Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

StABS-NOP / ANBO-PCOB

StABS-NOP is eind 2016 opgericht om ‘het gat op te vullen’ dat viel toen ANBO besloot de regionale afdelingen in den lande op te heffen. Wij denken daar aardig in geslaagd te zijn. Velen van u denken echter dat wij nog steeds ANBO zijn. Prima, wij verlenen die service nog naar ANBO en wij speken nog steeds de ‘ANBO-taal’.
Maar wij zijn een aparte Stichting. De ontwikkelingen van de fusie ANBO met de PCOB volgen wij dan ook op de voet. Wat dat zal betekenen in de nabije toekomst is nog afwachten.

StABS-NOP

StABS-NOP is een onafhankelijke stichting; in 2016 opgericht om met name voor de ANBO-leden de lokale belangen te behartigen, advies op maat te geven en het organiseren van activiteiten zoals reisjes en gezellige middagen. Uiteraard hebben ook landelijke zaken onze aandacht.
Ondanks dat ANBO-leden bij ons een streepje voor hebben stond en staat altijd voorop dat wij voor alle senioren in de Noordoostpolder paraat staan.
Dat blijven wij doen, maar zullen dat niet meer alleen aan ANBO koppelen.

Iedereen is bij ons even welkom!


Toezending infoblad

Senioren woonachtig in de Noordoostpolder e.o. kunnen het informatieblad gratis ontvangen. U wordt dan op de hoogte gehouden van vele zaken die ons senioren aangaan, van lokale belangenbehartiging, betaalbare activiteiten en busreizen.

Wij hanteren een adreslijst met naam, adres, woonplaats, telefoonnummer geboortedatum en eventueel een emailadres. 

Interesse? 

Neem dan contact op met mevrouw H (Hennie) Westerveen, 

Faddegonstraat 78 in Emmeloord, telefoonnr.: 0527 - 69 90 44


Fusie ANBO met de PCOB

Ook ANBO en PCOB staan aan het begin van een jaar waarin zij de nieuwe vereniging ANBO-PCOB samen vorm zullen gaan geven.

Twee bonden die elkaar versterken als belangenbehartigers, met de kracht van één stem, naar de politiek en andere organisaties. Het samengaan heeft ook als doel dichter bij ons als leden te komen, onze wensen te horen en meer faciliteiten en activiteiten te bieden. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af en berichten u hierover, indien nodig, op deze website.

Zoals u in het laatste ANBO Magazine kon lezen verandert er tussen u als lid en de vereniging niets. Ook het ANBO-lidmaatschapsbedrag blijft ongewijzigd.


StABS-NOP/ANBO (HISTORIE)

Wie zijn we en wat doen we?

Wij waren tot december 2016 ANBO-afdeling Noordoostpolder.

Omdat ANBO de lokale vrijwilligersafdelingen "afschafte" - maar in de Noordoostpolder alle werkzaamheden altijd goed verliepen - werd besloten tot het oprichten van de Algemene Stichting StABS-NOP om zo de werkzaamheden te kunnen voortzetten.

ANBO is landelijk een grote invloedrijke seniorenorganisatie.

StABS-NOP doet de lokale belangenbehartiging.

Overleg met gemeente, welzijnsorganisaties, andere instellingen en belangenorganisaties. Het betreft overleggen, gevraagd en ongevraagd. Veelal ook samen met de ouderenorganisaties PCOB (christelijke bond) eom een n KBO (katholieke bond).

Daarnaast brengen wij 10x per jaar een gratis infobulletin uit voor alle ANBO-leden in de Noordoostpolder (incl. een deel in Lemmer, Vollenhove, Blokzijl). Het bulletin ligt ook op leestafels bij artsen, buurthuizen etc.