Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Veranderingen voor uw portemonnee in 2022 (03-22)

Hogere inkomensgrenzen sociale huurwoning
Vanaf 1 januari 2022 kunt u met een wat hoger inkomen toch voldoen aan de eisen voor een sociale huurwoning, als u samen met een partner of een gezin een huis zoekt.
Als uw inkomen onder de 44.196 euro per jaar blijft, mag u een sociale huurwoning huren. In 2021 was de grens 40.024 euro. Als u geen partner heeft en een sociale huurwoning wilt huren, dan blijft de inkomensgrens 40.024 euro.

Huurverhoging mag weer
U kunt in 2022 geen huurverlaging meer aanvragen. Ook blijven de huren niet langer bevroren. Vanaf 1 juli 2022 mag uw huur weer worden verhoogd. De maximale huurverhoging is wel afhankelijk van uw inkomen.

Soepelere regels voor huurtoeslag

U krijgt alleen huurtoeslag als uw huur niet te hoog is en als uw inkomen en vermogen niet te hoog zijn.
Echter ….
- als uw huur stijgt boven de grens van de huidige huur-toeslag, dan houdt u recht op huurtoeslag.
- als uw inkomen of vermogen stijgt tot boven de huurtoeslag en ook uw huur stijgt boven de huurtoeslaggrens, dan verliest u uw recht op huurtoeslag.

Minder hypotheekrenteaftrek hoogste inkomens
Trekt u hypotheekrente af en heeft u een inkomen boven de 69.398 euro? Dan kunt u in 2022 uw rente en andere aftrekbare kosten in verband met uw eigen woning nog tegen maximaal 40 procent aftrekken (was voorheen 43 procent).

AOW-leeftijd omhoog
De AOW-leeftijd wordt 66 jaar en 7 maanden. In 2021 was dat nog 66 jaar en 4 maanden.

Subsidie isolatie blijft
De investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing blijft bestaan. In 2022 is hiervoor 130 miljoen euro beschikbaar. U kunt als huiseigenaar een bijdrage krijgen als u twee of meer isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren, of een warmtepomp of zonneboiler heeft laten installeren.

Meer belasting op gas, minder op stroom
De energiebelasting gaat in 2022 omlaag. Afhankelijk van uw gas- en stroomverbruik betaalt u hiervoor gemiddeld 400 euro minder belasting dan in 2021.
De huidige marktprijs voor energie zorgt voor een hogere energierekening. In de meeste gevallen maken de belastingmaatregelen de hogere kosten maar gedeeltelijk goed.

Hogere vrijstelling voor spaargeld
In 2022 mag u 50.650 euro aan spaargeld hebben zonder dat u daar belasting over hoeft te betalen. Voor een echtpaar is dat 101.300 euro. In 2021 was de vrijstelling 50.000 euro p.p.

Zorgpremie stijgt
De premie voor het basispakket van de zorgverzekering wordt gemiddeld bijna 4 euro per maand duurder. Daarnaast betaalt u een bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen. Die betaalt u via uw loon, pensioen of rechtstreeks aan de Belastingdienst. Deze bijdrage gaat iets omlaag.

Zorgtoeslag omhoog
Voor lagere inkomens gaat de zorgtoeslag met 1 tot 5 euro per maand omhoog. Voor hogere inkomens gaat de zorgtoeslag omlaag.
De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden wordt 1323 euro. Voor partners wordt dit 2527 euro.

Vaste eigen bijdrage Wmo
De vaste eigen bijdrage voor de hulp van de gemeente blijft gelijk. Het tarief blijft 19 euro per maand per huishouden.
----------------------------------------


Rookmelders verplicht vanaf 1 juli 2022 (03-22)

Mocht u ze nog niet hebben, dit is hét moment om rookmelders in uw huis te plaatsen. Niet alleen omdat het veilig is, maar vanaf deze zomer is het ook verplicht. En dat is maar goed ook want de melders kunnen veel schade voorkomen en belangrijker nog: levens redden!

Omdat rookmelders elk jaar levens redden is het vanaf 1 juli 2022 verplicht om in iedere woning en op elke woonlaag rookmelders te plaatsen. Voor nieuwbouwwoningen bestond die regel al maar nu geldt deze regel ook voor bestaande woningen.
Heeft u nog geen rookmelders in huis hangen, dan volstaat een simpele rookmelder
(mits EU gekeurd). Deze zijn te verkrijgen in doe-het-zelfzaken.
Heeft u meerdere woonlagen in huis dan is het aan te raden om de melders te koppelen. De rookmelders staan dan draadloos met elkaar in contact. Als u bijvoorbeeld boven ligt te slapen en er breekt beneden brand uit, dan is het wel zo veilig dat u ook het alarm op de bovenverdieping hoort.
Combimelders detecteren zowel rook als koolmonoxide.
Voor verdere informatie verwijzen wij u naar de doe-het-zelf-zaken en andere specialistische bedrijven.

----------------------------------------