Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Huisartsen in de Noordoostpolder met pensioen (04-24)

Een gebroken heup (03-24)


Huisartsen in de Noordoostpolder met pensioen

De komende vijf jaar gaan veel van de in onze polder werkzame huisartsen met pensioen. Zoals overal in Nederland zijn er geen of niet voldoende opvolgers. Een zorglijke zaak!
Onze Gemeente Noordoostpolder legt samen met het Universitair Medisch Centrum Groningen, Medrie en Zilveren Kruis een ‘rode loper’ uit door het in leven roepen van Polderdokter.nl. Met deze Nieuwe opleiding in de Regio zijn huisartsen tijdens hun opleiding verzekerd van stages in deze regio.
Doel is uiteraard dat zij zich na hun opleiding blijvend in de Noordoostpolder vestigen. 

Complimenten aan onze gemeente.

                          Een gebroken heup (03-24)

In Nederland breken ieder jaar zo’n 20.000 mensen een heup. Met een gemiddelde leeftijd van 84 jaar zijn dat bijna allemaal ouderen. Het gros van de patiënten wordt direct geopereerd. Maar is dat in alle gevallen de beste optie

Als je een heup breekt, lig je vaak binnen 24 uur op de operatietafel. Een paar procent van de gebroken heupen wordt niet geopereerd omdat de conditie van de patiënt niet goed genoeg is.

Met de patiënt en/of familie wordt besproken wat de verwachte impact is op de kwaliteit van leven, en soms ook, op de kwaliteit van sterven.

Uit onderzoek is gebleken dat vier op de tien patiënten die een heupoperatie ondergingen, een complicatie oplopen als gevolg van de operatie. De meest voorkomende zijn longontsteking, urineweginfectie en verwardheid. Daarnaast ervaren veel patiënten na een heupbreuk psychische problemen, zoals depressies, angst en posttraumatische stress.

In Europa ligt de nadruk van de zorg grotendeels op het verlengen van het leven. Veel mensen denken dat we maakbaar zijn. Dus ….. een kapotte heup, dat repareer je toch?

De harde realiteit is dat circa 22% van de geopereerden de heupoperatie niet overleven.