Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Privacy informatie

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. In de gehele EU geldt dan dezelfde privacywetgeving onder de internationale naam GDPR. 

Tien maal per jaar bezorgen wij bij u het Informatiebulletin voor ANBO-leden Noordoostpolder (‘gele boekje’) Soms hebben wij een speciale vraag of willen wij u bijpraten en dat doen wij dan door middel van een digitale Nieuwsbrief.
 
Zonder uw toestemming kunnen wij u een Nieuwsbrief over StABS-NOP niet meer toesturen. Indien u hier bezwaar tegen hebt dan graag uw reactie. Zonder tegenbericht gaan wij er van uit dat u akkoord bent met het mogen toesturen van een StABS-NOP Nieuwsbrief. Opgemerkt is dat u ook op een later tijdstip aan kunt geven van toezending af te zien. 
 
Uw e-mailgegevens maken deel uit van de ledenregistratie van ANBO. 

Het beheer daarvan voldoet aan de eisen van de AVG. Uiteraard delen wij uw gegevens niet met derden. 
 
Voor meer informatie over de AVG zie de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europeseprivacywetgeving/algemene-informatie-avg  
 
Vertrouwende u hiermede te hebben geïnformeerd en uw eventuele bericht afwachtend, met vriendelijke groet, 
 
Clemens Briët voorzitter


AVG 

Op 25 mei 2018 werd de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht; een Europese wet die de aspecten van privacy regelt.  U hebt daar de laatste tijd vast wel van gehoord. Begin dit jaar schreven wij hierover in het bulletin en afgelopen maand stuurden wij aan alle leden met een e-mailadres hierover nog informatie.

Nog even op een rij:

* Uw naam, adres, woonplaats (NAW) worden gebruikt voor het bezorgen van dit bulletin. De looplijst voor de bezorgers wordt door hen na bezorging vernietigd.

* Ook melden wij de NAW-gegevens in het bulletin als iemand is overleden of de puzzel heeft gewonnen.

* Uw geboortedatum wordt gebruikt voor het bepalen of een jubileumverjaardag van toepassing is. De NAW-gegevens worden in het bulletin vermeld; de bezorger zorgt voor een attentie.

* Uw e-mailadres gebruiken wij om af en toe een Nieuwsbrief te kunnen sturen.

* Voor de (dag)reizen worden gegevens verzameld om u bij de reisorganisatie aan te melden. De deelnemers-lijsten worden zonodig nog gebruikt tijdens de reis en daarna vernietigd.

* Vrijwilligers van StABS-NOP / ANBO staan met naam en toenaam in het bulletin.

 Uiteraard beheren en verwerken wij uw gegevens zorgvuldig en worden er geen gegevens verstrekt aan derden tenzij er sprake is van aan-/afmelding voor ANBO Woerden.

Hebt u vragen dan kunt u contact opnemen met de heer Briët en/of wilt u uw gegevens aanpassen c.q. verzoeken om uw gegevens niet te publiceren, dan kunt u mevrouw Westerveen bellen. (0527) 69 90 44