Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Geld nalaten aan een goed doel (02-24)


Geld nalaten aan een goed doel (02-24)

Denkt u er wel eens over na aan wie u uw geld en bezittingen wilt nalaten na uw overlijden? Misschien wilt u alles nalaten aan uw kinderen of directe familie, maar er zijn meer mogelijkheden, zoals het steunen van een goed doel.

U kunt dat zelf bepalen en regelen.


Als u geen partner en kinderen heeft gaat uw nalatenschap naar verdere familieleden, zoals broers, zussen, neven en nichten. Wilt u dat niet, dan kunt u met een testament zelf kiezen wie uw erfgenamen worden. Een goed doel zou dan een goede keuze kunnen zijn.


Als u geld wilt nalaten aan een goed doel, moet u bij een notaris een testament laten maken. Uw wensen zelf op papier zetten, is niet voldoende. Zo’n verklaring is niet rechtsgeldig. U kunt met een handgeschreven codicil (met datum en handtekening) wel spullen nalaten aan bepaalde personen als het bijvoorbeeld over sieraden of een schilderij gaat, maar geen geld.


Als u het goede doel als enige erfgename benoemt dan erft het goede doel niet alleen uw bezittingen, maar ook de schulden, als u die heeft. Een erkend goed doel hoeft geen erfbelasting te betalen.
Als u een legaat nalaat (dat is een vast bedrag) dan heeft het goede doel verder niets met de nalatenschap te maken. Het legaat heeft voorrang op de erfenis. Wat overblijft gaat naar de erfgenamen.


StABS-NOP heeft goede ervaringen met Het Notarieel in Emmeloord 

(zie tabblad OVER ONS / BESTUUR (Hulp bij notariszaken).