Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

IGW Integraal Gebiedsgericht Werken

Een veilige buurt, dat wil toch iedereen?

Wat komt u aan ‘hindernissen’ of onveilige situaties tegen in uw woonomgeving of in onze openbare gebouwen?

Met woonomgeving bedoelen wij de gehele Noordoostpolder.
Dus waar u woont(in wijk of dorp) of waar u vaak komt om bijvoorbeeld te winkelen. De reacties bespreken wij met de deskundigen van de gemeente tijdens het overleg in het kader van
Integraal Gebiedsgericht Werken (IGW). Zo nodig wordt er verder inhoudelijk overleg gevoerd en/of wordt ter plekke de situatie geschouwd.

Waar kunt u aan denken?

- Openbare gebouwen waar u met een rolstoel of rollator niet naar  binnen  kunt.  Denk  aan  stoepjes,  drempels,  smalle deuren, geen lift. Of geen rolstoeltoilet.

- Te smalle stoepen voor rolstoel/rollator/scootmobiel.

- Geen schuin aflopende stoep om met uw hulpmiddel  de straat te kunnen oversteken. Of wel aflopend, maar te smal.

- Onveilige of ontbrekende oversteekplaatsen.

- Onoverzichtelijke kruispunten en/of rotondes.

- Verkeerslichten die te snel op rood springen zodat u de overkant niet kunt halen.

- Onduidelijke fietspaden.

- Slecht wegdek.

- Losliggende  stoeptegels,  lantaarnpalen  met  kapot  licht, rommel op  de  weg, etc. 

Deze  zaken  kunt  u  ook  altijd  aan Wijkbeheer melden 

(zie tabblad BEL.BEH. / GEMEENTE-NIEUWS)


Dit zijn wat voorbeelden. Graag uw reactie mailen naar Els Esseveld,

info@seniorennop.nl of bellen naar 0527 – 27 10 81.