Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Jubileumconcert Echo der Golven

Op zaterdagavond 5 oktober kunt u in de grote zaal van theater ’t Voorhuys kijken en luisteren naar het jubileumconcert van Seniorenorkest Echo der Golven

Zij vieren dan hun 40-jarig jubileum

Medewerking wordt verleend door het grote koor van De Melody Singers.

Het concert begint om 20.00 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa van het theater op woensdag t/m vrijdag van 12.00 – 15.00 uur. 

U kunt ook telefonisch reserveren via het nummer 0527 – 760 620 of 

via de website kassa@theater-voorhuys.nl


Parkinson Café Emmeloord 

Elke 1e vrijdag van de maand van 14.30 – 16.30 uur is er een informatiebijeenkomst voor mensen met de ziekte van Parkinson, hun partners, familieleden, mantelzorgers en overige belangstellenden.

Locatie: Hof van Smeden, Smeden 5, Emmeloord
Mailadres:
info@parkinsoncafe-emmeloord.nl
Telefoon: 06 – 309 483 60 (Marian Kijk in de Vegte)

Voor geplande activiteiten wordt verwezen naar de website: www.parkinson-nop.nl


Alzheimer Trefpunt Emmeloord

Elke 2e dinsdag van de maand kunt u terecht in Talma Hof aan de Genemuidenstraat 4 te Emmeloord. 

Datum: in juli en augustus geen bijeenkomsten

THEMA: 

Dit trefpunt is een plek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en vrienden en hulpverleners.

-----------------------------------------


Theehuis Begraafplaats Emmeloord

Omdat het Theehuis op de begraafplaats in Emmeloord het 10-jarig jubileum viert, wordt tot en met september 2023 elke laatste zondag van de maand een themabijeenkomst gehouden, waarin een lezing of een workshop centraal staat. 

Info op de website: www.theehuisemmeloord.nl

U bent van harte welkom!

-----------------------------------------De Stichting Terminale Thuishulp NOORDOOSTPOLDER-URK

De Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk biedt ondersteuning aan cliënten in hun laatste levensfase en aan hun mantelzorgers. Dit kan in de thuissituatie of in de hospicevoorziening, het Bijna Thuis Huis.

Het hospice heeft twee appartementen aan de Houttuinen 22 en 24 in Emmeloord.

Om gebruik te kunnen maken van het Bijna Thuis Huis wordt ervan uitgegaan dat de levensverwachting minder dan drie maanden is. Voor het verblijf wordt een onkostenvergoeding per dag gevraagd.

Het ‘Er Zijn’, het geven van aandacht en nabijheid staat centraal bij het werk van goed opgeleide vrijwilligers.

Voor vragen of andere informatie kunt u bellen of mailen naar de dienstdoende coördinator:
Telefoonnr.: 06 3010 0040
Mail:
coordinatoren@tthnop-urk.nl

U kunt de stichting TTH steunen met een bijdrage.

Graag uw donatie overmaken  naar bankrekening NL28 ABNA 0523 7589 28 t.n.v. Stichting Steunfonds Terminale Thuishulp NOP-Urk.

-----------------------------------------