Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

Oktober 2019

Senioren online

Senioren zijn op internet steeds vaker doelwit van criminelen. Moesten ze vroeger vooral op hun portemonnee letten, nu is de computer, laptop, iPad of iPhone een gewilde buit.

De oorzaak is simpel: ouderen gaan vaker op internet en moeten ook steeds meer zaken online regelen. Hoe dat precies werkt is voor hen niet altijd duidelijk en daardoor ontstaat er een groot risico.

Jongere generaties groeien op met de computer en begrijpen de gebruiksregels van het internet beter.

In het bulletin van oktober schenken wij extra aandacht aan nepmails en andere vormen van criminaliteit.

Op tabblad NIEUWS/VEILIGHEID een opsomming van diverse vormen van oplichting. Lees dit goed!!!

“Een gewaarschuwd mens telt voor twee”.

Onze commissie “Advies & Hulp” krijgt ook wel te maken met vragen van leden die te maken hebben met internetcriminaliteit.  

Daarnaast: bij onze organisatie zijn ook twee vrijwilligers aangesloten die u behulpzaam kunnen zijn met problemen met de hardware en soft-ware en/of u kunnen helpen om programma’s veilig te installeren.

Hun gegevens staan op tabblad OVER ONS/COMMISSIES.

Ook verwijzen wij graag naar SeniorWeb waar u de fijne kneepjes van het veilig computeren kunt leren.September 2019

Eenzaamheid is ons een grote zorg. 

We zijn een vergrijzende samenleving en we moeten er echt over nadenken hoe we oudere generaties kunnen ondersteunen terwijl er minder mensen zijn om voor hen te zorgen. De realiteit laat zien dat mensen langer thuis moeten blijven wonen. In de oude tehuizen was er overzicht; men zat bij elkaar. Nu niet meer. Dus zal er op een andere manier dat samenkomen moeten worden georganiseerd. Daar zal een toenemende vraag in ontstaan.


Belangenbehartiging in de NOP (06-19)

Zoals gebruikelijk zijn er in het voorjaar een aantal bijeenkomsten binnen de Noordoostpolder waar wij als bestuur aan deelnemen. Het doel is belangenbehartiging ouderen. Veelal is het informatie over en weer.

Wij vinden het belangrijk dat ook andere organisaties – en zeker ook de gemeente – rekening willen houden met de vaak specifieke wensen en mogelijkheden van senioren. In het recente overleg met de wethouder kwam bijvoorbeeld de zorgverlening in de NOP ter sprake en de planning die de gemeente heeft om dat (weer) te optimaliseren.

De nadruk willen wij ook graag leggen op preventie: in kaart brengen waar problemen kunnen ontstaan zodat daar op kan worden ingespeeld. Denk aan huisvesting en zorg. Maar ook deelname aan de maatschappij, vervoer, eenzaamheid en armoede. Onderwerpen die vaak met elkaar zijn verweven, want als het één er niet is valt het ander ook vaak weg. En boven een bepaalde leeftijd kan ‘de rek er wel eens uit zijn’ om tot een snelle oplossing te komen.

Voorkomen is beter ….

Als de maatschappij goed functioneert is er een open oog en oor voor alle burgers. Dan gaat het goed met jong en oud. Maar ‘jong/jonger’ laat soms wat harder van zich horen terwijl ‘oud ’wat beschroomder is om de scores op tafel te leggen.

Trekt u wel eens aan de bel? Krijgt u antwoord en aandacht?

Wat zouden wij namens u kunnen bespreken? LAAT HET WETEN!


Mooie ontwikkelingen (05-19)

Een gebroken heup is voor veel ouderen op hoge leeftijd een dramatische gebeurtenis die hun leven op de kop zet. Mensen worden angstig om opnieuw te vallen en verkrampen daardoor. Dat leidt er weer toe dat men steeds minder actief wordt. En dit belemmert herstel.

In de revalidatie worden nu coachings-en bewegingssensoren ingezet die ouderen helpen om sneller te herstellen van een gebroken heup.

Er komen gelukkig steeds meer slimme technologische toepassingen die zorgen dat mensen met beperkingen beter ondersteund worden.

