Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Wel degelijk ruimte om pensioenen te verhogen! (12-23)

Reactie ANBO op Prinsjesdag 2023 (11-23)

Nieuwe pensioenwet aangenomen! (07/08-2023)

Geldtips voor op reis (06-23)

Maximaal 150 euro eigen risico per behandeling (06-23)

Veel spaargeld verhoogt eigen bijdrage voor verpleeghuis (05-23)

Meedoenpakket voor ouderen (05-23)

Meer mensen hebben recht op zorgtoeslag (04-23)

De endjes aan elkaar knopen (02-23)

Gemengde gevoelens bij nieuwe pensioenwet! (02-23) 


Wel degelijk ruimte om pensioenen te verhogen! (12-23)


ANBO bekritiseert de mogelijke  terughoudendheid van enkele grote Nederlandse pensioenfondsen wat betreft het verhogen van het pensioen.

ANBO stelt dat deze fondsen meer ruimte hebben om de pensioenen te verhogen dan ze nu suggereren. Hoewel de fondsen verwijzen naar dalende prijsindexcijfers van het CBS als een reden voor hun voorzichtigheid, benadrukt ANBO dat de financiële positie van de fondsen momenteel sterk is, met hoge dekkingsgraden.

Diverse pensioenfondsen geven aan dat zij de pensioenen volgend jaar maximaal met 3 procent kunnen verhogen.
Dat betekent dus opnieuw koopkrachtverlies, wat ook de afgelopen twaalf jaar al is gebeurd, met uitzondering van het jaar 2023.

Daarnaast wijst ANBO erop dat pensioenfondsen onder de versoepelde indexatieregels ook niet versterkte indexatie uit voorgaande jaren kunnen meenemen in hun overwegingen. Deze aanpak kan relevant zijn voor fondsen die met hoge inflatie te maken hadden.

------------------------------------Reactie ANBO op Prinsjesdag 2023 (11-23)

De koopkracht van gepensioneerden blijft komend jaar achter bij die van de werkenden. Naar verwachting gaan gepensioneerden er gemiddeld 1% in koopkracht op vooruit. Werkenden mogen meer dan het dubbele tegemoet zien, namelijk 2,1%.

Een aantal maatregelen op belasting- en toeslagengebied zal een beter koopkrachtbeeld opleveren voor senioren met een laag en met een middeninkomen. Dat komt o.a. door verhogingen van de algemene heffingskorting, de ouderen-korting en de alleenstaande ouderenkorting.
Uiteraard zijn er nog andere ontwikkelingen die het besteedbaar inkomen van de ouderen aantasten of verbeteren.

Helaas gaan de zorgpremies volgend jaar fors omhoog. De vergrijzing leidt tot een grotere vraag naar zorg en ook de aanzienlijke loonsverhogingen van zorgpersoneel zijn belangrijke factoren die hierop van invloed zijn.

Ook is nu bekend dat er in 2024 geen energietoeslag komt en dat de zorgtoeslag wordt verlaagd.

Wel gaat de huurtoeslag enigszins omhoog.
ANBO maakt zich zorgen over rapporten die aandringen op bezuinigingen in de ouderenzorg. Daarom heeft ANBO de Tweede Kamer opgeroepen zich uit te spreken tegen deze plannen.

“Het nieuwe kabinet zal na de verkiezingen hier als eerste mee aan de slag moeten gaan”, aldus de woordvoerder van ANBO.
------------------------------------


Nieuwe pensioenwet aangenomen! (07/08-2023)

Een paar weken geleden heeft de Eerste Kamer de nieuwe wet  ‘Wet Toekomst Pensioenen’ aangenomen. Daar gaat iedereen over een aantal jaren wel het nodige van merken.
Momenteel hebben de gepensioneerden een uitkering die, met uitzondering van het afgelopen jaar, voor de meeste deelnemers al 15 jaar gelijk is gebleven of zelfs gedaald. Alleen daarom is ANBO vóór de nieuwe wet omdat de huidige wet veel nadelen heeft opgeleverd.
Of de nieuwe wet koopkrachtig genoeg blijft, zal nog moeten blijken. ANBO vindt dat dit nog beter kan worden geborgd en dat er een eerlijk evenwicht moet zijn tussen de generaties.
De kans op een hoger pensioen is met deze wet wel groter, omdat er niet eerst grote reserves hoeven te worden opgebouwd. De pensioenen kunnen bij de introductie van de nieuwe wet ook wat omhoog als een fonds al wat reserves heeft.
Dat scheelt sterk per fonds. Afwachten maar.
De pensioenfondsen moeten voor 1 januari 2027 helemaal klaar zijn met de omvorming. De grootste fondsen hebben nu al het voornemen om per 1 januari 2026 over te stappen op het nieuwe stelsel.
Het gaat om een enorme operatie van 19 miljoen pensioenen van 9 miljoen deelnemers, waaronder ruim 3 miljoen huidige gepensioneerden.
ANBO zal zich blijven inzetten voor het verhogen van de koopkrachtkwaliteit van het nieuwe pensioenstelsel!
We houden u op de hoogte!

