervoer, zetten dit bulletin in elkaar en bezorgen het bij u. Ook ‘lief en leed’ hoort tot de taken en uiteraard het bestuurswerk.

NOP

Noordoostpolder, ons werkgebied. Wij overleggen met gemeente, instanties, bedrijven, collega-bonden, etc. Nemen actief deel in werkgroepen. Staan op de markt. Al meer dan 50 jaar zijn wij betrokken bij deze mooie polder en . . . . . bij u !!Beste lezers, (02-2019)

Informatiebulletin van 2019.

Dat betekent dat we aangekomen zijn in het nieuwe jaar. Velen zeggen: “Wat gaat het toch hard. Het ene moment wordt er vuurwerk afgestoken en enige tijd later denken we weer aan vakantie. Het zou ons niet verbazen als sommigen van u al plannen hebben gemaakt of zelfs al geboekt hebben.

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat wij, min of meer gedwongen, onze afdeling omvormden naar een Stichting.

Tot op de dag van vandaag zijn wij blij dat we die stap genomen hebben. Onze intentie was en is er te zijn voor u.

StABS-NOP probeert iets voor u te betekenen. 

Intussen worden wij elk jaar weer een jaartje ouder. En dat is merkbaar. En helaas ontvallen ons ook leden en zijn er leden die ernstig ziek zijn. Bij deze onze deelneming en sterkte gewenst aan hen die dichtbij hen staan of stonden.

Dat ouder worden zien wij ook binnen ons bestuur. Een aantal is de 80 al gepasseerd. Onze kwetsbaarheid wordt dus groter.

Tot nu toe zijn we allen in staat om door te gaan, maar één schakel eruit en er dient zich een probleem aan. Immers we hebben allemaal onze taken die ervoor zorgen dat organisatorisch alles goed geregeld is.

Om stagnatie te voorkomen zijn wij op zoek naar jonge senioren binnen StABS die bijvoorbeeld ingewerkt willen worden en bepaalde (bestuurs)taken op termijn willen vervullen. Als u ze kent . . . . . ze zijn van harte welkom!

 Rest mij nog u en uw dierbaren een voorspoedig, gezond en actief 2019 te wensen!

 

Clemens Briët (voorzitter)