Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

ONDERWERPEN:


Oudere woningzoekenden in tweestrijd (02-23)


Oudere woningzoekenden in tweestrijd (02-23)

Wel of niet?

Bij ANBO komen veel telefoontjes binnen dat ouderen terugdeinzen voor een verhuizing. Oorzaken zijn vooral het verliezen van het sociale leven in de buurt en het er op achteruit gaan in ruimte. Daarnaast zijn betaalbaarheid en gezondheidszorg ook belangrijke onderwerpen bij een eventuele verhuizing.

Geschikte woonruimte voor senioren is niet voorhanden. Dat zal er ook niet snel komen omdat de prioriteiten van projectontwikkelaars ergens anders liggen. Die bouwen liever grote huizen waar ze meer aan verdienen.

Groeiend tekort

De ANBO lobbyt erop los en probeert bij alle politieke organen gehoor te vinden voor het geluid van de oudere woningzoekenden. “Er zijn veel plannen, maar het gaat veel te langzaam”, aldus Renate Evers van ANBO.

Volgens berekeningen zouden er in 2040 vierhonderdduizend woningen voor ouderen bij moeten zijn gebouwd.
Onderzoek heeft aangetoond dat de verhuizing van één oudere leidt tot vier à zeven andere verhuizingen.

Extra, passende woningen voor ouderen zijn daarom een waardevol middel om doorstroming te bevorderen!

Oproep ANBO

“Pas de regelgeving aan en zorg dat er meer prioriteit wordt gegeven aan het creëren van passende woonruimte voor senioren”, aldus Renate Evers van ANBO.

------------------------------------