Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

De bewindvoerder over de energietoeslag (05-22)

De bewindvoerder over het PGB (03-22)

De bewindvoerder over de extreme energieprijzen (02-22)

Bewindvoering, Wat is dat nu precies? (02-21)

De bewindvoerder Wat doet hij nu precies? (03-21)

De bewindvoerder over minimaregelingen (04-21)

De bewindvoerder over mobiele telefonie (05-21)

De bewindvoerder over schulden (06-21)

De bewindvoerder over energiecontracten (07-21)

De bewindvoerder over uitvaartverzekeringen (09-21)

De bewindvoerder over budgetbeheer (10-21)

De bewindvoerder over de ziektekostenverzekering (12-21)

----------------------------------


De bewindvoerder over de energietoeslag (05-22)

Wie krijgen de energietoeslag automatisch?

Vanaf 2 mei wordt deze verstrekt aan inwoners die op 1 april 2022 in de gemeente Noordoostpolder wonen en aan het volgende voldoen:
 Leeftijd tussen 21 jaar en de AOW-leeftijd.
 In maart 2022 een Participatiewet-uitkering als alleenstaande (ouder) of gehuwd zonder kosten delende medebewoners of een Bbz-light-uitkering ontvangen.

En wat als ik niet aan bovenstaande eisen voldoe?

 Woont u in de gemeente Noordoostpolder?
 Heeft u een laag inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm)?
 Heeft u een energierekening?
Kunt u deze drie vragen met ja beantwoorden dan komt u wellicht ook in aanmerking voor de energietoeslag.

Hoeveel is 120% van de bijstandsnorm?

Enkele voorbeelden (excl. vakantietoeslag):
Voor een alleenwonende AOW’er € 1.382,89
Voor een echtpaar met AOW-leeftijd € 1.872,49
Dit gaat dan over uw netto inkomen uit AOW en pensioen, zonder de eventuele toeslagen van de Belastingdienst.

Hoe aan te vragen?
Vanaf 23 mei a.s. is het aanvraagformulier beschikbaar op de website van de gemeente.


 Vraag de energietoeslag aan als u hier recht op heeft! 


----------------------------------

De bewindvoerder over het PGB (03-22)

Wat is een PGB?
Een PGB is een budget dat wordt toegekend door de gemeente, het Zorgkantoor of de zorgverzekeraar om daarmee zelf uw zorg in te kopen.

Voor wie is het?
Heeft u door ziekte, ouderdom of beperking extra hulp nodig bij bijvoorbeeld huishouden, verzorging, dagbesteding of begeleiding, dan is een PGB misschien voor u beschikbaar.

PGB of zorg in natura (ZIN)?
Vaak wordt er zorg verleend door instanties waar de gemeente een contract mee heeft. Dit noemen wij “zorg in natura”. Met een PGB heeft u echter de mogelijkheid om zelf uw zorgverlener te kiezen. Dit kan dan bijvoorbeeld een kennis, familie of misschien een professional zijn waar de gemeente geen contract mee heeft. Wel dient deze zorg(verlener) natuurlijk aan de gestelde voorwaarden te voldoen.

Hoe aan te vragen?
Afhankelijk van uw problematiek kan een PGB worden aangevraagd bij de gemeente, het Zorgkantoor of de zorgverzekeraar. Vaak is dit een ingewikkelde aanvraag waarbij ondersteuning handig is.
Hiervoor kunt u gratis hulp krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner via bijvoorbeeld
www.carrefour.nu of www.thuiscliëntondersteuning.nl.
Soms is het ook nodig dat er iemand wordt aangesteld voor het beheer van het PGB. Veel bewindvoerders kunnen u ook helpen bij de aanvraag en het beheren van een PGB.

Uw zorg goed verzorgd!


----------------------------------

De bewindvoerder over de extreme energieprijzen (02-22)

Wat is er aan de hand?

Door diverse externe factoren zijn de energieprijzen de afgelopen maanden extreem gestegen. De kosten van een KWh stroom of een m3 gas zijn soms wel ver twee- of drievoudigd! Juist in deze wintermaanden heeft deze stijging een enorm effect op uw energierekening.

Tegemoetkoming door de overheid
Om de extreme stijging wat te verzachten geeft de overheid een gemiddeld huishouden ca. € 400,- compensatie op hun kosten d.m.v. korting op de energiebelasting. Deze korting ziet u terug op uw jaarrekening.

