Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Moeite met pinnen? (12-21)

Zelf geld pinnen is voor sommige ouderen moeilijk; bijvoorbeeld als iemand gewrichtspijn of reumatische pijn heeft door artrose.
Bij banken kunt u een hulpmiddel aanvragen waarmee u altijd grip heeft op uw pas. Dit hulpmiddel heet een Card Puller of een Paspakker. Daarmee kunt u het pasje zonder moeite uit de automaat trekken. Dit hulpmiddel is gratis.
Gelukkig kunnen we vandaag de dag nog steeds contant betalen met een bankpas of met de telefoon. Door dit ‘contactloos betalen’ heeft u minder vaak geld nodig.
Als u door onzekerheid een vertrouwd persoon meeneemt die u de juiste knoppen aanwijst dan is het toch aan te raden om uw pincode niet te vertellen. En ….. let op, laat uw betaal-
pas nooit door iemand anders gebruiken!

-----------------------------------------


Ik ga samenwonen! Wat zijn de gevolgen voor mijn AOW? (12-21)

Als u gaat samenwonen of trouwen, dan gaat de overheid ervan uit dat u gezamenlijk minder kosten heeft aan levensonderhoud.
Als alleenstaande bedroeg uw AOW-pensioen 70% van het netto minimumloon. Als u gaat samenwonen krijgt u allebei een AOW-pensioen van 50% van het netto minimumloon.
Geef uw nieuwe woonsituatie op tijd aan bij de SVB, dan voorkomt u dat u naderhand moet terugbetalen.
(Heeft u een commerciële relatie met degene met wie u in één huis woont, dan behoudt u het AOW-pensioen van een alleenstaande).

-------------------------------------


Gepensioneerden eisen jarenlang gemiste pensioenverhogingen op (12-21)

Pensioenfonds PMT heeft een unieke dagvaarding ontvangen van vijf pensioendeelnemers die hun gemiste indexatie terugeisen op basis van het Europese pensioenrecht.
Deze rechtszaak kan van grote invloed zijn voor miljoenen Nederlanders van wie het pensioen niet is geïndexeerd en kan tot problemen leiden bij de invoering van het nieuwe stelsel.
PMT en vele andere pensioenfondsen indexeren al vele jaren niet meer hun pensioenen vanwege de te lage dekkingsgraden.
Dat mag niet zomaar volgens pensioenadvocaat en hoogleraar Hans van Meerten. Hij betoogt dat Europees gezien indexeren onderdeel uitmaakt van de verplicht gestelde pensioenregeling. Pensioenrechten zijn bovendien volgens Europeesrecht eigendomsrechten waaraan je niet mag morrelen. Door deze jarenlange niet-indexatie wordt het oorspronkelijk eigendomsrecht aangetast, met wel tot 25 procent koopkrachtverlies als gevolg.
Het PMT-pensioenvermogen is opgelopen van 38 miljard in 2008 tot meer dan 100 miljard in 2021, vooral door het rendement op beleggingen. Meer dan genoeg om de indexatie terug te geven. De schade van gepensioneerden, die al meer dan 12 jaar niet geïndexeerd zijn, bedraagt gemiddeld circa 35.000 euro.
Meerdere organisaties boden onlangs de petitie “Samen voor een Eerlijk Pensioen” aan Tweede Kamerleden aan. Zij hebben inmiddels 41.000 handtekeningen verzameld van mensen die vinden dat hun pensioen weer geïndexeerd moet worden en dat zij dat geld met terugwerkende kracht terug moeten krijgen.
“Er zit meer dan 1800 miljard in de pensioenpot, meer dan genoeg om iedereen zijn indexatie terug te geven”, aldus de woordvoerder van deze actie.
Uiteraard zal StABS-NOP met veel interesse de verdere gang van zaken volgen!

-------------------------------------

De energierekening wordt hoger! Wat kan ik doen? (11-21)

Stroom en gas worden razendsnel duurder. De tarieven stijgen zo hard dat gas en licht in 2022 onbetaalbaar dreigen te worden voor grote groepen Nederlanders. De energiebedrijven bevestigen dit en zij verwachten dat de stijgingen voorlopig aan zullen houden.
Toch zijn er ook mogelijkheden om energie te besparen. Kleine aanpassingen kunnen dan zijn om andere lampen aan te brengen die aanzienlijk minder stroom gebruiken. Ook zou u andere zuinigere apparaten kunnen aanschaffen. Ook een tijdige onderhoudsbeurt van uw Cv-installatie kan veel gasverbruik besparen.
Als u in een wat ouder koophuis woont dan is natuurlijk een goede isolatie een prima instrument om veel energie te besparen. Zonnepanelen is zeker de moeite waard om te laten onderzoeken of dat in uw situatie geschikt is.
Wilt u nog een stap verder gaan, dan kunt u ook denken aan een warmtepomp, zodat u helemaal geen gas meer nodig heeft.
Steun overheid
Gelukkig trekt het demissionaire kabinet de portemonnee om een deel van de stijgende energierekening te compenseren. Gemiddeld zal dat 400 euro zijn voor de duur van één jaar.
ANBO Energieservice
Onderhandelen met uw huidige energieleverancier of jaarlijks overstappen naar een andere leverancier kan geld opleveren, maar waarschijnlijk doet u het niet.
Maak dan gebruik van de Energieservice van ANBO. Schrijf u eenmalig in bij de ANBO Energieservice. Hoeveel u kunt besparen is afhankelijk van uw huidig energiecontract.
Ga naar de site: www.anbo.nl en tik in bij zoeken ‘ANBO Energieservice”.

