Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

 MEEDOEN BINNEN DE NOORDOOSTPOLDER


Al jaren heeft ook onze gemeente een MEEDOENPAKKET voor jongeren en ouderen met een laag inkomen.

‘Laag’ betekent gelijk aan/of minder dan 110% van de bijstand.

Voor ouderen met AOW is € 100,00 p.p. per jaar beschikbaar in de vorm van een digitaal tegoed. Met dit bedrag kunt u b.v. bij ons het lidmaatschap van de ANBO laten vergoeden en de kosten van deelname aan de activiteitenmiddagen en/of reisjes

Hebt u momenteel als alleenstaande AOW’er niet meer dan € 1418,75 en als twee gehuwde/partner AOW’ers niet meer dan € 1926,56 per maand dan komt u mogelijk in aanmerking.

Bij het WMO-loket van de gemeente krijgt u meer informatie. Als u nu een aanvraag indient kunt u mogelijk komend jaar van deze honderd euro gebruik maken.

Als u verder advies of hulp nodig hebt voor de aanvraag of het digitaal verwerken nadien, kunt u contact opnemen met mevr. E. Esseveld. Telefoonnr.: 0527 27 10 81

Schroom niet om een aanvraag in te dienen!