------------------------------------


Geldtips voor op reis (06-23)

Gaat u op reis naar een land met een andere munt? Dan zijn er een aantal zaken waar u op moet letten!

Zorg dat u veilig betaalt
Houdt de pincode geheim en zorg dat er niemand kan meekijken. Ook in het buitenland kunt u contactloos betalen. Het kan handig zijn om altijd contant geld bij u te hebben.

Neem een creditcard mee
Een betaalpas wordt in het buitenland niet overal geaccepteerd. Met een creditcard heeft u een extra mogelijkheid om in het buitenland te betalen en hoeft u niet op zoek te gaan naar een geldautomaat voor contant geld.

Gebruik een creditcard verstandig
Een creditcard is vooral nodig bij het reserveren van een hotel en het huren van een auto.
In landen met de euro is betalen met betaalpas en creditcard gratis. In landen met een andere muntsoort rekent de bank een opslag bovenop de wisselkoers. Contant geld opnemen is met de creditcard ook duurder.

Betaalpas instellen
Uw betaalpas staat standaard ingesteld op ‘Europa’. Gaat u op reis buiten Europa? Stel dan de betaalpas in op ‘Wereld’.
Voor iedere betaalpas moet u dit apart instellen.

Pas uw limieten aan
Met een betaalpas kunt u per week een maximum bedrag betalen. Op vakantie kan een hogere limiet handig zijn.

Bewaar pasjes gescheiden
Bewaar uw betaalpas en creditcard niet op dezelfde plaats. Bij verlies of diefstal direct de alarmlijn van de bank bellen en uw pasjes blokkeren!

------------------------------------


Maximaal 150 euro eigen risico per behandeling (06-23)

Bij een dure behandeling kan men ineens het volledige eigen risico van 385 euro kwijt zijn. Patiënten hoeven nu per behandeling nog maar maximaal 150 euro eigen risico te betalen.

Goed nieuws, vindt ANBO, die hier jaren voor heeft gepleit.

Toch blijft ANBO de eigen bijdrage van 385 euro nog steeds veel te hoog vinden!
Een inkomensafhankelijke premie zou eerlijker zijn.

▶ Het dure zorgtoeslagsysteem kan dan worden afgeschaft.

------------------------------------

Veel spaargeld verhoogt eigen bijdrage voor verpleeghuis (05-23)

De eigen bijdrage die mensen moeten betalen in een zorginstelling verschilt sterk. Dat komt door het bedrag aan spaargeld dat men heeft.
Het vermogen van twee jaar geleden is hiervoor het uitgangspunt. De eigen bijdrage voor 2023 is dus gebaseerd op het verzamelinkomen van 2021.

Als u in een verpleeghuis wordt opgenomen, moet u iedere maand een eigen bijdrage betalen. De eerste vier maanden geldt een lage eigen bijdrage. Deze is in 2023 minimaal 184 euro en maximaal 966,60 euro per maand.
Na 4 maanden bepaalt uw gezinssituatie of u een lage of een hoge eigen bijdrage moet betalen.
Na opname in een zorginstelling krijgt u de keuze tussen een AOW-uitkering voor ongehuwden of voor gehuwden.

Het AOW-bedrag voor ongehuwden is hoger, maar na 4 maanden betaal je de hogere eigen bijdrage in plaats van de lagere. De hoge bijdrage gaat dan uit van je eigen inkomen en vermogen en niet meer van het gezamenlijke inkomen en vermogen. Door uw vermogen te verlagen, kunt u de eigen bijdrage voor een verpleeghuis ook flink verlagen. Notarissen weten hier veel over en kunnen u daarbij helpen.
Houd er ook rekening mee dat verandering van inkomen van de thuisblijvende partner ook effect kan hebben op de hoogte van de zorg- en/of huurtoeslag.

Op de website van het CAK staat een handige rekenmodule, waarmee u de eigen bijdrage kunt berekenen. U moet dan wel de belastingaangifte bij de hand hebben.
------------------------------------


Meedoenpakket voor ouderen (05-23)

De gemeente Noordoostpolder wil graag dat ook ouderen met een AOW-uitkering en klein pensioen (totaal 110% van de bijstandsnorm) kunnen meedoen aan de samenleving op sportief, educatief of cultureel gebied. 

Mogelijk komt u in aanmerking voor deze Meedoenregeling van € 100,- per jaar.
U kunt dit tegoed verzilveren bij verschillende organisaties in de NOP; dus ook bij ons. Bijvoorbeeld voor het ANBO-lidmaatschap, onze activiteitenmiddagen of een (dag)reisje.

