Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 


December 2023

Actualiteit
Als wij dit schrijven is het medio november. 

Het regent en aan de grenzen van Europa en in het Midden Oosten woeden oorlogen. Trouwens, op meer plaatsen in de wereld zijn brandhaarden, overstromingen, aardbevingen, etc. Nieuws waar we niet vrolijk van worden. De verkiezingen zijn achter de rug en nu moeten er keuzes worden gemaakt voor een nieuwe regering. Afwachten dus. 

Voor u ligt alweer het laatste bulletin van 2023, tevens de eerste van 2024.

Adverteerders en kortinggevers
Dit mooie bulletin kunnen wij alleen maar uitbrengen vanwege de bedrijven en organisaties die bij ons willen adverteren!
Wij vragen u dan ook om gebruik te maken van hun diensten, producten en expertise want dan blijft het voor hen aantrekkelijk om met ons in zee te gaan. Hetzelfde geldt voor alle bedrijven die u korting geven. Wij zijn blij met hen!
Onze redacteur, Aalt van der Weg, gaat binnenkort weer op pad om hen te benaderen om ook in 2024 met ons in zee te gaan.

Bestuur
Wij kijken terug op een actief jaar; zowel qua belangenbehartiging alsook m.b.t. de activiteiten en reizen. Een hele klus voor een bestuur met slechts 4 mensen. Gelukkig worden er ook nog taken gedaan door een kleine 50 vrijwilligers. Zonder hen lukt het niet!!

Fusie
Zoals het er nu naar uitziet zijn ANBO en PCOB per 1 januari 2024 gefuseerd. Op tabblad (NIEUWS / ANBO NIEUWS) vindt u verdere informatie.

 

2023 ▶ 2024

De maand december is een donkere maand maar wel met lichtpuntjes rond de feestdagen. Dat zal niet voor iedereen zo zijn. Laten wij ook aandacht hebben voor hen die alleen zijn, ziek zijn, of om wat voor reden de deur niet uitgaan.


 

Wij wensen u warme en plezierige feestdagen

en een goed begin van 2024!

 

 

November 2023

Overleggen

Als bestuur kunnen we merken dat de iets rustiger zomerperiode weer voorbij is. In het najaar zijn er standaard overleggen met bijvoorbeeld onze 2 collega ouderenbonden, met Carrefour, binnen de gemeente, enz. Uiteraard zullen wij bijzonderheden uit deze bijeenkomsten in dit bulletin vermelden.
Recent mochten wij ook een bijeenkomst bijwonen van woningbouwcorporatie Mercatus. Zij inventariseren bij diverse partijen binnen hun werkgebied wat wensen zijn en waar men tegenaan loopt. Op basis van die informatie kunnen zij hun plannen maken en/of bijstellen.

Prinsjesdag

Op het gebied van plannen maken en bijstellen gebeurt er ook veel binnen de overheid. Op tabblad leest u al een deel wat Prinsjesdag voor ons betekent. Onze koopkracht staat onder druk. Allerlei ontwikkelingen zullen het besteedbaar inkomen van de ouderen aantasten. Dat het eigen risico van 385,- euro blijft gehandhaafd is slechts een  klein pleistertje op de wonde.
Nieuw is dat ouderen – met een verhoogd valrisico – vanuit de gemeente een aanbod zullen krijgen over valpreventie en beweeginterventie. In de vorm van een cursus. Uiteraard is hierbij eerst een screening nodig. Wij blijven de info hierover volgen.

Activiteiten

Elke maand organiseren wij voor u een activiteit. Helaas is dat ook duurder geworden. De artiesten, de zaalhuur, de koffie met wat lekkers... We houden echter de entreeprijs zo laag mogelijk, hetgeen betekent dat er meestal geld bij moet. Dat geld halen we o.m. uit sponsorgeld. Zoals deze maand de bijdrage van RABO ClubSupport-actie van € 509,-. 

