Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Vergoedingen voor mantelzorgers (12-23)

Herken jij de signalen van dementie? (11-23)

Hoe vind ik goede en betrouwbare thuiszorg? (11 en 12-23) 

Persoonsgebonden budget in de zorg (11-23)

Negen manieren om (buiten) vallen te voorkomen! (10-23)

Ouderenzorg in de toekomst (09-23)

Ons zorgstelsel loopt vast! (09-23)

Verantwoord bewegen voor ouderen ! (06-23)

Mag u nog rijden met dementie? (05-23)

Met spoed een arts nodig ……

Techniek voor de zorg (03-23)


 

  Vergoedingen voor mantelzorgers (12-23)

Als mantelzorger krijgt u vaak met extra uitgaven te maken. Ook kan het zijn dat u minder inkomsten hebt. Gelukkig zijn er verschillende financiële regelingen voor mantelzorgers.

Mantelzorgwaardering

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om mantelzorgers te ondersteunen. Het jaarlijkse budget mogen zij naar eigen inzicht besteden. 

 

Informeer bij Carrefour, tel. 0527 - 63 00 00 of op de site www.carrefour.nu

Vergoeding reiskosten
Sommige gemeenten vergoeden de reiskosten van mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Ook zijn de reiskosten aftrekbaar van de belasting. Op de site van de belastingdienst kunt u nagaan welke reiskosten u mag aftrekken.

Meereizen in het Openbaar Vervoer
Gratis meereizen met degene voor wie u zorgt kan met de OV-begeleiderskaart. Argonaut Advies beoordeelt de aanvragen. 

Informatie vindt u op www.ovbegeleiderskaart.nl

Vergoedingen van zorgverzekeraars
Ook zorgverzekeraars vergoeden een aantal mantelzorg-kosten. Neem contact op met uw zorgverzekeraar en informeer hiernaar.

Zorgkosten aftrekken van de belasting
Bent u mantelzorger van iemand die bij u thuis woont, dan kunt u de zorgkosten van deze persoon misschien aftrekken. Stel u op de hoogte voordat u de belastingaangifte invult.

Handige informatie vindt u op de website Mantelzorg.nl.
Dit is de landelijke belangenorganisatie voor mantelzorgers.


Herken jij de signalen van dementie? (11-23)

Het is vaak lastig om te bepalen of iemand dementie heeft, of gewoon vergeetachtig is. Zeker in het begin van de ziekte, als er nog weinig klachten zijn, is dat niet eenvoudig.

Vaak hebben mensen met dementie zelf niet door dat er iets aan de hand is. Maar als uw vermoeden steeds sterker wordt, is het goed om naar de huisarts te gaan.

Een van de bekendste en meest opvallende symptomen van dementie is vergeetachtigheid. Maar we vergeten allemaal weleens iets. Als u ouder wordt gaat het geheugen langzamer werken en vergeet u vaker iets. Ook kunt u minder dingen tegelijk onthouden. Dat is normaal. Als u vermoedt dat er meer aan de hand is, ga dan naar de huisarts. 

De huisarts zal extra onderzoeken gaan aanvragen of doorverwijzen naar een specialist. In het ziekenhuis zullen extra onderzoeken worden gedaan, zoals een scan van de hersenen, bloedonderzoek of onderzoek van het hersenvocht.

Dementie is niet te genezen, Toch is een diagnose nuttig, bijvoorbeeld om meer gerichte hulp te krijgen. Ook kan een diagnose u helpen om het gedrag van uw dierbare partner te begrijpen en er beter mee om te gaan.


Hoe vind ik goede en betrouwbare thuiszorg? (11 en 12-23)

Lukt het niet meer om thuis alles zelf te doen? Heeft u hulp nodig bij het wassen en aankleden of bij huishoudelijke taken? Dan is het prettig als u zorg aan huis krijgt. Maar hoe vindt u betrouwbare hulp?

Er zijn twee soorten van thuiszorg: regulier en particulier.

Voor reguliere verzorging en verpleging thuis heeft u een indicatie nodig. Die kunt u krijgen via de wijkverpleegkundige. Uw zorgverzekeraar betaalt de reguliere verzorging of verpleging.

Huishoudelijke hulp valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Neem hiervoor contact op met het Wmo-loket van de gemeente. Zij regelen ook de vergoeding voor deze hulp.

Voor particuliere thuiszorg heeft u een indicatie nodig.  U regelt dan de zorg zelf. U krijgt dan een persoonsgebonden budget (PGB) welke u kunt gebruiken om de rekening te betalen van de zorg waarvoor deze PGB bedoeld is (zie vorig artikel).
Als er in uw omgeving meer organisaties zijn voor thuiszorg, dan mag u zelf kiezen bij welke organisatie u zorg afneemt.
Helaas levert de ene organisatie betere zorg dan de andere. 