Variabel of een langlopend contract
Bij een variabel contract worden de tarieven meestal per 1-1 en 1-7 aangepast, maar op dit moment doen veel leveranciers dit nu maandelijks. Advies is om bij een variabel contract nu even niets te doen, maar even geduldig af te wachten tot de tarieven weer iets gaan dalen. Heeft u een langlopend contract welke nog een poosje loopt, dan heeft u geluk. Loopt uw contract op korte termijn af, dan is het advies te kiezen voor een variabel contract of hoogstens een vast contract voor een jaar. Kijk goed naar de voorwaarden en verschillen.

Tegemoetkoming door de gemeente
Naast de korting via de jaarafrekening kunnen mensen die op of rond bijstandsniveau leven ook nog € 200,- tegemoetkoming krijgen van de gemeente. Hier wordt nog aan gewerkt. Houd de website van de gemeente in de gaten.

 Steek wat energie in het regelen van je energie! 

----------------------------------

Bewindvoering, Wat is dat nu precies? (02-21)

Er bestaat veel verwarring over het begrip bewindvoering. Veel mensen hebben er wel eens van gehoord, maar weinig mensen weten echter precies wat er mee bedoeld wordt. Daar komt ook nog eens bij dat de beschermingsbewind-voerder vaak verward wordt met de WSNP-bewindvoerder.

Even een uitleg. De WSNP-bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank als iemand in de schuldsanering (de WSNP) komt. Deze bewindvoerder ziet erop toe dat iemand de verplichtingen van de schuldsanering nakomt en hij verdeelt het afgedragen geld over de schuldeisers.

De beschermingsbewindvoerder is een persoon die voor iemand het totale beheer over de financiën en bijhorende administratie overneemt. Dit gaat ook via de rechtbank en wordt ingesteld omdat iemand tijdelijk of langdurig niet meer in staat is om zijn eigen financiële belangen te behartigen.

De oorzaken kunnen heel divers zijn, bijvoorbeeld dementie, een verstandelijke beperking, problematische schulden, maar ook wel het wegvallen van de partner, waarna de overgebleven partner geen idee heeft hoe hij of zij alles moet regelen.

Het woord ‘bescherming’ is erg belangrijk. Het beschermt iemand bijvoorbeeld tegen financieel misbruik door hulpverleners, kennissen of familie. Dat is iets wat helaas maar al te vaak voorkomt.

De rechtbank ziet erop toe dat de bewindvoerder zijn werk goed doet en het geld van de onderbewindgestelde persoon goed beheert.

----------------------------------


De bewindvoerder Wat doet hij nu precies? (03-21)

Hieronder leggen we uit wat een beschermingsbewindvoerder nu eigenlijk doet.

De bewindvoerder wordt aangesteld door de rechtbank om het vermogen van de onderbewindgestelde te beheren en te beschermen. Hij doet dit voor mensen die dit zelf, om wat voor reden dan ook, niet meer kunnen. Naast het beheren van het vermogen doet hij ook alle financiële administratie. Hieronder een korte opsomming van een deel van de taken van de bewindvoerder:
• Het doen van alle betalingen;
• Het reserveren voor noodzakelijke uitgaven;
• Het ontvangen van alle financiële post en het nemen van alle acties die hieruit voorkomen;
• Het aanvragen, bewaken en aanpassen van bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag;
• Het doen van de belastingaangifte;
• Communicatie met instanties als het SVB, UWV, CAK, gemeente, banken en verzekeringsmaatschappijen;
• Het defensief beheren of beleggen van vermogen;
• Het aanvragen of aanpassen van verzekeringen;
• Adviseren over of aanpassen van abonnementen van bijvoorbeeld (mobiele) telefonie, internet, e.d.;
• Het aanvragen van kwijtscheldingen of tegemoetkomingen.


De bewindvoerder heeft veel kennis van de bovenstaande zaken. Ook moet hij jaarlijks verantwoording afleggen aan de onderbewindgestelde en/of de rechtbank.
Kijk voor meer informatie op de websites van de bewindvoerders of neem contact op 

----------------------------------


De bewindvoerder over minimaregelingen (04-21)

Veel mensen weten niet dat de gemeente Noordoostpolder diverse regelingen heeft om inwoners met een laag inkomen te ondersteunen. Hieronder een korte toelichting op hetgeen de gemeente u bijvoorbeeld kan bieden:

• Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten: Heeft u weinig inkomen (tot max. 110% bijstandsnorm) en maakt u extra kosten vanwege een ziekte of handicap dan kunt u misschien voor deze vergoeding van maximaal € 250,- per jaar in aanmerking komen. Met alleen een AOW voldoet u vaak ook aan de genoemde inkomensnorm.
• Bijzondere bijstand: een vergoeding voor bijzondere eenmalige of steeds terugkerende kosten. Denk hierbij aan kosten voor een maaltijdvoorziening, extra was kosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, eigen bijdrage personenalarmering, rechtshulp, etc. Ook hier geldt dat er sprake moet zijn van een laag inkomen en vermogen. Hiervoor is de norm echter ruimer dan de eerdergenoemde 110%. Zit u hier iets boven dan kunt u vaak ook nog een deel van de kosten vergoed krijgen.