Meer weten? Bel met het Sociaal Team NOP (zie tabblad BELangen BEHartiging)

 

Mantelzorg en werk (05-19)

Mantelzorgen leidt vaak tot zware belasting. Ook emotioneel, zeker als de naaste voor wie gezorgd wordt een progressieve ziekte heeft zoals dementie. Maar het zorgt ook voor een grote belasting in tijd. Vooral als mantelzorg ook nog gecombineerd moet worden met werk.

In totaal zijn er twee miljoen mensen met mantelzorgtaken en een baan.

Een moderne werkgever moet een mantelzorgvriendelijke werkgever zijn. Een participatiesamenleving is alleen mogelijk als flexibiliteit en maatwerk een integraal onderdeel zijn van de cultuur op de werkvloer.


Terugblik naar 2018 (03-2019)

Stichting

Als stichting hebben wij geen leden maar een kleine 1100 ANBO-leden staan bij ons in het bestand en ontvangen dit ‘gele boekje’. Wij zijn financieel gezond. De jaarrekening 2018 is recent door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Zij waren tevreden. Met dank aan hen en aan onze penningmeester.

Wij trachten met weinig middelen veel te bereiken. Betaalbaarheid voor iedereen om ‘mee te doen’ is een uitgangspunt.

Activiteiten

Die waren er volop! Als start het Nieuwjaarsconcert en vervolgens nog vele middagen met toneel, cabaret, muziek, bingo en StABS- informatie. Er waren 3 busreizen naar Scheveningen/Den Haag en 2 naar het Lauwersmeer plus 1 dagtocht met pannenkoeken+bingo naar Overijssel. Een 5d vakantie naar het Sauerland en een 8d vakantie naar Oostenrijk. Een dagje fietsen richting Giethoorn en de start van het wekelijks rollatorwandelen in Emmeloord. Er is een uit-eten-club en een bridgeclub actief.

Belangenbehartiging

Samen met KBO/PCOB een themamiddag met de politiek en een middag over duurzaamheid. Zo’n ??? aangiftes IB werden verzorgd door de belastingservice. Maandelijks worden meerdere aanvragen voor Advies & Hulp bij de mensen thuis opgelost. Er kan een beroep worden gedaan op PC-hulp. Meer dan 200 mensen kwamen voor de rijbewijskeuring voor 75-plussers. Kortingen bij zo’n 30 winkeliers.

Senioren

Dat is onze doelgroep maar dat zijn ook onze vrijwilligers. Zij regelen vervoer, zetten dit bulletin in elkaar en bezorgen het bij u. Ook ‘lief en leed’ hoort tot de taken en uiteraard het bestuurswerk.

NOP

Noordoostpolder, ons werkgebied. Wij overleggen met gemeente, instanties, bedrijven, collega-bonden, etc. Nemen actief deel in werkgroepen. Staan op de markt. Al meer dan 50 jaar zijn wij betrokken bij deze mooie polder en . . . . . bij u !!Beste lezers, (02-2019)

Informatiebulletin van 2019.

Dat betekent dat we aangekomen zijn in het nieuwe jaar. Velen zeggen: “Wat gaat het toch hard. Het ene moment wordt er vuurwerk afgestoken en enige tijd later denken we weer aan vakantie. Het zou ons niet verbazen als sommigen van u al plannen hebben gemaakt of zelfs al geboekt hebben.

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat wij, min of meer gedwongen, onze afdeling omvormden naar een Stichting.

Tot op de dag van vandaag zijn wij blij dat we die stap genomen hebben. Onze intentie was en is er te zijn voor u.

StABS-NOP probeert iets voor u te betekenen. 

Intussen worden wij elk jaar weer een jaartje ouder. En dat is merkbaar. En helaas ontvallen ons ook leden en zijn er leden die ernstig ziek zijn. Bij deze onze deelneming en sterkte gewenst aan hen die dichtbij hen staan of stonden.

Dat ouder worden zien wij ook binnen ons bestuur. Een aantal is de 80 al gepasseerd. Onze kwetsbaarheid wordt dus groter.

Tot nu toe zijn we allen in staat om door te gaan, maar één schakel eruit en er dient zich een probleem aan. Immers we hebben allemaal onze taken die ervoor zorgen dat organisatorisch alles goed geregeld is.

Om stagnatie te voorkomen zijn wij op zoek naar jonge senioren binnen StABS die bijvoorbeeld ingewerkt willen worden en bepaalde (bestuurs)taken op termijn willen vervullen. Als u ze kent . . . . . ze zijn van harte welkom!