Hoe kiest u een goede en betrouwbare organisatie?

Ga naar de site Zorgkaart Nederland. 

Typ daar thuiszorg of wijkverpleging in en de naam van uw woonplaats. 

U ziet dan een overzicht van de organisaties die verzorging en verpleging aanbieden in uw buurt. Dit zijn organisaties voor reguliere en particuliere thuiszorg.

U kunt daar ook de waarderingen en ervaringen van andere mensen lezen.

Vraag ook aan familie en/of bekenden naar hun ervaringen. Deze kunnen u ongetwijfeld helpen bij het maken van de juiste keuze.

Nog wat tips!
Als u een thuiszorgorganisatie op het oog heeft dan kan de volgende checklist uw keuze makkelijker maken.

- Vergoedt uw zorgverzekeraar de zorg van de door u uitgekozen organisatie? Dat kunt u vinden op de site van uw zorgverzekeraar. U kunt uiteraard ook even bellen!

- Een thuiszorgorganisatie kan zich aansluiten bij een branchevereniging. De brancheverenigingen voor thuiszorg zijn Actiz en Zorgthuisnl.  Op de beide websites kunt u vinden welke thuiszorgorganisaties bij hen zijn aangesloten.

- Misschien heeft de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd de thuiszorgorganisatie bezocht. U kunt het rapport van dit bezoek dan inzien. Toets op hun site toezichtdocumenten en dan naar de organisatie van uw keuze.

- De wijkverpleegkundige komt bij u thuis voor een eerste gesprek en kan u vertellen wat voor u belangrijk is. Vraag iemand om bij het gesprek aanwezig te zijn. Twee horen meer dan één.


Persoonsgebonden budget in de zorg (11-23)

Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) nodig om zorg te kunnen betalen voor een ziekte of beperking die niet meer overgaat? In sommige gevallen kunt u een PGB krijgen voor langere tijd, zodat u niet ieder jaar opnieuw een indicatie hoeft aan te vragen. Het verschilt per soort zorg of hulp als u een indicatie voor langere tijd wilt aanvragen.

▶ Een PGB voor verpleegkundige zorg en persoonlijke verzorging vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Hieronder valt bijvoorbeeld hulp bij wassen en aankleden, wondverzorging en hulp bij het innemen van medicijnen. De wijkverpleegkundige geeft de indicatie af. Met het toegekende PGB kunt u dan zelf uw zorgverleners betalen.

Als u een ‘stabiele langdurige zorgvraag’ heeft kan de wijkverpleegkundige u sinds 15 mei 2023 ook een indicatie geven voor een langere tijd. Het maximum is vijf jaar. Deze langdurige tijd geeft natuurlijk meer zekerheid en rust.

▶ Een PGB voor huishoudelijke hulp of dagbesteding kunt u aanvragen bij de afdeling Wmo van uw gemeente. Met deze toekenning kunt u zelf uw huishoudelijke hulp en uw dagbesteding betalen.

▶ Als u veel en verschillende soorten zorg nodig heeft dan kunt u een PGB aanvragen voor intensieve en langdurige zorg. Deze vraagt u aan via de ‘Wet langdurige zorg’ (Wlz).

U kunt deze zorg krijgen in een verpleeghuis, maar in veel gevallen ook thuis.
Een indicatie voor Wlz-zorg vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).


Negen manieren om (buiten) vallen te voorkomen! (10-23)

De meeste mensen vallen in en om het huis. Meer dan 100.000 personen van 65+ per jaar komen hiervoor bij de spoedeisende hulp terecht.  Dat is niet wat u wilt!

Onze tips:

Goede schoenen
Goed passend en steun gevend, niet te lange veters en niet te gladde zolen.

Zorg voor uw ogen
De kans op een val neemt toe als u slechter kunt zien. Ongeziene obstakels, slecht wegdek. Draag een – uiteraard schone en eigen - bril als u hem nodig hebt en laat 1x per jaar uw ogen controleren.

Opletten met geneesmiddelen
Slaap- en kalmeringsmiddelen verhogen het risico op vallen maar ook andere (zelfzorg)medicijnen. Bespreek met uw huisarts wat voor u het beste is.

Botontkalking voorkomen
Vallen geeft vaak botbreuken. (extra) vitamine D en calcium zijn belangrijk. Goede voeding (zuivel, groentes, noten) is belangrijk maar ook het lekker in de zon (met mate) buiten zijn.

Houd uw conditie op peil!
Beweging zorgt dat uw spieren sterker worden en daardoor dat u minder snel valt. Dus ga wandelen, fietsen, zwemmen, dweilen, tikkertje spelen met de kleinkinderen, enz.

