Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 Nieuwe bestuursleden zijn welkom!

Vele bestuursleden zijn al jaren actief voor onze organisatie. Bijvoorbeeld Arend Mintjes (wie kent hem niet); al bijna 20 jaar zet hij zijn beste beentje voor.

Uit de zittingsperioden van onze bestuursleden blijkt duidelijk dat er sprake is van een homogene groep die het allemaal goed naar de zin hebben om op hun terrein uw belangen te dienen. Toch gaan bij velen de jaren tellen en moet het dagelijks bestuur zorgen dat er op tijd goede vervangers beschikbaar zijn.

Bij deze dus een oproep aan de ‘jonge’ gepensioneerden om zich aan te melden. Maak eens een vergadering mee; zie hoe het er bij ons toe gaat. Proef de sfeer. En draai dan eens een klein jaartje mee als algemeen bestuurslid en beslis aan het einde van die periode of u blijft en zo ja, op welk terrein uw kennis en kunde kan worden ingezet. Kennis of enthousiasme voor zaken binnen dit werkveld die vaak tijdens zo’n proefperiode ontstaan …..

U kunt zich opgeven bij het secretariaat (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR).


--------------------------------------


Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze stichting.

Alle activiteiten die onder de vlag van onze stichting uitgevoerd worden, zijn afhankelijk van vrijwilligers. Het bestuur, de commissies, het bezorgen van het bulletin (het gele boekje), het verlenen van hand- en spandiensten, het zijn allemaal vrijwilligers. En zoals het hoort, hebben zij alleen recht op de vergoeding van de kosten die zij daarvoor moeten maken. U begrijpt natuurlijk wel, dat bij een seniorenorganisatie het verloop vrij groot is. De wil om door te gaan - sommige vrijwilligers doen dat al tientallen jaren - is groot, maar toch hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig. Daarnaast bestaat er zo nu en dan behoefte aan nieuwe activiteiten, waarvoor nieuwe vrijwilligers nodig zijn.

Dus: hebt u zin om in deze stichting actief te worden: we nodigen u van harte uit voor een gesprek. Dat kan een oriënterend gesprek zijn over wat u zou willen en kunnen doen, maar ook over het opstarten van een nieuwe activiteit waarin u een rol kunt spelen.

 

--------------------------------------

Hebt u geen vervoer voor bijvoorbeeld dokters-, specialisten- en/of ziekenhuisbezoek?

Bel dan naar onze vrijwilliger Ruud Barendregt, telefoon (0527) 26 41 41