Met dank aan degenen die op ons stemden!

Doel van ons is dat u 1 keer per maand een gezellige middag hebt!


September 2023

Wij pakken de draad weer op . . . . .
Niet dat we de afgelopen zomermaanden stil hebben gezeten want in feite loopt ons vrijwilligerswerk het gehele jaar door.

Het eilandgevoel . . . . .
Op 15 augustus met 2 bussen naar Texel voor een heerlijk dagje uit. Met ruim 100 reizigers op pad …. Bij het al eerder drukken van dit blad hebben wij aangenomen dat iedereen zal hebben genoten van zee, zon en natuur en uiteraard van de maaltijden.
Dank aan Willem en Kitty die de organisatie op zich namen.

Sponsoring . . . . .
Ook dit jaar hebben wij ons als StABS-NOP/ANBO bij de Rabobank aangemeld om deel te nemen aan de RABO ClubSupport actie.
U leest er alles over op tabblad OVER ONS / SPONSORING.

Gratis . . . . .
Wij sturen gratis 3 maanden achtereen aan geïnteresseerde senioren het bulletin op. Doel is uiteraard dat men vervolgens lid wordt van ANBO. En ANBO-leden hebben bij ons een streepje voor!
Wijs familie, buren en vrienden hierop. U kunt het natuurlijk ook als een soort cadeautje aanbieden.
U kunt zich opgeven op tabblad CONTACT.

Belangenbehartiging . . . . .
Daarvoor bent u bij ANBO en bij ons aan het goede adres. In het bulletin weer veel informatie hierover. Neem gerust contact op als u vragen hebt en wij u ergens bij kunnen helpen.

Activiteiten . . . . .
De komende tijd bieden wij u elke maand op een woensdagmiddag een activiteit aan. Ook staat er een themamiddag (samen met PCOB en KBO) in de planning. En mogelijk nog een dagreis. Maar eerst gaat er nog een grote groep genieten van een 5-daagse reis.

Hoe meer mensen er naar onze middagen komen of met een dagreis meegaan hoe liever het ons is! 

Het is gezellig, u bent er even uit en maakt misschien nieuwe vrienden.


Juli en Augustus 2023

Vakantieperiode

Als senior zou je elke dag vakantie kunnen hebben. Maar ja... verplichtingen tot en met. Vrijwilligerswerk (wij zoeken nog versterking!) is heel erg leuk; je volgt echter dan toch een beetje het ritme van de nog werkenden. Dat betekent nu een boekje voor 2 maanden en dan een pauze tot de volgende editie van eind augustus. Uiteraard zitten we in deze periode niet stil. Sterker nog: er staat nog een dagreis gepland op 15 augustus. Hopelijk weer een bus vol. 

Zie info op tabblad ACTIVITEITEN / REIZEN

Rabo ClubSupport

Ook dit jaar kunt u ons weer sponsoren door op onze organisatie (StABS-NOP/ANBO) te stemmen. Omdat wij geen subsidie e.d. ontvangen is sponsorgeld altijd welkom. Als u bankiert bij de Rabobank kunt u daar gratis lid van worden. U hebt dan stemrecht. De stemperiode is dit jaar van 4 tot en met 26 september. In de volgende editie meer informatie.

Onveilige woonomgeving 

In ons vorige bulletin riepen wij u op om onveilige situaties of hindernissen in uw woonomgeving of in onze openbare gebouwen bij ons te melden. Helaas geen reactie! Betekent dit dat alles super goed geregeld is binnen de Noordoostpolder? Dat zou heel fijn zijn en plezierig voor onze gemeente om te horen. Lees anders nog een keer onze vraagstelling op tabblad BEL.BEH. / GEMEENTE-NIEUWS / IGW en reageer alsnog.

Zomer
Wij wensen u een mooie zomer toe; misschien met een leuk reisje of gewoon thuis op het balkon, in tuin of plantsoen.