-------------------------------------

Koopkracht ouderen blijft achter! Onaanvaardbaar!! (11-21)

Over de koopkrachtplaatjes in de begroting voor volgend jaar kan ANBO kort zijn. Een minimale verbetering wordt er nu voorspeld. Nog steeds bungelen gepensioneerden onderaan de koopkrachtlijstjes. Al jaren leveren ze aan koopkracht in en dus ook volgend jaar zit er geen verbetering in.

Het Centraal Planbureau verwacht voor volgend jaar een economische groei van 3,5%, maar gepensioneerden met alleen AOW of met een klein pensioen hebben waarschijnlijk geen cent méér te besteden.
De groep met een groter aanvullend pensioen zal zelfs aan koopkracht inleveren, omdat er opnieuw niet wordt geïndexeerd. Aan de uitgavenkant staan stijgende lasten, onder meer voor zorg, energie en lokale belastingen.
De tendens over langere tijd is duidelijk: er is een groot verschil in koopkrachtontwikkeling tussen werkenden en niet-werkenden. Sinds 2012 zijn werkenden er ruim 20% in koopkracht op vooruit gegaan, gepensioneerden staan ruim 1% in de min.
Deze verschillen vinden de seniorenorganisaties onaanvaardbaar en niet uit te leggen. Het demissionaire kabinet en een nieuwe regering moeten er nu echt voor zorgen dat de koopkrachtontwikkeling voor alle groepen gelijke tred houdt.
Daarnaast moet er snel werk worden gemaakt van het indexeren van de pensioenen.
Door het overheidsbeleid komt er een scherpe deling tussen werkenden en andere groepen uit de samenleving. Waar gepensioneerden het in het afgelopen jaar met 1% moesten doen, is de koopkracht van werknemers met 4,3% gestegen.
Een onaanvaardbaar verschil !!
Gezondheidszorg
De vraag naar zorg, onder druk van de vergrijzing en technologische mogelijkheden,  zal sterk blijven toenemen. Verwacht kan worden dat de groei van de beroepsbevolking en het aantal mantelzorgers geen gelijke tred houdt met deze groeiende zorgvraag.
Om de toegankelijkheid, kwaliteit en betaalbaarheid van onze zorg te borgen is het nodig om de zorg toekomstbestendig te maken. Nieuwe zorgtechnologie krijgt veel aandacht.
Er is een wetsvoorstel in voorbereiding om het verplicht eigen risico in 2022 te bevriezen op 385 euro per jaar.
Wonen
Veel mensen vinden moeilijk een betaalbare woonruimte. Voor sociale huurwoningen zijn in 2021 de huurverhogingen bevroren.
Voor de bouw van extra woningen maakt het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks € 100 miljoen euro vrij. Hierdoor hoopt het kabinet een snellere bouw van woningen te stimuleren.
Ook voor verduurzaming van koophuizen is tot 2025 160 miljoen beschikbaar. Te denken valt aan investeringen voor warmtepompen en zonnepanelen.
Belasting en toeslagen
Zoals verwacht is er op belasting- en toeslagengebied weinig nieuws te melden. Terwijl veranderingen nodig zijn om bijvoorbeeld de koopkracht van gepensioneerden te verbeteren.

-------------------------------------


Schenk- en erfbelasting niet erg populair (07-21)

Wie iets schenkt of nalaat krijgt te maken met schenk- en erfbelasting. Veel senioren willen graag iets schenken aan de volgende generaties of aan goede doelen. Echter veel senioren vinden het niet terecht dat er zoveel schenk- en erfbelasting moet worden betaald. Over de erfenis of schenking is immers meestal al eerder belasting betaald. Denk aan inkomstenbelasting, vermogensbelasting en onroerendezaakbelasting.
Herziening van dit fiscale stelsel is daarom noodzakelijk en daarom staat dit punt hoog op de agenda bij veel politieke partijen en bij de ouderenorganisaties.
De materie van de schenk- en erfbelasting is dermate ingewikkeld, dat het is aan te raden om bij een fiscalist of bij een notaris informatie in te winnen.

-------------------------------------


Verkeerde keuze AOW kan nu toch worden teruggedraaid! (07-21)

Als uw partner in een verpleeghuis komt en u hebt per ongeluk een verkeerde keuze gemaakt over uw AOW, dan kan dat nu toch worden teruggedraaid. ANBO heeft hiervoor gestreden en is blij met dit succes voor alle gepensioneerde echtparen.
Het is al langer een doorn in het oog van ANBO: de keuze die echtparen voor hun AOW kunnen maken als één van beiden in een zorginstelling moet worden opgenomen, zoals een verpleeghuis. Mensen kunnen er dan voor kiezen om voortaan AOW voor een alleenstaande te ontvangen, in plaats van AOW voor een gehuwde, omdat ze niet meer één huishouden vormen. Dat klinkt in eerste instantie aantrekkelijk, want het inkomen stijgt dan fors. Maar op andere terreinen zijn gepensioneerden ineens veel duurder uit, omdat ze bijvoorbeeld een veel hogere eigen bijdrage moeten gaan betalen voor de zorg in de instelling. Ook kan de keuze gevolgen hebben voor onder meer de zorgtoeslag of inkomstenbelasting.
Voor onze leden heeft ANBO een leidraad gemaakt. Die helpt bij het maken van de juiste keuze. De leidraad kunt u vinden op de website bij: www.anbo.nl/gescheiden-leven.
Voor advies kunt u ook bellen naar 0348 – 46 66 88.

-------------------------------------