Daarnaast zijn er nog speciale regelingen voor kinderen tot 18 jaar (het Meedoen pakket) en volwassenen die nog niet de AOW-leeftijd bereikt hebben (de Individuele inkomenstoeslag). Op de website van de gemeente vindt u de uitgebreide informatie. Ga hiervoor naar:
www.noordoostpolder.nl/inkomen-werk-en-bijstand 
----------------------------------


De bewindvoerder over mobiele telefonie (05-21)

Als bewindvoerder vragen wij regelmatig voor onze cliënten abonnementen aan voor mobiele telefonie. Helaas krijgen wij ook heel veel cliënten die, bij aanmelding bij ons, al flinke schulden hebben gemaakt, waaronder heel vaak bij mobiele telefoonproviders. Daarom een aantal praktische tips.

Abonnement of prepaid?
Als je regelmatig belt, goed bereikbaar wilt zijn en nooit zonder beltegoed wilt zitten is het een logische keus om voor een abonnement te kiezen. 

Sim-only of met toestel?

Wil je niet vast zitten aan hoge kosten en wil je zelf bepalen wanneer je een nieuwe telefoon wilt? Dan is het aan te raden voor een sim-only abonnement te gaan. Dat wil zeggen: een abonnement waarbij je alleen betaalt voor het bellen en de eventuele data en zelf zorgt voor een toestel. Bij een abonnement met een toestel betaal je vaak het toestel in 24 maanden af en is er dus sprake van een lening. Boven een waarde van € 250,- wordt het toestelkrediet zelfs geregistreerd bij het BKR. Denk hier dus goed over na.

Waar aanschaffen?

Wil je alle servicehulp bij het installeren ga dan naar een plaatselijke telefoonwinkel. Ben je zelf een beetje handig of heb je hier hulp bij, dan kan het lonen om voor een goedkoop sim-only-abonnement te gaan. Voor heel voordelige abonnementen kan je o.a. terecht bij Simpel, Youfone, Lebara of Ben. Hier heb je al abonnementen voor € 2,50 per maand.
Voor een vergelijking kun je bijv. kijken op
www.bellen.com

 Bespaar veel geld door goed te vergelijken! 

----------------------------------


De bewindvoerder over schulden (06-21)

Heeft u schulden en lukt het u niet meer de maandelijkse verplichtingen hiervan na te komen? Wacht niet af. Er zijn verschillende manieren om hier hulp bij te krijgen.

Via de gemeente:
Lukt het u nog redelijk uw eigen financiële zaken te regelen, maar zijn het de schulden waardoor u vastloopt? Neem dan contact op met de gemeente Noordoostpolder via
 sociaalloket@noordoostpolder.nl of 0527 - 63 39 11. Zij kunnen kijken welke hulp er voor uw schulden en zo nodig ook voor uzelf ingeschakeld kan worden. 

Via een bewindvoerder:
Loopt u helemaal vast door uw schulden en lukt het u ook niet meer uw administratie op orde te houden en uw rekeningen te betalen? Dan kan het verstandig zijn contact op te nemen met een beschermingsbewindvoerder. Indien nodig nemen zij uw complete financiële beheer en administratie over. Daarnaast gaan zij op zoek naar de beste oplossing voor uw schulden. Dit kan zijn door het treffen van enkele betalingsregelingen, maar ook door aanmelding bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. Ook na aanmelding bij de gemeente blijft de bewindvoerder uw financiën en administratie beheren.

Schuldhulp tegen betaling?
Dit is bij wet verboden. Ga dus nooit in zee met iemand die geld vraagt voor het regelen van uw schulden. Alleen een vergoeding voor het beheren van uw budget is toegestaan.

Schulden? Wacht niet tot uw helemaal vastloopt!