Uiteraard zijn wij gewoon bereikbaar!


Juni 2023

Activiteiten
Op het moment dat wij het bulletin samenstellen zijn 60 van onze ANBO-leden een heerlijk dagje uit met de bus. Ook de 5-daagse reis in september gaat door. 

Tot september ‘liggen de middagactiviteiten even stil’. Niet omdat er geen belang-stelling voor is, maar omdat we met onze beperkte menskracht geen passende en betaalbare activiteit geprogrammeerd konden krijgen. Met de zomer voor de deur bruist het wel in onze polder van de gezellige dingen. Kijk in de polderkrant, trek de stoute schoenen aan en ga er op af!

Veilige leefomgeving
Vaak realiseren wij ons onvoldoende wat voor obstakels men kan tegenkomen als er sprake is van een beperking. Denk aan minder mobiel zijn zoals het gebruik van een rollator, rolstoel of scootmobiel. Of slechthorend of slechtziend zijn.

Soms ja alleen het feit dat we wat ouder zijn reden dat we wat meer moeite hebben met concentratie en alertheid. Wij leven in een drukke en volle wereld; alles zoeft ons aan alle kanten voorbij, stoepen staan vol met spullen en fietsen, en verkeers-regels worden nog wel eens genegeerd ……
Dat maakt het er niet veiliger op! Het kan ook een reden zijn dat u niet graag meer buiten komt. Wij kunnen wel proberen er wat aan te doen. Maar dan hebben we van u de informatie nodig! 

Zie op tabblad BEL.BEH. / GEMEENTE-NIEUWS / IGW de vragen die wij graag beantwoord zien.


Mei 2023

In het voorjaar hebben wij als bestuur weer de nodige overleggen gehad. 

Dat waren: het voorjaarsoverleg met de 3 ouderenbonden, overleg met welzijnsorganisatie
Carrefour, Breed Overleg van de Participatieraad NOP, overleg IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken), netwerkbijeenkomst Lokaal Preventie Akkoord. Allemaal zinvolle overleggen met voor ons als belangrijkste doel: belangenbehartiging senioren!
Zaken die van belang zijn zullen wij publiceren op deze website.

Trouwens wij zoeken nog een aantal vrijwilligers die met ons mee willen denken en werken. De werkzaamheden zijn overzichtelijk en u hoeft niet elke dag paraat te staan.

Als laatste willen wij alle leden bedanken die ons telkens weer de kassabonnen van supermarkt Greidanus geven. Het levert ons wat sponsorgeld op wat ten goede komt
aan onze werkzaamheden voor u.


April 2023

Kunnen we alle ballen in de lucht houden?
Als 4-koppig bestuur doen wij ons uiterste best hiervoor. Onze inzet komt vaak tot uitdrukking in het bulletin en op deze website. Aangevuld met wetenswaardigheden en aandachtspunten – veelal op het gebied van belangenbehartiging – en gericht op onze doelgroep. Op onze oproep op deze plek van vorige maand, om ons te laten weten wat bijvoorbeeld uw wensen en mogelijkheden zijn ten aanzien van de activiteiten-middagen die wij bieden, is geen enkele reactie gekomen.

Is dat goed nieuws? U vindt het wel best? We weten het niet. Wij hopen dus maar dat er veel animo is voor onze reizen en activiteitenmiddagen!
In het bulletin en in deze website een mooie 5-daagse reis. Verder is de ‘werkgroep reizen’ ook bezig met het uitzoeken van betaalbare dagreizen.

Belastingservice
Ons team van 5 belastinginvullers bestaat helaas nu nog maar uit 2 mensen. De heer Arend Seubers heeft na zeer veel jaren om persoonlijke redenen zijn werk als belastinghulp voor de ANBO moeten neerleggen. Wij danken hem voor zijn inzet en wensen hem verder nog vele gezonde jaren toe.

