Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Onderwerpen: 

Valpreventie (03-24)


 

Op 9 april jl. kwamen veel bezoekers kijken en luisteren naar onze themamiddag ‘valpreventie’.

 

Een zeer belangrijk thema voor ons senioren en dus ook deze keer nog maar weer wat zaken om in ogenschouw te nemen!

 

- Bepaalde medicijnen beïnvloeden uw bloeddruk, balans of brein. Uw apotheker en uw huisarts weten heel goed of de door u gebruikte medicijnen invloed hebben op uw balans. Vraag daarom aan hen om informatie en kies dan een ander medicijn dat beter bij u past.

- Laat elk jaar uw ogen controleren. Als u vaak buiten bent is het wellicht verstandiger om een bril te gebruiken die speciaal voor veraf geschikt is. Met een varifocus-bril kunt u drempel en losse stoeptegels soms niet goed zien.

- Maak uw eigen huis veiliger is ook een belangrijk punt om vallen te voorkomen. Meestal zijn wat kleine aanpassingen al voldoende om het valgevaar aanzienlijk te beperken.

- Trainen van uw evenwicht en uw spierkracht is thuis makkelijk te doen. Probeer eenvoudige oefeningen en u zult merken dat dit een positieve invloed heeft op het vertrouwen van uw fysieke mogelijkheden.

- Ook op de website www.anbo.nl vindt u veel informatie door bij het vraagteken ‘valgevaar’ in te tikken.

 

 

Valpreventie (03-24)

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de Spoedeisende Hulp na een valongeval.

Ouderen kunnen hierdoor hun zelfredzaamheid tijdelijk of voorgoed verliezen. Het is daarom belangrijk om vallen te voorkomen door het valrisico te verminderen.

Angst voor vallen zorgt ervoor dat bepaalde situaties of activiteiten worden ontweken. Dit leidt vaak tot eenzaamheid.

Gelukkig kun je als oudere of verzorgende veel doen om vallen te voorkomen!

- Blijf actief door bijvoorbeeld met een beweegprogramma op balans en spierkracht te trainen.
- Maak het huis veilig met extra verlichting en antislipmatten.
- Bespreek het medicijngebruik regelmatig met uw huisarts.
- Controleer de ogen regelmatig en zorg dat er een reservebril voorhanden is.
- Draag ook binnenshuis stevige en passende schoenen met voldoende profiel en een lage hak.
- Gezonde voeding helpt spieren en botten sterk te houden. Zorg voor genoeg eiwitten, vitamines en mineralen.
- Het dragen van een heupairbag zorgt voor minder valletsel.

Valpreventie …. op dit moment een onderwerp van belang.

Het Rijk heeft aan de gemeentes geld beschikbaar gesteld om vorm te geven aan valpreventie voor hun inwoners. Waarschijnlijk is een verwijzing via de Wmo-afdeling van de gemeente noodzakelijk. Ook zijn er al diverse zorgverzekeraars waar men voor hun leden een budget klaar heeft staan om bijvoorbeeld bij een fysiopraktijk trainingsuren op het gebied van valpreventie te volgen. 

Kijk uw polis er op na of neem contact op met uw zorgverzekeraar.
GGD Flevoland is momenteel ook bezig om de gevaren van vallen bij nog thuiswonende senioren te inventariseren.

Een paar van ‘onze StABS-NOP-senioren’ zijn hierover geïnterviewd.
En als laatste zijn de drie ouderenorganisaties (KBO, PCOB en StABS-NOP) bezig met het organiseren van een themamiddag op korte termijn over dit onderwerp.

Valpreventie …. U zult hier nog meer over horen dit jaar!