Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Van onze belastingservice

 Ook dit jaar gaan de goed opgeleide belastinginvullers van ANBO weer op pad om leden thuis te helpen met de aangifte inkomstenbelasting. 

Vanaf 1 maart  zijn de meeste financiële gegevens al vooraf ingevuld door de Belastingdienst. Controle  en aanvulling kan dan plaatsvinden door uzelf of door uw belastinghulp.

Hoe werkt het?

Men moet lid zijn van ANBO (dan wel het ter plekke worden). Het lidmaatschapsnummer is namelijk cruciaal voor het invullen.

Mogelijk moet er eerst een machtigingscode worden aangevraagd. Is er al eerder gebruik gemaakt van een machtigingscode dan beschikt de invuller al over deze gegevens.

De belastinginvuller mag maximaal € 12,00 rekenen als vergoeding per persoon. Voor 2 personen geldt hetzelfde tarief mits zij beiden ANBO-lid zijn. Is de 2de persoon een fiscaal partner maar geen ANBO-lid, dan betaald men € 17,00 in totaal.

Uiteraard dient u alle gegevens die nodig zijn voor het invullen van de aangifte op orde te hebben. Dat zijn jaaropgaven, rekeningen van zorgkosten, gegevens m.b.t. huurlasten of hypotheeklasten, giften, WOZ-gegevens, etc.

In het algemeen dient het een eenvoudige aangifte te zijn.
Indien nodig kan de belastinginvuller ook uitstel van aangifte voor u aanvragen.

Op tabblad OVER ONS / TAAKVERDELING van dit bulletin staan de namen van de invullers. U kunt bij hen terecht voor vragen en/of een afspraak te maken.

ANBO heeft ook een speciale Belastinglijn: 0348 – 46 66 66
Extra invulhulpen gevraagd

Het belastingteam zoekt nog nieuwe collega’s. Hebt u interesse, bent u bekend met of wilt u worden opgeleid in deze materie? Neem dan voor meer informatie contact op met de heer Watse Boersma 

Telefoon 06 34 34 77 51