Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Praat tijdig over je oude dag (10-23)

Ruim 80 procent van de Nederlanders heeft nog helemaal niets geregeld voor zijn oude dag en de zorg die ze nodig hebben. Wanneer moet je daarmee beginnen? En waar moet je aan denken?

Uit onderzoek van ActiZ, de branchevereniging voor ouderenzorg blijkt dat ruim 80 procent van de Nederlanders slecht is voorbereid op zijn oude dag.  Bovendien praat meer dan de helft nooit met anderen over ouder worden. Men vindt zich nog te jong om hierover na te denken en het is simpelweg ook niet leuk om te bedenken dat je ooit minder mobiel en zelfstandig zal zijn.
Samen met de ouderenorganisaties, waaronder ANBO, worden vier zaken op een rij gezet waar men al eerder over kan nadenken.

1. Hoe ziet mijn sociale netwerk eruit?
De ouderenorganisaties benadrukken het belang van een goed sociaal netwerk. Het is belangrijk om mensen om je heen te hebben die je kunnen helpen met klusjes of boodschappen op het moment dat je een kwetsbare gezondheid hebt. “Creëer een netwerk voor jezelf waar je op terug kunt vallen”, aldus een woordvoerder van ANBO.
Zouden je buren bijvoorbeeld kunnen helpen? En wonen je kinderen dichtbij?

2. Wil je in je huidige huis blijven wonen

Je zult moeten nadenken of je in je huidige huis wilt blijven wonen of toch liever gaat verhuizen naar een woning zonder trappen en drempels?  Of kun je je huis zo inrichten dat je er ook kunt blijven wonen als je slecht ter been bent? Zou er bijvoorbeeld een traplift geïnstalleerd kunnen worden? En zou je automatische rolluiken kunnen installeren in plaats van zelf te hannesen met de gordijnen? De woordvoerder van ActiZ vult aan dat het ook goed is om te kijken naar het openbaar vervoer. “Stel dat je niet meer durft of kunt autorijden, ben je dan nog mobiel genoeg?”

3. Welke technologie kan je helpen om zelfredzaam te zijn?

Volgens ActiZ is het erg belangrijk om bij de tijd te blijven. Kun je niet meer goed boodschappen doen, maar weet je wel hoe je online boodschappen kunt bestellen? Dan ben je nog steeds zelfredzaam. “Verdiep je daarom in de technologie van alledag. Blijf bij de tijd en betrokken bij de samenleving.”

4. Hoe wil ik mijn tijd gaan invullen na mijn pensioen?

“Het is niet alleen belangrijk om na te denken over praktische zaken, maar ook over wat je wilt gaan doen en wat je wilt zijn”, zegt een woordvoerder van ANBO. “Vakantie en vrije tijd zijn vaak namelijk alleen fijn als je daarna weer aan de slag gaat.” Door alvast na te denken over hoe je je tijd gaat invullen na je pensioen, voorkom je dat je in een zwart gat belandt.Campagne ‘De waarde van ouder worden’

Meer info op: www.dewaardevanouderworden.nl

Op 27 juli 2021 heeft wethouder Marian Uitdewilligen het startsein gegeven voor de officiële campagne binnen de Noordoostpolder. Doelstelling is o.m. dat (toekomstige) ouderen en hun netwerk op tijd nadenken over hoe zij binnen deze gemeente oud willen worden. Zo zorgen zij er bijvoorbeeld zelf voor dat er, als zij minder mobiel en actief worden, voldoende passende hulp is. Ook weten zij hoe zij zo lang mogelijk gezond kunnen blijven en hoe zij eenzaamheid kunnen voorkomen. Binnen de NOP wordt tot volgend jaar augustus aandacht besteed aan diverse deelonderwerpen. Wat kunt u en waar kan de gemeente u in ondersteunen…

Vooruitlopend op deze campagne hebben wij vanaf het bulletin in mei al voorzetten in het kader van dit onderwerp gegeven. U hebt van ons dus al een voorproefje hierover gekregen! Doe er uw voordeel mee!


Goed voorbereid oud(er) worden

Als men ouder wordt, gaat men automatisch nadenken over zelfstandigheid. Niemand wil afhankelijk zijn van een ander, zeker niet als het gaat om basisbehoeften en welzijn.

Door mentaal en fysiek fit te blijven, kan men hier zelf veel aan bijdragen. Maar het komt helaas ook voor dat men er zelf geen invloed op heeft. Voor die situaties is het zinvol om de mogelijkheden op tijd in kaart te brengen.

Notarissen spreken dagelijks mensen over allerlei zaken die juridisch goed geregeld moeten worden, bijvoorbeeld over afspraken die men vast wil leggen voor de toekomst, of dat men  iemand een volmacht wil geven in een levenstestament of dat men een testament wil laten opmaken. Zo kan men vastleggen wat er met de nalatenschap moet gebeuren en aan wie men dit wil nalaten als men er zelf niet meer is.

