Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Terugblik naar 2018 (03-2019)

Stichting

Als stichting hebben wij geen leden maar een kleine 1100 ANBO-leden staan bij ons in het bestand en ontvangen dit ‘gele boekje’. Wij zijn financieel gezond. De jaarrekening 2018 is recent door een kascontrolecommissie gecontroleerd. Zij waren tevreden. Met dank aan hen en aan onze penningmeester.

Wij trachten met weinig middelen veel te bereiken. Betaalbaarheid voor iedereen om ‘mee te doen’ is een uitgangspunt.

Activiteiten

Die waren er volop! Als start het Nieuwjaarsconcert en vervolgens nog vele middagen met toneel, cabaret, muziek, bingo en StABS- informatie. Er waren 3 busreizen naar Scheveningen/Den Haag en 2 naar het Lauwersmeer plus 1 dagtocht met pannenkoeken+bingo naar Overijssel. Een 5d vakantie naar het Sauerland en een 8d vakantie naar Oostenrijk. Een dagje fietsen richting Giethoorn en de start van het wekelijks rollatorwandelen in Emmeloord. Er is een uit-eten-club en een bridgeclub actief.

Belangenbehartiging

Samen met KBO/PCOB een themamiddag met de politiek en een middag over duurzaamheid. Zo’n ??? aangiftes IB werden verzorgd door de belastingservice. Maandelijks worden meerdere aanvragen voor Advies & Hulp bij de mensen thuis opgelost. Er kan een beroep worden gedaan op PC-hulp. Meer dan 200 mensen kwamen voor de rijbewijskeuring voor 75-plussers. Kortingen bij zo’n 30 winkeliers.

Senioren

Dat is onze doelgroep maar dat zijn ook onze vrijwilligers. Zij regelen vervoer, zetten dit bulletin in elkaar en bezorgen het bij u. Ook ‘lief en leed’ hoort tot de taken en uiteraard het bestuurswerk.

NOP

Noordoostpolder, ons werkgebied. Wij overleggen met gemeente, instanties, bedrijven, collega-bonden, etc. Nemen actief deel in werkgroepen. Staan op de markt. Al meer dan 50 jaar zijn wij betrokken bij deze mooie polder en . . . . . bij u !!Beste lezers, (02-2019)

Informatiebulletin van 2019.

Dat betekent dat we aangekomen zijn in het nieuwe jaar. Velen zeggen: “Wat gaat het toch hard. Het ene moment wordt er vuurwerk afgestoken en enige tijd later denken we weer aan vakantie. Het zou ons niet verbazen als sommigen van u al plannen hebben gemaakt of zelfs al geboekt hebben.

Het is alweer ruim twee jaar geleden dat wij, min of meer gedwongen, onze afdeling omvormden naar een Stichting.

Tot op de dag van vandaag zijn wij blij dat we die stap genomen hebben. Onze intentie was en is er te zijn voor u.

StABS-NOP probeert iets voor u te betekenen. 

Intussen worden wij elk jaar weer een jaartje ouder. En dat is merkbaar. En helaas ontvallen ons ook leden en zijn er leden die ernstig ziek zijn. Bij deze onze deelneming en sterkte gewenst aan hen die dichtbij hen staan of stonden.

Dat ouder worden zien wij ook binnen ons bestuur. Een aantal is de 80 al gepasseerd. Onze kwetsbaarheid wordt dus groter.

Tot nu toe zijn we allen in staat om door te gaan, maar één schakel eruit en er dient zich een probleem aan. Immers we hebben allemaal onze taken die ervoor zorgen dat organisatorisch alles goed geregeld is.

Om stagnatie te voorkomen zijn wij op zoek naar jonge senioren binnen StABS die bijvoorbeeld ingewerkt willen worden en bepaalde (bestuurs)taken op termijn willen vervullen. Als u ze kent . . . . . ze zijn van harte welkom!

 Rest mij nog u en uw dierbaren een voorspoedig, gezond en actief 2019 te wensen!

 

Clemens Briët (voorzitter)


Rabobank Clubkas Campagne

De Rabobank Noordoostpolder-Urk organiseerde voor de vierde keer de Rabobank Clubkas Campagne. Een campagne waarbij zij verenigingen en stichtingen een warm hart toedragen door een fors bedrag toe te kennen aan het lokale verenigingsleven.

Wij waren uiteraard benieuwd hoeveel stemmen er op de Stichting StABS-NOP waren uitgebracht. Immers, met de opbrengst kunnen wij weer nieuwe plannen ondernemen en activiteiten bekostigen. Wij zijn dan ook heel blij dat we u kunnen mededelen dat wij een zeer welkom bedrag aan sponsorgeld hebben ontvangen, hetwelk natuurlijk ten goede komt aan de activiteiten van StABS-NOP.

Wij bedanken dan ook alle Rabobank-leden die op ons hebben gestemd.

Onze bezorgers van het bulletin

Het is gebruikelijk dat aan het einde van het jaar de vrijwilligers die ons bulletin bezorgen bij elkaar komen. Doel van de bijeenkomst is bijpraten, elkaar informeren en tips geven. De bijeenkomst van november jl. was een bijzondere.

Omdat sommige bezorgers al vele jaren ons bulletin bezorgen heeft het bestuur besloten om hier voortaan aandacht aan te besteden.

Wie 12½ of 25 jaar die taak vervuld heeft wordt in de bloemetjes gezet. Omdat het de eerste keer was, kregen 9 personen een bloemetje omdat zij al langer dan 12½ jaar onze contactpersoon en bezorger waren.

Mevr. T. de Wilde-Wiersma (25 jaar) en mevr. C. Fraters- de Git (26 jaar) kregen beiden een cadeaubon.

We zijn heel dankbaar dat zoveel vrijwilligers zich blijvend inzetten om contactpersoon te zijn voor hun wijk en om elke maand maar weer het mooie informatieblad bij onze leden in de bus te gooien.

StABS – NOP

Eenzaamheid is iets waar vooral ouderen mee te maken krijgen. StABS probeert ‘in de kantlijn van eenzaamheid’ iets te betekenen. Met gezellige dingen, met informatie, met hulp op maat. Met deelnemen aan projecten van de gemeente of andere organisaties die hierin deskundig zijn.

Het zijn slechts kleine druppeltjes op een gloeiende plaat. Maar zeiden we niet altijd: alle kleine beetjes helpen?

-------------------------------------


Financiële uitbuiting (10-2018)

Veel ouderen hebben hulp nodig. Voor huishoudelijke taken, maar ook voor hun financiële administratie. Het feit dat tegenwoordig heel veel geldzaken via internet gaan, maakt het voor veel ouderen nog lastiger. Het kan ouderen sterk afhankelijk maken van anderen. Helaas zijn er mensen die deze afhankelijkheid misbruiken.

Veel ouderen schamen zich om te erkennen dat iemand die zij vertrouwen, misbruik maakt van die afhankelijkheid. Vooral als het gaat om misbruik door kinderen en/of zorgverleners.

Op die manier kan misbruik lang doorgaan.

Ook onze servicegroep ‘Advies & Hulp’ krijgt signalen van ouderen waarbij er sprake is van financiële uitbuiting. Wij doen daarbij ons uiterste best om deze misbruik tegen te gaan en te stoppen.

Op tabblad NIEUWS / VEILIGHEID kunt u een uitgebreid artikel lezen over financiële uitbuiting en wat ANBO hierbij voor u kan betekenen.

-------------------------------------

 

Eenzaamheid (09-2018)

Eenzaamheid is vervelend, vooral wanneer het langdurig aanhoudt. Mensen vervallen dan bijvoorbeeld in ongezond gedrag, zoals piekeren, slecht slapen, overmatig alcohol-gebruik of ongezond eten. Hierdoor gaat de mentale en fysieke gezondheid van eenzame mensen achteruit.

Het oplossen van eenzaamheid is niet altijd mogelijk. Denk maar aan ouderen die na een lang huwelijk een partner verliezen. Sommigen kunnen een dergelijk verlies een plek geven, waardoor de gevolgen dan hopelijk worden verminderd.

Om verdere eenzaamheid te voorkomen zal men zichzelf vele vragen moeten stellen en dan een manier moeten zien te vinden die oplossingen bieden.

Kan een activiteit bijdragen aan het voorkomen van eenzaamheid? Ja dat kan, want activiteiten bieden vaak afleiding. Veelal is dit echter niet voldoende.

Ook bij StABS staat ‘eenzaamheid’ regelmatig op de agenda.

Als u ons mooie afdelingsblad leest, dan ziet u dat er veel te doen is voor onze ANBO-leden. Ook niet-leden zijn van harte welkom, maar betalen veelal wat meer voor onze activiteiten. Uw lidmaatschap van slechts € 42,50 kan meestal worden terugverdiend door gebruik te maken van allerlei voordelen die het lidmaatschap biedt.

Voor mensen met een laag inkomen kan de drempel worden verlaagd door gebruik te maken van de ‘meedoenbon’ van de gemeente. Op tabblad BELANGENBEHARTIGING ziet u het telefoonnummer staan.

Aarzel niet en informeer of u in aanmerking komt voor de ‘meedoenbon’ en wordt lid van ANBO.

Velen gingen u voor. Momenteel hebben we circa 1100 leden in ons bestand.