Stoere stokken, wandelstokken, rollator...
Allemaal hulpmiddelen voor extra steun en stabiliteit; het ontzien van uw gewrichten. Ze zien er vaak ‘blits’ uit met allerhande handige aanvullingen. Maar: laat u deskundig informeren! Bijvoorbeeld bij Max Vitaal.

En als laatste tip: valtraining.
Vraag er naar bij uw huisarts, fysiotherapie en/of zorgverzekeraar.


Ouderenzorg in de toekomst (09-23)

Niet voor niets zit in de naam StABS de afkortingen B en S. 

Belangenbehartiging voor Senioren staat bij ons hoog in het vaandel. Zoals u vast wel weet doen wij dat in nauwe samenwerking met ANBO Nederland.

Wij en meerdere organisaties zijn van mening dat er met spoed een stevig plan van aanpak moet komen als wij ook de ouderen van de toekomst goede zorg willen bieden.

Een groeiende zorgvraag, een krappe arbeidsmarkt en veranderende wensen van ouderen laten zien dat Nederland voor een grote opgave staat om de huidige zorg te waarborgen. Wat ook opvalt aan de nieuwe visies is de belangrijke rol van preventie. Door veel eerder de behoeften van ouderen in beeld te brengen kun je veel zorg voorkomen of uitstellen. Door mensen eerder te ondersteunen op het brede vlak van welzijn, kun je heel wat leed voorkomen.

Ook de politiek moet adequaat keuzes maken. Alleen dan kan de kwaliteit en toegang van de ouderenzorg ook voor de toekomst worden gegarandeerd. Uit de huidige cijfers blijkt dat het aantal 90-plussers en mensen met dementie de komende twintig jaar verdubbelt.
Twaalf landelijke organisaties die betrokken zijn bij ouderenzorg maken zich grote zorgen. Waar nodig zal ANBO het voortouw nemen en tot actie overgaan.

Ons zorgstelsel loopt vast! (09-23)

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) constateert dat de zorg te duur, te ingewikkeld en ontoegankelijk is geworden. Het is ook een pleidooi om de zorgpremie flink te verlagen en de inkomensafhankelijke bijdrage te verhogen. Zo kan het rondpompen van geld met de zorgtoeslag worden afgeschaft.

Ook ANBO vindt het ongelooflijk belangrijk om nu het zorgstelsel te hervormen. Terecht stellen zij vragen bij de houdbaarheid van het huidige stelsel. Voor vele groepen wordt zorg onbetaalbaar doordat mensen steeds meer zelf moeten (bij)betalen. Bijvoorbeeld premie, eigen risico en eigen bijdrage voor de medicijnen.

ANBO pleit al wat langer dan RVS voor het afschaffen van toeslagen. Die zijn er voor mensen met een lager inkomen. Maar vaak moeten ze achteraf bijbetalen, waardoor mensen in de problemen komen. De toeslagenaffaire heeft wat dat betreft diepe sporen in de Nederlandse samenleving achtergelaten. ANBO is minstens even blij met het advies om te stoppen met het concurrentiemodel. Thuiszorgorganisaties moeten elkaar niet langer beconcurreren, maar samenwerken, vindt ANBO. Want dat komt de zorg ten goede en dus ook het stijgend aantal thuiswonende ouderen.

Het is goed dat de RVS oog heeft voor een andere denkrichting om daardoor de zorg voor patiënten in de toekomst toegankelijker te maken en de solidariteit in stand te houden.
Dat de zorg te duur wordt en lange wachttijden en personeelstekorten kent, hoef je eigenlijk niemand meer te vertellen. 

ANBO zal zich daarom actief inzetten om op al die gebieden voor broodnodige hervorming te pleiten.


Verantwoord bewegen voor ouderen ! (06-23)

Op het kunstgrasveld van Korfbalvereniging Emmeloord wordt elke dinsdagmorgen onder leiding van een fysiotherapeut een uurtje ‘bewogen’. Er zijn spier- en botversterkende oefeningen; balansoefeningen en diverse spelvormen. Afgestemd op tempo en mogelijkheden.

De inloop met koffie/thee is om 9.30 uur en na 11.00 uur is er met elkaar een gezellige afsluiting.  

Adres: Sportlaan 87D.

