Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/


   Door en voor ANBO-leden

 

Wij nemen per 1 januari a.s. afscheid van twee markante bestuursleden.

Rink de Jong, vanaf 2003 een betrokken bestuurder.

Onder zijn leiding als voorzitter groeide de afdeling ANBO Noordoostpolder uit tot een grote, actieve verenigingsafdeling. Hij wist mensen aan zich te binden; de afdeling bij elkaar te houden; een netwerk verder uit te bouwen. Stak op allerlei gebieden zelf de handen uit de mouwen en doet dat zo nodig nog tot op de dag van vandaag.

In 2012 legde hij de voorzittershamer neer en deed hij een stapje terug. Weliswaar nog steeds betrokken als algemeen bestuurslid en met daarnaast een eigen taak om de rijbewijs-keuringen voor senioren in de polder in goede banen te leiden. ANBO afdeling Noordoostpolder en daarna StABS-NOP hebben veel aan Rink te danken. Belangenbehartiging is en was bij hem in goede handen.

Rens Dijk, vanaf 2007 deel uitmakend van het algemeen bestuur van afdeling ANBO Noordoostpolder en nu StABS-NOP. Samen met zijn vrouw Roelie zit hij in de activiteiten- en reiscommissie. Een man met het hart op de goede plaats. Altijd rustig en meestal op de achtergrond zijn vrijwilligerswerk invullend. Neemt u van ons aan: dat is veel werk! Met een open oog voor belangen en wensen. Altijd aanwezig op de middagen, aanspreekpunt voor de 5-daagse reizen, voor de fietstochten, enz. enz. De hoeveelheid plakjes koek en cake die Roelie al die jaren heeft gesneden zijn ontelbaar!

Rink en Rens samen is 28 jaar vrijwilligersinzet voor onze afdeling! En dan hebben we Roelie nog niet meegeteld.

Beiden kiezen er nu voor om het wat rustiger aan te doen, de leeftijd gaat wat meetellen.

Als andere bestuursleden kunnen wij alleen maar dankbaar zijn dat zij zo lang onze collega’s waren. Wij zullen hen missen en wensen hen nog veel gelukkige en gezonde jaren toe.

Ongetwijfeld blijven wij hen ontmoeten bij de komende StABS-activiteiten.


-------------------------------------

Vrijwilligerswerk (09-2019)

In ons vorige bulletin deden wij een oproep voor nieuwe vrijwilligers die onze Stichting Activiteiten en Belangenbehartiging voor Senioren in de Noordoostpolder (StABS-NOP) willen ondersteunen. 

Daar is op gereageerd. Maar graag nog meer reactie! Onze huidige vrijwilligers lopen al lang mee en worden een dagje ouder. Daarom is het van belang om tijdig goede vervangers op de reservebank te hebben zitten.

Als vrijwilliger moet je goed weten wie je zelf bent en waar je goed in bent. Als je weet wat je kracht is en wat je daarvoor nodig hebt, dan kunnen wij je goed gebruiken.

De motieven van mensen om iets bij te dragen zorgt voor een persoonlijke ontwikkeling waarmee ook andere mensen goed kunnen worden ondersteund en bijgestaan.

In ons geval gaat het dus vooral om belangenbehartiging van senioren (gezondheid, wonen en inkomen).

Veel van onze huidige vrijwilligers maken al ruim 10 jaar deel uit van onze organisatie. Een teken dat het leuk en dankbaar werk is. En een ieder is gegroeid in een eigen specialiteit.

Bent u geïnteresseerd om actief deel te nemen aan onze organisatie of wilt u meer weten?

Neem contact op met de voorzitter of de secretaris. (zie gegevens bij tabblad: OVER ONS / BESTUUR)

 

--------------------------------------


Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze stichting.

Alle activiteiten die onder de vlag van onze stichting uitgevoerd worden, zijn afhankelijk van vrijwilligers. Het bestuur, de commissies, het bezorgen van het bulletin (het gele boekje), het verlenen van hand- en spandiensten, het zijn allemaal vrijwilligers. En zoals het hoort, hebben zij alleen recht op de vergoeding van de kosten die zij daarvoor moeten maken. U begrijpt natuurlijk wel, dat bij een seniorenorganisatie het verloop vrij groot is. De wil om door te gaan - sommige vrijwilligers doen dat al tientallen jaren - is groot, maar toch hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig. Daarnaast bestaat er zo nu en dan behoefte aan nieuwe activiteiten, waarvoor nieuwe vrijwilligers nodig zijn.

Dus: hebt u zin om in deze stichting actief te worden: we nodigen u van harte uit voor een gesprek. Dat kan een oriënterend gesprek zijn over wat u zou willen en kunnen doen, maar ook over het opstarten van een nieuwe activiteit waarin u een rol kunt spelen.

 

--------------------------------------

Hebt u geen vervoer voor bijvoorbeeld dokters-, specialisten- en/of ziekenhuisbezoek?

Bel dan naar onze vrijwilliger Ruud Barendregt, telefoon (0527) 26 41 41

--------------------------------------


Toekomstige vacature activiteiten- en reiscommissie

De activiteitencommissie van StABS bedenkt en organiseert bijna maandelijks een middag – met bijvoorbeeld een optreden van muziek, toneelspel, e.a. – voor de ANBO-leden en andere belangstellende senioren. Veelal zijn de leden van de commissie dan ook aanwezig om alles in goede banen te leiden.

Daarnaast worden er eendaagse of meerdaagse (buitenlandse) reizen georganiseerd. De commissie bedenkt het reisdoel, overlegt met de touroperator over het programma, geeft informatie aan belangstellenden en zorgt voor de inschrijvingen. De commissie is in feite tussenpersoon tussen de reizigers en de touroperator. Zelf meereizen is wenselijk, maar niet verplicht.

Twee leden van deze commissie nemen ook deel aan het bestuursoverleg van StABS-NOP. Het bestuur werkt als team; onderlinge hand- en spandiensten zijn gebruikelijk.

Vooral voor de organisatie van meerdaagse reizen zoeken wij iemand die deze taak op zich wil nemen. Dat betekent in sommige perioden telefonisch bereikbaar zijn voor inschrijvingen en het digitaal kunnen verwerken van reizigers-gegevens.

Hebt u nog wat tijd om vrijwilligerswerk te doen? Bent u actief? Secuur? Denkt u graag mee? Mogelijk al ervaring?

Stuur uw reactie (bellen mag ook) naar de voorzitter of secretaris van het bestuur (zie tabblad bestuur).

Een oriënterend gesprek volgt op uw reactie en u krijgt alle tijd om mee te lopen en om in te werken.

Wilt u op een andere wijze werkzaamheden voor StABS verrichten? Ons bijvoorbeeld inhoudelijk vertegenwoordigen (op afroep) bij overlegmomenten over belangen van senioren in de polder? Ook dan graag uw reactie naar de voorzitter of secretaris van het bestuur. (zie gegevens bij tabblad: OVER ONS / BESTUUR)

--------------------------------------