Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

JULI / AUGUSTUS 2024

Vakantie

Op het moment dat we dit schrijven is de zomer nog niet in zicht. Toch bereiden wij ons daarop voor. Een keer minder vergaderen; een dubbelnummer van dit bulletin; minder overlegmomenten ‘buiten de deur’...Uiteraard blijven wij voor u gewoon bereikbaar en houden we onze oren en ogen open als er zaken zijn die ons senioren aangaan en waarvoor actie gewenst is.

Wij beseffen dat de zomerperiode niet voor iedereen een gezellige tijd is. Familie en vrienden gaan op reis hetgeen mogelijk voor u niet is weggelegd. Bent u in staat er zelf op uit te gaan dan hebt u misschien wat aan onze tips op tabblad ACTIVITEITEN / DIVERSE ACTIVITEITEN.
Een bezoek afleggen elders in het land kunt u bijvoorbeeld regelen met ANWB-Automaatje (zie tabblad BEL.BEH. / VERVOER en MOBILITEIT)
Eén ding is zeker: zo’n zomer is vaak sneller om dan u denkt!

Krachtig ouder worden
ANBO-PCOB organiseerden bijeenkomsten voor de leden over dit onderwerp. In Zwolle namen de dames Norbruis en Zijp, ANBO-leden, hieraan deel. Dit zijn hun bevindingen:

In kleinere groepen ging men met elkaar in gesprek over wonen, zorg, sociaal contact en (heel belangrijk) vitaliteit. Want als vitaliteit afneemt ligt de vraag voor: Wat wil ik? Verhuizen? Kleiner wonen? Feit is dat in de toekomst zorg schaars wordt en wij (nog) meer naar elkaar moeten omzien. ANBO-PCOB inventariseert bij de leden hoe men hierover denkt. Met deze informatie kunnen zij ons vertegenwoordigen naar kabinet en parlement.

Tot slot....

wensen wij u veel leesplezier en een mooie zomer toe!


JUNI 2024

Doelen
Tijdens onze bestuursvergaderingen bespreken wij de dingen van de voorgaande periode en maken plannen voor de toekomst. Doel is om voor u wat te kunnen betekenen zowel voor belangenbehartiging alsook voor het aanbod van activiteiten en reizen. We zijn daar druk mee en uiteraard met dank aan alle vrijwilligers die binnen bepaalde onderdelen werkzaamheden verrichten. Denk bijvoorbeeld aan de bezorging van het bulletin; het regelen van (dag)reizen; mensen naar ziekenhuizen brengen; al jaren -met wie zin heeft- groepsgewijze uit eten gaan en vergeet niet het invullen van stapels belastingformulieren!! 

Allemaal vrijwilligerswerk! Allemaal bezige bijtjes. Het blijkt nog steeds nodig te zijn. Hoe mondig en digitaal vaardig we inmiddels ook zijn. 

Doel is ook om in beweging te blijven; verbinding met elkaar te bevorderen.
Hebt u zelf ideeën om wat op te starten? Meld het ons via het secretariaat. Achter de geraniums blijven zitten – ook al bloeien ze nu mooi – kan altijd nog!

En verder
In de afgelopen periode was er (afstemming) overleg tussen de 3 ouderenorganisaties; met welzijnsorganisatie Carrefour en binnen het ‘Breed Overleg’ van de gemeente.

StABS-NOP en ANBO-PCOB
StABS-NOP is eind 2016 opgericht om ‘het gat op te vullen’ dat viel toen ANBO besloot de regionale afdelingen in den lande op te heffen. Wij denken daar aardig in geslaagd te zijn. Velen van u denken echter dat wij nog steeds ANBO zijn. Prima, wij verlenen die service nog naar ANBO en wij speken nog steeds de ‘ANBO-taal’.

Maar wij zijn een aparte Stichting. De ontwikkelingen van de fusie ANBO met de PCOB volgen wij dan ook op de voet. Wat dat zal betekenen in de nabije toekomst is nog afwachten.

Opnieuw veel informatie deze maand.

Veel leesplezier!


MEI 2024

Jong en oud

Vraag een groep jongeren of ze oud willen worden. De meeste handen gaan de lucht in. Vraag wie er oud wil zijn en het blijft ijzingwekkend stil. Veel jongeren zien ouderdom slechts als een periode van verval en zijn misschien ook bang voor het onbekende. Gebrek aan contact tussen de generaties voedt deze negatieve beelden. Daarom is het belangrijk om voor hen open te staan; te laten zien dat ‘oud zijn’ ook een hoop positieve kanten heeft. En hoe ouder wij worden (en dat doen we!) hoe meer we straks afhankelijk zijn van de zorg van de jongeren. Als we nu al wat meer met elkaar in contact staan ‘betaalt’ zich dat later dubbel en dwars uit.

Activiteiten
Positief ouder worden en het leven plezierig invullen kan bijvoorbeeld tijdens onze gezellige middagen en op de (dag)reizen. Deze momenten helpen om verbinding met elkaar te hebben.
Zie op tabblad AGENDA wat wij de komende tijd aanbieden.

