Algemene   Stichting   Activiteiten   en   Belangenbehartiging voor  Senioren in de   Noordoostpolder  
/

INFORMATIE

 

Samenstelling bestuur Algemene Stichting voor Activiteiten en Belangenbehartiging van Senioren in de Noordoostpolder

Voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het Dagelijks Bestuur.

Het Algemeen Bestuur vergadert 11x per jaar.


Voorzitter: (vacant)

De heer. C. (Clemens) Briët, Emmeloord

(06) 38 89 95 14


Secretaris:

Mevrouw E. (Els) Esseveld, Espel

(0527) 27 10 81

Mailadres: info@seniorennop.nl


Penningmeester:

De heer. C. (Clemens) Briët, Emmeloord

(06) 38 89 95 14

Mailadres: penningmeester@seniorennop.nl


Overige bestuursleden:

De heer A. (Aalt) van der Weg, Emmeloord (redacteur informatieblad)

(0527) 61 39 75

Mailadres: redactie@seniorennop.nl


Mevrouw H. (Hennie) Westerveen-Luchtmeijer, Emmeloord (Ledencontact)

(0527) 69 90 44

Mailadres: faddegon78@gmail.com


Binnen de Stichting werken we met groepen voor de verschillende activiteiten.
Daarin zitten niet alleen bestuursleden van StABS-NOP maar ook andere vrijwilligers.

Redactie en advertentiewerving:

De heer A. (Aalt) van der Weg, Emmeloord
(0527) 61 39 75

Mailadres: redactie@seniorennop.nl

Contacten met ANBO:

Mevr. H (Hennie) Westerveen-Luchtmeijer, Emmeloord
(0527) 69 90 44

Mailadres: faddegon78@seniorennop.nl

Werkgroep Reizen:

Mw. K. (Kitty) Balk, Emmeloord
(0527) 23 93 78
Hr. W.A.J. (Willem) van Nes, Emmeloord
(0527) 61 94 45

Mailadres: reizen@seniorennop.nl

Advies en Hulp:

Mw. E. (Els) Esseveld, Espel
(0527) 27 10 81

Rijbewijskeuringen:

Hr. C. (Clemens) Briët
06 38 89 95 14

Mailadres: rijbewijskeuring@seniorennop.nl

Belastingservice (ook huur- en zorgtoeslag):

Mw. H. (Hennie) Westerveen-Luchtmeijer
(0527) 69 90 44

Hr. W. (Watse) Boersma (coördinator)
(06) 34 34 77 51

Hulp bij notariszaken:

Notariskantoor Het Notarieel in Emmeloord geeft ANBO-leden een korting van € 75,- p.p. als zij een testament of levenstestament voor u mogen opstellen.
Maak gerust een afspraak via emmeloord@hetnotarieel.nl
of bel voor informatie naar 0527 – 61 59 31

Hulp bij financiën:

Nijhuis Bewind voering

Mailadres: info@nijhuisbewindvoering.nl
-------------------------------------


StABS-NOP doet een oproep voor nieuwe vrijwilligers

Van (ruim) 10 bestuursleden zijn wij de laatste jaren teruggevallen naar 4 personen. Behalve dat wij véél meer werk hebben om ‘de vaart er in te houden’ is het ook heel kwetsbaar. Valt er één van ons uit dan is het nog maar de vraag of wij dat kunnen opvangen! Want ook wij worden een jaartje ouder.

Op een gegeven moment houdt het op en kunnen wij niet meer de dingen aanbieden en uitvoeren zoals het nu (nog net) gaat!

Het zou fijn zijn als wat andere (jongere?) leden het stokje willen overnemen. Of …. in elke geval ondersteuning kunnen bieden. Ook wij zijn ‘er in gerold’. Een portie enthousiasme, interesse en wat vrije uurtjes is al een goed begin!
Voor het organiseren van activiteiten is nu een vacature. Maar ook de overige taken zullen een keer moeten worden overgenomen. 

Op de tabbladen (OVER ONS / BESTUUR) en (OVER ONS / TAAKVERDELING) kunt zien welke deelgebieden er zijn.

Kunnen we op u rekenen?