In de basis regelt de wet een aantal zaken voor mensen die getrouwd zijn en/of kinderen hebben. Daarnaast kan men zelf ook invloed uitoefenen door een testament of levenstestament naar eigen wens te laten maken. 

-------------------------------


De waarde van ouder worden (12-21)

Over 10 jaar telt Nederland ruim 2 miljoen mensen van 75 jaar of ouder. En dat zijn 600.000 ouderen meer dan vandaag.

Behalve dat ouderen zelf graag actief onderdeel blijven van de samenleving, heeft de samenleving hun betrokkenheid hard nodig.

Er zit veel maatschappelijk potentieel in deze groep; ouderen bezitten meer kennis, kunde en ervaring dan de jongeren. De hele maatschappij kan hier de vruchten van plukken.

De campagne “de Waarde van Ouder Worden” laat zien dat alle ouderen waardevol zijn voor de samenleving, nu en in de toekomst. Ieder op zijn of haar manier.

Wij schreven al eerder (van april t/m oktober van dit jaar) diverse artikelen om u aan het denken te zetten en te activeren (zie hieronder).

-------------------------------


ACTIEF EN PRETTIG OUDER WORDEN (10-21)

Deze keer over geldzaken!

Als je ouder wordt veranderen de inkomsten en uitgaven. Salaris wordt AOW plus een eventueel pensioen. Sommige kosten worden lager maar er zijn ook extra uitgaven (bijvoorbeeld voor hulp/zorg of aanpassing van uw woning). Om overzicht te houden is soms wat hulp daarbij prettig.

Advies is echter om zoveel mogelijk zelf de controle te houden.

Belangrijke vragen om over na te denken kunnen zijn:

Hebt u voldoende geld na uw pensionering?

Dit is een vraag die u ruim voor uw pensionering, nog in uw werkzame leven, had moeten stellen. Op dat moment zijn er vaak nog mogelijkheden om aanpassingen te doen/te sparen.

En wat is mijn inkomen, stel uw partner overlijdt?

Praat er met elkaar over. En ook over hoe uw bankzaken geregeld zijn. (Waar ligt wat? Hoe werkt het? Wat zijn de wachtwoorden? Zijn er nog (levens)verzekeringen?)

Gaat u uw geld besteden aan aanpassingen aan uw huis?

Vaak zijn er binnen de gemeente mogelijkheden om hiervoor subsidie aan te vragen, geld te lenen, ondersteuning te krijgen.

Wie schenk ik het vertrouwen om mij bij mijn geldzaken te helpen?

Advies: niet meer dan 1 persoon er bij betrekken om verwarring te voorkomen. Maak vooraf duidelijke afspraken. Leg deze bij voorkeur samen vast. Voorkom misbruik van uw pinpas. Banken kunnen u behulpzaam zijn (bijvoorbeeld een opnamelimiet)

Besteedt u uw geldzaken liever professioneel uit denk dan aan een mentor of bewindvoerder (zie blz. 37 en advertenties in dit bulletin).

Wat als u zelf niet meer over uw geld kunt beslissen?

Door ziekte of een ongeluk kan het zijn dat u opeens (tijdelijk) niet meer zelf kunt beslissen. Op zo’n moment is het goed dat u uw belangrijkste wensen bij een notaris hebt vastgelegd (zie blz. 34).

Voor alles hierboven geldt: denk erover, praat erover, regel uw zaken op tijd. Houd de regie in eigen hand!

-------------------------------


ACTIEF EN PRETTIG OUDER WORDEN (09-21)

In de afgelopen maanden schreven wij over gezondheid; vrienden & familie en over thuis wonen.

Deze keer over levensvragen!

Als je ouder wordt kunnen er belangrijke levensvragen spelen. Waar haal ik mijn voldoening uit? Wat kan ik voor anderen beteken? Hoe krijg ik vrede met bepaalde keuzes in mijn leven? Hoe ga ik om met de gevolgen van ouder worden zoals gemis door overlijden van vrienden? Het is fijn om over dit soort onderwerpen met anderen te kunnen praten.

Belangrijke vragen om over na te denken kunnen zijn:

Wat zou ik de komende jaren (nog) willen bereiken?

Iedereen wil het gevoel hebben dat hij of zij er toe doet. Doelen stellen hoort daarbij. Maar vanwege het ouder worden hoort doelen aanpassen er ook bij. Verlies echter die doelen niet uit het oog. Zij geven richting en structuur aan uw leven en u blijft actief.

Hoe zie ik mezelf op deze wereld?