Informatie/aanmelden: mevr. Irma Profijt-Doorlag, 

Telefoon: 06 – 20 20 71 91 of via mailadres irmaprofijt@kpnmail.nl


Mag u nog rijden met dementie? (05-23)

Op die vraag is geen eenduidig antwoord te geven. Het hangt af van de vorm van dementie en het stadium van dementie. Over het algemeen geldt dat men bij dementie in principe ongeschikt en onbevoegd is om te rijden. In een vroeg stadium en bij lichte vorm van dementie kunt u via het CBR nog wel een rijbevoegdheid krijgen, die meestal een jaar geldig is. Hiervoor ondergaat u een rijtest. Zo’n test moet u zelf aanvragen; een arts mag niet zomaar op basis van vermoeden van dementie zo’n test regelen.

Is het verstandig te rijden met dementie?
Dementie heeft grote gevolgen op het dagelijks leven, en dus ook op autorijden. De reactietijd vermindert, het wordt moeilijker om de aandacht erbij te houden en er zijn twijfels over de verkeersregels. Dat is niet alleen een risico voor de dementerende zelf, maar ook voor andere verkeersdeelnemers.

Eisen CBR
Om voor een test in aanmerking te komen, heeft het CBR een rapport nodig van een medisch specialist, waarmee zij inzicht krijgt in de ernst van de dementie. Het oordeel van het CBR is doorslaggevend: naar aanleiding van de test mag u wel of niet blijven rijden.

Veel mensen durven zo’n test dan ook niet aan omdat ze bang zijn om hun rijbewijs te verliezen.

Met spoed een arts nodig ……

Bij een levensbedreigende situatie belt u uiteraard 112. In andere gevallen belt u natuurlijk met uw eigen huisarts.

Als deze niet bereikbaar is kunt u ook contact opnemen met de Spoedpost van het Antonius Ziekenhuis aan de Urkerweg in Emmeloord op het telefoonnummer 0527 – 62 04 60.

De spoedpost is geopend van maandag tot en met vrijdag van 7.30 uur tot 17.30 uur.

’s Avonds na 17.30 uur, ’s nachts en in de weekenden belt u met de huisartsenspoedpost op het nummer 0900 – 333 6 333.
Een triagist (speciaal opgeleide professional) bepaalt of u wordt doorverwezen naar een ziekenhuis bij u in de buurt.

Voordat u belt met een spoedpost ….. vraag u af: “Kan het wachten tot morgen, tot de huisartsenpraktijk weer open is?”

Zie ook de website: www.moetiknaardedokter.nl


Techniek voor de zorg (03-23)

Heeft u hulp en zorg nodig in huis, omdat u een chronische ziekte of aandoening heeft? Via bijvoorbeeld thuiszorg kan die hulp worden geboden, maar soms kan digitale zorg ook een oplossing zijn.

Beeldbellen met de zorgverlener

Veel thuiszorgorganisaties maken al gebruik van online-zorg. De zorgverleners komen dan niet bij u thuis, maar praten met u via beeldbellen op een tablet of smartphone. De verpleegkundige geeft aanwijzingen en controleert of het goed gaat.
Online-zorg wordt alleen ingezet als het kan. Als het noodzakelijk is dat iemand u bezoekt, komt er gewoon iemand naar u toe.

Het slimme medicijndoosje

Vindt u het lastig om te onthouden wanneer en welk medicijn u moet innemen? Dan kan een slim medicijndoosje handig zijn.

Hulpmiddelen bij dwalen

Met een gps-tracker kan iemand met geheugenproblemen toch naar buiten blijven gaan. Bij beginnende dementie kan dit een goede oplossing zijn. Als u een gps-tracker draagt, kan een zorgverlener of familielid op afstand zien waar u bent. Weet u de weg niet meer, dan kunt u met een druk op de knop eenvoudig hulp inschakelen. Dat geeft een veilig gevoel.
Een gps-tracker kan een los apparaatje zijn dat u om uw nek, pols of broekriem draagt of meeneemt in uw jaszak.
Er zijn ook (slimme) horloges met een tracker.

Valbescherming

De heup-airbag of val-airbag kan voorkomen dat u een heup breekt bij een val. Het is een soort riem die u onder uw kleding draagt. U voelt en ziet er niets van. Sensoren controleren of u in balans bent of niet. Raakt u uw evenwicht kwijt, dan wordt de airbag in minder dan een seconde opgeblazen om uw val te breken.
De heupbeschermer is een soort onderbroek met schokbrekend materiaal, dat uw val opvangt en de kans op een gebroken heup verkleint.

Incontinentiemateriaal met sensoren

Als u incontinent bent en u zichzelf niet meer kunt verschonen, is het prettig als een zorgverlener dat op tijd doet. Sensoren sturen informatie naar de telefoon of tablet van de zorgmedewerker waardoor deze gewaarschuwd wordt als het tijd is om te verschonen.

Informatie krijgen

Voor vragen aangaande technische- en financiële zaken kunt u informatie krijgen bij uw thuiszorgorganisatie of uw ziektekostenverzekeraar.