 Rest mij nog u en uw dierbaren een voorspoedig, gezond en actief 2019 te wensen!

 

Clemens Briët (voorzitter)Onze bezorgers van het bulletin

Het is gebruikelijk dat aan het einde van het jaar de vrijwilligers die ons bulletin bezorgen bij elkaar komen. Doel van de bijeenkomst is bijpraten, elkaar informeren en tips geven. De bijeenkomst van november jl. was een bijzondere.

Omdat sommige bezorgers al vele jaren ons bulletin bezorgen heeft het bestuur besloten om hier voortaan aandacht aan te besteden.

Wie 12½ of 25 jaar die taak vervuld heeft wordt in de bloemetjes gezet. Omdat het de eerste keer was, kregen 9 personen een bloemetje omdat zij al langer dan 12½ jaar onze contactpersoon en bezorger waren.

Mevr. T. de Wilde-Wiersma (25 jaar) en mevr. C. Fraters- de Git (26 jaar) kregen beiden een cadeaubon.

We zijn heel dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich blijvend inzetten om contactpersoon te zijn voor hun wijk en om elke maand maar weer het mooie informatieblad bij onze leden in de bus te gooien.

StABS – NOP

Eenzaamheid is iets waar vooral ouderen mee te maken krijgen. StABS probeert ‘in de kantlijn van eenzaamheid’ iets te betekenen. Met gezellige dingen, met informatie, met hulp op maat. Met deelnemen aan projecten van de gemeente of andere organisaties die hierin deskundig zijn.

Het zijn slechts kleine druppeltjes op een gloeiende plaat. Maar zeiden we niet altijd: alle kleine beetjes helpen?

-------------------------------------


Financiële uitbuiting (10-2018)

Veel ouderen hebben hulp nodig. Voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Het feit dat tegenwoordig heel veel geldzaken via internet gaan, maakt het voor veel ouderen nog lastiger. Het kan ouderen sterk afhankelijk maken van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken.

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. Vooral als het gaat om misbruik door kinderen en/of zorgverleners.

Op die manier kan misbruik lang doorgaan.

Ook onze servicegroep ‘Advies & Hulp’ krijgt signalen van ouderen waarbij er sprake is van financiële uitbuiting. Wij doen daarbij ons uiterste best om deze misbruik tegen te gaan en te stoppen.

Op tabblad NIEUWS / VEILIGHEID kunt u een uitgebreid artikel lezen over financiële uitbuiting en wat ANBO hierbij voor u kan betekenen.

-------------------------------------

 

Eenzaamheid (09-2018)

Eenzaamheid is vervelend, vooral wanneer het langdurig aanhoudt. Mensen vervallen dan bijvoorbeeld in ongezond gedrag, zoals piekeren, slecht slapen, overmatig alcohol-gebruik of ongezond eten. Hierdoor gaat de mentale en fysieke gezondheid van eenzame mensen achteruit.

Het oplossen van eenzaamheid is niet altijd mogelijk. Denk maar aan ouderen die na een lang huwelijk een partner verliezen. Sommigen kunnen een dergelijk verlies een plek geven, waardoor de gevolgen dan hopelijk worden verminderd.

Om verdere eenzaamheid te voorkomen zal men zichzelf vele vragen moeten stellen en dan een manier moeten zien te vinden die oplossingen bieden.

Kan een activiteit bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid? Ja dat kan, want activiteiten bieden vaak afleiding. Veelal is dit echter niet voldoende.

Ook bij StABS staat ‘eenzaamheid’ regelmatig op de agenda.

Als u ons mooie afdelingsblad leest, dan ziet u dat er veel te doen is voor onze ANBO-leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar betalen veelal wat meer voor onze activiteiten. Uw lidmaatschap van slechts € 42,50 kan meestal worden terugverdiend door gebruik te maken van allerlei voordelen die het lidmaatschap biedt.

Voor mensen met een laag inkomen kan de drempel worden verlaagd door gebruik te maken van de ‘meedoenbon’ van de gemeente. Op tabblad BELANGENBEHARTIGING ziet u het telefoonnummer staan.

Aarzel niet en informeer of u in aanmerking komt voor de ‘meedoenbon’ en wordt lid van ANBO.

Velen gingen u voor. Momenteel hebben we circa 1100 leden in ons bestand.