Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Energie – informatie (12-22)

Koopkracht, belasting en toeslagen. (11-22)

Ouderen haken af bij digitaal doneren! (11-22)

Maandelijkse kosten rijzen de pan uit! (10-22)

Indexatie pensioenen (06-22)

Tijdelijke compensatie energienota (05-22)

Gepensioneerde koopt niets voor versoepelen van indexatieregels! (03-22)

Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen! (02-22)

------------------------------------


Energie – informatie (12-22)

De prijzen voor energie rijzen de pan uit. Veel mensen zitten of komen in de financiële problemen. Wat kunnen wij er van vertellen?

Eenmalige vaste korting
In november en december ontvangen de meeste huishoudens een vaste korting op de energierekening van € 190,- per maand. Uw energieleverancier kan op meerdere manieren deze korting aan u betalen. U krijgt van hen hierover bericht (of heeft dat inmiddels al gehad).

Hoe zit het met het prijsplafond?
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op energie voor alle huishoudens en andere kleinverbruikers.
- Het maximale tarief voor gas wordt € 1,45 per kuub tot een verbruik van 1.200 kuub.
- Voor elektriciteit gaat het om € 0,40 per KWh tot een jaarverbruik van 2.900 KWh.
Voor het energieverbruik boven het plafond betaalt u het tarief zoals dat staat vermeld in uw energiecontract.

Besparing energie
- Het meeste gas wordt verbruikt door warm water in de keuken en de badkamer. Dus hier
kunt u zelf veel aan doen.
- Gemiddeld 35% van de gebruikte stroom wordt veroorzaakt door het gebruik van elektrische apparaten.
Tegenwoordig zijn nieuwe apparaten veel zuiniger en dus de moeite waard om dit te onderzoeken.

- Isoleren van uw huis kan veel besparing opleveren. Hieraan hangt een prijskaartje dat niet voor iedereen is weggelegd.
Voor verduurzaming van uw woning kunt u een onafhankelijk advies vragen bij het ‘Energieloket’ van de gemeente (tel. 0527 – 63 39 31) of neem contact op met de verhuurder van uw woning.

Eenmalige energietoeslag
Indien u een laag inkomen hebt dan komt u mogelijk in aanmerking voor deze toeslag van € 1,300. 

Informeer bij de gemeente of vraag hulp bij het aanvragen. 

Zie gegevens op tabblad (OVER ONS / TAAKVERDELING / Advies & Hulp)

------------------------------------

PRINSJESDAG 2022

Koopkracht, belasting en toeslagen. (11-22)

Vorige maand spraken wij al onze bezorgdheid uit over de koopkracht van de ouderen en daarnaast natuurlijk de grote zorgen over de energieprijzen.
Gelukkig zijn er ook positieve ontwikkelingen die invloed hebben op uw koopkracht.

Verhoging minimumloon
Aangezien het minimum loon stijgt met 10,15% en de netto AOW gekoppeld is aan dit minimum zal de maandelijkse AOW meestijgen. In 2023 zal naar verwachting deze maatregel circa 90 euro opleveren voor alleenstaanden en circa 130 euro voor partners.

Belastingtarief
Het laagste tarief in de schijven van de inkomstenbelasting daalt in 2023 naar 19,03%. In de tweede schijf is het tarief verlaagd naar 36,93%. Het hoge belastingtarief is vastgesteld op 49,50%.

Heffingskortingen
De algemene heffingskorting voor AOW’ers gaat in 2023 omhoog naar € 1.583,-; dat is bijna 100 euro meer. Deze korting is afhankelijk van uw inkomen. Als dat inkomen meer is dan € 22.650,- dan is de korting lager.

Inkomensafhankelijke zorgpremie
Op uw AOW en uw aanvullend pensioen wordt inkomensafhankelijke zorgpremie ingehouden.
Het tarief daarvan daalt in 2023 naar 5,43%.

Uw portemonnee in 2023
Bij doorberekening van bovenstaande plannen zullen ouderen 100 tot 200 euro per maand meer te besteden hebben. Dit is afhankelijk van de hoogte van het aanvullend pensioen en of u alleenstaand bent.

------------------------------------


Ouderen haken af bij digitaal doneren! (11-22)

Een aantal goede doelen is al overgestapt op digitaal doneren. Zij willen bij deurcollectes geen munten of bankbiljetten meer hebben. De verwachting is dat meer goede doelen dit voorbeeld gaan volgen.

