Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging   Senioren   in  de   Noordoostpolder  
/

   Door en voor ANBO-leden

 

Organisatie van activiteiten en reizen

Ook al ligt alles momenteel stil ….. eens kunnen we weer gezellige middagen met muziek, toneel, bingo, lezingen, etc. organiseren. En dat geldt ook voor de dagreizen en de meerdaagse reizen. Wij zoeken vrijwilligers die zelfstandig deze organisatie op zich willen nemen. Uiteraard in samen-spraak met of met hulp van de andere leden van het bestuur.

Kennis van de mogelijkheden is aanwezig; nieuwe creatieve inbreng is welkom!

De organisatie betreft bedenken, praktisch uitvoeren en afspraken maken; veelal ook meehelpen en aanwezig zijn.

Activiteiten dienen zoveel mogelijk kostendekkend te worden georganiseerd.

 

Lijkt het u wat om hieraan vorm te geven? Hebt u ideeën?

Misschien ervaring? Neem dan contact op met Els Esseveld, telefoon (0527) 27 10 81. 

--------------------------------------Vrijwilligers zijn de ruggengraat van onze stichting.

Alle activiteiten die onder de vlag van onze stichting uitgevoerd worden, zijn afhankelijk van vrijwilligers. Het bestuur, de commissies, het bezorgen van het bulletin (het gele boekje), het verlenen van hand- en spandiensten, het zijn allemaal vrijwilligers. En zoals het hoort, hebben zij alleen recht op de vergoeding van de kosten die zij daarvoor moeten maken. U begrijpt natuurlijk wel, dat bij een seniorenorganisatie het verloop vrij groot is. De wil om door te gaan - sommige vrijwilligers doen dat al tientallen jaren - is groot, maar toch hebben we regelmatig nieuwe vrijwilligers nodig. Daarnaast bestaat er zo nu en dan behoefte aan nieuwe activiteiten, waarvoor nieuwe vrijwilligers nodig zijn.

Dus: hebt u zin om in deze stichting actief te worden: we nodigen u van harte uit voor een gesprek. Dat kan een oriënterend gesprek zijn over wat u zou willen en kunnen doen, maar ook over het opstarten van een nieuwe activiteit waarin u een rol kunt spelen.

 

Jubilaris onder bezorgers van het informatiebulletin

Gebruikelijk is om aan het einde van het jaar onze wijkbezorgers uit te nodigen voor een korte bijeenkomst. Doel hiervan is bijpraten, elkaar informeren en tips geven. Helaas kon de bijeenkomst door COVID-19 niet plaatsvinden.

Tijdens zo’n bijeenkomst wordt ook aandacht besteed aan eventuele jubilarissen (12½ en 25 jaar).

In 2020 kwam daar één persoon voor in aanmerking, namelijk mevrouw Hennie Westerveen-Luchtmeijer. Zij is al langer dan 12½ jaar wijkcontactpersoon en bezorger.

Proficiat Hennie! Uiteraard hebben we haar in de bloemetjes gezet.

We zijn heel dankbaar, dat ondanks corona, zoveel vrijwilligers zich blijvend inzetten om contactpersoon en bezorger te zijn voor hun wijk.

Vooral nu is informatievoorziening van groot belang. --------------------------------------

Hebt u geen vervoer voor dokters-, specialisten- en/of ziekenhuisbezoek?

Bel dan naar onze vrijwilliger Ruud Barendregt, telefoon (0527) 26 41 41

(tegen een vergoeding van kilometerkosten is hij u graag van dienst)