Sta in de hectiek van elke dag ook eens stil bij het grotere geheel in het leven. Dat geeft vaak een andere zicht op situaties. Zo kunt u mogelijk beter in staat zijn om om te gaan met tegenslagen, met verlies.

Waar hoor ik bij?

Verbondenheid met anderen en met uw omgeving is belangrijk. Contacten in de buurt; lid van een vereniging of kerkgenootschap…. het geeft het gevoel dat u gezien wordt en ergens bij hoort.

Tips

Ga bij uzelf te rade wat de antwoorden op deze vragen zijn. Praat er zo nodig over met iemand die in staat is om u te helpen deze levensvragen in kaart te brengen.

Probeer dingen die u zou willen veranderen in een soort stappenplan te vatten en ga er mee aan de slag.

Vraag desnoods (via de huisarts) hulp van gespecialiseerde hulpverleners.

Bedenk dat positief vooruit kijken plezieriger is dan ooit achteraf terugkijken en spijt hebben van de dingen die u hebt laten liggen!

Bron: Rijksoverheid ‘De waarde van ouder worden’ (bewerkt)

-------------------------------


ACTIEF EN PRETTIG OUDER WORDEN (07-21)

Vorige maand schreven schreven wij over gezondheid en over vrienden & familie. Deze keer over thuis wonen.

Blijven wonen in een huis dat bij je past.

Het is belangrijk dat uw huis ook geschikt is voor later, als u mogelijk klachten krijgt. Het is goed om daar nu alvast over na te denken. U hebt dan de tijd om eventuele aanpassingen aan de woning te (laten) doen. Of misschien op zoek te gaan naar een toegankelijker huis of een woonomgeving waar meer zorg beschikbaar is.

Neem op tijd actie dan hebt u langer plezier van uw woonplek!

Belangrijk vragen om over na te denken kunnen zijn:

Is er een trap buiten en/of binnen?

Als u minder mobiel wordt kan dat lastig zijn. Traplift? Toilet ook boven? Sanitair en slaapgelegenheid beneden?

Is het haalbaar om de woning aan te passen?

Denk ver vooruit: kan ik hier nog wonen als ik minder mobiel ben?

Wat kan ik zelf al (laten) aanpassen. Wat kost dat. Wat heeft de huiseigenaar voor mogelijkheden? Wat doet de gemeente?

Is er een woning om naartoe te verhuizen?

Als aanpassing niet mogelijk is (technisch/financieel/regelgeving) dan is er misschien een prettige woning in de buurt. Oriënteer u bijvoorbeeld bij makelaars en/of schrijf u bijtijds in bij een woningbouwvereniging.

Zijn er genoeg winkels en zorgverleners in de buurt?

Als u zelfstandig woont maar minder goed kunt lopen en/of autorijden dan is het prettig om een supermarkt of winkelcentrum in de buurt te hebben. Ook een apotheek, huisarts en het openbaar vervoer op loopafstand is een pré.

Goede buren en een bekende omgeving zijn eveneens van belang.

Tips

Maak voor uzelf een ‘plussen & minnen lijstje’. Denk na over wat u wilt. Bespreek het met anderen die u eventueel behulpzaam kunnen zijn. Maak een (meerjaren)plan en neem actie.

In de NOP zijn momenteel veel bouwprojecten (particulier en via de woningbouwvereniging) gericht op levensloopbestendige woningen.

Vraag informatie over mogelijkheden bij de gemeente (WMO-afdeling) of bij Mercatus.

Bron: Rijksoverheid ‘De waarde van ouder worden’ (bewerkt) 

-------------------------------


ACTIEF EN PRETTIG OUDER WORDEN (06-21)

Vorige maand schreven wij over gezondheid. Deze keer over vrienden & familie.

Van je familie en vrienden moet je het hebben…..

Dat is een feit! Familie, vrienden en kennissen maar ook buren zijn belangrijk. Op latere leeftijd kan contact onderhouden lastiger zijn. Minder mobiel zijn en/of geen partner hebben kan een goed contact blokkeren. Daarom is het verstandig om zo vroeg mogelijk tijd en aandacht te besteden aan het opbouwen van een vaste groep mensen waar u zo nodig op kunt terugvallen.

Hebt u écht goede vrienden of vriendinnen?

Minimaal vijf goede contacten zorgen ervoor dat u een grotere kans hebt om u niet eenzaam te voelen. Het is goed dat deze groep bestaat uit verschillende ‘soorten’ mensen (familie, vrienden, buren, diverse leeftijden). Hoe groter het netwerk hoe beter. Ook meer oppervlakkige vriendschappen, kennissen kunnen een alledaagse invulling geven.

Uiteraard is het onderhouden van uw vriendschappen en contacten belangrijk. Ook een deel wederkerigheid hoort hierbij: wat kunt u hen bieden?

Vrienden maken valt soms niet mee.

