Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Belangrijke informatie

Gemeente NOP voor alle vragen over zorg en/of financiële ondersteuning bij het Sociaal Loket (WMO):

De gemeente wil eraan bijdragen dat inwoners financieel fit blijven. Het Sociaal Loket helpt je daarbij. Je kunt er terecht met al je vragen of zorgen over o.a. geldzorgen. Het loket is een laagdrempelig informatiepunt waar je gratis advies kunt krijgen over zorg en ondersteuning als je er zelf even niet uitkomt.

Met al uw zorgvragen en voor ondersteuning kunt u bellen naar de gemeente via:

0527 63 39 11 en vraag naar het sociaal loket.

Op dinsdag- en donderdagochtend kan je binnenlopen bij het Sociaal Loket in het gemeentehuis.

We zijn geopend van 8.30 tot 12.00 uur.

Bijvoorbeeld met zorgen over kinderen, een ander familielid of over geldzaken.

Wilt u gebeld worden? 

Bericht zenden via de website:

www.noordoostpolder.nl/sociaalloket 

of door een e-mail te sturen naar: sociaalloket@noordoostpolder.nl


Veiligheid                - Politie Flevoland    0900  –  88 44

Bewonersoverlast   - Mercatus             (0527)  63 55 00

Wijkbeheer            - Gemeente NOP      (0527)  63 39 44

U kunt ook digitaal uw klachten kwijt. Ga dan naar:

Website: www.noordoostpolder.nl/meteen-melden

Via WhatsApp: 06 83 52 79 03 (dus niet bellen of sms-en); beantwoording tijdens kantooruren m.u.v. vrijdagmiddag.


Hulp of zorg nodig?

Wie voor een ander zorgt of moet zorgen, komt in een nieuwe wereld terecht. Een wereld van hulpmiddelen, zorgkantoren, onbekende wetten en plotselinge hulptroepen. Een wereld zonder wegwijzers bovendien. U zult uw eigen route moeten bepalen, maar deze informatie kan u zeker op weg helpen.

Wmo

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). Bij het Wmo-loket kunt u vragen om bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, dagopvang, maaltijdverzorging, begeleiding bij de administratie, of een vervoerspas voor vervoer op maat.

De gemeente zal als eerste een gesprek aangaan om te achterhalen welke voorziening er nodig is. De gemeente rekent bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo een vast tarief van 19 euro per maand.

Tijdelijk verblijf in een instelling
Als het medisch noodzakelijk is kan een kortdurend verblijf in een zorginstelling een goede oplossing zijn. U hoeft zo’n tijdelijk verblijf niet zelf te regelen. Een speciale verpleegkundige bespreekt de situatie met de huisarts of met een andere specialist, bijvoorbeeld een ouderengeneeskundige.

Langdurige zorg
Voor blijvend intensieve zorg is er de wet Wlz (Wet langdurige zorg). Om die zorg te krijgen is er een indicatie nodig.
Voor deze zorg komt men bijvoorbeeld in aanmerking als er vanwege een ziekte of aandoening blijvend 24-uurszorg nodig is. Vaak gaat het om zorg met verblijf in een instelling, zoals een verpleeghuis.
Onderaan staan de belangrijke contact-gegevens van de gemeente Noordoostpolder.

Wat regelt de wet maatschappelijke ondersteuning?

Uw gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Deze wet is bedoeld voor mensen die hulp nodig hebben bij het zelfstandig thuis wonen en het ontmoeten van anderen. Maar deze wet is er ook voor de ondersteuning van mantelzorgers, om overbelasting te voorkomen.

Mensen die hulp nodig hebben kunnen een beroep doen op de gemeente. Zij zijn verplicht om u te ondersteunen.

De Wmo kent twee soorten ondersteuning, ook wel voorzieningen genoemd. Een algemene voorziening is bijvoorbeeld een koffieochtend in het buurthuis, de boodschappen bus of de maaltijdservice. Een maatwerk-voorziening is afgestemd op één persoon.

Maatwerkvoorzieningen zijn o.a. hulp in de huishouding, een Wmo-vervoerspas, aanpassingen aan de woning, individuele begeleiding, dagbesteding op maat, ondersteuning van mantelzorgers.

Komt u in aanmerking voor ondersteuning vanuit de Wmo dan zijn er twee mogelijkheden. De eerste manier is dat u kiest voor ‘zorg in natura’. U ontvangt de zorg via de gemeente en de organisaties waar de gemeente mee samenwerkt. De gemeente bepaalt dan bijvoorbeeld wat voor soort rolstoel u krijgt of wie u helpt in de huishouding.

De tweede manier is dat u uw ondersteuning zelf inkoopt met een persoonsgebonden budget (pgb).

Gemeenten vragen voor de ondersteuning die zij bieden een eigen bijdrage. Het tarief is voor iedereen gelijk. Er wordt dus niet gekeken naar inkomen en vermogen.

Ga voor meer informatie naar de website van de gemeente:

www.noordoostpolder.nl/sociaalloket

U kunt ook bellen. Het nummer is 0527 – 63 39 11.

Het mailadres is: sociaalloket@noordoostpolder.nl 


Openbare melding

Als er iets niet werkt of kapot is in uw straat of buurt dan kunt u dat melden op de site www.noordoostpolder.nl bij het onderwerp ‘melden aan de gemeente’. Dat geldt ook als u ergens overlast van heeft. Kleine gebreken en ernstige gebreken worden snel opgelost.

Geen computer? Bel dan naar 0527 – 63 39 11.


Idee of bewonersinitiatief

Heeft u een idee voor een leuker of beter stukje Noordoostpolder? Als inwoner of als dorp/wijk kunt u bij de gebieds-regisseurs terecht voor ondersteuning. Ook is er een budget beschikbaar. Stuur uw idee naar het speciale mailadres:

igw@noordoostpolder.nl


Vraag of opmerking

Heeft u een vraag of opmerking aan de gemeente Noordoostpolder?

Vul dan het contactformulier in op de site www. noordoostpolder.nl en klik op ‘vraag of opmerking’.


Burgerinitiatief

U kunt als inwoner van de gemeente een onderwerp op de vergaderagenda van de gemeenteraad laten plaatsen.

Dien uw voorstel in bij de gemeenteraad via het mailadres griffier@noordoostpolder.nl


Burgerpanel

Wilt u regelmatig meedoen om uw mening te geven over verschillende onderwerpen?

Meld u dan aan via www.noordoostpolder.nl/burgerpanel