Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Aandacht voor digitalisering blijft hard nodig!

De Tweede Kamer debatteerde onlangs over digitalisering. 

ANBO-PCOB heeft samen met andere organisaties een aantal aandachtspunten ingebracht.
Voor senioren en mensen met een beperking is een toegankelijke en begrijpelijke (digitale) samenleving van groot belang. Want dat bepaalt immers of zij volledig zelfstandig kunnen meedoen. Het gaat in totaal om 2,5 miljoen mensen die moeite hebben om mee te komen met de digitalisering.

Aangeleverde aandachtspunten zijn:

 Nog steeds zijn veel websites van de (lagere) overheid ontoegankelijk, waardoor er bijvoorbeeld geen Wmo-voorziening kan worden aangevraagd. Dit moet snel verbeterd worden.

 Ruim 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn niet digitaal vaardig. Voor hen zijn analoge alternatieven voor communicatie met de overheid (schriftelijk, telefoon en balie) van wezenlijk belang. Deze alternatieven moeten stevig worden verankerd.

 Uit recente onderzoeken is gebleken dat geen enkele van de 80-ziekenhuiswebsites volledig voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Met name senioren zijn hier sterk van afhankelijk. Hier moet meer actie op worden genomen.

ANBO-PCOB blijft de vinger aan de pols houden en zal deze onderwerpen blijven aankaarten totdat ze goed geregeld zijn!


Digitale hulp Buurthuis De Golfslag


Graag brengen wij onder uw aandacht het initiatief van buurthuis De Golfslag om mensen te ondersteunen die niet digitaal vaardig zijn. 


Hoe zij dat doen?

Tweewekelijks op donderdagmiddag tussen 13.30 en 15.30 uur, is er een inloopmiddag in dit buurthuis waar je digitale hulp kunt krijgen. 


De geplande data tot de zomervakantie zijn: 23 mei, 6 en 20 juni, 4 en 18 juli.   Mailadres: digitalehulp@buurthuisdegolfslag.nl

▶ Kom gerust langs! ◄