Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

FlevoMeer Bibliotheek

Harmen Vissersplein 5, Emmeloord. Tel. 088 – 008 07 30

Mail: www.flevomeerbibliotheek.nl/bibliotheeknoordoostpolder

Open op maandag t/m zaterdag vanaf 09.30 uur.


Vernieuwde website FlevoMeer Bibliotheek

Sinds eind september 2022 heeft de FlevoMeer Bibliotheek haar website vernieuwd. Dit omdat zij willen werken aan een geïnspireerd, geïnformeerd, betrokken en vaardig Flevoland. 

De bibliotheek verandert de komende jaren van een uitleendienst naar een plek voor persoonlijke ontwikkeling. Samen met bibliotheken uit het hele land wordt gebouwd aan het Virtuele Bibliotheek Platform. Een platform voor kennisontwikkeling, waarop iedereen deelt en leert.

Op termijn komen er uitbreidingen met nieuwe functionaliteiten voor bijvoorbeeld blogs en livestreams. De virtuele vestiging groeit zo door naar een online plek die je graag bezoekt. Het is dan een inspirerende plek voor ontdekking, ontmoeting, studie, ontwikkeling en ontspanning waar iedereen welkom is.

Website: www.flevomeerbibliotheek.nl
Voor NOP toevoegen:  ……/bibliotheek-noordoostpolder

Meer info bij Sanna Leusink, tel. 06 – 411 230 79

Minder of niet vaardig op de PC?

Loop gewoon eens binnen bij de bibliotheek in Emmeloord en zie wat zij voor u kunnen betekenen.


Informatiepunt Digitale Overheid (IDO):

Hulp bij regelen zaken t.b.v. de overheid.

Klik & Tik:

Basisvaardigheden computer.

Digisterker:

Digitale vaardigheden versterken.

Breinpunt:

Informatie/hulpmiddelen bij aandoeningen van het brein.


Seniorcafé

Flevomeer Bibliotheek Emmeloord start een maandelijks Seniorcafé, steeds op de derde donderdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur.

Verschillende organisaties verzorgen elke maand een thema welke gezamenlijk wordt besproken.


HET  INFORMATIEPUNT DIGITALE OVERHEID VINDT U BIJ DE BIBLIOTHEEK

Vindt u het lastig dat veel zaken vanuit de overheid, maar ook vanuit organisaties en instellingen, digitaal worden geregeld?
Denk aan vragen over DigiD, belastingen of toeslagen of rijbewijs verlengen.

Kunt u hulp gebruiken of kent u iemand die daarvoor hulp nodig heeft?

De bibliotheken in Nederland hebben sinds kort een Informatiepunt Digitale Overheid. 

Zo ook onze Flevomeer-bibliotheek in Emmeloord

Het is gratis en u hoeft geen lid te zijn.

Vanuit een laagdrempelige loketfunctie in de bibliotheek wordt uw vraag beantwoord of wordt u ‘warm’ doorverwezen naar samenwerkingspartners.
Zo’n samenwerkingspartner kunnen ook wij (StABS-NOP / ANBO) zijn omdat ook wij over dit soort zaken adviseren danwel u behulpzaam zijn.

Laat dus uw vragen niet liggen maar loop binnen bij de bibliotheek (of bel ons)!


BASISVAARDIGHEDEN MET DE COMPUTER

De samenleving en overheid stellen steeds meer digitale eisen en dus vaardigheden aan haar inwoners. Veel zaken moeten worden geregeld via de computer. Ook iets bestellen via internet, een afspraak maken, een uitje… allemaal digitaal!

De Flevomeer-bibliotheek heeft in haar aanbod de cursus Klik&Tik. U leert de basisvaardigheden met de computer. Hoe werkt de muis, klikken, slepen, scrollen, internet, iets kopen of bestellen, een formulier invullen, etc.


DIGISTERKER, WERKEN MET DE E-OVERHEID

Hebt u nog geen DigiD en wilt u dat wel graag?
In deze cursus vraagt u, met begeleiding van een bibliotheekmedewerker, een DigiD aan en leert daarmee in te loggen op websites van de overheid, ziekenhuizen en zorgverzekering. Uiteraard zijn en blijven de DigiD-gegevens vertrouwelijk en alleen inzichtelijk voor uzelf.

De cursus bestaat uit 4 lessen. U dient al een beetje met een computer overweg te kunnen.

De cursussen Klik&Tik en Digisterker worden zowel in Emmeloord als ook in de dorpen (Luttelgeest, Rutten, Creil, Kraggenburg en Tollebeek) gegeven.

Vraag er naar in de bibliotheek in Emmeloord.

Voorts is daar elke dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur het DigiCafé met betrekking tot vragen over uw laptop, smartphone, tablet. Het is een open inloop.

De cursussen bevorderen de digitale vaardigheden, de zelfredzaamheid en de participatie van de deelnemers.

Wilt u zich digitaal meer bekwamen? Niet meer afhankelijk zijn van anderen?

Behalve in de bibliotheek kunt u uiteraard ook terecht bij Seniorweb

Zie tabblad OVER ONS / TAAKVERDELING


BreinPunt

BreinPunt Noordoostpolder is sinds kort de plek waar u informatie kunt vinden over allerlei verschillende aandoeningen van het brein, zoals dementie, afasie, niet-aangeboren hersenletsel, verslaving of een beroerte.

Behalve deze meer algemene informatie geven de medewerkers van BreinPunt advies en ondersteuning. Een plek waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten en er altijd een luisterend oor is. Men kan er hulpmiddelen bekijken zodat iemand langer thuis kan blijven wonen. Techniek, maar ook de persoonlijke ondersteuning, is daarvoor een waardevolle aanvulling.

Het BreinPunt is er voor veel doelgroepen: mensen met geheugenproblemen, mantelzorgers, inwoners van de Noordoostpolder (jong en oud) en zorgprofessionals.
Informatie door middel van persoonlijk advies, het lenen van boeken, geluidsdragers en het beschikbaar stellen van hulpmiddelen ter ondersteuning.

U vindt het BreinPunt in de Flevomeer Bibliotheek, Harmen Visserplein 5 in Emmeloord.

Inloopspreekuur op woensdagen van 10.00  tot 11.30 uur en van 18.30 tot 20.00 uur.

Loop gerust eens binnen. De bibliotheek heeft u meer te bieden dan boeken!

Het BreinPunt Noordoostpolder draagt bij aan een dementievriendelijke omgeving in de Noordoostpolder.