Informatie op de site van de gemeente of contact opnemen met het Soc. Loket (tabblad BEL.BEH / Gemeente-nieuws) of

 “Advies & Hulp” (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR ).

------------------------------------


Meer mensen hebben recht op zorgtoeslag (04-23)

In 2023 is de inkomensgrens voor zorgtoeslag fors verhoogd en komen dus veel meer mensen in aanmerking voor zorgtoeslag.  Deze grens gaat met minimaal 6.500 euro (bruto) omhoog afhankelijk van uw situatie.
► Laat geen geld liggen en check dit eenvoudig op de website van ANBO of bel met onze belastingservice.

------------------------------------


De endjes aan elkaar knopen (02-23)

Daar zijn wij erg goed in maar soms zijn er te weinig endjes om aan elkaar te knopen. Dan wordt er een maaltijd overgeslagen of gaat men de deur niet meer uit. Praten erover is moeilijk.
Maar mogelijk zijn er regelingen waarvoor u in aanmerking kunt komen naast bijvoorbeeld de huur- en zorgtoeslag.
Kwijtschelding van bepaalde gemeentelijke belastingen, energietoeslag (ook in 2023!), tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten.

De gemeente NOP kent ook het  ‘ Meedoenpakket Ouderen’.
Hebt u AOW en is uw inkomen niet hoger dan 110% van de bijstandsnorm dan komt u mogelijk hiervoor in aanmerking.
Bedragen per 1 januari 2023:
Maximaal netto  € 2.060,21 indien gehuwd/samenwonend.
Maximaal netto  € 1.516,96 indien alleenstaand.

U krijgt een ‘meedoen-tegoed’ dat u bij verschillende organisaties kunt besteden.
Als u (een deel van) dat tegoed bij ons wilt verzilveren kunt u denken aan betaling van uw ANBO-lidmaatschap, entreegelden op de activiteiten-middagen, kosten van een dagtocht.
Op tabblad (BEL. BEH. / Gemeente-nieuws) treft u de gegevens van de gemeente aan.
U kunt hierover ook van gedachten wisselen met onze eigen Advies & Hulp (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR)

Heel noodzakelijk is tegenwoordig ook de VOEDSELBANK. Als vangnet voor de mensen die (tijdelijk) niet meer in staat zijn om de eerste levensbehoeften aan te schaffen. Door het invullen van een formulier kunt u verzoeken om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket.

Het formulier is te downloaden via www.voedselbanknop-urk.nl
U kunt ook telefonisch contact opnemen met het nummer 06 – 52 36 34 09.

----------------------------


Gemengde gevoelens bij nieuwe pensioenwet! (02-23)

De Seniorencoalitie heeft met gemengde gevoelens kennis genomen van de nieuwe pensioenwet. Daarmee kan over vier jaar afscheid worden genomen van de beklemmende huidige pensioenwet, die gepensioneerden op grote achterstanden tot wel 35 procent heeft gezet door het uitblijven van indexaties.
Helaas blijft het inlossen van een koopkrachtig pensioen vaag. Voor de Seniorencoalitie kan de vlag niet uit, maar behoeft gelukkig ook niet halfstok.

Mede en dankzij de inzet van ANBO zijn onder meer de regels voor indexatie nu wel versoepeld. Anders hadden veel fondsen de pensioenen in deze tijd niet of nauwelijks kunnen verhogen.

De nieuwe pensioenwet bevat in elk geval een aantal uitgangspunten die voor de ouderenorganisaties vanaf dag één belangrijk zijn geweest en waarvoor zij zich in Den Haag jarenlang hard hebben gemaakt. Deze punten waren het behoud van solidariteit op het gebied van beleggingsrisico, het nabestaandenpensioen en het zogeheten ‘langlevenrisico’. Verder was het overeind blijven  van de pensioenplicht noodzakelijk.

Hoe koopkrachtig het stelsel is, blijft discutabel !!!
Belangrijk is ook hoe er wordt omgegaan met indexatie-achterstanden. Die kunnen alleen nog worden goedgemaakt in de periode tot 2027 en tijdens de start van de nieuwe pensioenwet. Daarom zullen de ouderenorganisaties zich in de komende jaren hard maken om deze schade zo goed mogelijk te repareren, uiteraard met open oog voor andere generaties.

Helaas maakt ANBO zich grote zorgen over de werknemers die geen pensioen opbouwen. Met de ruime miljoen ZZP’ers lijkt in de praktijk helemaal niets te gebeuren. Dat kan in de toekomst tot grote maatschappelijke problemen leiden.

-----------------------------------


Nog geen energietoeslag gekregen?

Als u nog geen energietoeslag heeft gekregen dan kan het ANBO Adviesteam u wellicht helpen.
Zij kijken samen met u of u recht heeft op de toeslag en kunnen  u indien nodig helpen bij de aanvraag.

Kijk op: anbo.nl/energietoeslag-check of bel naar 0348 – 46 66 88