Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Geen WC in de winkels (11-22)

Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst (10-22)

PostNL niet-thuisbriefje verdwijnt (maar niet helemaal) (09-22)

As uitstrooien in open zee (04-22)

Zo helpt een tablet iemand met dementie! (02-22)


Geen WC in de winkels (11-22)

Een op de drie 65-plussers gaat minder vaak de deur uit door het gebrek aan openbare toiletten. ANBO steunt de oproep van Toiletalliantie – een samenwerkingsverband – voor meer openbare toiletten. Geweigerde mensen in de winkels gaan dan vaak bij concurrenten winkelen. Dus voor winkeliers een extra reden om voor een toegankelijke WC te zorgen.
NB: de gemeente NOP plaatst binnenkort op het JUMBO-plein een openbare toiletvoorziening.

-----------------------------------------


Grote uitdagingen voor ouderenzorg in de toekomst (10-22)

Hoe kunnen we de zorg voor ouderen ook straks op peil houden, met de toenemende vergrijzing? En hoe blijven senioren zo lang mogelijk zelfstandig?
Het kabinet heeft plannen gemaakt en ANBO kan zich vinden in de toekomstvisies. Maar . . . . er zijn nog wel wat punten die serieus aandacht verdienen.
De Seniorencoalitie (waaronder ANBO) is het met de minister eens dat er grote veranderingen op stapel staan. De ouderen van nu hebben andere wensen, de groep ouderen stijgt hard en de personeelstekorten in de zorg worden steeds groter.
De zorg en ondersteuning voor senioren zoals we dat nu kennen, is niet houdbaar in de toekomst.

De minister stelt als nieuwe norm:
- zelf (als het kan!)
- thuis (als het kan!)
- digitaal (als het kan!)

Het is volgens ANBO een goed uitgangspunt, maar alles hangt wel af van de uitvoering. De praktijk blijkt vaak weerbarstig.
Vrijwel iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig blijven. De vraag is dan wel of er voldoende zorgplekken zijn voor mensen die (nog) niet in aanmerking komen voor een plaats in een verpleeghuis, maar die wel intensieve zorg nodig hebben.
De vraag naar intensieve zorg is nu al veel groter dan het aanbod en zulke plekken zijn niet van de ene op de andere dag gerealiseerd.
Daarnaast pleit de Seniorencoalitie voor een betere ondersteuning van mantelzorgers en zorgprofessionals, want zonder hen stort het hele systeem in.
We houden u op de hoogte met deze belangrijke vragen!

-----------------------------------------

PostNL niet-thuisbriefje verdwijnt (maar niet helemaal) (09-22)

Nadat bij ANBO veel klachten over deze beslissing van PostNL waren binnengekomen. En mede dankzij vragen van ANBO stopt PostNL niet helemaal met de papieren briefjes.

Mensen die geen PostNL-account hebben en waarvan PostNL dus ook geen e-mailadres of telefoonnummer heeft, krijgen alsnog een briefje in de bus waarop staat waar het pakketje naartoe is gebracht.
Hebt u wel een PostNL-account of een e-mailadres, dan krijgt u informatie in de app, dan wel via het mailadres.
Als uw telefoonnummer bekend is bij PostNL dan kunt u aangeven dat u via een sms geïnformeerd wilt worden.

----------------------------------


As uitstrooien in open zee (04-22)

Voor geïnteresseerden een korte informatie over een onderwerp dat vaker voorkomt dan u denkt.
As mag alleen worden uitgestrooid in open zee. Dat is op een afstand van 12 zeemijlen uit de kust (ongeveer 22 km). In ieder geval niet vanaf het strand of vanaf een pier. Wettelijk is dat verboden.
Er zijn gespecialiseerde bedrijven voor dit soort verstrooiingen. Daar zijn natuurlijk kosten aan verbonden, maar geen overdreven hoge kosten. Men kan er voor kiezen om zelf de verstrooiing bij te wonen of zelf uit te voeren, of het helemaal door zo’n bedrijf te laten doen.
Mocht u echter ervoor kiezen om met een groep familieleden zelf een boot af te huren, dan hangt hier wel een stevig prijskaartje aan. Meestal worden verstrooiingen op zee uitgevoerd via een gecombineerde vaart.

----------------------------------


Zo helpt een tablet iemand met dementie! (02-22)

Wetenschappelijk onderzoeker en arts David Neal van het UMC in Amsterdam heeft onderzocht en ervaren dat mensen met dementie veel plezier beleven aan een tablet.
Mensen met dementie kunnen veel plezier beleven aan een tablet. Het helpt hen bijvoorbeeld om contact te maken met anderen en om bezig te zijn met hun interesses.
Ook help de tablet om betekenisvol bezig te zijn. Hoe? Dat verschilt van persoon tot persoon. De één houdt bijvoorbeeld van geschiedenis, de ander van natuur. Voor iedereen is wel een interessante app te vinden.
Tenslotte kun  je een tablet ook inzetten om te helpen bij de dagindeling. Hij of zij kan dan zien wat er moet gebeuren om zichzelf beter te verzorgen.
Hoe beginnen?
Een tablet is makkelijker in het gebruik dan een smartphone, omdat het scherm groter is. Er bestaan speciale tablets voor senioren. Hoe gebruiksvriendelijk een tablet ook is, toch zal de één er sneller mee leren omgaan dan de ander. Mantelzorgers hebben al laten weten dat zij soms verrast waren wat hun naasten nog konden leren. Met de juiste apps kunnen ook mensen met dementie nog vaak veel leren.
Dokter Neal raadt aan om te beginnen met een app die interessant is voor de persoon. Houdt iemand van puzzelen, probeer dan een puzzelspel.
Ga vervolgens samen oefenen en maak daar een leuk moment van. Blijf geduldig als het niet direct lukt. Betrek ook anderen bij het gebruik van de tablet. Laat bijvoorbeeld kleinkinderen beeldbellen met opa of oma. Dat werkt motiverend.

----------------------------------