----------------------------------


De bewindvoerder over energiecontracten (07-21)

U kent het vast wel: de verkoper aan de deur of het telefoontje onder het eten waarbij u het allergoedkoopste energiecontract wordt aangeboden. Bewindvoerders zien helaas dat veel mensen deze onwaarschijnlijke kortingen en cadeaus niet kunnen weerstaan.

Verkoop aan de deur of telefonisch?

Het advies is om niet zomaar op een aanbod in te gaan zonder dat u precies weet wat de werkelijke kosten zijn. Vaak wordt er u verteld dat u veel voordeliger uit bent met het contract wat u aangeboden wordt. Soms klopt dit, maar vaak helaas ook niet. Staar u niet blind op het maandbedrag. Lijkt het aanbod aantrekkelijk, vraag dan altijd om een voorstel per mail of post welke u rustig kunt vergelijken met uw huidige contract. Teken nog niets! Wil de verkoper hier niet aan meewerken omdat u dan een fantastische korting misloopt, dan is dit een signaal om het juist niet te doen.

Aanbieders vergelijken

Er zijn diverse websites waarop u verschillende energieleveranciers op basis van uw actuele situatie kunt vergelijken. 
Ook ANBO heeft een energieservice! Schrijf u in en zij regelen gratis voor de leden de beste leverancier; maatwerk dus.
Ga naar: www.anbo.nl/ledenvoordeel/dienstverlening/anbo-energieservice. 

Flexibel of vaste looptijd?
Dit blijft altijd een gok. Wilt u zekerheid? Kies dan voor bijvoorbeeld 3 jaar ‘vast’. Bij een flexibel contract weet u zeker dat u de actuele prijs betaalt en na een jaar (zonder boete) weer kunt overstappen.
Jaarlijks overstappen kan heel gunstig zijn.

  Steek wat energie in het regelen van uw energie! 

----------------------------------


De bewindvoerder over uitvaartverzekeringen (09-21)

Heeft u een goede regeling voor de kosten voor uw uitvaart? Heel veel mensen hebben dit goed geregeld, maar toch blijken er ook veel mensen te zijn die hier toch nog eens goed naar moeten kijken. Bewindvoerders maken vaak mee dat mensen dit niet (goed) geregeld hebben.

Is een uitvaartverzekering nodig?

Heeft u voldoende geld op uw bankrekening waar zeker, ook als het zover is, de kosten van uw uitvaart van betaald kunnen worden, dan is een uitvaartverzekering wellicht niet nodig.  In alle andere gevallen is het zeer verstandig hiervoor toch iets te regelen.

Soorten verzekeringen

Het is ook goed om uw huidige polis nog eens goed te (laten) beoordelen. Is het verzekerde bedrag wel geïndexeerd? U kunt namelijk lang geleden voor een mooi bedrag verzekerd zijn, maar dekt dat bedrag nu en in de toekomst nog wel de kosten van de uitvaart? Heeft u een dienstenverzekering bekijk dan goed of alles wat u wenst wel meeverzekerd is. Zo was er bijvoorbeeld de laatste tijd veel te doen om de dienstenverzekeringen bij Yarden. Door overname door DELA lijken de problemen voorlopig opgelost, maar hoe zit dat in de toekomst?

Bent u op leeftijd en heeft u nog geen verzekering afgesloten?  Een koopsompolis kan dan een oplossing zijn. U stort dan nu eenmalig een bedrag, waardoor u zeker weet dat het geld hiervoor gereserveerd staat.

Een uitvaartverzekering is een complex financieel product. Daarom is het belangrijk dat u zich goed laat voorlichten door een verzekeraar of tussenpersoon.

Bescherm uw nabestaanden, regel het nu.

----------------------------------


De bewindvoerder over budgetbeheer (10-21)

Naast beschermingsbewind bieden de meeste bewindvoerders ook budgetbeheer, ook wel genoemd inkomensbeheer, aan.

Verschil bewindvoering en budgetbeheer

Evenals bij bewindvoering beheert de budgetbeheerder de financiën van iemand. Een groot verschil is dat er geen rechtbank aan te pas komt. Het is het op vrijwillige basis uit handen geven van het beheer over de financiën. Er is dus ook geen rechtbank die controleert of de budgetbeheerder goed zijn werk doet. Het is dus belangrijk dat iemand zelf nog wel mee kan en wil kijken bij het beheer van zijn eigen financiën.

Voor wie?