Volgens ANBO weten veel ouderen zich geen raad als er een collectant voor hun deur staat met een bord waarop een QR-code staat. Als contant betalen dan niet meer mogelijk is, hoeft het voor hen niet meer en dus snijden de goede doelen zichzelf in de vingers.

Bij het scannen van een QR-code van de collectant staat al vaak een bedrag van €3 of €5 ingevuld. ANBO vindt dit geen correcte manier van collecteren want de mensen voelen toch wat schaamte om het vooraf ingevulde bedrag te verlagen.
ANBO begrijpt daarom de vrees voor digitaal doneren.

------------------------------------


Maandelijkse kosten rijzen de pan uit! (10-22)

Dat is een kreet die we steeds vaker horen. Toch staan er lange rijen op Schiphol en zitten vakantieparken en restaurants vol. Maar niet iedereen kan dat betalen!

De overheid heeft inmiddels op zoveel onderwerpen beleid te maken om een crisis te bezweren, dat het lijkt of alles stil komt te staan en dat er te weinig gebeurt om de nood te lenigen. En intussen vliegt het geld uit de portemonnee; zit men met een dekentje over zich heen op de bank en wordt de douchebeurt en een maaltijd overgeslagen. En ….. durft men dan te zeggen dat men niet meer rond kan komen?
Er is schaamte om toe te geven dat de bodem is bereikt van de financiële mogelijkheden. Dat geeft stress en is ongezond. Men kan niet meer meedoen met vrienden en kennissen die beter bij kas zitten. En ….. men is niet de enige!

De Voedselbank herkent dit. Zij zijn een vangnet voor de mensen die (tijdelijk) financieel niet meer in staat zijn om de eerste levensbehoeften aan te schaffen.
Om in aanmerking te komen voor een wekelijks voedselpakket moet een formulier worden ingevuld met daarin gegevens over inkomen, vaste lasten en persoonlijke situatie.
Het voedselpakket kan grotendeels zelf worden samengesteld. Niet iedereen lust toch bloemkool? Het formulier is te downloaden via
www.voedselbanknop-urk.nl

Men kan ook telefonisch contact opnemen met het nummer 06 – 52 36 34 09.

Hulp nodig? Schroom niet (zie gegevens op tabblad OVER ONS / BESTUUR).

(De Voedselbank NOP-Urk vroeg ons om deze informatie in ons bulletin op te nemen en dat doen wij graag)
------------------------------------


Indexatie pensioenen (06-22)

Na jaren van stilstand lijkt het erop dat dit jaar veel gepensioneerden een hogere pensioen uitkering krijgen. Eindelijk lijkt er een indexatie aan te komen.
Maar daarmee zijn alle problemen nog niet uit de wereld, waarschuwt ANBO. De rentestand is sterk van invloed op een eventuele indexatie.
Gelukkig is de eis van een minimale dekkingsgraad van 110% per 1 juli a.s. verlaagt naar 105%. Het ziet er naar uit dat in de loop van het jaar veel pensioenfondsen dit percentage gaan halen. Helaas zal de verhoging in elk geval niet de hele inflatie goed kunnen maken. De koopkracht van gepensioneerden blijft dus verder achteruitgaan. Hopelijk is de stijgende rente niet van korte duur.

Seniorencoalitie spreekt in Kamer over de pensioenen
De Seniorencoalitie heeft onlangs haar bezwaren kenbaar gemaakt over het nieuwe pensioenstelsel.
Belangrijkste reden voor die opstelling is dat het huidige stelsel zorgt voor een voortdurende uitholling van pensioenen omdat er met een absurde rekenrente wordt gewerkt.
Dat gebeurt in het nieuwe stelsel niet, maar in de overgangsperiode tot het jaar 2027 blijven de pensioenen afhankelijk van een toevallige dagrente.
Verder wil de Seniorencoalitie dat er uitzicht komt op inhaal-indexatie, omdat de koopkracht van veel gepensioneerden inmiddels met meer dan 25 procent is gedaald.
We houden u verder op de hoogte!
------------------------------------


Tijdelijke compensatie energienota (05-22)

Om de hoge energiekosten te compenseren verlaagt het kabinet tijdelijk de btw op energie. Ook wordt de compensatie voor de minima verhoogd.
De btw op energie wordt voor zes maanden verlaagd van 21% naar 9%. Door deze maatregel zal de energierekening met ongeveer 10% dalen. Voor een huishouden met een gemiddeld verbruik levert dit een verlaging op van ongeveer 140 euro.
Huishoudens met een inkomen op of net boven het sociale minimum krijgen een hogere tegemoetkoming. De eerder toegezegde eenmalige compensatie van 200 euro wordt verhoogd tot 800 euro. Dit geld ontvangen deze huishoudens via hun gemeenten.
Ondanks deze maatregelen, zullen veel huishoudens meer gaan betalen voor hun energie. Hoeveel meer hangt mede af van het energiecontract. Huishoudens waarvan het vaste contract binnenkort eindigt of huishoudens met een variabel contract betalen fors meer. Op dit moment bieden de energieleveranciers nauwelijks nieuwe contracten aan.
Het kabinet reserveert ook nog 150 miljoen voor minima in slecht geïsoleerde woningen. De gemeenten kunnen via deze pot kwetsbare huishoudens helpen te besparen op hun energieverbruik door middel van energiebesparende maatregelen en verdergaande isolatie.
------------------------------------


Gepensioneerde koopt niets voor versoepelen van indexatieregels! (03-22)

Gepensioneerden staan al jaren financieel geparkeerd!

In het najaar van 2021 schreven wij dat een 5-tal gepensioneerden een zaak bij de rechter aanhangig hebben gemaakt. Dat is een goed initiatief, waar natuurlijk veel tijd in  gaat zitten.

U heeft ongetwijfeld wel gelezen dat er plannen zijn die het mogelijk zouden moeten maken dat pensioenfondsen weer mogen indexeren.
Maar …. de meeste gepensioneerden gaan er geen cent op vooruit als de pensioenfondsen nu wel mogen indexeren. Volgens ANBO en de andere ouderenbonden onacceptabel.
Momenteel mogen de fondsen indexeren bij een dekkingsgraad van 110%. Dat wordt wellicht 105%.

Dat klinkt mooi, maar iedereen die is aangesloten bij de grote fondsen ABP, PFZW, PME en PMT krijgen er niets bij.
Dit, omdat de dekkingsgraden van deze fondsen nog steeds erg laag zijn. In de praktijk betekent de versoepeling dat twee op de drie gepensioneerden toch nog steeds geen indexatie krijgen.
Dat is natuurlijk onaanvaardbaar, nu de pensioenen al meer dan tien jaar niet zijn geïndexeerd. De gezamenlijke senioren-organisaties hebben inmiddels allemaal hun bezwaren kenbaar gemaakt.
Op deze manier zal er ook weinig draagvlak zijn voor het nieuwe pensioenstelsel dat uiterlijk in 2027 wordt ingevoerd.
We houden u op de hoogte.

-------------------------------------


Kabinet heeft blinde vlek voor koopkracht ouderen! (02-22)

De nieuwe regeringscoalitie heeft totaal geen oog voor de inkomenspositie van ouderen. Onze ouderen profiteren op geen enkele manier mee van de welvaart.

ANBO en de overige ouderenorganisaties vinden dat het nieuwe kabinet snel duidelijk moet maken hoe ouderen worden gecompenseerd voor het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon en de AOW. Het minimumloon gaat stapsgewijs met 7,5% omhoog, de AOW niet.

In het coalitieakkoord staat dat AOW’ers worden gecompenseerd via een hogere ouderenkorting. Mensen met alleen AOW of met een klein aanvullend pensioen hebben hier niets aan. Wat het betekent voor de andere groepen AOW’ers is niet duidelijk, omdat verdere uitwerking in het akkoord ontbreekt.

Dat stelt de ouderenbonden niet gerust.

Hoge inflatie

De inkomenspositie van ouderen staat al jaren onder druk. Werkenden zijn er de afgelopen elf jaar bijna 18% in koopkracht vooruit gegaan, gepensioneerden hebben bijna 5% moeten inleveren.

De aanvullende pensioenen zijn al jaren niet meegegroeid met de prijsontwikkeling.

Indexatie is volgens de ouderenorganisaties DIRECT nodig.

Door de hoge inflatie van nu komt de koopkracht alleen maar verder onder druk te staan. Helaas laat de nieuwe coalitie nergens een visie zien op de koopkrachtontwikkeling van onze ouderen voor de komende jaren.

-------------------------------------