Oproep
Als u het leuk vindt om in een bepaalde periode van het jaar vrijwilligerswerk te doen en u bent ook in staat om digitaal de belastingaangiften in te vullen, dan stellen wij dat zeer op prijs. Bel dan eens met Hennie of Watse (zie tabblad OVER ONS / TAAKVERDELING) om van hen te horen wat het werk van belastinghulp inhoudt.

Wij willen het team graag weer uitbreiden!


Maart 2023

De kop van het jaar is er af..... we zijn allemaal weer volop bezig en de lente lijkt er aan te komen!

Wij vullen dit bulletin weer met zaken rond belangenbehartiging, algemene informatie en gezellige dingen.
Over gezelligheid gesproken: we bemerken dat na de ‘corona-periode’ onze activiteiten minder worden bezocht. Van alle, ons bekende, ANBO-leden hier in de polder komt soms amper 5% naar de diverse middagen. Middagen die we plannen om u te plezieren maar vooral ook om momenten te creëren dat u een reden hebt
om de deur uit te  komen. Met een mooi woord: eenzaamheids-bestrijding.

Wat moeten we doen om onze zaal weer vol te krijgen?
Is de woensdagmiddag (kleinkinderen vrij) een probleem? Ligt er een drempel die u niet over durft? Komt het door de entreeprijs? Het vervoer naar/binnen Emmeloord? De soort activiteit?
Feit is dat als er weinig bezoekers zijn er (teveel) geld bij moet. Dat gaat dan ten koste van onze reserves.
Een drempel... als u voor de eerste keer wilt komen bel dan één van de bestuursleden op. U wordt dan persoonlijk welkom geheten en bij andere bezoekers geïntroduceerd.
Entreeprijs... we kunnen niet in uw portemonnee kijken. Hebt u alleen AOW en geen tot weinig pensioen, dan komt u mogelijk in aanmerking voor de ‘Meedoenregeling’ van de gemeente. Dat is 100 euro per jaar. Vraag hierover advies bij ons secretariaat (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR  ). Kunt u het vervoer niet bekostigen? Geef het aan.

Het zou heel plezierig zijn als wij reactie op onze vragen krijgen.

Vooralsnog bent u – maar zeker ook uw buren, vrienden of kennissen -  van harte welkom! (zie tabblad ACTIVITEITEN)


Februari 2023

Een nieuw jaar
Met dank aan onze redacteur en aan de adverteerders die ons hun vertrouwen schonken ligt hier de eerste uitgave van ons bulletin in 2023!

Maar laten wij u eerst nog een voorspoedig nieuw jaar wensen. Een jaar in gezondheid, met geluk, met uitdagingen en vooral met goede contacten met uw dierbaren en/of vrienden en buren.
Laten we proberen geen vooroordelen naar anderen te hebben; anderen welkom te heten in ons leven; nieuwe contacten aan te gaan. Zoals koning Willem Alexander in zijn kersttoespraak zei:
‘haak aan, luister mee, denk mee, doe mee”. En
bij dat meedoen: u zult zelf de deur moeten openen of er op af moeten stappen; het gaat niet vanzelf.

Als StABS-NOP proberen wij hieraan een steentje bij te dragen. Door u te informeren, mogelijk te enthousiasmeren. Door gezellige of informatieve middagen te organiseren. Een bustocht... een vakantiereisje... u kunt altijd aanhaken.
Polderbreed als het op belangen aankomt, maatwerk waar nodig.

Een extra dik bulletin deze keer; we hebben u veel te vertellen.

Er is nog steeds een grote groep bedrijven die aan ANBO-leden korting geven. (tabblad VOORDEEL). Maak er gebruik van om op deze wijze de (gelukkig niet verhoogde) kosten van het ANBO-lidmaatschap ‘terug te verdienen’.

Zijn er dingen die u belangrijk vindt en die wij kunnen oppakken? Neem dan contact met ons op. (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR)