Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Het woonbeleid in Nederland gaat op de schop (06-24)

Hoe regel ik een vergoeding of subsidie voor een woningaanpassing (04-24)

Het bejaardentehuis, bestaat dat nog? (02-24)


 Het woonbeleid in Nederland gaat op de schop (06-24)


Met de invoering van de nieuwe wet “versterking regie op de volkshuisvesting” staat vast dat de woningproductie omhoog moet.

Bij nieuwbouw moeten alle gemeenten  minimaal 30% sociale huurwoningen realiseren en ook zorgen dat er 36% huizen in het middensegment wordt gebouwd (o.a. betaalbare koopwoningen).

Een gemiddelde gemeente krijgt er in 10 jaar tijd maar een enkel wijkje bij. En voorzieningen verplaats je dan niet zomaar. De juiste woning op de juiste plaats wordt dan cruciaal.

En de vragen die dan naar voren komen zijn o.a.:
Waar wordt de opgave wonen en zorg opgepakt? Waar kan het beste aan de leefbaarheid worden gewerkt? En waar is meer sociale huur nodig en waar juist betaalbare koop? Het is een kwestie van wijkgericht denken!!

De kaders van de nieuwe wet dwingen gemeenten om preciezer te kijken naar hun wijken en dorpen. Ook worden enquêtes aanbevolen om de woonsituaties goed in kaart te brengen.

Ongetwijfeld zal ANBO-PCOB de gang van zaken met de strakkere regels van het volkshuisvestingsprogramma goed en kritisch blijven volgen.

 

Hoe regel ik een vergoeding of subsidie voor een woningaanpassing? (04-24)

Als u vanwege een handicap of ziekte uw woning moet aanpassen, zijn er drie regelingen waar u misschien gebruik van kunt maken. Van welke regeling u gebruik kunt maken hangt af van de mate van beperking en het soort aanpassing.
Aanpassingen die u zelf kunt regelen door bijvoorbeeld iets kleins bij de bouwmarkt te kopen, komen niet voor vergoeding  in aanmerking.

Vergoeding via de Wmo
Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u terecht voor een woningaanpassing die gericht moet zijn om langer zelfstandig thuis te kunnen wonen. Een Wmo-consulent zal een gesprek met u voeren om na te gaan wat er nodig is.
Ook kan een PGB (persoonsgebonden budget) worden aangevraagd. Hiermee kunt u zelf de voorziening en de installateur kiezen en betalen.

Vergoeding via de Wlz
Mensen die thuis blijven wonen met een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) moeten ook bij de gemeente aankloppen. Ook hierbij zal de Wmo-consulent toetsen of een aanpassing noodzakelijk is.

Vergoeding door de zorgverzekeraar
De zorgverzekeraar vergoedt in principe geen woningaanpassingen. Sommigen vergoeden echter wel technische hulpmiddelen, zoals bedieningsapparatuur voor ramen en deuren of bijvoorbeeld apparatuur voor persoonsalarmering.

Vergoeding voor een zorgunit
Het komt ook voor dat de gemeente meebetaalt aan het plaatsen van een zorgunit of zorgbadkamer. Dat kan een goed alternatief zijn voor een grootscheepse verbouwing.


Het bejaardentehuis, bestaat dat nog? (02-24)

Vroeger had elk dorp een eigen bejaardentehuis. Niet voor iedereen zaligmakend, maar een reële optie als het leven thuis te ingewikkeld of eenzaam werd. Maar bejaardenhuizen – en later verzorgingshuizen genoemd – bestaan niet meer in die vorm. Inmiddels is dit concept opgeheven en richt de overheid er zich al jaren op ons zolang mogelijk zelfstandig te laten wonen mits er geen ‘blijvend intensieve zorg’ nodig is.

Dat was vroeger niks en het wordt nu ook niks.
Toch zijn er nu geluiden die zeggen dat het bouwen van bejaardentehuizen weer moet worden opgepakt. Ineens kwam dat idee in verkiezingstijd weer naar boven.

Is dat een belofte of campagnepraat?
De kans dat het tot campagnepraat beperkt blijft, is groot. De gebouwen zijn gesloten en hebben een andere bestemming gekregen. De meeste mensen willen er niet naar toe. Die panden kosten kapitalen en er is niet genoeg personeel voor.
Weer bejaardentehuizen gaan bouwen is een slecht idee. Dat was vroeger niks en het wordt nu ook niks.

Wat kan dan beter?
Veel organisaties zijn wel voorstander van kleinere woonvormen in een wijkcentrum waar mensen de hulp en de aandacht krijgen die ze nodig hebben. Revalideren, structuur geven, in de huid kruipen van de ouderen en beslist voorkomen dat ze op de wachtlijst van een verpleeghuis terechtkomen.
Ook kleinschalige verpleeghuizen met daarbij senioren-woningen kon een goed alternatief zijn. Toestroming naar grote verpleeghuizen moet worden beperkt. Dat is voor iedereen goed. 

Wat is uw mening en waarom?