Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 


Organisatie van activiteiten en reizen

Hopelijk kunnen we over enige tijd weer gezellige middagen met muziek, toneel, bingo, lezingen, etc. organiseren. En dat geldt ook voor de dagreizen. 

Wij zoeken vrijwilligers die zoveel mogelijk zelfstandig deze organisatie op zich willen nemen.

Lijkt het u wat om hieraan vorm te geven? Hebt u ideeën?

Misschien ervaring? Neem dan contact op met Els Esseveld, telefoon (0527) 27 10 81.

 

Ø Dankjewel Adrie Orie !!!

 Over activiteiten gesproken! Meer dan 20 jaar lang, tien keer per jaar, door weer en wind, konden wij rekenen op de inzet van de heer Adrie Orie. Hij was de man die alle boekjes bij alle bezorgers in Emmeloord en in de dorpen bracht.

Soms waren er bezorgers niet thuis en zorgde hij ervoor dat hij de boekjes op een veilige en droge plek kon achterlaten.

Voor de wijkbezorgers was Adrie een bekend en gezellig persoon. Om persoonlijke redenen heeft hij aangegeven om nu te willen stoppen. Wij begrijpen dat maar vinden het uiteraard erg jammer. Wij zijn Adrie Orie zeer erkentelijk voor al dat belangrijke werk en wensen hem nog vele gezonde jaren toe. Uiteraard is ook voor een kleine attentie gezorgd.

Gelukkig waren de heer Harmen en mevrouw  Rieme de Jong uit Kraggenburg bereid om de taken van de heer Orie voor het grootste gedeelte over te nemen. Alvast succes en onze dank hiervoor! 


Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze stichting.

Alle activiteiten die onder de vlag van onze stichting uitgevoerd worden, zijn afhankelijk van vrijwilligers. Het bestuur, de commissies, het bezorgen van het bulletin (het gele boekje), het verlenen van hand- en spandiensten, het zijn allemaal vrijwilligers. En zoals het hoort, hebben zij alleen recht op de vergoeding van de kosten die zij daarvoor moeten maken. U begrijpt natuurlijk wel, dat bij een seniorenorganisatie het verloop vrij groot is. De wil om door te gaan - sommige vrijwilligers doen dat al tientallen jaren - is groot, maar toch hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig. Daarnaast bestaat er zo nu en dan behoefte aan nieuwe activiteiten, waarvoor nieuwe vrijwilligers nodig zijn.

Dus: hebt u zin om in deze stichting actief te worden: we nodigen u van harte uit voor een gesprek. Dat kan een oriënterend gesprek zijn over wat u zou willen en kunnen doen, maar ook over het opstarten van een nieuwe activiteit waarin u een rol kunt spelen.

 

Jubilaris onder bezorgers van het informatiebulletin

Gebruikelijk is om aan het einde van het jaar onze wijkbezorgers uit te nodigen voor een korte bijeenkomst. Doel hiervan is bijpraten, elkaar informeren en tips geven. Helaas kon de bijeenkomst door COVID-19 niet plaatsvinden.

Tijdens zo’n bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan eventuele jubilarissen (12½ en 25 jaar).

In 2020 kwam daar één persoon voor in aanmerking, namelijk mevrouw Hennie Westerveen-Luchtmeijer. Zij is al langer dan 12½ jaar wijkcontactpersoon en bezorger.

Proficiat Hennie! Uiteraard hebben we haar in de bloemetjes gezet.

We zijn heel dankbaar, dat ondanks corona, zoveel vrijwilligers zich blijvend inzetten om contactpersoon en bezorger te zijn voor hun wijk.

Vooral nu is informatievoorziening van groot belang. --------------------------------------

Hebt u geen vervoer voor dokters-, specialisten- en/of ziekenhuisbezoek?

Bel dan naar onze vrijwilliger Ruud Barendregt, telefoon (0527) 26 41 41

(tegen een vergoeding van kilometerkosten is hij u graag van dienst)