Budgetbeheer kunt u aanvragen als u het prettig vindt de financiële zaken uit handen te geven. U gaat dan een overeenkomst aan met de budgetbeheerder tegen een vaste vergoeding per maand. Het is vooral voor mensen die het misschien nog wel zelf zouden kunnen, maar voor wie het wellicht teveel energie vraagt of die misschien de angst hebben zaken niet goed te doen en daardoor in de problemen te komen. Of wellicht vindt u het gewoon prettig en voelt het als een luxe om alle financiën en bijbehorende administratie aan een professional over te laten.

Maatwerk

De meeste bewindvoerders bieden meerdere vormen van budgetbeheer. Dit varieert van het betalen van de vaste lasten tot het volledig ontvangen en verwerken van alle post, doen van alle betalingen en het regelen van bijvoorbeeld alle belastingzaken. Voor budgetbeheer maakt het niet uit of u rijk of arm bent. Het is ontzorging voor iedereen die dat wenst.

Budgetbeheer, voor financiële ontzorging !

----------------------------------


De bewindvoerder over de ziektekostenverzekering (12-21)

Via de media worden we weer bestookt met reclame en adviezen over de verzekeringen van uw ziektekosten. Wellicht ziet u door de bomen het bos niet meer, maar toch is het goed om eens kritisch naar uw ziektekostenpolis te kijken!

Natura- of restitutiepolis

Bij een naturapolis worden alleen de kosten vergoed van zorgverleners waar uw verzekeraar een contract mee heeft gesloten. Gaat u naar een niet-gecontracteerde zorgverlener, dan wordt vaak maximaal 75% van de gemaakte kosten vergoed. Dit kan flink in de papieren lopen.

Bij een restitutiepolis kunt u naar elke zorgverlener van uw voorkeur gaan. Wel is het zo dat de meeste verzekeraars met heel veel zorgverleners contracten hebben gesloten en om die reden een naturapolis voor u afdoende kan zijn. Het verschil in premie tussen beide varianten is soms wel € 20,- per maand.

Aanvullende verzekeringen

Aanvullende verzekeringen zijn er in alle soorten en maten. Vaak gaat het om complete pakketten in verschillende gradaties. Bij andere verzekeraars kunt weer kiezen voor specifieke modules zoals bijvoorbeeld fysiotherapie of alternatieve geneeswijzen. Veel mensen hebben een aanvullende verzekering terwijl ze hier misschien zelden gebruik van maken. Kijk dus goed wat er nu daadwerkelijk extra vergoed wordt boven op de basisverzekering en vraag u af of in de gevallen dat het voorkomt u misschien de extra kosten eenvoudig zelf kunt opvangen. Een onnodig aanvullend pakket kan u jaarlijks vele honderden euro’s kosten.

Tandartsverzekeringen

De meeste verzekeraars hebben speciale pakketten voor tandartsbehandelingen (soms inbegrepen in de eerder genoemde aanvullende pakketten). Een algemeen kenmerk is de hoge premie t.o.v. het verzekerde bedrag. De jaarlijkse premie bedraagt al vaak 60% van het verzekerde bedrag.

De bewindvoerder over de ziektekostenverzekering

Als u de kosten die de tandartsverzekering dekt zelf kunt opvangen dan blijven deze vaak onder de jaarlijkse premiekosten van deze aanvullende verzekering en lijkt opzeggen een goede optie!

Verhoogd eigen risico

Standaard heeft iedereen een eigen risico van € 385,- per jaar. Tegen een flinke korting op uw premie kunt u dit eigen risico verhogen tot max. € 885,-. Het is goed om eens te kijken  naar het verbruik van uw eigen risico in de afgelopen jaren. Dit kan eenvoudig in de app of op de online-omgeving van uw verzekeraar. Blijft u daar jaarlijks onder of komt u er incidenteel maar iets boven, dan kan het flink lonen het eigen risico te verhogen. Doe dit alleen als u dit verhoogde bedrag kunt missen als er onverhoopt toch hoge kosten zijn.

Budgetverzekeringen

Veel zorgverzekeraars hebben naast hun bekende namen ook nog budgetpakketten. Zo heeft Zilveren Kruis het goedkopere pakket Ziezo. Hier regel je alles online en krijgt u daarom korting op de premies. Dit geldt bijv. ook voor ZEKUR (Univé) en Bewuzt (VGZ). Het is goed om hier ook eens naar te kijken.

Vergelijken

Een handige zorgvergelijker is de ‘ANBO Zorgvergelijker’. Ook op de sites van Zorgwijzer, Poliswijzer of Consumentenbond vindt u goede informatie.

 Regel nu uw zorgverzekering voor 2022 
-