Vrijwilligerswerk; meedoen aan cursussen; u aansluiten bij een club of vereniging kan daarbij helpen. Maar er zijn ook andere kleinschalige initiatieven waaraan u mee kunt doen.

Als alles weer mogelijk is i.v.m. COVID19 biedt ook StABS weer activiteiten aan.

Om uit huis te gaan, die drempel over te stappen, vergt vaak moed. Sociale vaardigheden en assertiviteit komen eraan te pas. De welzijnsorganisaties hier in de polder, zoals Carrefour, hebben daarvoor ondersteuningsactiviteiten ontwikkeld.

Tip: denk na over dit alles en neem actie gericht op de toekomst! 

Bron: Rijksoverheid  ‘De waarde van ouder worden’  (bewerkt) 

-------------------------------


ACTIEF EN PRETTIG OUDER WORDEN (05-21)

Vorige maand vertelden wij u om de komende tijd een aantal thema’s te belichten met betrekking tot vragen die u uzelf en uw naaste omgeving kunt stellen. Doel is dat u de regie over uw eigen leven blijft voeren en helder krijgt wat daar mogelijk voor nodig is.

Deze keer: ‘gezondheid’

Iedereen wil zo min mogelijk ziek zijn, geen beperkingen ervaren. Als u goed eet en drinkt en regelmatig beweegt dan blijft u langer gezond. Zo’n leefwijze vertraagt spier- en botafbreuk; gaat verstoppingen tegen. Het verlaagt de kans op botbreuken en chronische ziekten en geeft mogelijk ook een lagere kans op dementie.

Vragen die u zich kunt stellen:

Eet u gezond?

Voldoende gevarieerd? Voldoende voedingsstoffen en vitamines?

Drinkt u genoeg?

Genoeg is ca. 1,7 liter water/vocht. Dat zijn héél veel kopjes!

Krijgt u genoeg beweging?

Advies is zo’n 2,5 uur per week/half uur per dag lichte tot matige inspanning. Daarmee houdt u uw hart en andere spieren gezond.

En dan?

Drie keer de vragen met JA beantwoorden is een compliment maar geeft een vervolgvraag of het nog beter kan.

Is het antwoord NEE bij één of meer onderwerpen…

Hoe gaat u bereiken dat het JA wordt? Wat hebt u daarvoor nodig? Wie hebt u daarvoor nodig?

Wees eerlijk voor uzelf. Maak een plan. Stel een haalbaar/reëel doel. Zie het als een uitdaging. Maak het kenbaar aan een ander zodat u support krijgt.

Leg een dagboekje aan en schrijf daarin wat goed gaat/wat moeilijk is. En: vergeet vooral niet om uzelf een schouderklopje te geven als het u lukt!

Bron: Rijksoverheid  ‘De waarde van ouder worden’  (bewerkt) 

-------------------------------


Actief ouder worden of al ouder zijn . . . .(04-21)

De wereld is vanwege COVID-19 een stukje kleiner geworden. Misschien meer tijd om na te denken over heden en toekomst. En niet alleen nadenken maar ook uzelf wat vragen stellen en er met anderen over praten.

Doel is om prettig ouder te worden!

 In Nederland is vanuit het ministerie van VWS een informatieve website opgezet, genaamd ‘de waarde van ouder worden’. Verschillende thema’s worden beschreven. Informatie, vragen en tips: kortom een handige handreiking.

Deze thema’s komen straks ook grotendeels aan bod binnen de Noordoostpolder. In gang gezet door Carrefour. Wij zullen de komende maanden hier ook wat over schrijven.

Het motto van ‘de waarde van ouder worden’ is:

Wij geloven in een samenleving waarin ouderen zich gezien en gewaardeerd voelen. Een samenleving waarin zij goede zorg en liefdevolle aandacht krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en waarin zij kunnen blijven meedoen.

U begrijpt natuurlijk dat dit u niet wordt aangedragen maar dat u daar zelf actief in moet meedenken en aan moet mee werken!

De thema’s die we de komende maanden onder de loep nemen hebben onder meer te maken met gezondheid, wonen en woonvormen, geldzaken, levensgeluk en laatste levensfase.

Per onderwerp hopen wij dat dit een aanzet zal zijn om de dingen die u doet, wilt of kunt eens in de schijnwerpers te zetten. En dan uzelf de vraag te stellen: Wil ik dit behouden? Moet ik wat veranderen? Hoe ga ik dat doen? Wat heb ik daar voor nodig? Wie heb ik daar bij nodig?

U hebt de regie zelf in handen! U bent de hoofdrolspeler!

Misschien stemt dit stukje al tot nadenken ….. en mocht u hierop willen reageren? Dat kan via het sturen van een mailtje naar StABS-NOP  info@seniorennop.nl

-------------------------------