Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Binnen de Stichting werken we met commissies en groepen voor de verschillende activiteiten. 

Daarin zitten niet alleen bestuursleden van StABS-NOP maar ook andere vrijwilligers.


Activiteiten- en reizen:

Arend en Jennie Mintjes en Ineke Bogers

(0527) 61 60 43 of voor dringende zaken: 06 49 40 15 01 of (0527) 21 55 07

Organisatie 5-daagse reis:

Mw. K. (Kitty) Balk 

(0527) 23 93 78

-------------------------------------

Advies en Hulp:

Mw. E. (Els) Esseveld 

(0527) 27 10 81

---------------------------------

Rijbewijskeuringen:

Hr. A. (Adolf) Bessembinders

06 51 79 74 45 

rijbewijskeuring@seniorennop.nl of

daisy30@kpnplanet.nl

-------------------------------------

Belastingservice (ook huur- en zorgtoeslag):

Hr. P. (Piet) de Witte (coördinator) 

(0527) 61 66 63

Mw. H. (Hennie) Westerveen-Luchtmeijer 

(0527) 69 90 44

Hr. A. (Arend) Seubers

(0527) 62 00 74

Hr. W. (Watse) Boersma

(06) 34 34 77 51

-------------------------------------

Hulp bij notariszaken:

Mw. Mr. H.A. Hartsuiker 

(0527) 63 00 10 en mail: hartsuiker@notarishartsuiker.nl

U kunt ook bellen naar ons secretariaat (0527) 27 10 81