Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:

Contante betalingen moeten blijven! (06-24)

Ouderen onvoldoende voorbereid op later (06-24)

Enquête ‘Namens Nederland’ 

Fusie ANBO met de PCOB


Contante betalingen moeten blijven! (06-24)

ANBO-PCOB vindt dat iedereen in Nederland  aan het betalingsverkeer moet kunnen (blijven) deelnemen. Niemand mag ontmoedigd worden om contant geld te gebruiken of gedwongen worden tot alleen digitaal betalen. 

Het Ministerie van Financiën  is een nieuwe wet aan het voorbereiden met het doel om contant geld bereikbaar, beschikbaar en betaalbaar te houden. Ook de Consumentenbond heeft het belang van contant geld benadrukt.

Contant geld blijft nog heel lang een belangrijke rol in de maatschappij vervullen. 

Een optimale infrastructuur is daarom noodzakelijk. Dus …….

- banken worden verplicht om een landelijke dekkende infrastructuur van geldautomaten te verzorgen,
- het opnemen en storten van bankbiljetten moet voor particulieren gratis zijn en
- grotere geldtransportondernemingen moeten regelmatig aan  de Nederlandsche  Bank  rapporteren  over  hun financiële gezondheid.


Ouderen onvoldoende voorbereid op later (06-24)

Stel dat u plotseling zo hulpbehoevend wordt dat u 24 uur per dag hulp nodig heeft, maar u kunt op dat moment nergens terecht. 

In het onlangs verschenen ANBO Magazine stond een uitvoerig verslag wat de huidige situatie is ten aanzien van de vraag “bent u voorbereid op de toekomst als zich grote zorgvragen aandienen? “ 

Dat is een zeer belangrijke vraag waar nu nog steeds onvoldoende aandacht voor is, want veel ouderen rekenen blindelings op de huidige zorg en op de overheid.

 

Circa 20% van de ouderen heeft geen idee hoe te handelen als zich grote zorgvragen aandienen. Momenteel geeft bijna 50% van de zelfstandig wonende ouderen al mantelzorg aan iemand in hun omgeving. En ….. de behoefte aan mantelzorg zal alleen maar groter worden.

Bij de enquête “krachtig ouder worden” gaf 90% van de geënquêteerden aan niet permanent bij kinderen, familie of vrienden te willen wonen als zij zorg nodig zouden hebben. Ook het aanpassen van de huidige woning is vaak niet mogelijk. Evenmin een eventuele snelle verhuizing.

ANBO-PCOB ziet een belangrijke taak weggelegd om senioren te blijven stimuleren zich beter voor te bereiden op het ouder worden.

Ook op de website www.deseniorencoalitie.nl vindt u veel informatie over “krachtig ouder worden”.


Enquête ‘Namens Nederland’

NL2025 is samen met meer dan 70 mede-initiatiefnemers een nieuwe editie ‘Namens Nederland’ gestart, één van de grootste enquêtes in Nederland. Ook ANBO-PCOB doet mee met dit initiatief. 

Het invullen van de enquête wordt zeer op prijs gesteld en kan nog tot eind maart. 

Ga naar de website: www.NL2025.nl en vul de enquête in!

Fusie ANBO met de PCOB

Ook ANBO en PCOB staan aan het begin van een jaar waarin zij de nieuwe vereniging ANBO-PCOB samen vorm zullen gaan geven.
Twee bonden die elkaar versterken als belangenbehartigers, met de kracht van één stem, naar de politiek en andere organisaties. Het samengaan heeft ook als doel dichter bij ons als leden te komen, onze wensen te horen en meer faciliteiten en activiteiten te bieden. Wij wachten de verdere ontwikkelingen af en berichten u hierover, indien nodig, op deze website.
Het loslaten van de koppeling met het ANBO-lidmaatschap betekent ook dat wij de korting bij onze middagactiviteiten voor ANBO-leden laten vallen. Wij hebben wel besloten om voortaan voor iedereen van het laagste entreebedrag uit te gaan.
Uiteraard kunt u voor ANBO-zaken nog steeds bij ons terecht, zoals bijvoorbeeld bij ons ledencontact (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR).

Wil men op de hoogte blijven van wat wij doen dan kan men zich bij ons gratis inschrijven om het bulletin te ontvangen.

De ANBO-advieslijn blijft bestaan. 0348 - 46 66 88 (tussen 10.00 - 15.00)

E-mail: adviesteam@anbo.nl

Wilt u liever advies dicht bij huis, of bij u thuis, dan kunt u met onze eigen StABS-NOP-advieslijn contact opnemen (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR).

Het lidmaatschap van een ouderenbond is en blijft echter belangrijk! Hoe meer leden hoe sterker de stem naar degenen die het beleid voor ons uitstippelen.
Ook geeft het lidmaatschap van een ouderenbond u vaak voordelen. Zie ook de winkeliers en bedrijven op tabblad (VOORDEEL).

Eén van de voordelen is de zeer voordelige belastingservice voor de leden. Helaas zijn er te weinig vrijwilligers om deze erg leuke  taak als belastinghulp uit te voeren. Dus hierbij gelijk een oproep aan u (of als u iemand kent) om zich voor dit vrijwilligerswerk aan te melden. Informeer bij onze eigen invullers (zie tabblad OVER ONS / BESTUUR) hoe dit werk is en wat wordt verwacht.

Nog even dit . . . . .
Wij dragen ANBO en dus ook ANBO-PCOB nog steeds een warm hart toe. Een grote krachtige seniorenbond is belangrijk voor alle senioren in Nederland!!
Wie wij ook een warm hart toedragen zijn onze huidige en nieuwe adverteerders. 

Zonder hen is het uitbrengen van dit bulletin niet mogelijk. Veel dank daarvoor!