Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Belangenbehartiging vorig jaar

In het najaar vonden er een aantal overleggen plaats, altijd gericht op seniorenparticipatie en – belangen.

Overleg met de twee collega-ouderenorganisaties in de polder:

PCOB en KBO.

Doel: afstemming en voorbereiding gezamenlijke activiteiten en elkaar informeren over zaken rond seniorenkwesties.

Carrefour

Over welzijn; over onafhankelijke cliënt-ondersteuning; over de opbouwwerkers in de polder; over de Carrefour-vrijwilligersgroepen voor klussen, tuin, ANWB-automaatje, maatjesproject, buurtbemiddelaars, Valys-vervoer, mantelzorg en andere onderwerpen.

Met de gemeente over het Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). Over bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid.

De netwerkbijeenkomst m.b.t. het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ging bijvoorbeeld over valpreventie, een rookvrije generatie, verslavingszorg en vooral over bewegen, bewegen en nog eens bewegen.

Het Breed Overleg (vanuit de Participatieraad) ging over de ontwikkelingen binnen de NOP op welzijnsgebied. Verder was er een presentatie over alle zaken waar de bibliotheek zich mee bezig houdt en/of aan de burgers kan bieden.

Het bilateraal overleg met onze wethouder, mevrouw Sacha Werkman, is uitgesteld en volgt later dit jaar.

Vragen over deze onderwerpen? We horen graag van u!

Lokaal Preventieakkoord NOP

Wij schreven er al eerder over: ook in onze gemeente werken gemeente en organisaties op verschillende terreinen samen om ons als burgers aan te zetten tot gezond leven, te bewegen, sociaal in contact te blijven met anderen, enz.

Doelen zijn ondermeer ‘gezond zijn en blijven’. En hoe eerder we daarmee beginnen hoe langer profijt!

Ook StABS-NOP neemt deel aan de diverse netwerkbijeenkomsten. Onze nieuwe wethouder, mevr. Sacha Werkman, is betrokken bij de uitwerking van dit akkoord.
Wij kunnen behalve meedenken binnen dit akkoord, u bijvoorbeeld informeren over bepaalde deelonderwerpen.
Ook staan er een aantal themamiddagen op stapel.

Gezond ouder worden is belangrijk. 

De gemeente heeft als speerpunt ‘een dementievriendelijke gemeente te zijn’. De recente opening van ‘Het Breinpunt’ in de bibliotheek in Emmeloord hoort hierbij. Ga eens langs.