StABS-Uit-Eten-Club

Margriet Molenaar laat ons weten dat ze graag weer wat nieuwe mensen aan de lunchtafel wil verwelkomen. Het is een gezellige kleinschalige activiteit. In deze mooie polder zijn er ook genoeg gelegenheden binnen en buiten om heerlijk te lunchen (zie tabblad ACTIVITEITEN / DIVERSE ACTIVITEITEN).

Mutaties.
Van veel mensen hebben wij een e-mailadres. Dat gebruiken wij om u tussentijds te attenderen op een activiteit of reis. Er komen echter regelmatig verzonden mails retour omdat het e-mailadres niet (meer) klopt.
Verzoek aan u: bij wijziging van uw gegevens dit graag doorgeven op email-adres:
activiteiten@seniorennop.nl of aan mevr. Hennie Westerveen, telefoonnr. 0527 - 69 90 44


APRIL 2024

Activiteiten en reizen. 

Met ups en downs is de lente begonnen. Ups is ook het activiteitenprogramma voor dit jaar! Wij zijn blij dat u in grote getale weer naar onze middagen komt of met ons op reis gaat. Hoe meer zielen hoe meer vreugd!

Ups en downs laat zich ook verpakken in onze themamiddag op 9 april. Vallen en weer opstaan.... Het wordt een interessante middag!

Ons reisteam zag een interessante meerdaagse reis aan de neus voorbij gaan maar is er alsnog in geslaagd voor de periode van 16 tot en met 20 september een mooie reis naar Duitsland voor te bereiden. Weer Duitsland zullen sommigen van u zeggen... Het zijn echter wel de betaalbare en all-inclusive-reizen! Lees in ons bulletin van mei wat het programma wordt en hoe u zich kunt opgeven.

De dagreis naar Rotterdam liep snel vol met boekingen; 

Voor de museumreis naar Paleis Het Loo is er nog plaats (zie blz. 22).

Leden en niet-leden.

Waarschijnlijk hebt u gemerkt dat we de drempel hebben verlaagd om het boekje te ontvangen en mee te doen met onze activiteiten. 

Iedereen is welkom! 

We zijn een algemene stichting maar hebben ANBO natuurlijk nog hoog in ons vaandel.

Bestuur

Wist u dat wij als 4-koppig-bestuur gemiddeld 78 jaar oud zijn?

Dat ook wij mensen van de dag zijn?

Hoe leuk zou het zijn als zich wat ‘jongere ouderen’ zouden aanmelden om met ons samen de werkzaamheden voor StABS voort te zetten. Kennismaken, meelopen, meepraten... zien of het wat voor u is. 

Ook daarvoor van harte welkom!

Wij wensen u veel leesplezier en mooie paasdagen! Tot ziens.

MAART 2024

“De toekomst is grijs. Ouderen zijn niet de schuld van het woningtekort. Verpleeghuizen zitten vol. Ze zijn een gevaar op de weg. En zo kunnen we nog wel even doorgaan”.

Bekruipt u ook wel eens het gevoel: Ze hebben het over ons maar ze praten niet met mij... ??? Toch blijkt dat ‘wij senioren’ met regelmaat ‘gehoord’ worden... of in enquêteresultaten voorkomen... of op de televisie of radio kunnen vertellen wat wij er van vinden...

Het betreffen onderwerpen die ons aangaan, soms met voldoende aandacht en actie maar vaak ook zijn het de dingen van de dag die men weer snel vergeet.
Een ouderenorganisatie zet echter wel de tanden in de belangrijke onderwerpen en blijft de politiek en media benaderen en prikkelen. Ons vertegenwoordigen!

Dat is het belang van een lidmaatschap, zoals van ANBO.
Nog te weinig horen wij van u of en op welke wijze wij uw belangen kunnen behartigen.

Activiteiten

Als 4-koppig-bestuur en ook samen met het team reizen, hebben we voor dit jaar weer veel maandelijkse activiteiten plus (dag)reizen op het programma staan. U bent van harte welkom! Thuis blijven kan altijd toch nog? Durft u voor een eerste keer niet alleen te komen? Bel dan één van de bestuursleden; zij maken dat u welkom bent.


Vrijwilligers

StABS-NOP kan niet zonder vrijwilligers. Hebt u wat tijd over en ziet u een taak binnen uw interessegebied? Bel dan één van de 4 bestuursleden voor informatie.


FEBRUARI 2024

Het bestuur wenst u en uw dierbaren alsnog een gezond en gelukkig 2024! Hopelijk een jaar waarin uw wensen in vervulling gaan; waarin voldoende gezellige lichtpuntjes zich aandienen en u betrokken kunt blijven bij wat er in uw omgeving gebeurt.

De eerste stappen in het nieuwe jaar zijn inmiddels gezet; een jaar wat zich verder uit moet rollen.